ได้ทำการสุนทรียะสนทนากับผู้รู้หลาย ๆ ท่าน ต่างกรรมต่างวาระกันไป ในช่วงเวลาหลายปีติดต่อกันมานี้ ตั้งแต่สมัยทำงานที่ สสอ.บางแก้ว จนไปอยู่ที่ สสจ.พัทลุง มีทั้งเพื่อนร่วมงาน ผู้มาขอคำปรึกษาในการทำวิจัยเพื่อส่งผลงานเลื่อนระดับ (ทั้ง ๆ ที่ผู้ให้คำปรึกษาไม่เคยส่ง) หรือผู้คนต่างหน่วยงานที่รับรู้ว่าผมชอบพูดคุยเรื่องการยกระดับงานประจำด้วยการทำวิจัย วันนี้ต้องเตรียมตัวเพื่อกิจใหญ่ในช่วงต้นเดือน ที่ รพ.ยโสธร เลยลองทบทวนและรวบรวมประเด็นตัวอย่างคำถามสำหรับ R2R: Rutine to Research และจะขอเชิญ ท่านทั้งหลายใน GotoKnow.org ได้ร่วม ลปรร.ด้วย ถือว่าช่วย ๆ กันนะครับ

     สำหรับตัวอย่างคำถามวิจัยที่ผมพอจะสรุปรวบรวมได้ เช่น

  • งานที่ทำอยู่นี้พอจะมีหนทางใดอีกบ้างที่จะทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมที่เป็นอยู่ทุกวันนี้
  • เราจะลดขั้นตอนการให้บริการลงให้เหลือน้อยที่สุดได้อย่างไรบ้าง
  • ทำอย่างไรให้คนไข้ที่มารอบริการอยู่มีความสุขในการรอมากกว่านี้
  • ความเสี่ยงของบริการทั้งต่อเรา(ผู้ให้บริการ) และเขา(ผู้รับบริการ) มีอะไรบ้าง แล้วเราจะป้องกันอย่างไรได้บ้าง เพื่อให้เกิดขึ้นได้น้อยสุด
  • ทำอย่างไรได้บ้างที่จะเพิ่มคุณค่าแก่ทรัพยากรที่นำมาใช้ในการจัดบริการแก่ประชาชน         
  • เราจะใช้เครื่องมืออะไรที่เหมาะสมสำหรับการให้บริการแก่ประชาชน แล้วสามารถทำได้รวดเร็ว ไม่ผิดพลาด แบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว
  • ...

          (โปรดได้ช่วยเติมเต็มต่อครับ)