เรียน หน.พยาบาลโรงพยาบาลชุมชน

          ทางสำนักการพยาบาลฝากให้สำรวจปริมาณงานของหัวหน้าพยาบาล สามารถdownload ไฟล์จาก http://www.49kan.th.gs/ จะมี 3 ไฟล์ให้download มาทั้งหมด คือ

                 1. 1 page.doc

                 2. 89_49.xls

                 3. data for C8.xls

          เสร็จแล้วให้ส่งแบบที่กรอกเรียบร้อยส่ง ผู้ประสานงานภายในจังหวัดแต่ละจังหวัด และส่งคุณกรรณิการ์ รพ.ชัยบาดาลต่อไป

                                                supat