นิตยา เรืองแป้น

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Usernamenitaya-r
สมาชิกเลขที่75122
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

            link ที่    http://learners.in.th/blog/nit-taya/259035

                        http://learners.in.th/profile/nit-taya

       http://www.itourthailand.com/THNakhonsitummarat.html

บ้านเกิดคือตำบลที่วัง  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช    

        เกิดและเติบโตในชนบทที่เป็นชนบท(บ้านพ่อแม่)  

  และชนบทที่มากกว่าชนบท ( บ้านยาย)

 จึงมีลักษณะเป็น"คนบ้าน"มากกว่า"คนเมือง"

โรงเรียนบ้านชายคลอง             

                                                   วท.บ.       นศ.บ.          ศศ.ม.

                                               (จิตวิทยา)(สื่อสารมวลชน)(จิตวิทยาการศึกษา

                                                                                  และการแนะแนว)

     ปี 2529  บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกที่โรงเรียนหารเทา(ปัจจุบันคือโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์) อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง และย้ายช่วยราชการที่โรงเรียนสตรียะลาในปี 2536  ต่อมาปี 2539 สอบโอนเข้าสถาบันราชภัฏยะลา(ชื่อเรียกในขณะนั้น) และปัจจุบันยังคงทำงานอยู่ที่เดิมในชื่อใหม่จากการพระราชทานนาม "มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา"

      C.Queen Sirikit
                กล้วยไม้ออกดอกช้า ฉันใด
                การศึกษาเป็นไป ฉันนั้น
                แต่ออกดอกคราใด งามเด่น
                การศึกษาปลูกปั้น เสร็จแล้ว แสนงาม
                      หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
  
       "ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตล้วนมีประโยชน์ 
จงเอาส่วนที่เป็นประโยชน์นั้น
มาพัฒนาให้ชีวิตเติบโตมากขึ้น และดำรงคุณค่าเดิมไว้"