วิดีโอม้วนเดียวกัน แต่วิธีการใช้ต่างกัน ได้ผลต่างกัน

                    ผมได้วิดีโอหนังเกาหลี เรื่อง "เสียงกู่จากครูใหญ่" จากอาจารย์สมลักษณ์ มาตั้งใจว่าจะนำมาฉายให้กับนิสิตในคลาสที่ผมสอนได้ชมบ้าง โดยผมได้ ฉายให้กับนิสิตสองห้องชม

วิธีการขั้นตอน

 นิสิตกลุ่มที่ 1

  นิสิตกลุ่มที่ 2

  คุณลักษณะของนิสิต

 •  นิสิตปริญญาโท ชั้นปีที่ 3 ครูประจำการ
 •  นิสิตปริญญาโท ชั้นปีที่ 4 ครูประจำการ

 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

 •  ผมได้พูดเกริ่นนำให้ กับนิสิตฟังนิดหน่อย ว่าวิดีโอนี้ เกี่ยวกับเรื่องอะไร
 • ผมขอให้นิสิตช่วย เขียนบันทึกความคิดเห็น ที่ได้จากการชมวิดีโอลงบล็อก
 •  ไม่ได้พูดอะไร ไม่ได้เกริ่นให้ฟัง

 ขั้นการสอน

 •  นิสิตรับชมวิดีโอ
 • ห้อง ED 1209
 • เปิดแอร์ทุกตัว
 • เวลา 13.00 น.
 • นิสิตรับชมวิดีโอ
 • ห้อง ED 1209
 • เปิดแอร์ทุกตัว
 • เวลา 13.00 น.

 ขั้นสรุป

 •  ถามนิสิต 1-2 คนว่ามี ความคิดเห็นอย่างไรกับวิดีโอ ที่ได้รับชมไป
 •  ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติม

 ขั้นขยายผล

 • ให้เวลาประมาณ 30 นาทีให้นิสิตบันทึกความคิดเห็น เกี่ยวกับวิดีโอหลังชม ลงบล็อก
 •  ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติม

                    จากผลของการฉายวิดีโอม้วนเดียวกัน ฉายในช่วงเวลาเดียวกันคือตอนบ่าย แต่นิสิตคนละกลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1. มีการนำเข้าสู่บทเรียน เกริ่นนำให้เห็นความสำคัญของวิดีโอที่ฉาย  มีการตั้งความคาดหวังหลังชม ว่าหลังจากดูแล้วได้อะไร ขอให้นำไปเขียนลงบล็อก ส่วนอีกกลุ่มไม่ได้ทำอะไร 2. ทำการฉายวิดีโอ 3.กลุ่มที่ ๑ มีการสรุปสอบถามความคิดเห็นหลังชม ส่วนกลุ่มที่ ๒ ฉายเสร็จไม่มีการสรุป 4. หลังจากชมปล่อยเวลาให้ผู้เรียนได้มีเวลาในการบันทึกผลการรับชม พบว่า ผู้เรียนกลุ่ม ๑ เมื่อมีการตั้งความคาดหวังหลังชม ผู้ชมจะให้ความสนใจในการชม และมีการบันทึกข้อความ คำคมที่ได้จากวิดีโอเอาไว้ เพื่อนำไปเขียนบันทึก ส่วนกลุ่ม ๒ ผู้ชมจะรับชมเฉยๆ ไม่ได้มีความสนใจในวิดีโอมากนัก นำงานอื่นประกอบไปด้วยกับการดูวิดีโอ

                   ทำให้ผมรู้สึกว่าเหมือนกับสื่อการสอนที่ครูจะนำไปใช้กับนักเรียน ถ้าครู้มีสื่อที่ดีน่าสนใจ ครูดูแล้วสื่อนี้จะสามารถให้ความรู้ให้กับนักเรียนแน่นอน แต่วิธีการใช้สื่อของครูผู้สอนนั้น ถ้านำสื่อไปใช้อย่าง ไม่มีการเตรียมความพร้อมผู้เรียน คือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของสื่อหรือธรรมชาติของสื่อเป็นผู้เล่น หรือเป็นพระเอกอยู่อย่างเดียว โดยไม่มีการใช้สื่ออื่นประกอบเลย ผลที่ได้ ก็จะคล้ายกับที่ผมฉายวิดีโอให้กับนิสิตกลุ่ม 2 คือ ดูแล้ว รับรู้ รู้แล้วก็ผ่านเลย ไม่ได้มีการตอกย้ำ หรือซ้ำว่าผู้เรียนได้เรียนรู้อะไร

                แต่ถ้าครูมีพระรอง มีสื่ออื่นประกอบ มีใบงาน มีการเกริ่นนำ มีสรุป การเรียนรู้หรือดูวิดีโอครั้งนั้นจะมีความหมายมากขึ้นอีก จากวิธีการใช้สื่อของครู

              ดังนั้นพอสรุปได้ว่า การใช้สื่อการสอนใดๆ ถ้าต้องการให้การใช้สื่อ ออกดอก ออกผลผู้สอนควร

 1. ทำการศึกษาสื่อนั้นก่อนล่วงหน้า
 2. เตรียมหรือวางแผนการสอนก่อนใช้งาน
 3. ควรมีขั้นนำ ขั้นการสอน ขั้นสรุป และขั้นนำไปใช้
 4. สื่อหนึ่งสื่อใดมีคุณลักษณะเฉพาะตัว ควรใช้สื่อตามความเหมาะสมของการสอน
 5. ควรใช้สื่อที่หลากหลายประกอบการสอน