๒๔.สวนกินได้ ๘ ระดับ เลียนป่าธรรมชาติ( สวน ๘ เซียน )


สร้างสวนป่าให้กินได้ มีไว้เพื่อพักผ่อน แผ่นดินลดความร้อน เอื้ออาทรจะตามมา ..เรามาสร้างป่า ไว้ใกล้ๆตัวกันดีกว่าไหม

ป่าไม้ เป็นทรัพยากรที่สำคัญคู่แผ่นดิน ที่มีอิทธิพลต่อสภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศหลายประการ เช่น อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ การเคลื่อนที่ของลม-พายุ การพังทลายของดิน การไหลของน้ำและถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ฯลฯการทำลายระบบนิเวศของป่าไม้ ย่อมนำมหันตภัยมาสู่มนุษย์ อย่างที่เห็นกันอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะภาวะน้ำหลากและแล้งอย่างรุนแรง ที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญในปัจจุบัน

การเพิ่มพื้นที่ป่า การเพิ่มพื้นที่สีเขียว มนุษย์ตัวเล็กๆ อย่างเราๆ ท่านๆ พอที่จะมีความสามารถกระทำได้ อาจจะเริ่มต้น ด้วยการช่วยกันปลูกต้นไม้ยืนต้น ในที่ดินของตนเองหรือพื้นที่สาธารณะ ให้อยู่รอด(ตาย)ได้อย่างน้อยคนละ ๑ ต้นต่อปี ติดต่อกันชั่วชีวิต ผมว่าน่าจะมีพื้นที่สีเขียวเกิดขึ้น บนแผ่นดินนี้ไม่น้อยทีเดียว ....

สำหรับผมเอง ดำเนินการในพื้นที่ ๖๖ ไร่ มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ ยังไม่ประสบผลสำเร็จ คงต้องใช้เวลาไปอีกทั้งชีวิตที่จะต้องดำเนินการ ตามที่ได้ตั้งใจไว้ คือ การปลูกไม้ร่วมต่างระดับ(Multi-Storied Cropping) ที่มีไม้หลากหลายชนิดให้อยู่ร่วมกัน เลียนแบบผืนป่าธรรมชาติ โดยใช้ ๗ ล.๑ ร.ดังนี้ครับ.

สวน " พันพฤกษ์  " (เพิงพักช้าง)

๑.ไม้หลัก หรือไม้ประธาน เป็นไม้ต้นสูงมากๆ เป็นไม้ใช้สอย ที่มีคุณค่า มีอายุมากกว่า ๑๐ ปี ซึ่งคนปลูก อาจจะไม่ได้ใช้(ก็ได้) แต่ปลูกเพื่อแบ่งปันความร่มเย็น ร่มรื่นให้กับแผ่นดิน เช่น ยางนา สัก เทียมหรือสะเดาช้าง ฯลฯ

๒.ไม้รอง ผมขอแยกย่อยออกเป็น ๒ ชนิดคือ ชนิดแรก เป็นไม้รองเพื่อพลังงาน/เพื่อใช้สอยปลูกสร้าง เช่น ยูคาลิปตัส นนทรี สะเดา ฉำฉา พยอม ซึ่งเป็นไม้โตเร็ว ปลูกเป็นแนวรั้ว ทางเดินหรือแนวบังลม ส่วนชนิดที่ ๒ เป็นไม้รอง ที่ใช้รับประทานเป็นอาหาร

และสมุนไพร ได้เช่น มะพร้าว มะม่วง มะตูม มะสัง มะปราง มะรุม มะขวิด มะกอก กระท้อน มะยง ลำไย ลิ้นจี่ มะขามเปรี้ยว/หวาน ส้มโอ ส้มเกลี้ยง ส้มซ่า มะขามป้อม ขนุน เงาะ ละไม ลองกอง พุทรา มังคุดมะดัน(ตัวเมีย) เพกา มะข่วง มะแขว่น มะไฟ มะคำดีควาย หัสคุณไทย หัสคุณเทศ นุ่นทรงฉัตร ขี้เหล็ก หว้าสวน กฤษณา จันทร์ลูกหอม ฯลฯ

๓.ไม้เล็ก(พุ่มเล็ก) เน้นการบริโภคเป็นอาหารและสมุนไพร เช่น กล้วย มะละกอ มะนาว มะกรูด ส้มป่อย ฝรั่ง ยอมะยม มะเฟือง น้อยหน่า

มะไฟ ละมุด ทับทิม ตะลิงปลิง แก้วมังกร ไผ่ลวก ไผ่หวาน ไผ่ตง ไผ่เลี้ยง มะแว้งต้นฯลฯ ส่วนไม้พุ่มเล็กที่น่าปลูกไว้เป็นไม้พลังงานก็คือ สะแก

๔.ไม้ลอย(อากาศ) ปลูกหรือผูกติดไว้กับไม้หลัก ไม้รอง เพื่อประดับให้ดูสวยงามตามธรรมชาติยิ่งขึ้น เช่น กล้วยไม้ชนิดต่างๆ โดยเลือกกล้วยไม้ที่ทนแล้งเป็นสำคัญ

๕.ไม้ลุ่ม/ไม้เลิง เลิงเป็นภาษาอิสาน ที่แปลว่า หนองน้ำ ไม้ชนิดนี้จึงต้องปลูกในที่ลุ่มมีความชื้น หรือในที่มีน้ำ ทั้งใช้บริโภคและสมุนไพร เช่น ผักบุ้ง ผักกระเฉด ผักขแยง ผักกระชับ บัวบก ผักไผ่ ผักเผ็ดโสน เหงือกปลาหมอ ฯลฯ

๖.ไม้ล้มลุก ส่วนใหญ่ เป็นไม้ที่มีอายุ ๑-๓ ปี ที่ใช้รับประทานเป็นอาหาร เป็นสมุนไพรและใช้สอยอื่นๆ เช่น เป็นอาหารและสมุนไพร ได้แก่ พืชผักต่างๆ พริก มะเขือ กระเจี๊ยบ กระเพรา

สะระแหน่ ตะไคร้ ตะไคร้หอม ทองพันชั่ง กวางแฉะ โด่ไม่รู้ล้ม ผักเสี้ยน ฟ้าทะลายโจร หญ้าหนวดแมว ฯลฯ ส่วนไม้ล้มลุกใช้สอยที่สามารถปลูกไว้ใต้ร่มไม้ได้ อาทิเช่น เตย วาสนา ปริก โปร่งฟ้า ฯลฯ เป็นต้น

๗.ไม้ลึก หรือไม้ที่ใช้ประโยชน์จากรากหรือหัวที่อยู่ใต้ดิน ที่ใช้บริโภคเป็นอาหาร/สมนุไพร/ทำสารป้องกันกำจัดแมลง ได้แก่ ข่า ไพล กระทือ กระชาย ขิง ขมิ้น หนอนตายอยาก โรติ๊น

รากหนอนตายอยาก(ภาพจาก สนง.กษจ.กำแพงเพชร)

๘.ไม้เลื้อยและกึ่งเลื้อยที่ปลูกไว้เพื่อจะใช้เป็นอาหาร/สมุนไพรและใช้สอย ได้แก่ ตำลึง สลิดหรือขจร ถั่วพู บวบ ฟักเขียวกระทกรก พริกไทย ดีปลี ชะอม หวาย ผักหวานบ้าน มะแว้งเครือ เสลดพังพอนตัวเมีย โดยพริกไทย ดีปลี ปลูกให้ไต่ขึ้นต้นมะพร้าว หวาย เป็นพืชที่ชอบความชุ่มชื้น ปลูกใต้ต้นสะเดาช้างซึ่งชอบชุ่มชื้นเหมือนกัน จะโตเร็ว

เถาขจร

ครับ!..ผมลองทำดู ก็มี ๘ กลุ่ม ส่วนหลักและวิธีการปฎิบัติ คงขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ ว่าทำเพื่ออะไร(ทำเพราะชอบ,ทำเพื่อกินเพื่อใช้,ทำเพื่อโชว์และทำเป็นอาชีพ) โดยรายละเอียด จะต้องศึกษาเพิ่มเติมถึงปัจจัยต่างๆ ที่จะมาเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิดด้วย

ส่วนที่นำมาบันทึก มาเล่า ..เพียงอยากจะบอกว่า..

(ก) การทำสวน เป็นงานเสริม นอกจากช่วยลดโลกร้อนได้บ้าง แต่สิ่งที่เป็นผลพลอยได้..ที่ผ่านมา.ก็ได้ประโยชน์อย่างน้อย๘ อย่างก็คือ (๑)การมีอาหารที่ดี มีคุณค่า ไม่มีสารพิษไว้บริโภค เหลือก็ขายไป ..(๒)มีรายได้..แม้จะน้อยนิด ก็เป็นความภาคภูมิใจ (๓)ได้ใช้เวลาว่างทำกิจกรรม(๔)ได้ออกกำลังกายในวันหยุด..(๕)ได้อากาศ/บรรยากาศที่ดี(มีเสียงนก เห็นนก ผีเสื้อ)..(๖)มีอารมณ์ที่ดี ที่เกิดมาจากสมาธิและความพึงพอใจในการทำกิจกรรมภายในสวน(๗)ช่วยเพิ่มมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากเดิม(๘)เกิดปฎิสัมพันธ์ที่ดี ของคนในครอบครัวที่ใช้เวลาว่างหรือวันหยุดมาพักผ่อนหรือมาทำกิจกรรมร่วมกัน..แค่นี้ ผมว่ามันเป็นกำไรสทุธิ ที่คุ้มเกินกว่าคุ้มค่าเสียอีกครับ..

แต่หากไม่มีพื้นที่ รอบบริเวณบ้านก็ปลูก ก็ทำได้ครับ ผมทำเอาไว้ที่บ้านผมเอง..เชิญแวะเยี่ยมเยียนได้ที่.. https://www.gotoknow.org/posts/295921 ครับ

(ข) การเรียนรู้ โดยการลงมือลองปฏิบัติ(Learning by doing) ควบคู่ไปกับตำรา ..น่าจะส่งผลดีแก่ผู้เรียนมากยิ่งขึ้น

(ค)ทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้..แม้กระทั่งต้นไม้ใบหญ้า ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ แม้จะดูเหมือนว่า มีการแบ่งกลุ่ม แบ่งชั้นวรรณะ..แต่ถ้าหาก อยู่ด้วยกันอย่างเกื้อกูล มีเมตตาอารีย์ ถ้อยทีถ้อยอาศัย รู้จักการให้ การเสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน เราก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ อย่างปิติสุข...ครับ

ขออำนวยอวยชัย..ให้ทุกท่านทุกคน มีความสุข สดใส ใจเบิกบานและประสบโชคดี ...ด้วยน๊ะขอรับ

สามสัก

๑๖ ตค.๒๕๕๒

ด้วยพี่ครูKrutoiting สอบถามตามคอมเมนท์ที่ ๕๘,๖๑และ๖๕...

ผมจึงได้นำภาพถ่ายในสวนผมบางโซน มาให้คุณพี่ครู Krutoiting ดูและพิจารณาพอเป็นแนวทาง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ดินของคุณพี่ครูเองครับ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวของผม ไม่ได้ทำในเชิงธุรกิจ ที่ทำไว้ ก็เพียงให้พอคุ้มทุน กับค่าใช้จ่ายที่จะมีขึ้นในแต่ละปีเท่านั้น ไม่มีคนงานประจำ มีแต่คนเฝ้าเท่านั้น ใช้จ้างเป็นงานๆ(Job) ไปครับแต่ทำไว้เพื่อการออกกำลัง เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจตามที่ผมชอบ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า ที่กินและใช้ได้ คงจะใกล้เคียงกับวัตถุประสงค์ของคุณครู..แต่จะแตกต่างกันก็คือ.. ช่วงเวลาเริ่มลงมือทำ ผมคิดว่า น่าจะทำตอนที่ร่างกายยังแข็งแรงอยู่ครับ.. หากรอถึงอายุ ๖๐ ปีก่อนค่อยทำ ผมไม่แน่ใจว่า จะทำไหวหรือเปล่าครับ..ทำตอนที่ยังมีกำลังปึ๋งปั๋ง ยังหนุ่มแน่นดีกว่าครับ คุณพี่ครู(ลปรร.น๊ะครับ) ถึงตอนนั้น ต้นไม้โตหมดแล้ว ผูกเปลยวน ระหว่างต้นไม้ นอนฟังเสียงนกร้องขับกล่อม ภายใต้ต้นไม้ที่โตแล้ว น่าจะเหนื่อยน้อยมากและสุขใจกว่าเป็นไหนๆน๊ะครับ..คุณพี่ครูโดยเริ่มจาก..

(๑)ต้องมีน้ำ ถ้าไม่ติดแม่น้ำลำคลองหรือในแหล่งที่มีน้ำบาดาล ก็ต้องขุดสระ ให้มีน้ำให้พอใช้ก่อนครับ อย่างน้อย ๑,๒๐๐ ลบ.เมตร ขึ้นไป

(๒) มีที่พักอาศัยอาจนำดินจากการขุดสระ ถมข้างใดข้างหนึ่งของสระให้สูง มากพอที่จะปลูกที่พัก(ในรูปถมสูง ๒.๘๐ ม ดินยุบตัวเหลือ๒ม)การขุดสระ จะเสียพื้นที่ แต่ช่วยเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ เกิดการไหลเวียนของอากาศ(คล้ายลมบกลมทะเล)

ตัวอย่าง สวน " พันพฤกษ์ "ผมขุดสระล้อมเพิงพักซึ่งนอกจากเป็นแหล่งเก็บกักน้ำ เลี้ยงปลาแล้ว ยังใช้ทำนาในช่วงปลายหนาว(มค)และใช้เป็นสิ่งกีดขวาง(แบบคูเมือง)ด้วย

(ในรูป เป็นข้าวระยะตั้งท้อง ปลาช่อน ตีแปลง วางไข่ครับ)

โดยสระด้านหลัง จำนวน ๒ สระ จะขุดตื้นเพียง ๑.๐๐ เมตร เพื่อใช้ทำนา(ปลูกข้าวไว้กินเอง) และใช้เลี้ยงปลาโตเร็ว เช่นปลาตะเพียน หลังเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว(พค-มค)

(๓) ปลูกตามที่กิน ให้มากที่สุดหรือพืชที่ดูแลรักษาง่าย ควบคู่ไปกับการสร้างภูมิทัศน์ของสวนให้สวยงามด้วยถ้ามีพื้นที่ดินน้อย ปลูกไม้จับกลุ่ม ตามตัวอย่าง(ในตัวอย่างเป็นมะพร้าวกะทิ ๑ น้ำหอม ๒ต้น)นอกจากจะใช้บริโภค ยังใช้ตกแต่งสถานที่ให้สวยงามได้ด้วยครับพี่ครู

(๔) วิธีการปลูกถ้าปลูกเรียงเป็นระเบียบ ลองสับหว่างต้นไม้รองและไม้เล็ก ที่สามารถเติบโตด้วยกันได้ เช่นในภาพ ผมปลูกมะไฟ มะละกอ ต้นแค สับ ระหว่างมะพร้าวน้ำหอม ครับ

สำหรับไผ่ น่าจะปลูกไผ่หวาน ๑ กอ น่าจะเพียงพอแก่การบริโภค ควรปลูกในที่ใกล้น้ำหรือมีน้ำให้ได้ง่าย จะบังคับให้ออกหน่อในช่วงฤดูแล้งได้ง่าย

(๕) หากพื้นที่ มีน้ำจำกัด และต้องให้น้ำพืชทางระบบท่อหรือMini Sprinker ควรแยกปลูกเป็นกลุ่มตามแต่ละชนิดไป ซึ่งสะดวกในการให้น้ำ ซึ่งสวนผม วางระบบการให้น้ำ ทั้ง ๖๖ ไร่ แบ่งเป็นโซน..

..เป็นกลุ่ม เช่นกลุ่มพืชสมุนไพร พวกมะขามป้อม มะกอก มะคำดีควาย มะมื่น กลุ่มพืชที่ปลูกเลี้ยงนกป่า เช่น หว้า ตะขบสวน กล้วยน้ำว้าดงซึ่งเป็นกล้วยลูกใหญ่ ลูกดก ทนแล้ง ต้านทานโรค แต่ไส้อมเปริ้ยว เหมาะสำหรับให้นกป่าบางชนิดกิน

....โดยใต้พุ่มมะขามป้อม ปลูกไม้กึ่งเลื้อยและไม้ล้มลุกบางชนิด อาทิ ชะพลู พริกขี้หนู มะเขือพวง...ทิ้งไว้ ให้รก/ปกคลุมแทนหญ้า

หรือใต้ร่มไม้รอง ที่มีทรงพุ่มโปร่ง ไม่ทึบเกินไป สามารถปลูกพวกเตยหอม ปริก โปร่งฟ้า บอน เผือก(ถ้าอยู่ใกล้น้ำ) ฯลฯ ได้ เป็นทั้งอาหาร ไม้ประดับและสมุนไพร ด้วยครับ

สามสัก

๒๔ ตค.๒๕๕๒

หมายเลขบันทึก: 306341เขียนเมื่อ 16 ตุลาคม 2009 12:58 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 กันยายน 2018 19:18 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (105)

สวนกินได้ น่าสนใจมากค่ะ แต่ช่วงหลังๆนี่ไม่เข้าสวนนี่คะ

ยังไงในส่วนไม้เลิงก็ปลูกบัวบกไว้ด้วยก็ดีค่ะ..เข้าใจถูกรึเปล่าคะ

 • ดีใจครับ ที่คุณครูป.๑ P เข้ามาทักทาย เป็นอันดับ ๑
 • เข้าสวนอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ครับ วันนี้ ก็กะจะเข้าไปตอนบ่าย ๒ ครึ่ง
 • ผมปลูกใบบัวบก ขมิ้นขาว กระทือ ขมิ้นอ้อยไว้แล้วครับ ..ว่าจะเอาไว้กินแกล้มกับลาบ ..ไม่ใช่ช้ำใน....
 • คุณครู ป.๑ สนใจผักดังกล่าวบ้างไหม..
 • พอมีแบ่งปันน๊ะครับ
 • ขอบคุณครับ
 • แยกมวลไม้้ได้หลากหลายจริงครับ...
 • ความแตกต่างทางชีวภาพ..สร้างความสมดุลย์ให้ผืนป่า..
 • ป่ากินได้...น่ากินครับ

สวัสดีค่ะ

อ่านแล้วชักอยากมีที่ดินเป็นของตัวเอง...จะได้ปลูกป่ากินได้

ตอนนี้มีพื้นที่เล็กๆที่บ้านพักค่ะ เลยปลูกได้เฉพาะพวกไม้ประดับ และผักสวนครัวเล็กๆ น้อยๆ พอให้ได้เก็บกินเวลาหิว 555 ที่ปลูกไว้ก็จะมีพวกสะระแหน่ แก้วมังกร ฝรั่ง มะเขือ อัญชัญ (ต้นนี้ก็ปลูกไว้กินเป็นผักค่ะ) กระท้อน มะยม ทับทิม มะละกอ ตำลึง ข่า ปลูกไว้อย่างละต้นสองต้น...

คุณสามสัก ช่างคิดช่างเปรียบเทียบนะคะ...."ไม้หลักกับการแสวงหาความสมหวังในชีวิตคู่"...ดาวสงสัยว่าถ้าเป็นไม้หลักสูงๆ เค้าอาจจะไม่ปีน แต่ทำตัวเป็นไม้เลื้อยซะมากกว่า ค่อยๆ เลื้อยไต่ขึ้นไป จะได้ไม่ตกลงมาเจ็บตัว 555

สวัสดีครับ ท่านสามสัก

ป่าไม้มีประโยชน์อย่างที่ท่านว่า เดี๋ยวนี้บ้านผมป่าหดหายเป็นไร่ข้าวโพดเกือบหมดแล้ว

ทุกปีฝนตกหนัก นำหลาก น้ำท่วม น่ากลัวขึ้นทุกวัน

มีวิธีการใดจะปลูกป่าในใจคนให้สำเร็จได้เสียที

สวัสดีค่ะ

ไม่ทราบมาก่อนเลยค่ะ ว่าไม้มีตั้งหลายลักษณะ ทั้งหลัก รอง เลื้อย ฯลฯ

ที่บ้านมีแต่ไม้เล็กและไม้ล้มลุกค่ะ เพราะเป็นอาคารพานิชย์ ถ้ามีที่เยอะๆ จะปลูกไม้หลักบ้าง

ขอบคุณนะคะสำหรับความรู้

สวัสดีค่ะคุณน้า

หนูมาทักทายคุณน้าค่ะ  คุณน้าสบายดีหรือเปล่าคะ

ตอนนี้หนูไปเที่ยวภาคใต้กับคุณครู  วันนี้อยู่ที่กระบี่ค่ะ

อยากมีที่ดินสักแปลง ปลูกให้ได้แบบนี้นะคะ น่าจะมีความสุขมาก ๆ

สวัสดีค่ะ...

อืม!! ได้รู้หมวดหมู่ประเภทของไม้แต่ละชนิดค่ะ...แต่ไม้เลื้อยยังอธิบายไม่ชัดเจนค่ะ...ขออธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนะคะ...ไม้เลี้อย มักจะเอามาเปรียบเทียบกับผู้ชาย...ที่เรียกว่า "ผู้ชายไม้เลื่อย" เพราะเมื่อเข้าใกล้ใครก็จะเลื้อยไปหาคนนั้น ไม่เคยคิดจะหยุด จะหยุดก็ต่อเมื่อสังขารเลื่อยไปไหนไม่ได้แล้ว...จ๊าก !!! (อิ อิ อิ อย่าว่า Vij นะค่ะ เพราะ Vij ไร้สาระอีกแล้วครับท่าน)

ขอบพระคุณมากค่ะ สำหรับสาระดี ๆ มีมาให้อ่านเสมอ ๆ

..นั่นแน่ะ..ยายธีหายเหงาเฝ้าป่าแล้วอิอิ...www.glangdin.spaces.live.com...ไปเยี่ยมยายธีบ้างเน้อ..สวัสดีค่ะยายธี

แวะมารับความรู้ค่ะ

อยู่ตึกสูง มีดินในกระถาง กะบะดินบ้าง...ปลูกได้มากก็ไม้เลื้อย ไม่ล้มลุกค่ะ

ขอบคุณค่ะ

(^___^)

พี่สามสักครับ

ยุดยอดเลยครับปัญญาที่ตกผลึก

ขอนำไปปรับใช้นะครับ

อ่านบันทึกพี่แล้วนึกถึงพ่อหลวงจอนิ

แกพูดว่าป่าเป็นชั้น ๆ อย่างที่พี่บอกเลยครับ

มีคนไปสัมภาษณ์และเขียนหนังสือออกมาชื่อ "ป่าเจ็ดชั้น ปัญญาปราชญ์"

สวัสดีครับ

เข้ามารับความรู้ครับ

ขอบคุณครับ

สวัสดีค่ะ

•แวะมาเยี่ยมชมสวนค่ะ

•พร้อมส่งอาหารจานอร่อยเจ้าค่ะ

สวัสดีคะ พี่สามสัก

มาเรียนรู้กับพี่ด้วยคนค่ะ ยังไม่รู้อีกเยอะเลยค่ะ อิอิ

ศึกษาธรรมชาติ เป็นการศึกษาธรรมะ

อยากมีที่ปลูกผัก ปลูกหญ้าแบบน้องเฌวา บ้างจังค่ะ

เเวะมาขอบคุณค่ะที่ไปเยี่ยมทักทาย ตามพอลล่ามาด้วย เลยมาเเอบชมเเละเรียนวิชาต้นไม้ด้วยซะเลย

 • แวะมาทักทายนะครับท่านสามสัก
 • ระยะนี้ผมอ่านจะห่าง ๆ ไป
 • ภารกิจหลายอยู่ครับ
 • แต่ระลึกถึงท่านเสมอนะครับ

 

สวัสดีค่ะ มาทักทายรอบดึกค่ะ ชอบผักกระแยงค่ะ ต้มใส่ปลา ใสมะขามอ่อน อร่อยมาก

ดอกสีม่วงสวย ทานกับส้มตำก็ได้ค่ะ เป็นสมุนไพรด้วยค่ะ

 

 • ความแตกต่างทางชีวภาพ..สร้างความสมดุลย์ให้ผืนป่า.
 • ใช่เลยครับ คุณเกษตร(อยู่)จังหวัด
 • แตกต่าง..ไม่แตกแยก เหมือนคน..น๊อ
 • ที่แสนน่าเบื่อ..หลายสีจัง
 • สีเขียวของต้นไม้ สบายใจดีครับ
 • ขอบคุณครับ
 • วันนี้ วันหยุด..ทำตามที่ร้องขอ
 • อยากมีที่ดินเป็นของตัวเอง...จะได้ปลูกป่ากินได้
 • เป็นมด เป็นหมอ ถ้าอยากได้จริงๆ ใช้เวลาชั่วกระพริบตาครับ
 • ผิดกับผม..ตะเกียกตะกาย(อิอิ) กว่าจะได้แสนลำบากยากยิ่ง เพราะกลัวที่ดิน ที่ไม่ห่างจากเมืองมากนัก จะแพง เลยต้องรีบหาไว้ก่อนปัจจัยอื่นๆ..
 • ตอนนี้ ของกินสำหรับคน ยังมีน้อยครับ ยกเว้น กล้วยน้ำว้าดง ที่ให้นกป่ามีอาหารกิน มีไม่ค่อยขาดช่วงครับ
 • ฟังเสียงนกมันตั้งวงกินกล้วย..เสียงเจี๊ยวจ๊าว..ดีเสียกว่า คนทะเลาะกัน เอาชาติบ้านเมือง ป่นปี้ มันแสนน่าเบื่อน๊ะ..

สวัสดีค่ะ

 • พี่คิมส่งถั่วยักษ์มาที่ท่านสิงห์ป่าสักนะคะ
 • ให้ไปขอแบ่งได้  เพราะไม่ทราบจะส่งตรงมาได้อย่างไร
 • เพื่อเพาะขยายพันธุ์ต่อ ๆ ไปค่ะ
 • แหมคุณเจษฎา .ขอบคุณที่ให้เกียรติเรียกท่าน...
 • จั๊กจี้..มันไม่คลุกฝุ่น  เอ้ย..ดูไม่ติดดิน ไม่เป็นกันเอง ช่างไม่ใช่ตัวตนผมเลยจริงๆ...อิอิ
 • คุณช่างหาเรื่อง มาบันทึกได้น่าสนใจ ใกล้ตัว เป็นประโยชน์มากครับ
 • ผมไปติดตามอยู่เสมอน๊ะ...
 • ขอขอบคุณครับ ที่เข้ามาแวะทักทาย

เรียน คุณสามสัก

ผมเปลี่ยนสวนหย่อมที่สวยงามให้เป็นสวนหย่อมที่สวยงามและกินได้ นำพริก มะเขือมาปลูก นำชะพลูมาเป็นไม้พุ่ม

ปลูกบุษบาฮาวาย มาใช้ปรุงแกงอ่อม ทำให้สวนสวนสวยอย่างมีคุณค่า ชอบแนวคิดขอเป็นกำลังใจให้ก้าวเดินต่อไปอย่างเชื่อมั่น

มาอ่านความรู้ เพิ่งได้ยิน ป่าเลิง ป่าลอย

ป่ายังมีระดับชั้นเท่ากับ มรรคองค์ ๘ เลยค่ะ

ปูไม่ค่อยถนัดปลูกป่าคะ ถนัดแต่ปลูกรักค่ะ

 • สวัสดีครับ คุณณัฐรดา
 • อยู่ตึกก็ปลูก-ตกแต่งได้ครับ ไม้ลอย ล้มลุก ไม้หัว/รากอยู่ใต้ดิน ไม้เลื้อย ส่วนไม้รอง อาจจะต้องบอนไซ เป็นไม้นำสายตาหรือไม้ฉากหลัง
 • ยิ่งมีความรู้ด้านงานศิลปด้วยแล้ว..รับรองได้ว่า ทั้งสวยและกินได้แน่นอนครับ
 • ขอบคุณน๊ะครับ ที่กรุณามาแวะเยี่ยมเยียนกัน
 • เดี๋ยวนี้ น้องนัท เขียนบันทึกได้เยี่ยมมากน๊ะ
 • พัฒนาได้เร็วจริงๆ
 • ประเทศไทยในอนาคต..ต้องฝากไว้กับรุ่นน้องนัทแล้วล๊ะ..
 • รักษาความดี ฝนทั่งให้เป็นเข็ม ที่ทั้งแหลม ทั้งคมต่อไปหลายๆเล่มน๊ะน้อง..
 • สวัสดีครับ คุณหมอประกาย
 • ผมติดตามจากบันทึก..ดูคุณหมอมีความสุขอยู่กับงานดีอยู่แล้ว
 • แหม..จะมาแย่งอาชีพ..พวกผมเสียหมด..แล้วผมจะไปทำอะไรกิน กันละครับ..(ขออนุญาต กันท่าไว้หน่อย  อิอิ)
 • ขอขอบคุณครับ
 • ท่านอาจารย์Vij ครับ
 • ที่ท่านอาจารย์บันทึกไว้ว่า ..ผู้ชายไม้เลื่อย" เพราะเมื่อเข้าใกล้ใครก็จะเลื้อยไปหาคนนั้น ไม่เคยคิดจะหยุด จะหยุดก็ต่อเมื่อสังขารเลื่อยไปไหนไม่ได้แล้ว...จ๊าก
 • ขอตอบให้สีข้างเข้าถู จนเลือดออกซิบๆ ว่า (๑) ไม่เช่นนั้น ผมจะโดนหลอก ให้เดินคอตกกลับบ้าน เพราะคนคอเดียวกันนี่แหละ..(ยังเจ็บช้ำ น้ำใจไม่หาย.. อิอิ)และ(๒) มันเป็นธรรมดาหรือธรรมชาติ..ของพฤติกรรมในการดำรงเผ่าพันธุ์ของสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลาย สำหรับมนุษย์.คงต้องมีสิ่งเหนี่ยวรั้ง..ไว้ให้มาก. (๓) ว่ากันว่า เพศชาย เมื่อายุเกิน ๔๐ ปี การสร้างฮอร์โมนเพศชายจะลดลง ปีละ ๑ เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้น..ในไม่ช้า ก็หมดลมไปเองนั่นแหละ..ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับ ท่านอาจารย์Vij เจ้าขา.....จ๊ากๆๆๆๆๆ  ฮ่าๆๆๆ
 • ย่องไปสวน..คุณยายธี.. มาแล้วเมื่อคืนนี้
 • กลับออกจากสวนยาย..เกือบเที่ยงคืน
 • โอ้..สวย ร่มรื่น ล้อมรอบด้วยขุนเขา น่าอยู่จัง..อยู่ที่ไหนครับยาย...
 • แหม..ชอบธรรมชาติ แมกไม้ ชายเขาและเหล่าสกุณา คล้ายๆกัน  น่าจะอยู่ใกล้ๆกันน๊อ......
 • ขอบคุณครับ
 • ต้นไม้..ปลูกได้ทุกที่ ทุกแห่งครับ คุณคนไม่มีราก
 • อยู่ที่เราชอบหรือไม่ เท่านั้นเองครับ
 • หนานเกียรติครับ
 • ดั้งเดิม...น่าเป็นภูมิปัญญาของชาวกะเหรี่ยง น๊ะครับ
 • เราเอาเพิ่มเติม จัดหมวดหมู่ ให้น่าดูเท่านั้นเอง
 • ขอขอบคุณมากครับ ที่แวะเยี่ยมเยียน
 • แหม..คุณdid  ไปทำบุญกลับมา ยังอุตส่าห์แวะมาหาอีก
 • ต้องขอขอบคุณจริงๆ ครับ
 • ทำไมหนอ.หนูรีเป็นคนอย่างนี้ไปได้
 • ทำให้น้ำลายไหล..แต่เช้าเชียว ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆ
 • เดี๋ยวจะลอง..ทำดูให้ได้
 • ผลเป็นอย่างไร จะรายงานให้อาจารย์หนูรี ได้ทราบทันที
 • มีข้อแม้อย่างเดียว..ห้ามตัดคะแนน..อิอิ
 • น้องพอลล่า...เอ๋ย..

อยากมีที่ปลูกผัก ปลูกหญ้าแบบน้องเฌวา บ้างจังค่ะ

 • พี่อยากกระซิบเบาๆ ให้น้องสาวที่น่ารักซู๊ดๆ น๊ะว่า..
 • ก็อย่ามัว..เพลินกับงาน มากจนเกินไปซีจ๊ะ..
 • มองรอบๆข้างให้ดีๆ บ้าง จ้า
 • คงจะมีคำตอบได้บ้างมั๊ง.....จ๊ากๆๆๆๆ
 • ขอขอบคุณ คุณหมอกุ้งนาง มากครับ
 • ที่กรุณาแวะมาทักทาย
 • แหม ท่านผอ.ก้ามกุ้ง ปลูกกล้วยสมบูรณ์ดีจัง
 • น่าจะเป็นน้ำว้านวลน๊ะ
 • ดินคงดำ น้ำคงชุ่ม ทีเดียว
 • คนเราถ้า..กายแข็ง แรงดี ใจสบาย...นวลแห่งความผ่องใส ก็จะออกเป็นนวลไย อย่างกล้วยเหมือนกัน.น๊อท่าน...
 • ขอบคุณครับ
 • สวัสดีครับ คุณพี่แดง P
 • คุณพี่เป็นคนชอบดอกไม้ กล้วยไม้จริงๆ
 • ตามที่ผมติดตามจากบันทึกผ่านๆมา คุณพี่เลี้ยงกล้วยไม้ได้สวยมากครับ
 • อ๋อ..ผักขแยง ทางถิ่นของคุณพี่เรียกว่า กระแยงหรือครับ..ได้ยินมาเหมือนกัน คล้ายๆกันน๊ะครับ..แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับคุณพี่
 • ขอบพระคุณที่แวะมาทักทาย
 • ผมกำลังจะติดต่อไปที่พี่ครูคิม ..อยู่พอดีครับ
 • ขอขอบคุณที่แวะมาเยี่ยม และส่งข่าวเรื่องถั่วยักษ์ครับ
 • ผมไม่เคยเห็น...จึงอยากจะปลูก/ทดลองเพื่อศึกษาถึงการแปรรูปเพื่อการบริโภค ครับ พี่ครู...
 • ขอขอพระคุณ ท่าน ผอ.พรชัย ครับ
 • ที่กรุณามาให้กำลังใจ
 • คุณ Poo ครับP

ปูไม่ค่อยถนัดปลูกป่าคะ ถนัดแต่ปลูกรักค่ะ

 • ในสวน มีอยู่ ๓-๔ กอ ครับ ผมไม่ได้ปลูกไว้หรอก...
 • อยากจะปลูก..แต่กลัวยาง..กลัวความสูง..ว่ากันว่า ถูกตาบอด..อันตราย จริงๆ
 • ผมคนตาขาว อยู่ติดดิน..กลัวครับ ถ้าตาบอด ก็ไม่ได้เห็นสายลม แมกไม้ สายลม ผสมเสียงสกุณา..ที่สวยๆ งามๆ ตามธรรมชาติน๊ะซี
 • อยากอยู่ไม่เป็นคนพิการทางสายตาดีกว่า....สบายใจกว่ากันเยอะเลย
 • จ๊ากๆๆๆๆ   ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

การพูด ควบคู่ไปกับการกระทำ  เยี่ยมมากเลย เพราะถ้าหลานสามศักดิ์ มาบอกมาชวน มาปลูกต้นไม้ แต่คนบอกไม่ปลูก จะมีประโยชนือื่นอันใด นร่หลานลงทุนปลูกได้เห็นกับตา ซึ่งมันก็ไม่ยาก  คนไม่มีพื้นที่มาก ปลูกไส่รั่ว กินเป็นอาหารได้ เห็นพวกชาวบ้านเขาปลุกผักสวนครัว ใส่กระถาง ใส่ล้อยางรถใหญ่  ใส่โอ่งไหแตก  แม้แต่ถุงเขาก็ปลูกได้ ใครคิดว่าทำได้ก็น่าจะทำนะคะ ช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วย

ขอบคุณนะที่เข้าไปเยี่ยมป้าในบล็อค  อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลา

ป้าก็อยากมีสวนกินได้ พักผ่อนได้  แต่บ้านป้ามันอยู่ในดงคอนกรีต ไม่มีที่เหลือพอที่จะปลูกอะไร  ได้แต่รู้และสนับสนุนให้ปลูกต้นไม้ โดยตนเองก้ไม่มีโอกาสปฏิบัติ

ป้าขอเชิญไปนี่ ป้าทำได้แค่นี้แหละคะ เตือนสติและสร้างจิตสำนึก

 http://gotoknow.org/blog/lelaxy/274032   เด็ดดอกไม้กระเทือนถึงดวงดาว

สวัสดีค่ะคุณสามสัก

สบายดีไหมคะ?

แวะมาเยี่ยมชมบันทึกค่ะ

ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆ นะคะ

^^

 • สวัสดีครับคุณสามสัก
 • วันนี้เข้ามาเยี่ยมอีกครั้ง
 • ชอบบันทึกของคุณครับ
 • อ่านแล้วได้สาระมาก ๆ
 • เอาใจช่วยครับ  วันนี้  เดือนนี้  ปีนี้ไม่สำเร็จ
 • ยังมีวันหน้า  เดือนหน้า  ปีหน้า ครับ
 • ถ้าไม่มีก้าวแรก  ก้าวที่ 2 ก็ไม่เกิดครับ
 • อย่าท้อ  นะครับ

 

..สวัสดีค่ะคุณสามสัก..อยู่..ตำบลลิ่นถิ่น..อำเภอทองผาภูมิ..สุดเขตไทรโยคค่ะ...เข้าทางพุถ่องเส้นในเลยรร.กุยเหย่ไปประมาณสองกม.ถนนลาดยางแล้วถึงหน้าที่กลางดินค่ะ..เชิญนะคะ..สองสามเดือนนี้ยายธียังจะต้วมเตี้ยมอยู่ในป่าน่ะค่ะ...ตอนนี้ไมยราพเลยหัวเลยค่ะ..ยายธี

ยายธีอยู่เมืองกาญจน์ แวะมาหายายธี ก็แวะมาหาป้าเหมียว ก่อนเป็นไร..ดีไม๊คะ..และก็นึกไว้ด้วยเลยว่าอยากไปที่ไหนในเมืองกาญจน์ จะพาไปเที่ยว..แต่อย่าไปที่มันผาดโผนมากนักนะ.. สงสารคนแก่ อิอิ... เห็นสวนป่าของคุณสามสักแล้ว อยากไปเป็นคนงานที่สวนจัง ยังรับอยู่ไม๊ อิอิ...เออ ชื่อต้นไม้อะไรต่ออะไร ป้าเหมียว ไม่รู้จักตั้งเยอะเลย.. เฮ้อ..สรุปตอนท้ายเรื่องมาโยงเข้ากับความรักอี๊ก...หนุ่มๆ ก็งี้แหละ ..แหะ แหะ...

 • บันทึก เรื่องอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ป้า..หักมุม เสียผมหลบเกือบไม่ทัน..อิอิ
 • ที่หักหลบไม่ทัน เพราะตาค้าง...ฮ่าๆๆๆๆๆ
 • ทำไปได้..ป้าหนอป้าสุ......P
 • น้องเฟิร์น P เดี๋ยวนี้เก่งจริงๆ
 • หาข้อคิด คำคม บาดใจ ไม่บาดตา..มานำเสนอในบันทึกอยู่ไม่ขาด
 • นี่ไง...คนคุณภาพแห่งชาติไทยในอนาคต
 • ขอบพระคุณ ท่าน ผอ.ก้ามกุ้ง ครับ
 • ที่กรุณามาแวะเยี่ยมเยียนกันอีก
 • ยายธีครับ
 • ผมติดใจไม่หาย
 • เพิ่งกลับมาจากสวนยาย
 • น่าอยู่จริงๆ
 • ดินดำ น้ำชุ่ม ต้นไม้โตๆ ใหญ่ๆ เกือบหมด ดีกว่าของผมมากมายจริงๆ
 • เกือบยี่สิบปีแล้วน้อ เข้าสู่วัยรุ่นใหญ่ แล้วสวนของยายธี...
 • ของผมยังเป็นเด็กอนุบาลอยู่เลย อิอิ
 • คงมีสักวัน..ได้มาเที่ยวหาความรู้..ครับคุณยายธี
 • ดีใจที่สุด ที่ป้าเหมียว Pมาเสียที
 • คิดถึงป้าจริงๆ...
 • งานการลุล่วงแล้วเหรอ..หรือว่า พาหลานๆ ทั้ง ๒ คนไปเที่ยวมา
 • คนงานในสวนไม่มีซักคน..จ้างเป็นJob ครับ มีแต่คนเฝ้า.....
 • ป้าเหมียว ทำอาชีพนี้ก็เหมาะสมอยู่แล้ว...เสียงหวาน แต่ไปขุดดิน..น่าหัวเราะให้เขี้ยวเก๊ากระเด็น
 • อย่ามาคิดแย่งการทำมาหากินกันเลยน่าป้า...บาปกรรม บาปกรรม 
 • แล้วให้ผมไปหากิน ทำกินอะไรได้
 • ไม่สงสารกันบ้างเลยหรือไง

ก็มาช่วยทำไง อย่างไงก็ยังเป็นของเจ้านายอยู่ดีแหละ...จะไปแย่งได้ยังไง...

 • สวนมีบรรยากาศน่าอยู่ ไม่ทราบว่าพื้นที่กี่ไร่ น่าจะลองปลูกยางพาราดูบ้างน๊ะครับ แถบอำเภอเมือง กำแพงเพชร ได้ทราบข่าวจากพี่ชายว่าปลูกกันมาก พี่สามสักไม่สนใจบ้างหรือครับ
 • ขอขอบคุณ คุณสุเชษฐ์ ครับ ที่แวะมาทักทาย
 • สวนมีพื้นที่ทั้งหมด ๖๖ ไร่ ๓ งานเศษครับ
 • ยางพารา สนใจอยู่แล้วครับ ต้องการปลูกในพื้นที่เหลือเอาไว้  ๑๔ ไร่ อยากใช้พันธุ์ RRIM 600 หรือ RRIT 251 หรือ BPM 24 พันธุ์ใดพันธุ์หนึ่ง คุณสุเชษฐ์ มีข้อคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างไรบ้างเกี่ยวกับพันธุ์  โดยดินสวนเป็นดินชุดท่ายาง(Thayang Serie)  pH 6.5-7.00 ครับ
 • เงื่อนไข คือ (๑)ต้องเป็นตอติดตา เพียงฉัตรเดียว (๒) จะปลูกหลังสงกรานต์ ปี ๒๕๕๓ (๓) อยากทราบราคา/ต้น ส่งถึงสวน (๔) ถ้าเหมาปลูก รับประกับหลังปลูก ๓ เดือน ต้นละเท่าไร
 • ถ้ามี กรุณาส่งรายละเอียดไปที่ Email.ผม ได้เลยครับ เผื่อจะได้มีเวลาเตรียมการ
 • ขอบคุณครับ

ท่านพี่สามสัก...Vij ผิดไปแล้ว Vij ผิดไปแล้ว...ท่านพี่โปรดอภัยด้วยยยยย...ข้าน้อยสมควรตายยิ่ง ๆ...เอาผลไม้มาให้...หายเคืองหรือยัง

ยังเคืองไม่หาย...เอานี่มาให้...หายเคืองยัง...ง้อแล้วนะเนี่ยะ...เดี๋ยวนวดคอให้น่าาาานะ...ดีกันนะ...นะ นะ นะ นะ...

 • เอ้า..ดีก็ดี.น๊อ ท่านอาจารย์Vij P
 • คราวหน้าคราวหลัง..อย่าไปทำกันอีกน๊ะครับ..อุตส่าห์ไว้ใจ ว่าเป็นคนคอเดียวกัน
 • ถ้าเผลอทำกันอีก..เห็นที่จะกู้กลับคืนไม่เหมือนเดิมแน่ๆ
 • สงสารผมเถอะครับ อาจารย์ ...เอิ๊กๆๆๆ

 

 

สวัสดีค่ะ

*** ตามมาเรียนรู้ เช่นเคย

*** ขอบคุณค่ะ

ครูต้อยกำลังมองหาที่พักพิงก่อนลาจากชีวิตราชการ

มีผืนน้อยนิดเพียง 5 ไร่

ปรึกษาหน่อยค่ะ

จะปลุกอะไรก่อน

อ้อลืมไป มันมีมะม่วงน้ำดอกไม้เป็นพี่ใหญ่อยู่ก่อนแล้ว

มีชะอมเป็นเพื่อน อย่างอื่นไม่มีค่ะ

อยากทำให้เป็นป่า แต่ไม่รกนะ กลัวงูกะหนู

แล้วมีลานกว้างๆพอให้เด็กแถวนั้นมาวิ่งเล่นทำกิจกรรมสักประมาณ 50 คน

เอ..ขอคำแนะนำเยอะไปเดี๋ยวจะเบื่อ

ขอบคุณค่ะ พรุ่งนี้จะมาติดตามค่ะ

ขอบคุณค่ะ

 • ท่านอาจารย์กิติยา P ช่างขยันเสียจัง
 • ไปอบรมเข้มที่เชียงราย ยังไม่ทันหายเหนื่อย
 • ก็อุตส่าห์แวะมาทักทายอีก
 •  ขอบคุณจริงๆ ครับ

สวัสดีครับ สามสัก

 • เรื่องดีดีที่หลานม่อนมาเรียนรู้
 • ขอบพระคุณ

Dsc095263Dsc017888999

 

 • ช่วงนี้ ผมมีภาระกิจต้องไป ๔-๕ วัน หากไม่ชัดเจน ช่วยกรุณาฝากข้อความไว้ที่ Email.ด้วยครับ
 • ผมว่า พื้นที่ ๕ ไร่ หักเอาไปทำกิจกรรมประมาณ ๑ ไร่ เหลือประมาณ ๔ ไร่
 • น่าจะเหมาะสมสำหรับ(๑) กิจกรรมการออกกำลังกาย การฝึกสมาธิ (๒) การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด(ไม่มากไม่น้อยเกินไป) (๓) ร่มรื่น ร่มเย็น (๔) มีอาหาร ปลอดภัยไว้บริโภค ครับ
 • เริ่มต้นจาก (๑) ต้องมีน้ำ (๒)ปลูกในสิ่งที่จะต้องกินก่อนครับ (๓) น่าจะจัดแบบสวนเกษตรผสมผสาน คือปลูกพืชหลายๆอย่างในพื้นที่เดียวกัน ไล่ตั้งแต่ไม้รองลงมาถึงไม้เลื่อยครับ เช่น ไม้รอง ปลูกหลายชนิด แต่ไม่มากต้น/ชนิด ปลูกเป็นกลุ่มๆ แบบจัดสวนรุกขชาติ แต่ต้องเลือกพันธุ์ให้เหมาะสมด้วย เช่น ถ้าเป็น มะม่วงน่าจะปลูกโชคอนันต์ ที่ลูกดก ออกลูกง่าย ทนแล้ง กินได้ตั้งแต่ลูกเล็กถึงสุก ฯเป็นต้น โดยไม้ที่มีอายุมาก เราก็ปลูกก่อน ทำแปลนตามระดับของชั้นต้นไม้ไว้ดู แล้วปลูกตามแบบแปลนที่กำหนดไว้ น่าจะสะดวกจัดหาพันธุ์ การกำหนดช่วงการปลูก การตกแต่งให้ดูสวยงาม..คล้ายๆรูป ที่ผมพอจะหามาเป็นแนวทางได้น๊ะครับ

                    

                      ภาพจาก สนง.เกษตรจังหวัดระนอง

 • กรุณาอย่าคิดว่า เป็นคำแนะนำน๊ะครับ  เรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน จะดีกว่า
 • มีสิ่งหนึ่งประการใด พอช่วยกันได้ ยินดีและเต็มใจครับ ไม่ต้องเกรงใจ..........

 

สวัสดีครับคุณ สามสัก

เครือข่าย ป่าต้นน้ำ ของสามจังหวัด สงขลา พัทลุง นคร เสนอ ต่อวุฒิสภา ให้ออกกฎหมายสนับสนุน การทำสวนยาง ให้เป็น ป่ายางครับ

 • สวัสดีค่ะพี่สามสัก
 • ชอบที่สุดเลยสวรรค์บนดิน
 • ขอเป็นดั่งไม้ล้มลุก ล้มแล้วยังลุกได้ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

แต่ยังไม่ค่อยเข้าใจมากนัก

เดี๋ยวปิด 23 ตุลานี้

จะเก็บภาพมาฝากให้ช่วยวิเคราะห์ค่ะ

สวัสดีค่ะมาติดตามเหมือนเดิมค่ะ..งานเข้าก็ขาดๆหายๆ..มารับความรู้เรื่องการปลูกต้นไม้น่าสนใจค่ะ..ขอนำลงสู่เด็กนะค่ะ..

ทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้..แม้กระทั่งต้นไม้ใบหญ้า ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ แม้จะดูเหมือนว่า มีการแบ่งกลุ่ม แบ่งชั้นวรรณะ..แต่ถ้าหาก อยู่ด้วยกันอย่างเกื้อกูล มีเมตตาอารีย์ ถ้อยทีถ้อยอาศัย เสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบกันมากเกินไป เราก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปิติสุข

      แตกต่าง โดยไม่แตกแยก  อยู่รวมกันอย่างมีเอกภาพ บนความหลากหลายครับ

 

ผมเอง รัก การเกษตร ชอบปลูกต้นไม้ เลี้ยงปลาเช่นกัน

ตอนนี้ ผมกับภรรยา กำลัง ทำสวน ทำไร่ กันอยู่ ครับ

ตอนนี้ หัดปลูกมะนาวอยู่ครับ

 • ว่างๆ จะไปทัศนศึกษาดูงานนะครับ
 • ที่สวนมีต้นเพกาขึ้นเยอะมากครับ
 • หากสนใจจะบอนไปให้ท่านสามสักปลูก
 • ได้ข่าวว่าชอบกินลาบ
 • อิอิ..

สวัสดีค่ะ

ตอนนี้ไม้เล็ก ไม้ลอย ไม้เลื้อยที่บ้านแข่งกันออกดอกใหญ่แล้วค่ะ

สบายดีนะคะ

 • สบายดีนะค่ะ
 • แวะมาชวนทานอาหารเจกันค่ะ
 •  
 • ผู้เฒ่า..วอญ่าครับ P
 • พอมีรายละเอียด ที่จะค้นคว้า ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ไหนครับ
 • เกี่ยวกับ เครือข่าย ป่าต้นน้ำ ของสามจังหวัด
 • ป้าเหมียวครับ P
 • ผมมารายงานตัวแล้วครับ

เสนอชื่อท่านเข้ารับรางวัลสุดคะนึง

ในเดือนนี้  คงไม่ว่ากันนะคะ

สนใจวิถีธรรมชาติของท่านค่ะ

 • เป็นไม้อะไรก็ได้ครับ Pคุณตะวันอ้อมข้าว
 • ทุกชนิดให้อ๊อกซิเจนและความสดใสให้กับโลก
 • ขอบคุณน๊ะครับ
 • คุณครูต้อยติ่ง ครับ
 • อย่าลืม ข้อมูลของขนาดพื้นที่ (กว้างยาว) ทิศทาง(เหนือใต้ออกตก) และทิศทางลมพัด แหล่งน้ำที่มีอยู่เดิม ด้วยน๊ะครับ
 • ขอขอบพระคุณอาจารย์รินดาP มากครับ
 • ขอบพระคุณท่านรองP มากน๊ะครับ

ตอนนี้ ผมกับภรรยา กำลัง ทำสวน ทำไร่ กันอยู่ ครับ

ตอนนี้ หัดปลูกมะนาวอยู่ครับ

 • ดีจังครับท่านศุภรักษ์P
 • ขอขอบพระคุณมากครับ ที่กรุณาแวะทักทาย
 • สวนคุณสิงห์นั่นแหละ
 • เป็นป่าต้นน้ำได้ดีทีเดียว
 • ไม้โตๆ เกือบหมดแล้ว ไม้หลัก เลื่อยทำบ้าน บังกะโลได้หลายหลัง
 • ขอเผื่อซักหลังได้บ๋....
 • ผมกำลังจะเสนอ ให้จัดประกวดต้นชะอมที่ยาวที่สุดในประเทศไทยด้วย
 • คุณสิงห์ฯ จะส่งเข้าประกวดด้วยไหม.ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ตอนนี้ไม้เล็ก ไม้ลอย ไม้เลื้อยที่บ้านแข่งกันออกดอกใหญ่แล้วค่ะ

สบายดีนะคะ

 • สบายดีครับ คุณณัฐรดาP
 • สีสรร ดอกไม้คงสวยน่าดูนะครับ
 • ขอขอบพระคุณครับ
 • ดีจังครับคุณอ้อยควั่นP
 • กำลังหิวพอดี
 • ขอบคุณมากน๊ะครับ
 • โอ้...คุณครู ป.๑ ครับ
 • หากยังไม่ได้เสนอ ..ผมว่า คุณครูลองๆ พิจารณาท่านอื่น จะดีกว่าไหมครับ
 • ผมเอง..ส่วนใหญ่ จะเป็นเรื่องอิงๆ การเมืองมากไปหน่อย(รู้ตัวดี..อิอิ) และที่สำคัญ
 • สาระความรู้ ที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผมเองรู้ตัวดีว่า...มีน้อยเหลือเกิน เมื่อเปรียบเทียบกับอีกหลายๆท่าน
 • ที่มีสาระตรงกับวัตถุประสงค์ของGotoknowมากกว่าผมครับ
 • ที่สำคัญ...หลังจากนี้ ผมมีภาระกิจ คงจะมีโอกาสมาทักทายในโกทูโนน้อยมากครับ
 • ขอขอบพระคุณคุณครู ป.๑ มากครับ ที่ท่านกรุณา....ให้เกียรติผม

พี่สาม เจ้าขา... แหะๆๆ เดือนนี้พอลล่าขอโหวต พี่หนานก่อนนะคะ พี่ชาย

เดือนหน้าพอลล่าจะเสนอพี่ นะคะ อย่างอนนะคะ

 • น้องหล้า..น้องสาวผู้น่ารัก
 • ดีแล้ว...ดีจริง น้องสาวคิดถูกต้องแล้วจ้า...P
 • ขอบคุณน้องมากจริงๆ ที่อุตส่าห์เป็นห่วง ว่าจะงอน...
 • แหม..จะว่าพี่หัวเริ่มล้าน ซีท่า..รู้หรอกน่า..ตัวเอง..เอิ๊กๆๆๆๆ
 • อ้อ..น้องจ๋า...อย่าเสนอพี่เลย...จรรโลงเรื่องและคนที่บันทึกได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของGotoknow มากที่สุด.เถอะน๊ะจ๊ะ..โกทูโน..จะได้มั่นคง มีคุณภาพ เป็นที่เชื่อถือและเป็นนิยมแก่มิตรรักแฟนเพลง  เอ้าๆๆๆ..หลงทางขอโทษ.มากยิ่งขึ้นจ้า
 • และหลังจากนี้..พี่ก็มีภาระกิจเพิ่มขึ้น คงจะมาแวะเวียนกลัยาณมิตร น้อยลง
 • ถ้ามีเวลา คงจะเข้ามาเม้นท์ทักทายและเยี่ยมเยียน มากกว่าบันทึก
 • ที่ขาดไม่ได้..ต้องมาหาน้องสาว...น้องหล้า คนนี้ไง..

สวัสดีค่ะคุณลุง

โปรดรอรับพันธุ์ถั่ว (คุณครูคิมตั้งชื่อว่าถั่วอืด) ได้นะคะ

คุณลุงสบายดีไหมคะ  หนูมีบันทึกตั้งหลายบันทึกที่รอคุณลุงไปอ่านค่ะ

 • มาทักทายครับท่านสามสัก
 • ไม่ค่อยได้เจอกันเลยนะฮะ
 • คิดว่าคงสบายดีนะครับ

 

 • ขอบใจน้องนัท P มากน๊ะ ที่ส่งข่าวให้ทราบ
 • แล้วจะส่งของฝากจากกำแพง มาให้ด้วย
 • ฝากบอกคุณครูคิมด้วยน๊ะน้องนัท
 • ขอขอบคุณ ท่าน ผอ.ก้ามกุ้งP  มากครับ
 • ที่กรุณาแวะเข้ามาทักทาย
 • ระวัง/รักษาสุขภาพด้วยครับ ในช่วงรอยต่อฤดูกาล

ขอบคุณมากค่ะ

บันทึกนี้นอกจากครูต้อยจะได้ประโยชน์มากแล้วยังเป็นประโยชน์กับคนรักธรรมชาติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างดีมากค่ะ

ว่าแต่ว่า พี่ครูต้อยอ่านเพิ่มเติมแล้วคอเอียงไปเลยค่ะ

แต่ยังงเรื่องทิศทางค่ะ จะพยายามศึกษาดูนะคะ

 • คุณครูต้อยติ่ง ครับ
 • อย่าลืม ข้อมูลของขนาดพื้นที่ (กว้างยาว) ทิศทาง(เหนือใต้ออกตก) และทิศทางลมพัด แหล่งน้ำที่มีอยู่เดิม ด้วยน๊ะครับ
 • ขอบคุณด้วยภาพค่ะ

  • อ๋อ..พี่ครูต้อยครับ
  • ต้องขอโทษพี่จริงๆ เอียงซ้ายทีหนึ่ง ขวาหน่อยหนึ่ง บริหารต้นคอครับ ฮาๆๆๆ
  • ทิศทาง หมายถึง รูปแผนผังพื้นที่ เช่น ทางเข้าพื้นที่ ถนน อยู่ทิศไหน ฯลฯ ครับ 

  สวัสดีค่ะ

  แวะมาเยี่ยมสวนกินได้

  สวยร่มรื่น  เย็นสบาย  สดชื่น

  ขอบคุณค่ะ

  • ขอขอบพระคุณอาจารย์มีนา P ครับ
  • ที่กรุณาแวะมาเยี่ยมเยียน

  • สวัสดีครับท่านสามสัก
  • เห็นรากหนอนตายอยากแล้วนึกถึงกระชายนะ
  • ที่บ้านผมมีต้นหนอนตายอยาก เอามาปลูกไว้ใช้ประโยชน์ครับ
  • เพราะเดี๋ยวนี้หายากมาก ๆ แล้ว

   

  • ขจร  คือต้นขจรที่เอาดอกของมันมารับประทานได้ใช่ไหม
  • บางที่ก็จะเรียกว่า  สลิด
  • ที่บ้านผมก็ปลูกไว้ครับ
  • นอกจากนี้ผมก็ปลูก รางจืด  ชะพลู  ไว้ใต้ต้นสะเดาด้วยครับ

   

  สวัสดีค่ะ คุณสามสัก

  แวะมาทักทายค่ะ

  มาเรียนรู้เรื่องราวดี ๆ "สวนธรรมชาติ"

  อยู่แล้วคงมีความสุข สงบ เย็น นะคะ

  • ดีจังครับ ท่าน ผอ.ก้ามกุ้ง
  • ปลูกเอาไว้ใกล้ๆ มือ นอกจากทำให้แผ่นดินเขียวขจีแล้ว
  • หยิบฉวยมาใช้ ก็สะดวกดีครับ
  • ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ธรรมทิพย์มากครับ
  • คงมีความสุข สงบ เย็น นะคะ
  • สุข สงบ เย็นจริงๆครับ..ผมเรียกมันว่า..เพลินจริงๆครับ เมื่อเข้าสวน...

  สวัสดีครับ

  เห็นลำไยแล้วอยากกินจังครับ ช่วงฤดูลำไยไม่ค่อยจะได้ชื้อหรอกครับ กินชาวบ้านให้กินแถมฝากติดท้ายรถประจำครับ ได้ความรู้มากเช่นเคยครับ

  สุพล

  • ยินดีที่รู้จักกับคุณsupolpp มากครับ
  • ได้ครับ แวะไปที่สวนได้เลย ช่วงนี้กำลังเริ่มแก่
  • บังคับไว้ไม่มากครับ..พอให้เกิดรายรับใกล้เคียงกับรายจ่าย..ที่ต้องเกิดต้องจ่าย.ทุกวัน ..เอาแค่ไม่ต้องควักกระเป๋ามากจนเกินไป
  • กำไรอยู่ที่ความสุข/ความสบายใจ/การออกกำลัง/ได้อากาศดีๆ ครับ

  สวัสดีค่ะอาจารย์

  • น้องซิลเวียมาเก็บเกี่ยวบทเรียนเกี่ยวกับป่า น่าตื่นตาตื่นใจจังเลยค่ะ
  • ป่าให้ร่มเงา เป็นแหล่งอาหาร เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และสารพัดชีวิตเริ่มต้นจากที่นี่
  • ขอขอบคุณค่ะอาจารย์ สำหรับบทความดีที่นำมาถ่ายทอดค่ะ
  • ขอบคุณน้องซิลเวีย Pมากจ้า

  สวัสดีค่ะท่านสามสัก

  มีพื้นที่เล็กๆ เป็นที่นาของพ่อ อยู่ติดอ่างเก็บน้ำเล็กๆ

  ยกให้ท่านสามจัดการพื้นที่ รับมั๊ยคะ.....เห็นว่ายังหนุ่มแน่น..น่าจะไหวน้า

  แต่ต้องมาทำที่ยโสธรนะ.....ยกให้ๆๆ...ยกให้จัดการทำประโยชน์ จะได้เห็นพื้นที่ที่ดูแล้วอุดมสมบูรณ์

  ยินดีต้อนรับทั้งครอบครัวด้วยน้า......หมอดาวจะขอตัวท่านสาม มาสมัคร สส.บอกว่าประเทศเราจะได้มี สส.ที่ดี มีคุณภาพ

  เห็นการวางแผนของมวลหมู่กัลยาณมิตรท่านมั๊ย......จะหางานให้ซะงั้น..........

  ขอบคุณความรู้เรื่องการจัดการพื้นที่ค่ะ

  • ขอขอบพระคุณ ในไมตรีจิตของคุณหมอนกครับ
  • จะขอตัวท่านสาม มาสมัคร สส.บอกว่าประเทศเราจะได้มี สส.ที่ดี มีคุณภาพ
  • อุ๊ย..ผมหนาวซ๊ะแล้ว ..แค่คิดก็ผิดแล้วล่ะครับ เรื่อง สส.
  • ยิ่งคน ..ที่จะขอ ให้สมัคร..กรุณาเถอะครับ..งานเขาก็ยุ่ง จนหัวเป็นน๊อต อย่าไปรบกวนท่านเลย บาปกรรม บาปกรรม  คิดได้เท่านั้นครับ..รายละเอียดจะส่งมาที่เมล์ที่ด้านหน้าประวัติคุณหมอ .ครับผม
  • ขอขอบมากครับ ที่กรุณาและมาเยี่ยมเยียน

  คุน สามครับ

  ถ้าผมจะปลูกมัน ควรทำอย่างไงหรอครับ

  ถึงจะได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพ

  สวนสวยจังเลยครับ ว่างๆ เดี๋ยวจะเข้าไปเที่ยวน่ะครับ

  น่าสนใจมากค่ะ คิดอยากทำสวนแบบนี้เหมือนกัน

  แต่คงต้องไปทำในที่ของพี่สาวแทนเพราะมีความคิดแบบเดียวกัน

  ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันค่ะ


  พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
  ขอแนะนำ ClassStart
  ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
  ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี