มากำจัดจุดอ่อนตอนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงด้วยสื่ออุปกรณ์

มาชวนเพื่อนครูร่วมกำจัดจุดอ่อนตอนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ก่อนอื่นต้องขอทบทวนหลักการเรียนการสอนของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝัน ก่อนนะคะ ว่า

1.โรงเรียนในฝันเราต้องการแสดงใหเห็นถึงการเป็นผู้นำในการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน เราต้องการแสดงให้ชัดว่าครูเป็นผู้ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ วิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่นักเรียนควรจะได้เรียนรู้โดยการทดลองได้ปฏิบัติ ได้ค้นคว้า การทดลองไม่ใช่มีความหมายแต่เฉพาะทดลองได้เท่านั้นแต่ต้องรู้จักเครื่อง มือ  ใช้เป็น เก็บรักษาดูแลเป็นเมื่อเกิดปัญหาต้องได้ฝึกประสบการณ์ในการแก้ปัญหา

3. การใช้โปรแกรมช่วนในการทดลองถือว่าเป็นตัวช่วยทำให้เกิดความเข้าใจเห็นภาพที่ชัดซึ่งทดลองจริงอาจไม่เห็น และในยามที่ขาดสื่ออุปกรณ์ โปรแกรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ช่วยได้และยังช่วยสนับสนุนในการเป็นนักค้นคว้า เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ ก้าวทันโลก ICT

4. ดังนั้นโครงการจึงสนับสนุนให้พัฒนาทั้งห้องเรียนที่เป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สื่ออุปกรณ์ปกติ สื่อ ICT และ ขอยืนยันว่าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เป็นห้องเรียนค่ะแต่เเป็นห้องเรียนทีมีความพร้อมที่จะให้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริง และโครงการก็สนับสนุนให้ได้สื่อ ICT เข้ามาเป็นตัวช่วยซึ่งบรรดาโปรแกรมต่างๆก็ต้องอาศัยความสามารถ ความเป็นนักค้นคว้าของครู ครูวิทยาศาสตร์โรงเรียนในฝันจึงต้องศึกษาค้นคว้าหาสื่อหาวิธีการให้นักเรียนตลอดเวลา

5.วิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่นักเรียนสามารถสะท้อนคุณภาพการคิด อย่างเป็นเหตุเป็นผล สะท้อนผลงานที่สร้างสรรค์ สะท้อนการเป็นคนที่รักที่จะเรียนรู้ รักการค้นคว้น

ข้างต้นเป็นหลักที่เราต้องรู้ร่วมกัน จุดอ่อนที่พบคือครูอาจจะสอนโดยการทดลองน้อยถึงไม่สอนเลย มากำจัดจุดอ่อนกันเถอะ

การประเมินทุกด้าน ทั้งห้อง สื่อปกติ สื่อICT(เชื่อมโยงสู่การประเมินด้านการบริหารจัดการ ) วิธีจัดการเรียนการ สอน (ครู)และคุณภาพการเรียนการสอนที่สะท้อนจากนักนักเรียน

1.เปิดเทอมแล้วดูสภาพห้อง สื่ออุปกรณ์ ขณะนี้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้เพียงใด

2.เนื้อหาสาระในบทเรียนเรื่องใดที่ต้องการ การทดลอง โปรดเชื่อมโยงกับสื่ออุปกรณ์ว่าใช้มากน้อยเพียงใด ต้องปรับปรุง อะไร

3.ค้นคว้าหาแหล่งเรียนรู้ และสื่อจาก Internet และโปรแกรมต่างๆช่วยได้เพียงใด

4.จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้โดยการทดลองจากนั้นเมื่อท่านเห็นว่านักเรียนสามารถสะท้อนคุณภาพได้แล้วจึงขอประเมิน

                เมื่อสอนไปถึงระยะหนึ่ง ท่านเห็นว่านักเรียนสามารถสะท้อนคุณภาพได้แล้วจึงขอประเมินวันประเมินเป็นวันที่รวบรวมกิจกรรมเพื่อสะท้อนคุณภาพ   นักเรียนที่สะสมมาตลอด วิทยาศาสตร์จึงเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถสะท้อนคุณภาพต่อไปนี้ได้

                1.คุณภาพด้านการบริหารจัดการ แสดงความพร้อมด้านสื่ออุปกรณ์ที่มีความพร้อมใช้ ใช้เพื่อการเรียนรู้รู้โดยการทดลองได้ เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมที่จะเป็นอุปกรณ์ในห้องทดลอง คงจะม่นำมีดในครัวมาผ่ากบเป็นต้น

               2.คุณภาพครู สะท้อนการสอนที่ครูวิทยาศาสตร์ว่าสอนโดยการทดลอง(สาระที่ต้องทดลอง)ไม่ใช่สอนทดลองบนกระดาน ดังนั้นจะประเมินจากความพร้อมของเครื่องมือ ความคล่องแคล่วในการใช้เครื่องมือ การเก็บ ทำความสะอาด หรือการแก้ไขปัญหาระหว่างการทดลองและสะท้อนคุณภาพนักเรียนจาก 3 ลักษณะ

            3.คุณภาพนักเรียน การรู้จักอุปกรณ์ ความคล่องแคล่วในการทดลอง คุณภาพที่อยู่ในตัวนักเรียน  จากคำถาม 3 ลักษณะ ลักษณะที่1)คำที่แสดงว่า สามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับสาระที่กำลังทดลองได้(จะเป็นตัวชี้ว่าก่อนทดลองเข้าใจ มีความรู้ในสาระ ศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานดี )

     ลักษณะที่ 2)สังเกตุและถามคำถามที่แสดงว่า มีการทดลองอย่างคล่องแคล่ว แก้ปัญหาระหว่างการทดลองได้ สรุปผลการทดลองได้ (เป็นการบอกว่าครูสอนโดยการทดลองมาก่อน)

3 ) สังเกตุและถามถึงการ นำข้อสรุปจากการทดลองไปต่อยอดเป็นงาน ชิ้นงาน หรือความรู้ที่สูงขึ้น(บอกถึงการนำไปใช้)และ

4)สังเกต มีความสามารถด้าน ICTและแสดงการแสดงให้เห็นว่า เป็นผู้ที่ค้นคว้าด้วยตนเอง(แสดงว่าครูส่งเสริมให้เรียนรู้ด้วยตนเอง) ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอความสามารถในการค้นคว้า และเสนอผลงาน

(มีต่อค่ะ ถึงตอนนี้โปรดศึกษาคู่มือการประเมิน)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ^ตาสว่าง^ความเห็น (56)

เจษฎา นาจันทอง
IP: xxx.172.217.42
เขียนเมื่อ 

ในที่สุดกำจัดจุดอ่อนตอนที่รอคอยก็มาถึงครับ ขออนุญาตนำข้อความที่อาจารย์ชัดเจนได้สรุปไว้ให้ผมตาสว่างขึ้น แต่ไปอยู่ในตอนกำจัดจุดอ่อนของสังคมศึกษา เผื่อครูวิทยาศาสตร์ทุกท่านจะได้ประโยชน์ด้วยครับ

 

เรียน อ.ชัดเจน

ผมเจษฎา นาจันทอง โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ สอนวิชาชีววิทยา ผมติดตามกำจัดจุดอ่อนของอาจารย์ ทุกตอนครับทำให้ตาสว่างขึ้นเยอะเลยครับ ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ช่วยกำจัดจุดอ่อนทางวิทยาศาสตร์ด้วยครับ

(labชีววิทยาหลังจากที่ได้รับการแนะนำจากคุณครูในโรงเรียนคู่พัฒนาแล้วก็ มีการปรับเปลี่ยนพอสมควรครับ ซึ่งจะได้เรียนขอคำปรึกษาจากอ.ชัดเจน ในโอกาสต่อไปครับ)

P
2. ชัดเจน ไทยแท้
เมื่อ จ. 11 พฤษภาคม 2552 @ 16:57
1284807 [ลบ] [แจ้งลบ]

สวัสดีค่ะคุณเจษฎา

ดีใจที่ติดตาม ตอบส่วนตัวก่อนนะคะ

สำหรับวิทยาศาสตร์เป็นต้วเอกเลยนะค่ะการเตรียมการประเมินแนะนำ

1.ให้ลองตรวจสอบสาระการเรียนรู้ว่ามีเนื้อหาใดที่สามารถใช้สื่ออุปกรณ์ได้เต็มที่ทั้งสื่อปกติ และ ICT ตรวจสอบสื่อด้วยนะคะ

2.ให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการทดลองทุกคน และ

3.แบ่งกลุ่มให้เลือกสาระที่ต่อยอดความรู้ให้สูงขึ้นเพื่อให้เรียนรู้ต่อยอดเอง

4.แล้วเลือกที่จะนำเสนอเพื่อสะท้อนความสามารถ

5.การสะท้อนความสามารถมีลักษณะดังนี้

1)เป็นเรื่องที่เรียนรู้โดยการทดลองด้วยสื่ออุปกรณ์ในห้องวิทย์ เต็มที่ 2)นักเรียนสามารถทดลองได้คล่องแคล่ว สามารถตอบคำถามเชื่อมโยงความรู้เดิมกับสาระที่กำลังทดลองได้ 3) สรุปผลการทดลองได้ 4)นำผลการทดลองต่อยอดเป็นความรู้ที่สูงขึ้น(เหมาะกับชีวะ)หรือเป็นชิ้นงาน 5)นำเสนอผ่านICT

ช่วยแนะนำท่านอื่นๆด้วยนะคะ

เจษฎา นาจันทอง
IP: xxx.172.217.42
เขียนเมื่อ 

เรียน อ.ชัดเจน ครับผมมีข้อสงสัยที่อยากจะเรียนปรึกษาอาจารย์ดังนี้ครับ มีlabชีววิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสง โดยแสงสีขาวเช่นแสงจากดวงอาทิตย์ เมื่อผ่านปริซึมแสงจะเกิดการหักเหทำให้มองเห็นเป็นสีรุ้งซึ่งแต่ละสีที่ปรากฏจะมีความถี่ที่แตกต่างกัน labนี้ต้องการศึกษาว่าพืชนำแสงสีใดบ้างไปใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง ปัญหาอยู่ที่ว่าในช่วงของการประเมินซึ่งตรงกับฤดูฝน อาจมีปัญหาในเรื่องของแสง นักเรียนได้ทดลองเปลี่ยนไปใช้หลอดไฟแล้วแต่ผลการทดลองไ่ม่เห็นผลชัดเจนเหมือนแสงแดด หากมีปัญหานี้ในวันประเมิน นักเรียนสามารถนำเสนอผลการทดลองที่ทดลองไว้แล้วผ่าน ICT แทนผลการทดลองที่จะปรากฏจริง ๆ ได้หรือไม่ครับ หรือ ควรจะเปลี่ยนlabไปเลยครับ ขอบคุณครับ

คุณเจษฏาคะ

ชั้นใหนคะง่ายจัง เท่าที่อ่านไม่okนะคะง่ายไป ควรเป็นเรื่องที่ต้องใช้สื่ออุปกรณ์ในห้องวิทยาศาสตร์มากว่านี้ เวลาประเมินต้องขอประเมินประสิทธิภาพสื่อด้วย

ICTก็ใช้ได้แต่ป็นตัวช่วยให้มีความเข้าใจยิ่งขึ้น

ขอบคุณทุกท่านและคุณเจษฏามาก  ดิฉันเขียนต่อที่กำจัดจุดอ่อนแล้วนะคะอยากให้เผยแพร่ เพราะอยากให้ผ่านด้วยดี

เจษฎา นาจันทอง
IP: xxx.172.217.42
เขียนเมื่อ 

เรียน อ.ชัดเจนครับ

ผมอาจจะสรุปสั้นไปครับอาจารย์ เป็นlabชั้นม.5ครับ จะว่าง่ายก็ไม่ง่ายนะครับ เพราะต้องบูรณาการระหว่างชีวะ เคมีและฟิสิกส์ นร.ต้องใช้กระบวนการทางเคมีเพื่อสกัดสารสีในใบไม้ ไปวางกั้นแสงซึ่งนร.ต้องออกแบบการทดลองสร้างอุปกรณ์บางอย่างทางฟิสิกส์ ผมส่ง direction lab ให้อาจารย์พิจารณาอีกครั้งทางอีเมล์ครับ ถ้าอ.ฟันธงว่าไม่okก็จะเปลี่ยนlabใหม่ครับ

เรียน อ.เจษฏา

1.ชอบมากที่มีครูที่สนใจเหมือนท่าน ช่วยเผยแพร่ให้ท่านอื่นๆอ่าน คิด ติดตาม ถาม ลงมือได้เลย

2.ทราบคำถามท่านแล้วจะลงคำอธิบายในBlog เตรียมประเมินบุรีรัมย์นะคะ

เขียนเมื่อ 

เติมเต็มให้ครับ

เว็บดีๆ มีหลายภาษาด้วย เรียนวิทย์ เรื่อง ตารางธาตุ เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องเข้าใจ ก่อนจำ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และการประกอบวิชาชีพขอรับ ละเอียดยิบ รายละเอียดเพิ่มเติม อีกเพียบ

http://www.dayah.com/periodic/

ขอบคุณนะคะคุณwarin

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านชัดเจน ไทยแท้

ด้วยกระผมนายชลธวัฒน์ มีดี ครูผู้ช่วย โรงเรียนหนองหินวิทยาคม จังหวัดเลย เป็นครูที่ปรึกษานักเรียนกลุ่มเคมี ม.ปลาย ที่จะทำการผลิต Ethanol จากอ้อย โดยการหมักยีสต์ แล้วกลั่นลำดับส่วน จากนั้นก็จะตรวจสอบแบบคุณภาพวิเคาะห์ 2 วิธี คือ

1. Iodoform test (ของกองพิษวิทยา กรมวิทยาศาสตร์การเพทย์)

2. หามวลโมเลกุล โดยวิธีของ Dumas (ประยุกต์กฎของแก็ส)

เหตุผลที่เลือก มีศึกษานิเทศแนะนำว่า ที่ อ.หนองหิน จ.เลย ปลูกอ้อยเยอะ เลยให้ลองประยุกต์ใช้ครับ

หมายเหตุ ได้อ่านกำจัดจุดอ่อนแล้วตาสว่างจริงๆ ครับ ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านชัดเจน ไทยแท้

ด้วยกระผมนายชลธวัฒน์ มีดี ครูผู้ช่วย โรงเรียนหนองหินวิทยาคม จังหวัดเลย เป็นครูที่ปรึกษานักเรียนกลุ่มเคมี ม.ปลาย ที่จะทำการผลิต Ethanol จากอ้อย โดยการหมักยีสต์ แล้วกลั่นลำดับส่วน จากนั้นก็จะตรวจสอบแบบคุณภาพวิเคาะห์ 2 วิธี คือ

1. Iodoform test (ของกองพิษวิทยา กรมวิทยาศาสตร์การเพทย์)

2. หามวลโมเลกุล โดยวิธีของ Dumas (ประยุกต์กฎของแก็ส)

เหตุผลที่เลือก มีศึกษานิเทศแนะนำว่า ที่ อ.หนองหิน จ.เลย ปลูกอ้อยเยอะ เลยให้ลองประยุกต์ใช้ครับ

หมายเหตุ ได้อ่านกำจัดจุดอ่อนแล้วตาสว่างจริงๆ ครับ ขอบคุณครับ

คุณชลวัฒน์ คะ ดีใจที่คุณใช้กำจัดจุดอ่อนเป็นประโยชน์

1.งานที่เล่าOkค่ะถ้าจะเพิ่ม เชื่อมโยงจาก Ethanal เป็นอะไรได้บ้างเป็นการต่อยอดอีกชั้นดีมั๊ย

2.ลองทดสอบดิน ปู๋ย สาร(ชีวภาพ)เพิ่มผลผลิตอ้อยก็ดีนะคะ

          ขอให้คิดออกเยอะๆนักเรียนจะได้เรียนอย่างกว้างขวาง

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ...คุณชัดเจน

  • เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ...กำจัดจุดอ่อนตอนการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
  • หัวใจสำคัญของวิทยาศาสตร์อยู่ที่การทดลอง
  • ครูนกสอบถามนักเรียนเสมอว่า...ทำการทดลองสนุกมั่ย...ตอบเป็นเสียงเดียวกันค่ะ สนุก
  • มีภาพมาฝาก...เป็นการซ่อมการทดลองของนักเรียนที่ขาดเรียนในวันที่มีการทดลอง

 

ขอบคุณครูนกมากๆช่วยบอกต่อด้วยนะคะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณชัดเจน ดิฉันชื่อนางลำภู ปุญญา ครูโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เป็นครูที่ปรึกษาปฏิบัติการเคมี ในการประเมินโรงเรียนดีใกล้บ้านในเดือนสิงหาคม 2552 จึงอยากรบกวนขอคำแนะนำเกี่ยวกับปฏิบัติการดังนี้ค่ะ

นักเรียนที่ดิฉันดูแลทำปฏิบัติการ 2 ปฏิบัติการคือ

1. การเตรียมน้ำมันระกำจากปฏิกิริยราเอสเทอริฟิเคชัน โดยใช้ยาพาราเซตามอล และนำน้ำมันระกำมาสร้างผลิตภัณฑ์ยาหม่อง โดยใช้การสกัด

2. การหาปริมาณคาเฟอีนในเครื่องดื่มชูกำลังที่มีขายตามท้องตลาด โดยการสกัด และการกลั่น

คุณลำภูคะ มีข้อเสนอแนะดังนี้

1.ควรนำเสนอ Lab การทดลองอย่างน้อย 3 lab

2.lab ที่เล่าพอได้ค่ะแต่ขอเพิ่มเติมดังนี้ ชื่อ labควรเป็นชื่อวิทยาศาสตร์(เคมี) เรื่องที่1ทดลองอะไร จึงเลือกการเตรียมระกำแล้วต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ยาหม่อง

 เรื่องที่2เช่นเดียวกัน ชื่อไม่ชัดและควรทดลองไรต่อดีคะแต่ไม่ใช่นำความรู้ไปเป็นคำเตือนเท่านั้นนะคะ(วันที่นำเสนอ ผลการทดลองนำไปใช้หรือต่อยอควรเป็นรูปธรรม อย่าบอกว่านำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะ)

เขียนเมื่อ 

เรียน คุณชัดเจน ไทยแท้

ดิฉันครูลำภู ปุญญา โรงเรียนหนองหินวิทยาคม อ.หนองหิน จ.เลย การประเมินโรงเรียนดีใกล้บ้านในเดือนสิงหาคม 2552

ก่อนอื่นดิฉันต้องขอขอบพระคุณ คุณชัดเจน เป็นอย่างสูงที่กรุณาให้คำแนะนำ สำหรับการเป็นที่ปรึกษาปฏิบัติการเคมีนั้นดิฉันได้เป็นที่ปรึกษาร่วมกับครูชลธวัฒน์ มีดี (ความเห็นที่ 10) โดยปฏิบัติการที่นำเสนอมี 3ปฏิบัติการดังนี้ค่ะ

1. การผลิตเอธานอลจากอ้อยและการพิสูจน์ทราบ

2. การเตรียมน้ำมันระกำจากปฏิกิริยราเอสเทอริฟิเคชัน

3. การหาปริมาณคาเฟอีนในเครื่องดื่มชูกำลังที่ท่านได้เสนอแนะดังกล่าวนั้น ดิฉันได้มีแนวคิดใหม่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ดินที่ใช้ในการปลูกผลิตผลทางการเกษตร(อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา ยูคาลิปตัส เป็นต้น)

เขียนเมื่อ 

เรียน คุณชัดเจน ไทยแท้

ดิฉันครูสายรุ่ง สิทธิเสนา โรงเรียนหนองหินวิทยาคม อ.หนองหิน จ.เลย การประเมินโรงเรียนดีใกล้บ้านในเดือนสิงหาคม 2552 ครูที่ปรึกษาปฏิบัติการชีววิทยา

โดยปฏิบัติการที่นำเสนอมี 3ปฏิบัติการดังนี้ค่ะ

1. การแยก DNA ด้วยเจลอิเล็คโตรโฟเรซีส

2. การศึกษากายวิภาคศาสตร์ของกบ (ผ่ากบ)

3. การผลิตสไลด์ถาวร (สัตว์ขาข้อ และ เนื้อเยื่อพืช)

รบกวนขอคำแนะนำเกี่ยวกับปฏิบัติการด้วยค่ะ

เขียนเมื่อ 

เรียน คุณชัดเจน ไทยแท้

ดิฉันครูกฤติยา ตะไก่แก้ว โรงเรียนหนองหินวิทยาคม อ.หนองหิน จ.เลย ในการประเมินโรงเรียนดีใกล้บ้านในเดือนสิงหาคม 2552 ครูที่ปรึกษาปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ (ม.ต้น)

โดยปฏิบัติการที่นำเสนอมี 3ปฏิบัติการดังนี้ค่ะ

1. การสกัดอินดิเคเตอร์จากผลผักปังและพืชในท้องถิ่น

2. starry night

3. การหาปริมาณวิตามินซี

รบกวนขอคำแนะนำเกี่ยวกับปฏิบัติการด้วยค่ะ

ครูกฤติยาและคุณสายรุ้งคะ ขอแนะนำตรงไปตรงมานะคะ

1. ที่บอกมายังไม่ชัดค่ะเพราะยังไม่แสดงให้กระบวนการทดลอง การสอนอย่างครบวงจรของการเรียนการสอนวิทยาสตร์ ขอให้อ่านเรื่องกำจัดจุดอ่อนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในตาสว่างนะคะ

2.การเตรียมสไลด์ของคุณสายรุ้งสอนได้ค่ะแต่ ในการนำเสนอเพื่อประเมินไม่ Ok ค่ะ ศึกษากายวิภาคของกบได้ควมรู้แล้วต่อยอดนำความรู้ที่ได้เรียนหรือทดลองอะไรต่อค่ะ เรียนเรื่องอะไรจึงแยก DNA เมื่อแยกได้และได้ความรู้แล้วทำอะไรต่อค่ะต้องนำเสนอให้ครบค่ะ

3.สำหรับคุณกฤติยาขอให้พิจารณาใหม่นะคะเรียนเรื่องอะไรจากโปรแกรมStarrynight นักเรียน เรียนได้ความรู้แล้วนำไปทำอะไรต่อ นักเรียนมีผลงานอะไร ส่วนอีก 2 เรื่องไม่ Ok ค่ะง่ายไปเหมาะกับระดับประถมมากกว่า คิดใหม่นะคะ

นางสาวกรรณิกา รอดเจริญ
IP: xxx.128.20.231
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณหญิงชัดเจน ไทยแท้

ดิฉันนางสาวกรรณิกา รอดเจริญ นักเรียนโรงเรียนหนองหินวิทยาคม อ.หนองหิน จ.เลย การประเมินโรงเรียนดีใกล้บ้านในเดือนสิงหาคม 2552 ขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับปฏิบัติการทางชีววิทยาจากเรื่องโครงสร้างภายในของการทำพืชC3และพืชC4โดยนำพืชทั้งสองประเภทนี้มาตัดตามขวางส่องดูใต้กล้องจุลทรรศเพื่อศึกษาเนื้อเยื่อที่เป็นองค์ประกอบจากนั้นจะต่อยอดโดยการทำกระดาษจากเยื่อพืช

นางสาววรัชญา ไผ่นอก
IP: xxx.128.20.231
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณหญิงชัดเจน ไทยแท้

ดิฉันนางสาววรัชญา ไผ่นอก เป็นตัวแทนนักเรียน Lab ชีววิทยา เรื่องการศึกษาโครงสร้างภายในของสัตว์มีกระดูกสันหลัง โดยกลุ่มของดิฉันเลือกผ่ากบ ถ้าจะต่อยอดเรื่องนี้ ดิฉันยังนึกไม่ออก อยากจะขอคำแนะนำจากท่าน

หนูรัชดาคะ

1.เรียกครูชัดเจนนะคะ ไม่ใช่คุณหญิงค่ะ

2.อยากให้เรียนรู้แบบเปรียบเทียบ ลองปรึกษากันว่าเราจะผ่ากบแล้วดูเพียงโครงสร้างเท่านั้นหรือ จะเรียนรู้อะไรได้อีก เปรียบเทียบหลายประเภทดีไหมเพื่อให้ได้ความรู้หลายเรื่องแล้วนำไปสู่การสีบค้นความรู้ต่อนะคะ

3.อยากให้นำคำแนะนำของครูไปคิดต่อะคะ

นายสมเจตน์ ไชยนา
IP: xxx.47.133.198
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณชัดเจน ไทยแท้

กระผมนายสมเจตน์ ไชยนา ครูโรงเรียนหนองหินวิทยาคม อ.หนองหิน จ.เลย ในการประเมินโรงเรียนดีใกล้บ้านในเดือนสิงหาคม 2552 ครูที่ปรึกษาปฏิบัติการฟิสิกส์ ขอนำเสนอปฏิบัติการนำเสนอเพื่อประเมิน ดังนี้ครับ

1.กฎมือซ้ายของเฟลมมิง (มอเตอร์ประยุกต์สู่ประตูไฟฟ้า)

2.การสลายตัวของกัมมันตภาพรังสี

3.ไมโครคอนโทรลเลอร์

จึงเรียนมาเพื่อขอคำแนะนำครับ

อารยา ใจมั่น
IP: xxx.157.227.253
เขียนเมื่อ 

เรียน ดร.ชัดเจน ไทยแท้

ดิฉัน อารยา ใจมั่น คุณครู ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปราสาทศึกษาคาร ได้เตรียมกิจกรรมเพื่อรับการประเมินดังนี้ คือ

กิจกรรมการทดลอง

1. ปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทาน (พื้นผิวและแรงกด)และประดิษฐ์ รถคันเล็ก เพื่อแสดงให้รู้ว่าล้อสามารถช่วยลดแรงเสียดทานได้

2. การเกิดเสียงจากแหล่งกำเนิดต่างๆ และมีระดับเสียงที่แตกต่างกัน สร้างเป็นระดับเสียงดนตรีจากขวดนำ

3.วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย(ขนานและอนุกรม)สร้างงานเป็นแบบจำลองสัญญาณ

4.ทำสีผสมอาหารจากใบเตย อัญชัญ ฟักทอง อัญชัน+มะนาว ฯลฯ และบัวลอยสีต่างๆ (ป.6)

กิจกรรมโครงงาน

1. โครงงานกระดาษรีไซเคิล แล้วนำไปใช้ประดิษฐ์เป็นดอกไม้ ของการงานพื้นฐานอาชีพ

2. โครงงานเส้นของใบพืช แล้วนำไปใช้ประดิษฐ์เป็นดอกไม้ ของการงานพื้นฐานอาชีพ

ดิฉันขอข้อเสนอแนะจาก ดร.ชัดเจน คะ

เด็กชายวัฒนชัย ทองอ้ม
IP: xxx.19.69.46
เขียนเมื่อ 

เรียน ดร.ชัดเจน ไทยแท้

ผมนายวัฒนชัย ทองอ้ม นักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนสังขะ เป็นตัวแทนทำกิจกรรมทดลอง 2 เรื่องคือ

1) การศึกษาเปรียบเทียบการทำโยเกิร์ตจากนมชนิดต่างๆ

2) การศึกษาเปรียบเทียบวิตามินจากผักพื้นบ้านในอำเภอสังขะ

ดร.ชัดเจนคิดเห็นเป็นอย่างไร ผมขอคำแนะนำและการต่อยอดด้วยครับ

ครูอารยาคะดีใจที่ถาม ค่ะ

     การประเมินเราประเมินความก้าวหน้าในวิธีสอน ประเมินครูโรงเรียนในฝันจากกิจกรรมที่นักเรียนนำเสนอ โรงเรียนในฝันวันนี้ต้องก้าวหน้าครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้จากสื่อที่หลากหลายโดยเฉพาะICT การประเมินในปีการศึกษา 2552 กิจกรรมการเรียนการสอนควรก้าวหน้าค่ะดังนั้น 

 1.อยากให้นักเรียนได้เรียนรู้จากโปรแกรมบ้างเช่น Celestia Starrynight Stellarium

2.การต่อวงจรไฟฟ้าเด็กควรได้เรียนรู้จากโปรแกรมCrocodileด้วยนะคะ

ขอให้ปรับเพิ่มกิจกรรมเรียนจากโปรแกรมนะคะ

ครูสายรุ้งคะ ที่เล่ามาไม่ชัด ชื่อLAB ไม่ชัด ทดลองได้ความรู้แล้วต่อยอดเป็นอะไรทบทวนนะคะ

ครูวัฒนชัยคะชื่อLabไม่ชัด เรียนรู้อย่างไร ได้ความรู้ ข้อสรุปแล้วต่อยอดเป็นอะไรคะทบทวนใหม่คะเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้จากโปรแกรมบ้างนะคะ

นันทกา
IP: xxx.26.156.49
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่าน ดร.ชัดเจน ที่เคารพ

ดิฉันเป็นครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง สพท.ขก.5 ทางโรงเรียนจะขอประเมินประมาณ เดือนสิงหาคม 2552 นี้ โดย Lap วิทยาศาสตร์จะมี Lap มานำเสนอ ดังนี้

1. Lap ที่1 ท่องเที่ยวอวกาศ โดยใช้ Program Celestia โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

2. Lapที่2 การใช้กล้องจุลทรรศน์ เรื่อง การศึกษาจุลินทรีย์ในแหล่งนำ โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 โดยมีการส่องดูสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในนำตามแหล่งต่าง ๆ

- ต่อยอด โดยการตรวจดูความสะอาดของนำในบริเวณโรงเรียน ว่ามีความเหมาะสมสำหรับนำมาใช้บริโภค อุปโภค หรือไม่

- นำเสนอโดยใช้ Power point

3. Lapที่3 เรื่องการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน

- ต่อยอด โดยการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้าน หรือสถานที่ในการจัดงานต่าง ๆ

- นำเสนอโดยใช้ Program power pointโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

4. Lapที่4 เรื่อง การตรวจสอบสารอาหาร

- การต่อยอด โดยการทดสอบนำอัดลม

- นำเสนอโดยใช้ Program power point โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โดยทางโรงเรียนจะนำเสนอทั้งหมด 3 Lap แต่มี 4 Lap เพื่ออยากให้ท่านได้แนะนำและเสนอแนะว่าแต่ละLap มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด ถ้าจะตัด Lap ออกน่าจะเป็น Lapใด จึงอยากจะให้ท่านผู้รู้ได้แนะนำและชี้แนะให้ความสว่างแก่ทางโรงเรียนด้วยค่ะ

ขอขอบพระคุณท่านล่วงหน้าเป็นอย่างมาก ที่ให้ความกระจ่างแก่ทางโรงเรียน

ครูนันทกาคะ ดีมาก ถามดีเห็นภาพ

1.เท่าที่ถามน่าจะดีอยู่การตอบคำถามของเด็ก สภาพห้องLab 2.การต่อไฟใช้โปรแกรม Crocodie ช่วยอีกดีไหม

3.ถ้าจะตัดตัดlabที่ 4 ดีไหม

 ไม่ว่าจะ lab ไหนขอใหเด็กได้เรียนอย่างกว้างขวางเพราะจะดูที่การตอบคำถามด้วยค่ะ

นิภาวรรณ สุภาพันธ์
IP: xxx.19.66.49
เขียนเมื่อ 

หนูอยู่โรงเรียนบ้านนอกเข้าโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้านและรับผิดชอบ Lab วิทยาศาสตร์ หนูมีความหนักใจมากค่ะ กลัวโรงเรียนไม่ผ่านการประเมิน ขอกำลังใจจากท่านดร.ชัดเจนด้วยค่ะ

จาก นักเรียนโรงเรียนบ้านคุ้ม จ.ยโสธร

เด็กดีค่ะ
IP: xxx.53.165.165
เขียนเมื่อ 

เรียนถาม ดร. ค่ะ การทดลองโครงส้างเซลล์ โดยการนำสาหร่ายหางกระรอก เยื่อหอม และเยือบุกระพุ้งแก้มมาส่องกล้องจุลทรรศน์ สำหรับ เด็ก ป 5 มีความเหมาะสมหรือไม่ค่ะ ตอบด้วยค่ะ

สุภัสจี
IP: xxx.172.176.115
เขียนเมื่อ 

เรียนท่าน ดร.ชัดเจน ไทยแท้ ที่เคารพ

ดิฉัน นางสาวสุภัสจี จากโรงเรีนพนมดงรักวิทยา สังกัดห้องปฎิบัติฟิสิกส์ หนูทำ lab เกี่ยวกับ วงจรวัดความชื้นของดิน ถ้าดินมีความชื้นมากจะนำกระแสได้มาก (เพราะในดินมีน้ำ )แต่หนูจะตั้งชื่อว่า ตัวนำไฟฟ้า ได้ไหมค่ะ แล้วนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอด เป็น เครื่องตัดไฟมอเตอร์ปั๊มน้ำ ให้น้ำเป็นตัวกลาง ในการเปิดปิด ตัวปั๊มน้ำ โดยมีวงจรเป็นตัวควบคุม

ปริศนา
IP: xxx.172.176.115
เขียนเมื่อ 

เรียน ด.ร ชัดเจน ไทยแท้ ที่เคารพ

ดิฉัน นางสาวปริศนา จากโรงเรียนพนมดงรักวิทยา สังกัดห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ หนูทำ lab เกี่ยวกับ มอเตอร์ นอกจากจะทำแผนผับ แล้ว หนูต้องทำป้ายนำเสนอแบบโครงงานไหมค่ะ

นายธวัชชัย มีสะอาด
IP: xxx.172.176.115
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณครูชัดเจนที่เคารพ

กระผมนายธวัชชัย มีสะอาด ครู โรงเรียนพนมดงรักวิทยา อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ สพท.สร.3 ที่ปรึกษาปฏิบัติการชีววิทยา ขอคำแนะนำเกี่ยวกับปฏิบัติการสำหรับการประเมินดังนี้

1. ปฏิบัติการเรื่อง “การตรวจหมู่เลือด” โดยจะทำการตรวจหมู่เลือดในระบบ ABO และ ระบบ Rh จากนั้นทำการต่อยอดโดยให้นักเรียนศึกษาลักษณะของเซลล์เม็ดเลือด ของผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับเลือด (ได้รับการอนุเคราะห์ตัวอย่างเลือดจาก โรงพยาบาลพนมดงรักฯ) แล้วถ่ายภาพใต้กล้องจุลทรรศน์ นำเสนอข้อมูลผ่าน E-book (โปรแกรม DesktopAuthur4)

2.ปฏิบัติการเรื่อง “การหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน” นักเรียนศึกษาการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน จากนั้นศึกษาการหมักผลไม้รสเปรี้ยว 5 ชนิด ได้แก่ มะเฟือง มะกรูด มะยม สับปะรด มะดัน ต่อยอดโดยนำน้ำที่ได้จากการหมักไปผลิตน้ำยาอเนกประสงค์ในการล้างทำความสะอาดห้องน้ำภายในโรงเรียน นำเสนอข้อมูลผ่าน E-book (โปรแกรม DesktopAuthur4)

3.ปฏิบัติการ “กายวิภาคของกบ” ศึกษากายวิภาคของกบ แล้วไปต่อยอดโดยการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการวางไข่ของกบ (ชาวบ้านในชุมชนบางส่วนมีการเลี้ยงกบเพื่อจำหน่าย) นำเสนอข้อมูลผ่าน E-book (โปรแกรม DesktopAuthur4)

ครูธวัชชัย(จากกาบเชิง)คะขออภัยที่ตอบช้าไป

 1.เท่าที่อ่านก็น่าจะได้แต่เรื่องกบง่ายไป ศึกษาพันธ์กบเพิ่มดีไหมเดี๋ยวนี้แม้แต่ประถมเขาก็ศึกษากันแล้วค่ะ เรียนการขยายพันธ์ อาหารกบต่อดีไหม 2.ขอให้อ่านกำจัดจุดอ่อนการสอนวิทยาศาสตร์ดี 3.กิจกรรมต้องเห็นการใช้สื่ออุปกรณ์ที่ควรอยู่ในห้องวิทยาศาสตร์อย่างเหมาะสมนะคะ/เจอกันนะคะ

หนูนิภาวรรณ จากรร.บ้านคุ้ม ยโสธร ต้องขอให้อ่านกำจัดจุดอ่อนการสอนวิทยาศาสตร์ ใน"ตาสว่าง"ให้ดี เล่าให้ฟังก็ได้ว่าเตรียมอย่างไร และขอให้ครูถามมาได้ค่ะ

หนู สุภสจี หนูปริศนาจากพนมดงรัก ที่เล่ามาไม่OK นะคะ

ขอทบทวน ต้องตอบตนเองและบอกว่า

 1.ชื่อLabอะไร..ชื่อ ต้องบอกความเป็นวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่ชื่อผลงาน

2.ใช้เครื่องมืออะไร...การทดลองต้องแสดงประสิทธิภาพการของสื่ออุปกรณ์ด้วย

3.การเรียนการสอนแสดงกิจกรรมอย่างไร....กิจกรรมที่นำเสนอต้องครบวงจร

4.แสดงความสามารถด้าน ICT อย่างไร

5.ต้องขอทบทวนกิจกรรมว่าเป็นไปตามนี้หรือไม่นะคะ แล้วจึงถามเพิ่อให้ครูเพิ่มเติม

นางสาวภัสสร กาสี
IP: xxx.172.217.42
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณครูชัดเจนที่เคารพ หนูอยู่โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร รับผิดชอบlabชีววิทยา ตอนนี้กำลังเรียนเรื่องเกี่ยวกับการสลายสารอาหารโดยไม่ใช้ออกซิเจน ซึ่งหนูเละเพื่อนๆก็สนใจที่จะนำความรู้ในเรื่องนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยการศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านคือการทำข้าวหมากที่ชาวบ้านนิยมทำในเทศกาลต่างๆ ซึ่งการทำข้าวหมากนี้ได้เกี่ยวข้องกับการสลายสารอาหารโดยไม่ใช้ออกซิเจนโดยใช้จุลินทรีย์ การหมักข้าวและแป้งข้าวหมากเข้าด้วยกันทำให้เกิดการหมักโดยจุลินทรีย์และเกิดกลิ่นแอลกอฮอล์ขึ้นซึ่งตรงกับการสลายสารอาหารที่เกิดแอลกอฮอล์เหมือนกัน แต่ว่าหนูและเพื่อนๆมีความสนใจที่จะต่อยอดภูมิปัญญาชาวบ้านโดยการใส่สีให้ข้าวหมากมีสีสันน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นโดยใช้สีจากธรรมชาติ เช่น ใบเตย ขมิ้น อัญช้น มะเขือเทศ มาผสมกับข้าวหมากที่ทำไว้ซึ่งได้แยกออกเป็นสองชุดทดลอง ชุดทดลองที่ 1ทำข้าวหมากแล้วผสมกับสีธรรมชาติพร้อมกัน และชุดที่ 2ทำข้าวหมากเสร็จแล้วค่อยเติมสีใส่ภายหลัง ผลปรากฏว่าข้าวหมากที่ใส่สีพร้อมกันจะมีสีสันที่น่ารับประทานยิ่งขึ้น

คุณครูเห็นว่าการทดลองนี้มีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรและขอความกรุณาจากท่านช่วยให้คำแนะนำสำหรับlabนี้ด้วยค่ะ

ณิชากานต์ พลอยนิล
IP: xxx.172.217.42
เขียนเมื่อ 

สวัสดี ครับ คุณครู ชัดเจน ผมกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 อยู่ที่โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารรับผิดชอบlabชีวะตอนนี้พวกผมกำลังศึกษาเกียวกับDNAหอมหัวใหญ่ที่พวกผมเลือกทำเพราะต้องการศึกษาหาความรู้นอกตำราเรียนซึ่งเป็นการต่อยอดในชั้นเรียนด้วยเพราะเราเรียนเรื่องDNAพวกเราจะไม่เห็นDNAโดยตรงเราจึงอยากที่จะศึกษาในเรื่องนี้และพวกเราคิดว่าน่าจะศึกษาการสกัด DNA ให้มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพื่อง่ายต่อการเรียนในห้องเรียน

ตอบlabชีวะ....ท่าคันโท

1.Lab การหายใจโดยไม่ใช้ออกซิเจน ทำข้าวหมาก ไวท์ ต่อยอดน้อยไป ทำแอลกอฮอบริสุทธิได้ไหม

 2.ศึกษา DNA แล้วต่อยอดอะไรคะไม่ชัดและดูง่ายไปเรียนรู้DNAให้กว้างขวาง สืบค้นความรู้ เชื่อมโยงไปสู่การโคลนิ่ง นำความรู้มาเชื่อมโยงเป็นผลงานผ่านโปรแกรมต่างๆบ้างดีไหม

ครูบุญล้วน
IP: xxx.19.68.18
เขียนเมื่อ 

เรียน ดร.ชัดเจน ที่เคารพ

หนูเป็นครูโรงเรียนกาบเชิงวิทยา อ.กาบเชิง จ. สุรินทร์ ค่ะ เป็นครูประจำแล็ปชีววิทยา ขออนุญาตนำเสนอเกี่ยวกับการทำปฏิบัติการเพื่อรองรับการประเมินดังนี้ค่ะ

1. การหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน โดยการต่อยอดเป็นการทำข้าวหมาก สาโท ไวน์จากอ้อย ไวน์มันสำปะหลัง ไวน์ลูกโทะ (ผลไม้ป่าในโรงเรียน) แล้วนำไวน์ไปกลั่นลำดับส่วนเพื่อแยกแอลกอฮอล์ออกจากไวน์ และนำไวน์มาทำเป็นแอลกอฮอล์แข็ง ในการนี้หนูไม่ทราบว่าในแล็ปชีววิทยานี้นักเรียนต้องนำเสนอเกี่ยวกับการกลั่นลำดับส่วนด้วยหรือไม่ เพราะที่ทำตอนนี้คือ เมื่อได้ไวน์แล้วแล็ปเคมีก็จะนำไวน์นี้ไปกลั่นลำดับส่วนเพื่อแยกแอลกอฮอล์ออกจากไวน์ ( นักเรียนแล็ปชีววิทยาจะเรียนรู้การกลั่นลำดับส่วนจากแล็ปเคมีและแล็ปเคมีเรียนรู้การหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนจากแล็ปชีววิทยา )

2. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ป่า เพื่อการอนุรักษ์และเพิ่มจำนวนกล้วยไม่ป้า

3. อนุกรมวิธานของหม้อข้าวหม้อแกงลิง( โรงเรียนมีต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง ) เพื่อการอนุรักษ์และหาวิธีเพิ่มจำนวนต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง

4. การศึกษาเปรียบเทียบระบบทางเดินอาหารและอวัยวะภายในของปลาน้ำจืด-ปลาจ้ำเค็ม ปลากินพืช-ปลากินสัตว์

เขียนเมื่อ 

ผมเด็กชาย ณัชรพล โสภัณ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ดร.ผมอยุ่ LAP วิทยาศาสตร์

ผมจะนำเสนอ โปรแกรม Celestia เกี่ยวกับดาว...ครับ ผมอยากได้รับข้อเสนอแนะในการนำ

เสนอโปแกรมก่อนที่ดร.ชัดเจนจะมาประเมินครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

กัญญาพัชร ชาญศรี
IP: xxx.172.176.115
เขียนเมื่อ 

เรียน ดร.ชัดเจน ที่เคารพ

ดิฉันครูกัญญาพัชร ชาญศรี ครู โรงเรียนพนมดงรักวิทยา อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ สพท.สร.3 ที่ปรึกษาปฏิบัติการเคมี ขอคำแนะนำเกี่ยวกับปฏิบัติการสำหรับการประเมินดังนี้

1. ปฏิบัติการเรื่องปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชั่น เป็นปฏิกิริยาการเกิดกลิ่นของกรดอินทรีย์กับแอลกอฮอล์ แล้วนำไปต่อยอดในการแต่งกลิ่นอาหารและสบู่

2. ปฏิบัติการเรื่องปฏิกิริยาสปอนนิฟิเคชั่น เป็นปฏิกิริยาของกรดไขมันกับเบสได้สบู่และกลีเซอรอล โดยใช้NaOH เป็นเบสได้สบู่ที่มีสถานะเป็นของแข็ง แล้วนำไปต่อยอดโดยการผสมสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นเช่น ขมิ้น มะขาม มะกรูด และแต่งกลิ่นที่ได้มาจากปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชั่น เป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตได้ในครัวเรือน

3. ปฏิบัติการเรื่องการหาปริมาณสารโดยการไทเทรต เป็นการหาปริมาณกรดแอซิติก CH3COOH ที่มีในน้ำส้มสายชู 5 ตัวอย่าง สามารถนำไปร่วมกับ อย.น้อย และประชาสัมพันธ์ให้แม่ค้าในโรงอาหารและนักเรียนในโรงเรียนเลือกใช้น้ำส้มสายชูที่ปลอดภัย

คร.ชัดเจนมีความเห็นเกี่ยวกับLab อย่างไรและชื่อเรื่องปฏิบัติการเหมาะสมหรือเปล่า ขอบคุณค่ะ

เด็กโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
IP: xxx.26.197.152
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ดร.ชัดเจน ไทยแท้ ดิฉันรอ ดร. ชัดเจนมาวันที่ 9 ค่ะ ดิฉันจะนำเสนอ เรื่อง การใช้กล้องจุลทรรศน์ค่ะ

ด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ ด.ญ. สุชานาถ ภูนามูล และสมาชิก ค่ะ

ครูกลุ่มสาระฯวิทยทยาศาสตร์.
IP: xxx.26.126.61
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่าน ดร.ชัดเจน ไทยแท้

ดิฉันและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนทุ่งศรีอุดม สพท. อบ.๕ มีเรื่องที่จะเรียนปรึกษาเกี่ยวการเตรียมรับการประเมินโรงเรียนในฝันรุ่นที่ ๒ ในส่วนที่เป็นปฏิบัติการชีววิทยา ดังนี้

๑. ดิฉันได้เตรียมการทดลองเรื่องการสกัดไคโตซานจากสัตว์ในไฟลัมอาร์โทโพดา ต่อยอดโดยการนำไคโตซานที่ได้ไปใช้ฉีดพ่นพืชผักสวนครัว และเผยแพร่ความรู้ให้กับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจ (ม.๔-๕)

๒.การทำสไลด์ถาวรเซลล์เม็ดเลือดคนต่อยอดกับการผลิตสื่อการเรียนการสอน(ม.๖)

๓.การเคื่อนที่ของสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ ต่อยอดกับการทำไข่เค็มสมุนไพร(ม.๔)

ดร.ชัดเจนมีความเห็นเกี่ยวกับLab อย่างไรและชื่อเรื่องปฏิบัติการเหมาะสมหรือเปล่าคะ ขอบคุณค่ะ

เด็กโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
IP: xxx.26.194.59
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณค่ะ ที่ให้โรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองเป็นโรงเรียนในฝันหรือโรงเรียนใกล้บ้านค่ะ

ด้วยความเคารพอย่างสูง จากด.ญ.สุชานาถ ที่นำเสนอเรื่อง กล้องจุลทรรศน์ค่ะ

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันโรงเรียนใกล้บ้านค่ะ

ตอบสาระวิทย์ ทุ่งศรีออุดม น่าจะเหมาะสมเฉพาะข้อ1 ส่วนข้อ 2และ3 ไม่เหมาะ ง่ายไปไม่ครบวจรและไม่เห็นการต่อยอดค่ะ

ครูม.ต้น โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร
IP: xxx.172.217.42
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ชัดเจน ที่เคารพ

ดิฉันครูกลุ่มสาระวิทย์ระดับ ม.ต้น มีเรื่องที่จะเรียนปรึกษาท่านดังนี้ค่ะ หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องสมบัติของสารละลายกรด - เบส และมีการจำแนกสารในชีวิตประจำวัน โดยใช้กระดาษลิตมัส ยูนิเวอร์แซลอินดิเคเตอร์ แล้วนักเรียนได้ทราบว่าน้ำมะนาวเป็นกรด ก็เลยคิดที่จะเปลี่ยนน้ำมะนาวให้มีสีสันสวยงาม โดยทำการทดลอง เรื่อง อินดิเคเตอร์น้้ำดอกอัญชัน สร้างสีสันน้ำมะนาว โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ค่ะ

1. เพื่อตรวจสอบปฏิกิริยาระหว่างน้ำดอกอัญชันกับน้ำมะนาวที่มีความเข้มข้นต่างกัน

2. เพื่อตรวจสอบผลของน้ำตาลซูโครสต่อปฏิกิริยาระหว่างน้ำดอกอัญชันกับน้ำมะนาว

3 . เพื่่อแปรรูปน้ำมะนาวผงสำเร็จพร้อมชงดื่ม

อาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรต่อ การทดลอง การทดลองเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร ควรเริ่มต้นที่การตรวจสอบด้วยกระดาษลิตมัสหรือไม่

ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะ นอกจากการทดลองที่กล่าวมาแล้ว ยังมีการทดลองอีกหลายเร่ืองดังนี้ค่ะ

1. มหันตภัยจากน้ำอัดลม

2. กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของเทาน้ำ บำบัดน้ำเพิ่มออกซิเจน

3. เปลวเทียนกระโดด และชุดสัญญาณกันขโมย ( science show )

ขอให้อาจารย์ช่วยแนะนำด้วยว่า การทดลองทั้งหมดเหมาะสมหรือไม่เพียงใดค่ะ ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

ตอบโรงเรียนท่าคันโทช้าไป แต่เท่าที่อ่านเป็นลักษณะโครงงานมากกว่า ต้องขอบคณทุกท่าน

ดีใจ ที่ Blog นี้ มีผู้สนใจเยอะขอบคุณนะคะ

สาส่า
IP: xxx.52.165.173
เขียนเมื่อ 

ต้องการทราบปริมาณแอลกอฮอลล์ที่มีผลกระทบต่อร่างกายเรา

เรียนอ.ชัดเจนที่เคารพอย่างสูง

เข้ามาอ่านหน้านี้อีกครั้งเพื่อทบทวนความจำกำจัดจุอ่อนวิทยาศาสตร์..กังวลใจอยู่ดี..เรื่องเด็กตอบคำถามค่ะ..แต่จะพยายามให้ถึงที่สุดค่ะ สุรินทร์เช้านี้หนาวมากๆๆ ดูแลสุขภาพนะคะ

กราบคารวะท่านเนื่องในโอกาส "วันครู" ค่ะ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

รัชนีพรรณ/วีรวัฒน์โยธิน

วสินทรา ไพรสินธุ์
IP: xxx.180.166.22
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นครูจากโรงเรียนบ้านท่าศิลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ค่ะ (โรงเรียนขยายโอกาส) ทางโรงเรียนยังไม่ได้รับการประเมินเพื่อรับรองฯ เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ได้รับคำแนะนำจากศึกษานิเทศน์เกี่ยวกับ lab วิทยาศาสตร์ โดยได้จัดเป็น 4 กลุ่ม (ประถม 2 , มัธยม 2)

ในส่วนของประถม ศึกษานิเทศน์แนะนำว่า ได้ศึกษาเรื่อง ดังนี้ 1. คลอโรฟิลล์กับการสร้างอาหารของพืช 2. แสงกับการดูดกลืนความร้อน (คิดว่าจะนำไปต่อยอดเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์) ซึ่งในส่วนของประถม ศึกษานิเทศน์ได้แนะนำว่า ใช้ได้ แต่ต้องปรับปรุงการตอบคำถามของนักเรียน

ในส่วนของมัธยมต้นอีก 2 กลุ่ม ศึกษานิเทศน์แนะนำให้เปลี่ยน lab ค่ะ ก็น้อมรับนะคะ แนะนำให้ทำเรื่องการกลั่น(ในระดับ ม.ต้น)และการหายใจโดยไม่ใช้ออกซิเจน ก็ได้กลับไปทบทวนแล้วคิดว่า 1.เรื่องการกลั่น จะทำเกี่ยวกับการกลั่นโดยใช้เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยอย่างง่าย 2.เรื่องการหายใจโดยไม่ใช้ออกซิเจน จะทำเกี่ยวกับการนำพืชสมุนไพรในท้องถิ่นมาหมักทำเป็นน้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำค่ะ

ขอให้ช่วยแนะนำด้วยค่ะ ว่าเหมาะสมหรือไม่ แล้วก็ขอขอบคุณที่บล็อคนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการสอนวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดีค่ะ

สวัสดี ครับ....โรงเรียนผมจะประเมินวันที่ 24 ก.พ 2556 ครับ เตรียมไว้ 3 lab ครับ

1.สะปอนนิฟิเคชั่น

2.การไทเทรตหาความสามรถในการลดกรดของยาลดกรด

3. การสลายแป้ง  ครับ    ช่วยแนะนำ ด้วยครับ....