เรียน สมาชิก GotoKnow.org ทุกท่าน

ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า ขณะนี้ระบบการจัดการความรู้เวอร์ชันใหม่ (2.00) ซึ่งทีมงานให้ชื่อว่า KnowledgeVolution ได้พัฒนาเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยทีมงานจะนำระบบใหม่นี้แทนที่ระบบเก่าใน GotoKnow.org และรวมถึงการย้ายข้อมูลทั้งหมดในบล็อกเดิมไปอยู่ในระบบใหม่ ภายในสองอาทิตย์ข้างหน้านี้ ก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2549 คะ

และเนื่องจากการใช้งานในระบบใหม่นี้จะแตกต่างจากระบบเดิมค่อนข้างมาก มีความสามารถใหม่ๆ เพิ่มเติมขึ้นมากมายคะ เช่น Social Network, Tagging, PhotoBlog, Feed Aggregator และ Blog แต่จะใช้งานง่ายขึ้น และ เหมาะสำหรับการเป็นระบบการจัดการความรู้อย่างแท้จริงมากขึ้นกว่าเดิมที่เป็นเพียงแค่ระบบบล็อก

ดังนั้น จึงขอแนะนำหน่วยงานต่าง ๆ ที่กำลังจะอบรมระบบบล็อกเดิมว่า ให้ระงับการอบรมระบบเดิมไปก่อนนะคะ โดยให้รอทางทีมงานลงระบบใหม่ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนแล้วจึงค่อยจัดการอบรม***

ระหว่างนี้ ทีมงานได้ติดตั้งระบบใหม่เวอร์ชัน 1.99 ไว้ที่ http://livetwo.usablelabs.com:3000 เพื่อให้ท่านได้ลองทดสอบการใช้งาน แต่จะลบข้อมูลทดสอบนี้ออกหมดในภายหลัง

ขอขอบคุณทุกท่านอย่างมากที่ร่วมมือร่วมใจกันสร้างคลังความรู้ของไทยที่ GotoKnow.org คะ

ขอแสดงความนับถือ
ดร.จันทวรรณ น้อยวัน
ทีมงานพัฒนา GotoKnow.org
ภายใต้ทุนวิจัยพัฒนาของ สคส.