ใกล้ถึงการแข่งขันงานทักษะวิชาการ  10 - 13 พฤศจิกายน 2552 ภาระกิจ อันหนักอึ้งของเด็ก ๆ ก็คือการฝึกซ้อมตนเองอย่างหนักเพื่อชิงตำแหน่งความเป็นเลิศ ครูตารับหน้าที่ฝึกฝนนักเรียนเรื่องหนังสือเล่มเล็ก

              จึงขอนำเสนอกระบวนการฝึกเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจในชุมชนG2K และได้ร่วมลปรร.กันค่ะ 

              คุณสมบัติสำคัญของนักเขียน "หนังสือเล่มเล็ก"   ได้แก่
1) ต้องเก่งอ่าน  หากนักเรียนรักการอ่านเขาจะรอบรู้กว้าง และเชิงลึก
2) ต้องเก่งคิด  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคิดจินตนาการ  และคิดเชื่อมโยง
3) ต้องเก่งวาดรูป สามารถนำเสนอความคิดออกมาเป็นภาพได้อย่างสวยงาม
4) ต้องเก่งเขียน  รู้จักการเรียบเรียงเรื่องราวตามลำดับ  ไม่วกวน ตัวหนังสือสวย และทำ งานสะอาดเรียบร้อย
5) ต้องเก่งภาษา  หมายถึง  การสะกด  การใช้คำ การผูกประโยคได้ถูกต้อง    
6) ต้องเก่งงาน  สามารถทำงานเป็นทีมได้  และมีความอดทนทำงานจนสำเร็จ
     

              เมื่อคัดตัวนักเรียนได้แล้ว  ขอนำเสนอวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำหนังสือเล่มเล็กเลยนะคะ 
1) ใช้กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ ตัดขนาดกระดาษ เอ 4 พับครึ่ง จำนวน 8-12  แผ่น
2) สีไม้  หาที่สีสดใส   เด็กของครูตาเลือกยี่ห้อ คลอลีน
3) วัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น กรรไกร  กาว  ห่วง(สำหรับเข้าเล่ม) ไม้บรรทัด  ยางลบ  ดินสอดำ คัดเตอร์  สติ๊กเกอร์ใส
 

            ลำดับการทำหนังสือเล่มเล็ก  ดังนี้ค่ะ 
1)  วางแผนงาน  โดยรู้วัตถุประสงค์ของเรื่อง   แนวคิดสำคัญ  ตัวละคร  ฉาก/สถานที่   
2)  ปรึกษากันในกลุ่ม (ทำเป็นกลุ่มละ 3 คน) เกี่ยวกับการดำเนินเรื่อง เขียนเรื่อง และเขียนภาพประกอบ  ขั้นนี้ต้องร่วมคิดร่วมคุยแสดงความคิดเห็นกันมาก ๆ เพื่อให้ได้เรื่องราวที่น่าสนใจ  การใช้ภาษา การแบ่งเนื้อเรื่องออกเป็นตอน ๆ เพื่อเขียนลงหน้ากระดาษแต่ละหน้า และ สื่อความหมายมาเป็นภาพได้อย่างลงตัว
3) เข้าเล่มหนังสือให้แข็งแรง อาจใช้วิธีเย็บ  แจะตาไก่  ใส่ห่วงทองเหลือง  หรือ อัดกาวก็ได้  โดยเรียงลำดับจาก  ปกนอก  ปกใน  คำนำ  เนื้อเรื่องซึ่งกำหนด ให้ 8 หน้า  และไม่ควรเกิน 12 หน้า  ปกหลัง 

                                       ดูหน้าตาของหนังสือเล่มเล็กนะคะ

ปกหนังสือ 

                                                 เนื้อเรื่อง

 

เข้าเล่มเรียบร้อยแล้วได้ภาพนี้