ครูบันเทิง

ครูดนตรี-นาฏศิลป์
สพท.ระนอง
Usernamemalong_za
สมาชิกเลขที่86815
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

 

 

เป็นคน อ.หลังสวน จ. ชุมพร

เป็นนักเรียนนาฏศิลป์ นครศรีฯ เป็นนักเรียนทุนนริศรานุวัดติวงษ์2538

บรรเลงเดี่ยว จะเข้ หน้าพระที่นั่ง สมเด็จพระเทพรัตนฯ ในวังปลายเนิน คลองเตย 2538

เป็นผู้ผ่านเข้ารอบพิจารณาทุนมหิดล ระดับคณะ ปี2539

เป็นนิสิต - บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

เป็นตัวแทนประเทศไทย เผยแพร่วัฒนธรรม ในนามมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ในงานเอเชี่ยน อาร์ต เฟสติเวล  ประเทศบรูไน ปี 1997

อดีต -เป็นอาจารย์พิเศษ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เสรีเซนเตอร์

      -เป็นนักดนตรีไทย ร้านอาหารไทย บุษราคัม  สีลม,โรงแรมสยามอินเตอร์ คอลติแนลตัล โรงแรมฟอร์จูนท์

     -เป็นครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีวิทยา 2 มัธยมศึกษาตอนต้น

     -เป็นครูอัตราจ้าง  โรงเรียนสามเสนนอก ประชาราษฎร์ อนุกูล

ปัจจุบัน ดำรงค์ตำแหน่งครู คศ. 1 สพท.ระนอง