ความเห็น 34077

วิดีโอม้วนเดียวกัน แต่วิธีการใช้ต่างกัน ได้ผลต่างกัน

อ.น้อย
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยพันเปอร์เซ็นต์ เพราะเป็นหนึ่งคนในกลุ่มทดลอง 

สิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้สอนทราบว่าผู้เรียนได้รับอะไรจากการสอนหรือการใช้สื่อการสอน คือการประเมินหลังเรียน