มีอะไรมาให้ดูกันเล่นๆ ครับ

จากหน้าแรกของ http://gotoknow.org/ มุมขวา ล่างสุด

สถิติรวม

ข้อมูล ณ 28 พ.ค.49 เวลาประมาณ 16.50 น.

เชิญผู้อ่านขยายผลเอาเองเถิดครับ ผมไม่อยากชี้นำ