โครงการจัดอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง ผลผลิตที่เราภูมิใจ

สถาบันมีหลักสูตรการสอนเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเอดส์ของการพยาบาลที่ทำร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ศิริราชและรามาธิบดี และม. เชียงใหม่ซึ่งทำภายใต้โครงการขององค์การอนามัยโลกซึ่งเราดำเนินการมาได้2ปีแล้ว

ในปีนี้เรามีโครงการที่ทำร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี    จังหวัดนนทบุรี     สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก     โดยมีโรงพยาบาลศรีธัญญา    และมหาวิทยาลัย Edith   Cowan, Perth, Western  Australia    ทุนที่ได้รับบางส่วนมาจากรัฐบาลออสเตรเลีย

หลักสูตรที่อบรมคือ หลักสูตรการพยาบาลจิตเวชในภาวะวิกฤติและหลักสูตรการป้องกันและการดูแลผู้ติดเชื้อเอ็ชไอวี/เอดส์แบบองค์รวม     การสอนจะเป็นภาษาอังกฤษ    

ผู้เข้าอบรมจะมาจากในประเทศและต่างประเทศประมาณ40คน     แบ่งเป็นครั้งละ20คน          

ในวันที่26-5-49 มีการทำพิธีเปิดที่วิทยาลัยพยาบาล    ที่สถาบันโรคทรวงอกโดยมี Associate    Professor   James    Cross จากECU    ท่านรองปลัดมานิตย์มาแทนท่านปลัดกระทรวงและมีผู้แทนจากAusAIDและมีการแถลงข่าวหลังการเปิดโครงการ     

  หวังว่าคงเป็นผลผลิตที่พวกเราทั้งแพทย์ พยาบาลและ ส่วนของLab ต้องช่วยกันทำอีกครั้งค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Dr.Achara bamrasความเห็น (0)