ความเห็น 34418

วิดีโอม้วนเดียวกัน แต่วิธีการใช้ต่างกัน ได้ผลต่างกัน

วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.134.146
เขียนเมื่อ 
  • ขอขอบคุณอาจารย์หนึ่ง...                                
  • เรื่องของอาจารย์ทำให้นึกถึงคำของท่านอาจารย์ ศ.นพ.ประเวศ วะสีที่ว่า "เรียนรู้ผ่านการกระทำ (interactive learning through action)"
  • กลุ่มที่ให้ดูเฉยๆ น่าจะเป็นพวก passive learning หรือ "รับลูกเดียว" คล้ายๆ กับเป็น spoon feeding หรือไม่ต้องขวนขวายอะไร รับข้อมูลเฉยๆ วิธีนี้ดูจะไม่ค่อยได้ผล
  • กลุ่มที่ให้งานมาทำ คงจะเป็นพวก interactive learning หรือ "ขวนขวายเรียน" มีการบ้านล่วงหน้า ทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพสูง
  • เร็วๆ นี้... ท่านอาจารย์ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิชเขียนไว้เหมือนกันว่า "เน้นกระบวนการเรียนรู้ (learning) มากกว่าการฝึกอบรม (training)"
  • จำไม่ได้ครับว่า เป็นบันทึกฉบับใดของท่าน เพราะท่านออกบันทึกวันละอย่างน้อย 3-7 บันทึก เวลาพิมพ์คงจะมีเอนดอร์ฟีน(สารความสุขในสมอง)หลั่งมากอย่างที่ท่านว่า
  • ขอแสดงความชื่นชม (appreciate) กับการศึกษาของอาจารย์ น่าจะทำเป็นงานวิจัยทางการศึกษาเลยนะครับ วงการ multimedia จะได้สั่นสะเทือน(ว่า MM บางทีก็ไม่ได้ผล ถ้าไม่มี active learning)