สายฝนโปรยปรายลงมาช่วงนี้นับว่าดึกสงัดพอสมควรผมลงไปเดินย่อยอาหารยามค่ำคืนมีลูก ๆ น้อยวัยกำลังซนขอลงไปขับขี่จักรยานวนเล่นแถวหน้าบ้านพักเวลารถผ่านมาผ่านไปก็ให้เด็กน้อยวัยซนรีบขี่จักรยานเข้าหลบที่ปลอดภัยมีบ้างที่เด็ก ๆ มีอาการเอาไม่ทันแต่รถที่ผ่านมาก็น่ารักขับช้า ๆ ตรงบริเวณที่มีเด็ก ๆ

บางช่วงแหงนมองบนฟากฟ้าเห็นพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวสุกวาวแววบนเส้นทางของดวงดาวยามค่ำคืน  เมื่อเห็นดาวตกนึกถึงคำกล่าวของคนเราว่ามีดวงวิญญาณลงมาเกิดแล้วละเท่าที่จำได้มีการแบ่งจำพวกคนเราออกเป็น 9 อย่างใครอยู่ลำดับใดดูเอาเองนะครับ ...อิ อิ อิ.ดังนี้

9 . เกิดมาร่างกายเป็นคนแต่จิตใจเป็นสัตว์นรก

8 . เกิดมาร่างกายเป็นคนแต่จิตใจเป็นสัตว์นานาชนิด

7 . เกิดมาร่างกายเป็นคนแต่จิตใจเป็นพวกผีเปรต

6 . เกิดมาร่างกายเป็นคนแต่จิตใจเป็นพวกอสุรกาย

5 . เกิดมาร่างกายเป็นคนแต่จิตใจเป็นพวกมนุษย์

4 . เกิดมาร่างกายเป็นคนแต่จิตใจเป็นพวกเทพบุตรเทพธิดา

3 . เกิดมาร่างกายเป็นคนแต่จิตใจเป็นพวกพรหม

2 . เกิดมาร่างกายเป็นคนแต่จิตใจเป็นพวกพระอริยะเจ้า

1 . เกิดมาร่างกายเป็นคนแต่จิตใจเป็นพวกพระอรหันต์

0 . คืออย่างสุญญตาหรือความว่างอย่างยิ่งนี้เกิดมาร่างกายเป็นคนก็จริงอยู่แต่จิตใจเป็นพระพุทธเจ้าผู้เข้าถึงพระนิพพานนั้นแล.