ความเห็น 1358536

มากำจัดจุดอ่อนตอนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านชัดเจน ไทยแท้

ด้วยกระผมนายชลธวัฒน์ มีดี ครูผู้ช่วย โรงเรียนหนองหินวิทยาคม จังหวัดเลย เป็นครูที่ปรึกษานักเรียนกลุ่มเคมี ม.ปลาย ที่จะทำการผลิต Ethanol จากอ้อย โดยการหมักยีสต์ แล้วกลั่นลำดับส่วน จากนั้นก็จะตรวจสอบแบบคุณภาพวิเคาะห์ 2 วิธี คือ

1. Iodoform test (ของกองพิษวิทยา กรมวิทยาศาสตร์การเพทย์)

2. หามวลโมเลกุล โดยวิธีของ Dumas (ประยุกต์กฎของแก็ส)

เหตุผลที่เลือก มีศึกษานิเทศแนะนำว่า ที่ อ.หนองหิน จ.เลย ปลูกอ้อยเยอะ เลยให้ลองประยุกต์ใช้ครับ

หมายเหตุ ได้อ่านกำจัดจุดอ่อนแล้วตาสว่างจริงๆ ครับ ขอบคุณครับ