5. แผนการจัดการเรียนรู้...คณิตศาสตร์ ม.1

PoOmDeE
หน่วยการเรียนรู้ที่  3  เลขยกกำลัง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2                                
เรื่อง  การคูณเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   
เวลาเรียน  3  ชั่วโมง
สอนโดย  นายจำเนียร  มินทะขัด  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
*****************************************
1.  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
สาระที่  1   จำนวนและการดำเนินการ
     มาตรฐาน ค 1.1   เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช้จำนวนในชีวิตจริง
2.  สาระสำคัญ
      การคูณเลขยกกำลัง   
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้
       3.1 ด้านความรู้  :  นักเรียนสามารถ
     1. หาผลคูณของเลขยกกำลังโดยใช้บทนิยามของเลขยกกำลังได้
     2. หาผลคูณของเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติของการคูณเลขยกกำลังได้
       3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ  :  นักเรียนมีความสามารถ
     1. ในการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย
     2. ในการให้เหตุผลโดยแสดงข้อความอ้างอิงได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์
     3. ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอ
       3.3 ด้านคุณลักษณะ  :  นักเรียน
     1. ทำงานอย่างเป็นระบบ
     2. มีความรอบคอบ
     3. มีความรับผิดชอบ
     4. มีความเชื่อมั่นในตนเอง
     5. ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
     6. ตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
 4. สาระการเรียนรู้
 ....
      อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ การคูณเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ...แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ICT ตาม "รูปแบบ CIPPA Model" โรงเรียนเชียงกลมวิทยา...

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียนเชียงกลมวิทยา#การคูณเลขยกกำลัง#รูปแบบการสอน cippa model#แผนการจัดการเรียนรู้ ict#จำเนียร มินทะขัด

หมายเลขบันทึก: 309702, เขียน: 30 Oct 2009 @ 15:40 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 12:44 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

  • ครูเนียรมีอะไรที่น่าทึ่ง แปลกใหม่ ทันสมัยสมกับเป็นพี่ใหญ่ของเชียงกลม
ไอติมทอง
IP: xxx.26.88.218
เขียนเมื่อ 

ไม่บอก