กิจกรรมปฐมนิเทศน์นักศึกษา กศน.ปากพนัง

  ติดต่อ

  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากพนัง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศน์นักศึกษา กศน.ภาคเรียนที่ 1/49  

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากพนัง โดยนายศุภชัย  สกุลแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากพนัง ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549  ระหว่างวันที่  27 -  28  พฤษภาคม  2549  ณ  ศาลาประชาคมอำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการปฐมนิเทศน์ในครั้งนี้ได้แบ่งเป็นกลุ่มโซนศูนย์การเรียนแต่ละศูนย์การเรียนชุมชุน  โดยการแบ่งเป็นช่วงเวลาในการปฐมนิเทศน์  โดยแบ่ง ศรช.เป็น 2 ช่วง ช่วงเช้า ระหว่างเวลา 09.00 น. - 12.00 น. จำนวน  5  ศูนย์การเรียน และช่วงบ่าย ระหว่างเวลา 13.00 น. - 16.30 น. จำนวน 5 ศูนย์การเรียน และวันที่ 28  พ.ค. 49 ระหว่างเวลา 09.00 น. - 12.00 น. จำนวน 4  ศูนย์การเรียน  นักศึกษาเข้ารับการปฐมนิเทศน์จำนวน     554     คน  โดยผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเป็นประธานในการปฐมนิเทศน์ ได้แนะนำนักศึกษาใหม่และนักศึกษาเก่าเกี่ยวกับ

  1. แนะนำศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน
  2. แนะนำบุคลากรศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน
  3. ภาพกิจกรรมที่ กศน.จัดในรอบปีที่ผ่านมา
  4. แนะนำนักศึกษาที่จะสมัครเรียนคอมพิวเตอร์
  5. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  การเรียนการสอน และการพบกลุ่มของนักศึกษาร่วมทั้งกิจกรรมการพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ KM สู่ชุมชน

หมายเลขบันทึก: 31526, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-10 16:51:17+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)