ความเห็น 1303804

มากำจัดจุดอ่อนตอนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

เจษฎา นาจันทอง
IP: xxx.172.217.42
เขียนเมื่อ 

เรียน อ.ชัดเจน ครับผมมีข้อสงสัยที่อยากจะเรียนปรึกษาอาจารย์ดังนี้ครับ มีlabชีววิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสง โดยแสงสีขาวเช่นแสงจากดวงอาทิตย์ เมื่อผ่านปริซึมแสงจะเกิดการหักเหทำให้มองเห็นเป็นสีรุ้งซึ่งแต่ละสีที่ปรากฏจะมีความถี่ที่แตกต่างกัน labนี้ต้องการศึกษาว่าพืชนำแสงสีใดบ้างไปใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง ปัญหาอยู่ที่ว่าในช่วงของการประเมินซึ่งตรงกับฤดูฝน อาจมีปัญหาในเรื่องของแสง นักเรียนได้ทดลองเปลี่ยนไปใช้หลอดไฟแล้วแต่ผลการทดลองไ่ม่เห็นผลชัดเจนเหมือนแสงแดด หากมีปัญหานี้ในวันประเมิน นักเรียนสามารถนำเสนอผลการทดลองที่ทดลองไว้แล้วผ่าน ICT แทนผลการทดลองที่จะปรากฏจริง ๆ ได้หรือไม่ครับ หรือ ควรจะเปลี่ยนlabไปเลยครับ ขอบคุณครับ