การนำเด็ก ๆ เข้าแข่งขันชิงความเป็นเลิศ มันคือผลผลิตสุดท้าย แต่สิ่งที่เด็กของเราได้มากมาย  ก็คือ  ความรู้และประสบการณ์   การทำงานเป็น   ความขยันอดทน ความละเอียดรอบคอบ   การเป็นผู้นำ - ผู้ตามที่ดี และความภาคภูมิใจในตนเอง

         นักเรียนทุกโรงเรียนที่เข้าประกวดล้วนเตรียมตัวมาอย่างดี  แม่ก๋งวิทยาของเราก็เป็นทีมหนึ่งที่เข้าประกวดในวันนี้  (10 พ.ย. 52)  และก็ได้รับชัยชนะ "ชนะเลิศระดับกลุ่มเครือข่าย"  และต้องเตรียมเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป

ภาพการทำงานที่ยาวนาน  (ใช้เวลาถึง 6 ชม.)

โชว์ผลงานความภาคภูมิใจ