ความเห็น 34459

วิดีโอม้วนเดียวกัน แต่วิธีการใช้ต่างกัน ได้ผลต่างกัน

นาทญา
IP: xxx.19.22.24
เขียนเมื่อ 
การชมวิดีโอ  เสียงกู่จากครูใหญ่   นิสิตชมด้วยความรู้สึกที่แตกต่างกันในแต่ละคน  ภูมิหลังก็แตกต่างกัน   วิญญาณความเป็นครูที่ไม่เท่ากัน  ทำให้เกิดความรู้สึกได้ไม่เหมือนกัน เหมือนการสอน ถ้าสอนเรื่องไกลตัวมาก ๆ ความสนใจก็จะน้อย  เรื่องเสียงกู่จากครูใหญ่  ดิฉันก็มี 1 แผ่น  ได้รับความอนุเคราะห์จาก นฤเบศร์ write ให้  ขอบคุณอาจารย์ที่นำมาให้ชม  และดีใจที่หลาย ๆ ความคิดจากเพื่อนก็มีอุดมการณ์เช่นเดียวกับครูใหญ่