"คำคม" จากเวทีสรุป KM ครึ่งปีแรก ของ กสก.

การจับประเด็น เป็นบทบาทสำคัญของผู้จัดกระบวนการเรียนรู้อันนำมาสู่การเชื่อมโยงและสรุปบทเรียน

   จากเวที การประมวลผลการดำเนินงาน "จัดการความรู้" ครึ่งปีแรก 2549 ของกรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) เมื่อวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2549 ณ จังหวัดกำแพงเพชร ดิฉันจึงมีคำพูดและประโยคเด่น ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องสัมมนามาฝากทุกท่าน คือ

   1. "KM มิใช่สิ่งใหม่  แต่เราจะจัดระบบความรู้ที่มีอยู่" โดย ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

   2. "เรากำลังเปลี่ยน...คุณเล่า...มาเป็น...คุณลิขิต"  โดย ผอ. มนตรี  วงศ์รักษ์พานิช

   3. "ความรู้ของคน ทีม และองค์กร...เราจะถอดออกมาได้อย่างไร?" โดย คุณสายัณห์ ปิกวงศ์

   4. "เราต้อง...ค้นรากของความรู้...ในงานส่งเสริมการเกษตร" โดย คุณวิรัตน์  สมตน

   5. "KM ยั่งยืนได้...ต้องมาจาก...สร้างตนเองเป็นนักวิจัย  สร้างตนเองเป็นนักปฏิบัติ"

        โดย  เกษตรจังหวัดนครพนม

   6. "เสน่ห์ของ AAR...อยู่ที่...การทบทวนบทเรียน" โดย คุณวีรยุทธ์ สมป่าสัก

   7. "ความรู้อะไร ๆ ก็อยู่ในหัว และถ้าผมจะเอาความรู้คุณ...ผมก็คงต้องตัดหัวคุณมาด้วยซิ..."

        โดย คุณไพรัช หวังดี (ถอดจากคำเล่าของ : คุณวีรยุทธ์ สมป่าสัก)

    เป็นคำพูดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ได้ฟังจากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แต่ถ้าลองนำมาคิดและพิจนิจดู "ช่างมีค่าอนันต์" นักหนา.

                                        ศิริวรรณ  หวังดี

                                       28 พฤษภาคม 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดกรุ "สมองกล" ชุมชนนักปฏิบัติความเห็น (3)

สิงห์ป่าสัก
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 
    ขอบคุณมากครับ  ที่นำมาทบทวนใหม่
จือ
IP: xxx.19.55.2
เขียนเมื่อ 
ขอเรียนเชิญทุกท่านเพิ่มเติมได้นะค่ะ
สิงห์ป่าสัก
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 
     เชิญติดตามที่มา KM ของทีมกำแพงเพชรได้ที่ "ถักทอ" ของ สคส.นะครับ