6. แผนการจัดการเรียนรู้...ภาษาอังกฤษ ม.2


แผนการจัดการเรียนรู้  
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ที่  6  เรื่อง What time do you get up?
เวลา  2 ชั่วโมง
สอนโดย  นางสาวมัลลิกา  โฮมพิมพ์  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 ******************************************
1.  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
     สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
      มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ
      มาตรฐาน ต 1.3 นำเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆโดยการพูดและการเขียน     
 2.  สาระสำคัญ
       ฟังคำพูดของบุคคลเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันของตน  อ่านข้อความบรรยายวิธีการเดินทางไปโรงเรียนของนักเรียนคนหนึ่ง  พูดโต้ตอบเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน  เขียนอีเมล์ถึงเพื่อนบอกกิจกรรมสุดสัปดาห์และเขียนบทสัมภาษณ์บุคคลที่มีชื่อเสียงและพูดนำเสนอในชั้นเรียน
3.  จุดประสงค์
       1. นักเรียนฟังคำพูดของบุคคลเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันของตนได้ (P)
       2. อ่านข้อความบรรยายวิธีการเดินทางไปโรงเรียนได้  (P)
       3. พูดโต้ตอบเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน  (P)
       4. มีความรู้ในการเขียนอีเมล์ถึงเพื่อนบอกกิจกรรมสุดสัปดาห์และเขียนบทสัมภาษณ์บุคคลที่มีชื่อเสียงและพูด (K)
       5. เห็นความสำคัญของการเรียนเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (A)
4.  สาระการเรียนรู้
    1. โครงสร้างประโยค/ไวยากรณ์
       - Simple present tense
       - Adverbs of frequency: always, usually, sometimes, never
       - Time expressions: every day, before, after, then
     2. คำศัพท์และสำนวนภาษา
     3.รายละเอียดวิธีการเดินทางจากข้อความที่อ่าน
     4.แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน
5.  กิจกรรมการเรียนรู้ ตามรูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง : CIPPA Model
 ....
      อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ What time do you get up? 


หมายเลขบันทึก: 309707เขียนเมื่อ 30 ตุลาคม 2009 15:54 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 18:55 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (5)
  • เยี่ยมมากครับ
  • ขอบคุณคุณขจิต(ครูภาษาอังกฤษชั้นแนวหน้ายุคICT)ที่เข้ามาแจม

อยากได้แผนมากครับแต่เปิดดูไม่ได้ผมสอนภาษาอังกฤษมัธยม1--3แต่ผมจบเอกสังคมก็สนใจผมไม่เก่งแต่มันท้าทายความรู้ตื่นเต้นกล้าๆกลัวเวลาจะพูดก็เรียนไปพร้อมกันกับเด็กยังดีหน่อยที่เป็นเด็กขยายโอกาสไม่งั้นก็คงรับไม่ได้แน่ๆ

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท