ความเห็น 35894

Blog Analysis

วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.142.206
เขียนเมื่อ 
  • ขอขอบคุณอาจารย์เปมิช...
    ข้อสังเกตของอาจารย์น่าสนใจมาก

ถ้าจำไม่ผิด... อาจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ปาจารย์ใหญ่ทาง IT ท่านกล่าวว่า

  • "การแข่งขันเสรี เช่น บนอินเตอร์เน็ต ฯลฯ จะเหลือเพียงพระอาทิตย์ (sun) พระจันทร์ (moon) และดวงดาว (stars)"
  • ใน Gotoknow Blogs ก็คงจะคล้ายๆ กันคือ

1). จะเหลือ superactive great ไม่กี่เจ้า คล้ายๆ กับข้อสังเกตของนักเศรษฐศาสตร์อิตาลี (Pareto) ที่สังเกตว่า ไม่ว่าเรื่องอะไรๆ มักจะมีเจ้าใหญ่เพียง 2-3 เจ้า (vital fews) นี่คือ พระอาทิตย์กับพระจันทร์

2). ที่เหลือส่วนใหญ่จะเป็นเพียงดวงดาว (รายย่อย)

  • ถ้าเรามองในอีกมุมหนึ่ง... การได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ดีงาม(มีมากมายใน Gotoknow) แม้จะเป็นเพียงดวงดาวก็นับว่า ประสบความสำเร็จแล้ว เพราะโอกาสได้พบปาจารย์(อาจารย์ของอาจารย์) ครูบาอาจารย์ หรือคนดีเป็นโอกาสทองของชีวิตก็ว่าได้...