สมัยเด็กๆ...พี่เม่ยชอบอ่านหนังสือจีนกำลังภายในอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง มังกรหยก เซียวฮื้อยี้ จอมโจรจอมใจชอลิ่วเฮียง  ฤทธิมีดสั้นลี้คิมฮวง  อ่านเพ!....เรียกว่าอ่านกันจนไม่มีเวลาท่องตำราสอบกันเลยค่ะ
และก็มีสำนวนจากกำลังภายในนี่แหละ ที่ได้ยินได้ฟัง จากการพูดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันก็มากมาย เช่น "มิเห็นโลงไม่หลั่งน้ำตา"  "..สวรรค์มีตา"   "ผู้น้อยมีตาหามีแววไม่" ....
มีอยู่สำนวนหนึ่งค่ะที่พี่เม่ยสะกิด "ปิ๊ง" ขึ้นมาได้ ในระหว่างที่นั่งฟังการนำเสนอร่างโครงการ Patho-Otop 2 ดังมีรายละเอียดเล่าไว้จากหลายบันทึกก่อนหน้านี้.....
นั่นคือสำนวนที่ว่า ... กระบี่อยู่ที่ใจ
  • ความหมายก็คือ คนที่ทำอะไรจนรู้แจ้งเห็นจริง เก่งจนถึงที่สุดแล้ว ไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องพกพาอาวุธ สามารถใช้ใจสั่งงานได้ แค่หักกิ่งไม้มาร่ายรำก็ใช้แทนกระบี่ที่คมกริบได้
  • อีกนัยหนึ่งก็คือ มีประสบการณ์อยู่ในตัวมากมาย จนสามารถนำออกมาใช้ได้ "ทุกเมื่อ"
...คุณกิจทั้งหลายที่นำเสนอโครงการในวันนั้น ไม่ต้องพกพาบทพูดกันเลย ทุกคนว่ากันสดๆตามสไลด์ที่เตรียมมา เวลาตอบก็ตอบกันสดๆ ..ไม่ต้องอ้ำอึ้ง.. ไม่ต้องพึ่งพี่เลี้ยง
เรียกว่า tacit knowledge ในตัวมีอยู่เท่าไร ก็นำออกมาใช้ประโยชน์กันเต็มที่เลยนั่นเอง.....
พี่เม่ยจึงพบแล้วค่ะ  อีกคุณสมบัติหนึ่งของคุณกิจคนเก่ง
...มีกระบี่อยู่ที่ใจ นั่นเอง...
หมายเหตุ : ก่อนตีพิมพ์บันทึกนี้ ได้ไปอ่านบันทึกของคุณ Handy พบความเห็นของคุณ Oscar ที่พูดถึงสำนวนนี้ไว้ด้วย...ดังนี้ค่ะ แบบนี้เรียกว่า กระบี่อยู่ที่ใจ หยิบจับสิ่งใดก็นำมาทำเป็นอาวุธได้หมด  "พี่เม่ย"จึงคัดลอกมาเพื่อช่วยยืนยันความหมายไว้ ณ ที่นี้...ด้วยค่ะ