ความเห็น 642980

Blog Analysis

เขียนเมื่อ 

ถ้าจะบอกว่า GotoKnow มีส่วนทำให้คนไทยกล้าออกความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากขึ้นกว่าเมื่อ 2 ปีก่อนก็คงจะไม่ผิดนะคะ คุณเปมิช นอกจากนั้นเรายังมีบรรยากาศของความเคารพในความคิดเห็นของกันและกัน โดยไม่จำเป็นต้องเห็นเหมือนกันมากขึ้นอีกด้วย สงสัยว่าตอนนั้นคุณเปมิชคงจะไม่ค่อยเชื่อว่า ความเป็นไปที่เป็นอยู่ตอนนี้ใน GotoKnow จะเกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะ