ความเห็น 1368855

มากำจัดจุดอ่อนตอนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

เขียนเมื่อ 

เรียน คุณชัดเจน ไทยแท้

ดิฉันครูลำภู ปุญญา โรงเรียนหนองหินวิทยาคม อ.หนองหิน จ.เลย การประเมินโรงเรียนดีใกล้บ้านในเดือนสิงหาคม 2552

ก่อนอื่นดิฉันต้องขอขอบพระคุณ คุณชัดเจน เป็นอย่างสูงที่กรุณาให้คำแนะนำ สำหรับการเป็นที่ปรึกษาปฏิบัติการเคมีนั้นดิฉันได้เป็นที่ปรึกษาร่วมกับครูชลธวัฒน์ มีดี (ความเห็นที่ 10) โดยปฏิบัติการที่นำเสนอมี 3ปฏิบัติการดังนี้ค่ะ

1. การผลิตเอธานอลจากอ้อยและการพิสูจน์ทราบ

2. การเตรียมน้ำมันระกำจากปฏิกิริยราเอสเทอริฟิเคชัน

3. การหาปริมาณคาเฟอีนในเครื่องดื่มชูกำลังที่ท่านได้เสนอแนะดังกล่าวนั้น ดิฉันได้มีแนวคิดใหม่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ดินที่ใช้ในการปลูกผลิตผลทางการเกษตร(อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา ยูคาลิปตัส เป็นต้น)