ความเห็น 34171

วิดีโอม้วนเดียวกัน แต่วิธีการใช้ต่างกัน ได้ผลต่างกัน

janny
IP: xxx.172.208.41
เขียนเมื่อ 

เป็นหนึ่งในกลุ่มทดลองที่ได้ชม VDO  "เสียงกู่จากครูใหญ่"      ที่ อ.หนึ่งฉายให้ดู.... และได้ write เก็บเอาไว้เพื่อจะให้ผู้บริหารได้ชมด้วย... และเห็นด้วยกับ อ.หนึ่ง ในการใช้สื่อการสอนประเภทต่างๆต้องให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของสื่อนั้นๆด้วย...