ความเห็น 1309427

มากำจัดจุดอ่อนตอนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

เจษฎา นาจันทอง
IP: xxx.172.217.42
เขียนเมื่อ 

เรียน อ.ชัดเจนครับ

ผมอาจจะสรุปสั้นไปครับอาจารย์ เป็นlabชั้นม.5ครับ จะว่าง่ายก็ไม่ง่ายนะครับ เพราะต้องบูรณาการระหว่างชีวะ เคมีและฟิสิกส์ นร.ต้องใช้กระบวนการทางเคมีเพื่อสกัดสารสีในใบไม้ ไปวางกั้นแสงซึ่งนร.ต้องออกแบบการทดลองสร้างอุปกรณ์บางอย่างทางฟิสิกส์ ผมส่ง direction lab ให้อาจารย์พิจารณาอีกครั้งทางอีเมล์ครับ ถ้าอ.ฟันธงว่าไม่okก็จะเปลี่ยนlabใหม่ครับ