5. แผนการจัดการเรียนรู้...คณิตศาสตร์ ม.1

  ติดต่อ

หน่วยการเรียนรู้ที่  3  เลขยกกำลัง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2                                
เรื่อง  การคูณเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   
เวลาเรียน  3  ชั่วโมง
สอนโดย  นายจำเนียร  มินทะขัด  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
*****************************************
1.  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
สาระที่  1   จำนวนและการดำเนินการ
     มาตรฐาน ค 1.1   เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช้จำนวนในชีวิตจริง
2.  สาระสำคัญ
      การคูณเลขยกกำลัง   
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้
       3.1 ด้านความรู้  :  นักเรียนสามารถ
     1. หาผลคูณของเลขยกกำลังโดยใช้บทนิยามของเลขยกกำลังได้
     2. หาผลคูณของเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติของการคูณเลขยกกำลังได้
       3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ  :  นักเรียนมีความสามารถ
     1. ในการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย
     2. ในการให้เหตุผลโดยแสดงข้อความอ้างอิงได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์
     3. ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอ
       3.3 ด้านคุณลักษณะ  :  นักเรียน
     1. ทำงานอย่างเป็นระบบ
     2. มีความรอบคอบ
     3. มีความรับผิดชอบ
     4. มีความเชื่อมั่นในตนเอง
     5. ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
     6. ตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
 4. สาระการเรียนรู้
 ....
      อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ การคูณเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ...แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ICT ตาม "รูปแบบ CIPPA Model" โรงเรียนเชียงกลมวิทยา...

หมายเลขบันทึก: 309702, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-23 12:44:45+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #โรงเรียนเชียงกลมวิทยา#การคูณเลขยกกำลัง#รูปแบบการสอน cippa model#แผนการจัดการเรียนรู้ ict#จำเนียร มินทะขัด

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (2)

  • ครูเนียรมีอะไรที่น่าทึ่ง แปลกใหม่ ทันสมัยสมกับเป็นพี่ใหญ่ของเชียงกลม
ไอติมทอง
IP: xxx.26.88.218
เขียนเมื่อ 

ไม่บอก