[[เรียงความ...เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลกในอนาคต]]

---

เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลกอนาคต

          ทุกสิ่งทุกอย่างในอดีต  แตกต่างไปจากปัจจุบันอย่างสิ้นเชิง  สืบเนื่องจากวิวัฒนาการของมนุษย์ที่มีความคิดก้าวล้ำทันยุคทันสมัย  สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ  เป็นฝีมือมนุษย์ทั้งสิ้น  อีกไม่กี่ปีข้างหน้า  มนุษย์ก็ไม่ต้องเหนื่อยมากมายเหมือนวันนี้  เพราะมีมนุษย์กลุ่มนึงคิดค้นหุ่นยนต์ที่สามารถใช้ทำงานแทนมนุษย์ได้ทุกอย่าง  ทั้งนี้มันจะเกิดผลดีและผลเสียตามมาในภายหลัง

         สื่อต่างๆในปัจจุบัน  ไม่ว่าจะเป็นวิทยุ  โทรทัศน์  หนังสือพิมพ์  ก็มีหัวข้อเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้น  เพราะชีวิตในปัจจุบันส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างมาก  บางคนถึงขั้นขาดมันไม่ได้  การเป็นคนมีเทคโนโลยี  สามารถยกระดับความเป็นบุคคลในสังคมได้เป็นอย่างมาก  ถ้าผู้ใดไม่ทันยุคทันสมัย  บางครั้งก็อาจจะอยู่ร่วมกับคนหมู่มากไม่ได้   ปัจจุบันมีคนจำนวนมากที่เข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว  ในอนาคตเทคโนโลยีต่างๆคงเข้าได้ทั่วถึงคนทุกกลุ่ม  ทุกเพศ  ทุกวัย  ทั้งทางโทรทัศน์  อินเตอร์เน็ต  หรือสื่ออื่น  อีกมากมาย

         ในวันข้างหน้าเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกมากมาย  แต่เราคาดการณ์ได้เลยว่า  ในอนาคตต่อๆไป  เทคโนโลยีคงมีความสำคัญมากกับมนุษย์ทุกชนชั้น  เพราะเทคโนโลยีจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับมนุษย์ทุกๆอย่าง  เทคโนโลยีที่ดีเราก็ควรนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์  ส่วนเทคโนโลยีที่ไม่ได้  เราก็ไม่ควรที่จะส่งเสริมและสนับสนุน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นันท์สินี จันทสุวรรณ์ความเห็น (1)

ตัสนีม
IP: xxx.157.246.159
เขียนเมื่อ 
เป็นกำลังใจให้ นึกออกไว ๆ นะจ๊ะ ^^