supalak


พยาบาลวิชาชีพ
Username
maemoolek
สมาชิกเลขที่
66768
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

จบการศึกษาประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธบาท-สระบุรีเมื่อปี พ.ศ. 2532 

จบการศึกษาประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์-อุบลราชธานีเมื่อปี พ.ศ.2538

ประกาศนียบัตรพยาบาลเฉพาะทางตรวจรักษาโรคเบื้องต้นจากคณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดีรุ่นที่ 25 ปีพ.ศ.2548 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท