ความเห็น 36993

Blog Analysis

เปมิช
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณครับ
  • ครับ การจัดการความรู้ น่าจะเป็นการเอาความรู้เรื่องเดียว จากหลายหลายสถานการณ์และสถานที่ มารวมไว้ด้วยกัน
  • การที่ชุมชน ไม่มีสมาชิกเลยหรือมีน้อย แทบไม่ได้ช่วยอะไรเลย (ในการจัดการความรู้)
  • มีก็เหมือนไม่มีครับ