ความเห็น 1367657

มากำจัดจุดอ่อนตอนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

เขียนเมื่อ 

คุณลำภูคะ มีข้อเสนอแนะดังนี้

1.ควรนำเสนอ Lab การทดลองอย่างน้อย 3 lab

2.lab ที่เล่าพอได้ค่ะแต่ขอเพิ่มเติมดังนี้ ชื่อ labควรเป็นชื่อวิทยาศาสตร์(เคมี) เรื่องที่1ทดลองอะไร จึงเลือกการเตรียมระกำแล้วต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ยาหม่อง

 เรื่องที่2เช่นเดียวกัน ชื่อไม่ชัดและควรทดลองไรต่อดีคะแต่ไม่ใช่นำความรู้ไปเป็นคำเตือนเท่านั้นนะคะ(วันที่นำเสนอ ผลการทดลองนำไปใช้หรือต่อยอควรเป็นรูปธรรม อย่าบอกว่านำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะ)