GotoKnow เป็นระบบจัดการบล็อก (รวมบันทึก) และชุมชนบล็อก ย่อมาจาก The Gateway of Thailand's Online Knowledge Management มีจุดประสงค์หลักคือ ใช้เพื่อการจัดการความรู้ของประเทศไทย มีจุดเด่น 3 ประการที่สำคัญคือ

 1. มีความสามารถในการจัดการได้ทุกภาษามาตรฐานสากลโลก (Unicode) ขยายความ คือ เราสามารถเขียนภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาสเปน, ภาษาจีน หรือแม้กระทั่งภาษาลาวลงไปในบันทึกของเตาได้
 2. มีความสามารถในการสร้างบล็อคได้มากกว่าหนึ่งบล็อคสำหรับผู้ใช้แต่ละคน (Multi-Blog) ขยายความ 1 Account สร้างกี่บล็อกก็ได้ แต่มีเนื้อที่ให้รวม 30 MB
 3. มีความสามารถในการสร้างบล็อคสำหรับชุมชนได้มากกว่าหนึ่งชุมชนเพื่อตอบสนองการเป็นเครือข่ายทางสังคมที่ซับซ้อน (Multi-Social-Network) ขยายความ 1 บล็อกของเรา ไปสมัครอยู่ในชุมชนไหนก็ได้ เช่น บล็อกของ beemanNUKM อาจสมัครเป็นสมาชิก 10 ชุมชน พอเราตีพิมพ์บันทึก บันทึกของเราก็จะไปปรากฏในชุมชนนั้นๆ เรียงลำดับจากปัจจุบันไปหาอดีต

บล็อก เป็นเว็บไซต์สำหรับเขียนบันทึก เล่าเรื่องราวประจำวัน เพื่อสื่อสารความรู้สึกนึกคิด มุมมอง ประสบการณ์ ความรู้ และข่าวสาร ในเรื่องที่ผู้เขียน (Blogger) สนใจ จริงใจและมีความเป็นอิสระทางความคิด เป็นการบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของผู้เขียนได้เป็นอย่างดี บล็อคจึงเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในนานาประเทศ

    ขยายความ เราเขียนบันทึกด้วยความสม่ำเสมอ ไปในระยะเวลาหนึ่ง จะมีผู้ติดตามอ่านบันทึกของเราจำนวนหนึ่งอย่างสม่ำเสมอเช่นเดียวกัน และในบางครั้ง ผู้อ่านก็จะเข้ามาเขียนข้อคิดเห็นเอาไว้ และเราก็มาตอบ เกิดวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ลปรร. หรือKnowledge Sharing) ซึ่งหากความรู้นั้น เป็นความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ที่ซ่อนอยู่ในตัวของเรา ก็จะเกิดการค้นพบโดยตัวของเราเอง หรือคนที่เข้ามาร่วมลปรร.ด้วย

   เกิดวัฒนธรรมของความจริงใจและเอื้ออาทรต่อกัน ทำให้ได้เพื่อนใหม่ ที่จริงใจต่อกัน แบบที่เรียกว่า "คนคอเดียวกัน" (มาจากวงเหล้าแน่ๆ เลย แบบคอทองแดง...ล้อเล่นครับ) เป็นการพบกันในเวทีเสมือน ที่เขาเรียกว่า "Blog to Blog" หรือเขียนย่อว่า B2B ซึ่งอาจจะทำให้ได้มีโอกาสไปพบหน้าตากันจริงๆ แบบที่เรียกว่า "ตัวเป็นๆ" หรือ "Face to Face" เขียนย่อว่า F2F ครับ

การเขียนบันทึกที่เป็นการเล่าเรื่อง : การเล่าเรื่อง (Storytelling) ที่มีพลัง เกิดจากตัวผู้เล่าซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องเอง จะปลดปล่อยความรู้ที่ซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) อยู่ในส่วนลึกของจิตใจ (ความเชื่อ), ในส่วนลึกของสมอง (ความคิด) และในส่วนลึกของร่างกาย (การปฏิบัติ) ออกมาเป็นบันทึก (คำพูดผ่านตัวอักษร)  และผ่านทางรูปภาพ (Storytelling by Picture=depict หรือ describe by picture) ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกหรืออารมณ์ร่วมด้วยในขณะที่อ่าน

   ที่น่ามหัศจรรย์ของบล็อกและบันทึกใน GotoKnow คือ

 1. คนบางคน พบเพื่อนที่ไม่เคยพบกันเกิน 20 ปี  ทางบล็อก (ผ่านการ search จาก Google) เพราะได้เห็นหน้าเพื่อนทางบล็อก (ภาพเจ้าของบล็อก)
 2. บางคนแม่คุยกับลูกทางบันทึกผ่านบล็อก (อ.หนึ่ง รุจโรจน์)
 3. บล็อกที่แสดงความจริงใจ มีภาพตัวจริง ชื่อจริง (มีนามแฝงทำให้เรียกง่าย) และเปิดเผยประวัติพอสมควร
 4. คนบางคน เห็นหน้ากันจริงๆ ก่อนที่จะมารู้จักกันดียิ่งขึ้น ผ่านบันทึกที่เขียนในบล็อก (กรณี beeman กับ คุณบุ๋ม ลูกค้าน้ำผึ้ง)
 5. คนทางเหนือ คุยกับคนทางใต้ แบบที่โทรศัพท์ทำไม่ได้ (เพราะคุยแล้วก็ล่องลอยไปในอากาศ ไม่มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร นานๆ เข้า ก็เลือนหายไป)
 6. การคุยกัน อยู่ภายใต้บรรยากาศของวิชาการ เบาๆ สบายๆ เข้าใจง่าย และใช้แต่คำสุภาพ (ถ้าไม่สุภาพ ก็จะถูกลบออก)
 7. สนับสนุนโดยสคส. (โครงการที่ไม่ได้แสวงหากำไร) จึงไม่มีโฆษณาให้รำคาญใจ
 8. เป็นของคนไทย โดยคนไทย เพื่อคนไทย อย่างแท้จริง (สัมผัสได้จากผู้พัฒนาระบบและผู้ให้การสนับสนุน)
 9. เขียนโดยภาษาสากล เพื่อการส่งออกในอนาคต ตัว Server อยู่ที่สหรัฐอเมริกา (Note รัฐอะไรจำไม่ได้แล้วครับ)
 10. .................เหลือไว้ให้แสดงข้อคิดเห็นกันเข้ามาครับ มีอะไรที่ท่านคิดว่าเป็นความมหัศจรรย์แห่งบล็อกและบันทึกใน Gotoknow บ้างครับ........................
 11. .............................

*****************************

อ้างอิงจาก : หลายบันทึกของดร.จันทวรรณ, อาจารย์หมอวิจารณ์ และท่านอื่นๆ ที่ไม่ได้ออกนามครับ