เริ่มรู้จัก blog

blogคืออะไร

blog คือการบันทึกบทความของตนเองลงบนเว็บไซต์โดยเนื้อหาของ blog นั้นจะครอบคลุมได้ทุกเรื่อง โดยจุดเด่นที่ทำให้ blog เป็นที่นิยมคือ ผู้เขียน blog จุดเด่นที่สุดของ blog ก็คือมันสามารถเป็นเครื่องมือสื่อสารชนิดหนึ่งที่สามารถสื่อถึงความเป็นกันเองระหว่างผู้เขียน blog และผู้อ่าน blog ผ่านทางระบบ comment ของ blog นั่นเอง

ยกตัวอย่างblog

เช่นpantip.comเป็นการมีแหล่งที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยที่สามารถใช้ความคิดให้เป็นอิสระได้รวมทั้งบอกเล่าประสบการณ์ของตนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นในการดำรงชีวิตต่อไปและสามารถหาเพื่อนบนอินเตอร์เน็ตได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฟารีดา ละประเสริฐ



ความเห็น (0)