เกษตรนำไทย: อาหารและพลังงานทดแทน สู่สมดุลอย่างยั่งยืน


ไทยยังเป็นศูนย์กลางของอาหารแห่งโลก ในยามที่เศรษฐกิจด้านการเงินป่วยหนัก...เพราะอย่างไรเสีย คนก็ต้องกิน และยังไงๆ เรื่องของปากท้องก็จะต้องมาก่อนเรื่องอื่นๆ

ดิฉันได้มีโอกาส ไปเที่ยวชม งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2552 30 ม.ค.- 7 กุมภาพันธ์ 2552 จัดโดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขต บางเขน กทม.
ปีนี้ ดิฉันมีความสนใจเป็นพิเศษ ที่จะเข้าไปชมงานนี้ เนื่องจากตั้งแต่กลางปี 2551 เริ่มปรากฏเหตุการณ์วิกฤติเศรษฐกิจโลกอย่างชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ โดยที่เศรษฐกิจไทยเองก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ปี 2552 เป็นปีที่วิกฤตเศรษฐกิจลุกลามกว้างขวางที่สุดครั้งหนึ่งของโลก และวิกฤตครั้งนี้อาจกินเวลานานประมาณ 4-5 ปี
ตามข่าว ประเทศต่างๆจะ มีดัชนีผลผลิตทางอุตสาหกรรมลดต่ำลงอย่างหนักและส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงประมาณร้อยละ 7-10 โดยประเทศที่ได้รับผลกระทบรุนแรงคือ ประเทศที่พึ่งการผลิตทางอุตสาหกรรมและมีการก่อหนี้มาก
ในการประชุม the World Economic Forum's annual meeting "Shaping the Post-Crisis World"หรือ ดับเบิ้ลยูอีเอฟ ครั้งที่ 39 Davos-Klosters, Switzerland, ระหว่างวันที่ 28 ม.ค.1 ก.พ.2552-  นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้ไปปราศรัยภายใต้หัวข้อ "Rebooting the World Economy" และเรื่อง " Fresh Solutions for Food Security"

โดยเน้นย้ำว่า ไทยยังเป็นศูนย์กลางของอาหารแห่งโลก ในยามที่เศรษฐกิจด้านการเงินป่วยหนัก...เพราะอย่างไรเสีย คนก็ต้องกิน และยังไงๆ เรื่องของปากท้องก็จะต้องมาก่อนเรื่องอื่นๆ นายกฯ ของไทย เสนอตัวเองเป็นผู้ประสานด้าน "ความมั่นคงทางอาหาร" โดยเฉพาะผลผลิตทางด้านการเกษตรที่จะประคับประคองให้โลกมีความพอดีทางด้านอาหารการกิน ขณะที่ต้องต่อสู้กับภัยทางด้านเศรษฐกิจ

ดังนั้น ประเทศเกษตรกรรมอย่างเรา แม้จะไม่ร่ำรวย แต่ก็คงพอเอาตัวรอดได้ อย่างน้อย เราก็ปลูกข้าวกินเอง และขายคนอื่นด้วย ที่โชคดีไปกว่าประเทศเรา น่าจะเป็น อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ซึ่งขยายตัวช้าในอดีตที่ผ่านมาคล้ายคลึงกับไทย อาจเป็นประเทศในภูมิภาคนี้ที่ได้รับผลกระทบหนักน้อยที่สุด


งานนี้ เป็นงานใหญ่ ที่จัดเป็น 11โซนด้วยกัน เดินไป ชมงานไป ไม่ร้อนเลย เริ่มตั้งแต่ส่วนที่ 1 เป็นผลิตภัณฑ์ของทางมหาวิทยาลัยฯ ส่วนที่ 2คือ ต้นไม้ ไล่ไปเรื่อยๆ เป็น สินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี่ สินค้าอุปโภค บริโภค ศูนย์อาหาร ตลาดนัดหนังสือ เป็นต้น ดิฉันได้อุดหนุนสินค้าต่างๆ เป็นระยะๆ

แต่ที่สนใจมากที่สุดคือ นิทรรศการงานวิจัย ชื่อว่า "บนเส้นทางงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552"ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
ดิฉันไปชม ตรงบูธ ที่แจ้งว่า นักวิจัยและผลงานวิจัย ที่ได้รับรางวัล ปี 2550-2551 สนใจ และใช้เวลาอยู่กับเรื่อง ข้าว นานหน่อย
ข้าว เป็นอาหาร ที่ใช้เมล็ดพันธู์ตามธรรมชาติ
มาบริโภคได้โดยตรง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากข้าว จึงมีภาพลักษณ์ว่า เป็นอาหารธรรมชาติ   มีงานวิจัยเรื่อง ข้าว เช่น ผลงานวิจัย ที่บูรณาการองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของข้าวกับความก้าวหน้าทางจีโนมิกส์ มาใช้ในการค้นหาตำแหน่งและหน้าที่ของยีนส์ ที่สำคัญทางเศรษฐกิจเพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวคุณภาพและผลผลิตที่ดีขึ้น    รวมทั้งเรื่อง ข้าวกล้องงอก ที่เพิ่ม GABAและกระทงทองกรอบนนทรี เป็นต้นหลังจากชมนิทรรศการเรื่อง ข้าว นี้แล้ว ดิฉันรู้สึกดีใจ ที่ประเทศเรายังมุ่งมั่นที่จะทำงานวิจัยเรื่อง ข้าว อย่างต่อเนื่องทุกขั้นตอน      ไม่ว่า จะเป็นเรื่องพันธุ์ การผลิต การแปรรูป การตลาด ตลอดจนเรื่องวัฒนธรรมและสังคม ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการ ที่เรา จะเป็นศูนย์กลางอาหารของโลกต่อไป
คนไทย มีความผูกพันกับข้าว  มานานกว่า 5,500 ปี โดยพิจารณาจากหลักฐานการค้นพบรอยพิมพ์ของเปลือกข้าวที่โนนนกทา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น อีกทั้งยังรับประทานข้าวเป็นอาหารหลักมานาน จนใช้คำว่า "กินข้าว" แทน "กินอาหาร"
และอาหารที่รับประทานกับข้าว ก็มักเรียกว่า "กับข้าว" นอกจากนี้ ข้าวยังใช้เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ในพิธีกรรมต่างๆ คนไทยนิยมอวยพรด้วยการโปรยข้าวตอกดอกไม้เพื่อความเป็นสิริมงคล    ในงานบุญประเพณีต่างๆ มากมาย


ที่น่าสนใจอีกอย่างคือ ข้าวกล้องงอก กาบาไรซ์ เป็นผลงานวิจัยของ ม.เกษตรศาสตร์   ร่วมกับประเทศญี่ปุ่น
เมล็ดข้าวมีความนุ่ม หอมและรสชาติหวานกว่าข้าวทั่วไป สามารถหุงได้โดยไม่ต้องผสมข้าวขาว เก็บไว้ได้นาน 6 เดือน โดยไม่ต้องแช่ตู้เย็น จะหุงรับประทานหรือบดให้ละเอียด ก่อนนำไปต้มดื่ม ก้ได้คุณค่าอาหารครบถ้วนเช่นกัน
ข้าวกล้องงอกกาบา เป็นการนำข้าวกล้องมาผ่านกระบวนการงอก ซึ่งผลที่ได้จากกระบวนการนี้จะช่วยเพิ่มปริมาณ สารกาบา gamma amino butyric acid (GABA) ในข้าวกล้อง สารดังกล่าวจัดอยู่ในกลุ่มโปรตีน ที่ช่วยบำรุงเซลล์ประสาท ทั้งยังทำให้สมองเกิดการผ่อนคลายและนอนหลับสบาย ข้าวกาบา ที่ได้รับรางวัลจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เกิดจากข้าวกล้องที่นำมาทำให้งอกก่อนเป็นต้นอ่อน เพื่อให้เกิดสารกาบาสูงสุด มากกว่าในข้าวกล้องธรรมดาถึง 15 เท่า ทั้งยังมีใยอาหาร วิตามินอี วิตามินบี1 บี2 บี6 แคลเซียม เหล็ก แมกนีเซียม กรดอะมิโนสูงขึ้นด้วย

สนใจข้าวกาบา Nutra Gaba Rice ติดต่อโดยตรงที่ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน โทร.0-2579-0572, 0-2942-8629-35 ต่อ 107-8 หรือศูนย์วิจัยการเกษตรข้าว โทร.0-2561-2182, 0-2561-2082 ราคาถุงละ 80 บาท บรรจุ 450 กรัม

ไปคราวนี้ ซื้อ น้ำข้าวกล้องงอก มาทดลองดื่มด้วย
นอกจากนี้ ในส่วนงานวิจัยนี้  ยังมีอีกหลายเรื่องมากที่น่าสนใจ เช่น KU WAX นวัตกรรมสารเคลือบผิวผลไม้  ที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ   ได้รับรางวัลชมเชยาได้จากเวที "นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1" หรือ The 1st Sci & Tech Innovation and Sustainability Awards   KU WAX  เป็นสารเคลือบผิวผลไม้ที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ และผ่านการรับรองความปลอดภัยในการบริโภค ช่วยลดการสูญเสียน้ำหนักจากการคายน้ำได้ดีกว่า และยังช่วยชะลอการสุก ยืดอายุการเก็บรักษาได้นานยิ่งขึ้น เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องที่น่าสนใจมากๆ คือ  อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คิดค้นระบบตรวจจับยานพาหนะโดยใช้ Red Light Camera กล้องตรวจจับรถยนต์ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นำมาติดตั้งใช้งานจริงใน 30 ทางแยกที่สำคัญของกรุงเทพฯ และมีปริมาณการจราจรจำนวนมากดิฉันคงไม่สามารถ เขียนสิ่งที่ได้ไปชม   ลงในบันทึกนี้ได้หมด     คงจะขอแยกกล่าวถึงเรื่องพลังงาน  และสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ   ในบันทึกต่อๆไป เพื่อไม่ให้่ยาว เกินไปหมายเหตุ:::ข้อมูลที่เกี่ยวกับงานเกษตรแฟร์ ทั้งหมด ได้รับจากแผ่นพับที่แจก และการอธิบายของวิทยากรในงาน

หมายเลขบันทึก: 239735เขียนเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2009 23:50 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 20:15 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (142)

พรุ่งนี้มีคนไปเก็บเช็คที่ม.เกษตร ตอนแรกคิดเหมือนกันว่าจะไปเก็บเองเพราะจะได้มีข้ออ้างหนีงานไปเดินเที่ยวค่ะ ^ ^ ไม่รู้ว่า KU WAX ต้นทุนต่างจากปกติมากมั้ยคะ เพราะมีเพื่อนที่มีสวนส้มใหญ่อยู่ภาคเหนือ ถ้าไม่ต่างกันหรือถูกกว่าก็น่าสนใจ อยากแนะนำให้เขาหาข้อมูลดู

สวัสดีค่ะคุณพี่ศศินันท์

โชคดีไทยเราอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาตินะคะ อย่างน้อยเราก็ยังปลูกข้าวกิน ขายได้เองบ้าง อย่างคุณพี่ว่า ส่วนเรื่องพลังงานทดแทนได้ข่าวเหมือนกันนะคะว่า ที่ทุ่งรังสิตกำลังเร่งปลูกปาล์มเพื่อผลิตไบโอดีเซล ... น่าจะเป็นไปได้ดี ในระยะยาวนะคะ

เรื่องข้าวกล้อง เมื่อวานเห็นในบันทึกพ่อครูบอกว่าดื่มน้ำข้าวกล้องค่ะ เวลาหุงข้าว อย่างคณพี่ว่า ข้าวกล้องแข็ง จึงต้องค่อยๆ ลองโดยผสมกับข้าวหอมไปก่อน ทีละนิดๆ :) แบบก็ยังติดในรสชาติอยู่คะ :)

คุณพี่มีเมนูเด็ดๆ อะไรบ้างไหมคะ ไม่ได้เข้าไปในอนุทินเลยเดี๋ยวนี้ มีความสุข กับบ้านสวน สนุกกับหลาน สงบกับดอกไม้ ใบหญ้า นะคะคุณพี่

2. Little Jazz 
ดีเลยค่ะ ถ้าจะไปพอดี ก็ถือโอกาสเดินเที่ยวเลย มีของขายเยอะมาก และก้มีสิ่งใหม่ๆมาแสดงค่อนข้างมาก มีงานวิจัยใหม่ๆ ที่อาคาร จักรพันธ์เพ็ญศิริ 
พอดีพี่สนใจเรื่อง ข้าว และเคยอยู่ในวงการเกษตรเก่า ก็เลยอยากจะดูอะไรใหม่ๆค่ะ
เรื่อง
KU WAX นี่ก็น่าสนใจ เพิ่งจะทราบว่า แวกซ์นี้ ทำมาจากอะไร เห็นผลไม้เคลือบกันแพร่หลายอยู่
เป็นสารละลายที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที วิธีการใช้แค่ฉีดพ่น หรือเคลือบ KU WAX ลงบนผิวผลไม้ โดยสารละลาย 1 ลิตรสามารถใช้ได้กับผลไม้ 1,000 กิโลกรัม ทางผู้พัฒนาตั้งราคาขายไว้ที่ 150 บาทต่อลิตร ขณะที่สารเคลือบผลไม้สดทางการค้ามีราคาขาย 120 - 250 บาทต่อลิต

ผลไม้ที่สามารถเคลือบเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาได้แก่
ส้ม ส้มโอ มะนาว มังคุด และมะม่วง

 • ดีครับ..ช่วยกันคนละไม้ละมือ..
 • คนละบทบาทหน้าที่..
 • สู้ ๆ

รักให้เป็น..อย่าเป็นเหยื่อของความรัก

รักให้หนัก..อย่าให้รักมาหนักอก..

รักนาน ๆ อย่าให้กาลทำช้ำชก

รักให้ตก..ผลึกรัก..รักให้เป็น..

3. poo สวัสดีค่ะ ไม่แวะมาคุยกันเลยพักนี้  ดีใจที่แวะมาเยี่ยมค่ะ

พี่ไปงานเกษตรฯ เห็นคนนำสตรอเบอรี่ มาขายมาก หลายเจ้า เพราะช่วงนี้ เป็นฤดูกาล ที่ออกมากพอดี
เป็นผลไม้ที่สามารถรับประทานผลสด และนำมาแปรรูปเป็นอาหารประเภทต่างๆ ได้หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น อบแห้ง แช่อิ่ม ทำคุกกี้ ขนมเค้ก พาย ไอศกรีม โยเกิร์ต น้ำผลไม้ ไวน์ เป็นต้น แต่ชอบกินสดๆมากกว่า
ทีนี้ ซื้อมามากไปนิด ดูว่า มีบางผลออกงอมๆ เลยเอามาปั่นทำน้ำผลไม้ ก็อร่อยไปอีกแบบค่ะ


 

strawberry เป็นผลไม้ขนาดเล็ก ที่มีคนเอาไปปลูกกันทั่วโลก มากที่สุด ปลูกในบ้าน หรือ ปลูก ในสวน ให้เป็นเรื่องเป็นราวก็ได้
ที่อเมริกา รัฐที่มีการปลูกแบบ เป็นการค้ามากที่สุดคือ Oregon, California, Tennessee, Michigan, Louisiana, Washington, Arkansas, Kentucky และ New York

5. เกษตร(อยู่)จังหวัด

ดีใจที่ชาวเกษตรตัวจริงแวะมาค่ะ

เรื่องข้าวนี่ เป็นจุดแข็งของเรา เป็นที่ต้องการทั้งในและต่างประเทศมาก ข้าวมีคุณค่าทางโภชนาการ เหมาะเป็นอาหารหลักนะคะ ไม่มีโปรตีนกลูเตน ที่ทำให้เกิดอาการแพ้ แต่มีใยอาหาร และสารแอนตี้อ็อกซิเดนท์ เช่น oryzanol/  ferulic acid/ phytic acid/  gamma amino butyric acid (GABA) เป็นต้นค่ะ
ตัวเอง กินข้าวกล้องมาตลอด ไม่ชอบข้าวสารขาว เพราะแม้จะนุ่มกว่า ข้าวกล้อง แต่คุณประโยชน์ดีกว่ามากๆนะคะ

สวัสดีค่ะ

ตามเข้ามาอ่านค่ะ งานเกษตรไปมาเหมือนกันค่ะ มีของขายเยอะมาก และมีของที่น่าสนใจด้วยค่ะ ไปดูงานต้องเลือกวันที่สบายๆ ไม่ต้องรีบร้อนเดินดูไปเรื่อยๆ เพราะงานจัดไว้เยอะมาก ไปมาแล้วยังเดินดูไม่ทั่วเลยค่ะ คงต้องหาเวลาไปอีกสักวันค่ะ

ปกติชอบกินข้าวกล้องงอกของร้าน....เห็นครั้งแรกที่ร้านนี้น่ะค่ะ

เพิ่งทราบจากบันทึกนี้โดยละเอียด

ที่บ้านน้องทานข้าวกล้อง,ข้าวมันปูได้ทุกคนค่ะ น้องเองชอบด้วยค่ะ เคี้ยวช้า ๆ ให้ได้เวลาพิจารณารสชาติ(แหะ ๆ น้องเคยเปิดพจนานุกรมแล้วว่า รสชาติ เขียนแบบนี้ค่ะ)  หนึบ ๆ อร่อยและมีความสุขกับการเคี้ยว

น้องเคยอ่านในข่าวทางการแพทย์ นานแล้วค่ะ ว่าคนไทยและคนทางเอเชีย "ติด" น้ำตาล,การเคี้ยวและรสชาติ ของข้าว-นี่เป็นงานวิจัยของชาวต่างประเทศค่ะ

ฝรั่งหลายคนที่มาอยู่ที่นี่(นฐ)  ก็ยอมรับว่าติด"ข้าว" เหมือน ๆ เราเลยค่ะ ;P

 

ขอบคุณบันทึกดี ๆ นี้ค่ะพี่ศศิ

และขอขอบคุณ แจกันดอกราชาวดี ย้อนหลังด้วยค่ะ

เชื่อมั้ยคะว่า น้องฟื้นตัว เดินเข้าห้องน้ำเอง ลำไส้กลับมาทำงานได้เร็วมาก ประมาณว่า สาม-สี่ชั่วโมงหลังผ่าตัด

มีเทคนิค ว่าจะค่อย ๆ เล่าค่ะ

 

9. ภูสุภา

สวัสดีค่ะคุณหมอ
ไปอ่านบันทึกคุณหมออย่างทึ่ง ในความใจเย็น และเทคนิคในการดูแลตัวเองไม่ให้เครียด ยามถึงเวลา ต้องไปนอนโรงพยาบาลนะคะ  แถมยังบอกว่า  ฟื้นตัว เดินเข้าห้องน้ำเอง ลำไส้กลับมาทำงานได้เร็วมาก ประมาณว่า สาม-สี่ชั่วโมงหลังผ่าตัด มีเทคนิคอะไร ต้องเล่าไว้นะคะ เป็นประโยชน์มากค่ะ

เรื่่องการทานข้าวกล้อง,ข้าวมัน ปู  บ้านพี่ก็ทานได้ทุกคน และชอบด้วย  แต่พี่นิสัยไม่ดี ชอบเคี้ยวเร็วๆ เลยอาจได้รสชาติ ไม่มากเท่าไร เป็นคนใจร้อนค่ะ
ไม่ใช่มีแต่ประเทศเรา ที่ผลิตข้าวกล้องงอก ที่ญี่ปุ่น เขาก็ผลิตมาตั้งแต่ปี 1995 เป็นการค้าด้วย วิธีทำไม่ยุ่งยาก ง่ายๆค่ะ

1.นำข้าวกล้องมาแช่น้ำ 24-72 ช.ม. ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
2. ข้าวกล้องจะงอก0.5-1 มิลลิเมตร ตอนนี้สำคัญค่ะ เพราะในกระบวนการงอก จะมีการเปลี่ยนแปลงของสารอาหารในเมล็ดข้าว มีการเพิ่มขึ้นของใยอาหาร วิตามินอี บี1 บี 2 บี6 แคลเซียม เหล้ก และแมกนีเซียม กรดอมิโน ชนิดต่างๆ และมีปริมาณ GABA- gamma amino butyric acid
ผล พลอยได้ ทำให้ข้าวกล้องงอก มีเนื้อสัมผัสที่นุ่มนวล อ่อนนุ่ม น่ารับประทานมากขึ้น และยังนำมาทำเป็นอาหารว่างได้อีกหลายชนิด เช่น ซุป เครื่องดื่ม snack เป็นต้นค่ะ

ข้อมูลจาก Food Journal ปีที่ 37  ฉบับ ที่ 4 ต.ค.-ธ.ค. 2550

8. คุณกฤษณา

เห็นบันทึกไวดีนะคะ ขอบคุณที่เข้ามาอ่านค่ะ

ที่ นิทรรศการงานวิจัย ชื่อว่า "บนเส้นทางงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552"ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มีงานวิจัยมาแสดงแยะนะคะ แม้กระทั่งเรื่องจราจร ยังมีมาแสดงเลยค่


อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คิดค้นระบบตรวจจับยานพาหนะโดยใช้ Red Light Camera กล้องตรวจจับรถยนต์ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นำมาติดตั้งใช้งานจริงใน 30 ทางแยกที่สำคัญของกรุงเทพฯ และมีปริมาณการจราจรจำนวนมาก โดยได้จับผู้ฝ่าฝืนในช่วง 1 สัปดาห์ มากว่า 20,000 คันแล้ว

"รศ. ร.อ.พิพัฒน์ สอนวงษ์" อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หัวหน้าโครงการติดตั้งระบบตรวจจับรถยนต์ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร (Red Right Camera) ได้กล่าวถึง การติดตั้งระบบตรวจจับฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร
ที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ว่าจ้างทีมคณะนักวิจัยในวงเงิน 4.5 ล้านบาทว่า

" หลักการทำงานของระบบตรวจจับรถยนต์ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร
ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ กล้องดิจิทัลสำหรับบันทึกภาพถ่าย ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับและคอมพิวเตอร์ประเมินผล เมื่อไฟสัญญาณจราจรเปลี่ยนเป็นสีแดงตัวเซ็นเซอร์จะเริ่มทำงานหากมีการฝ่าสัญญาณไฟ ระบบจะส่งข้อมูลไปยังกล้องเพื่อทำการบันทึกภาพ
จากนั้นคอมพิวเตอร์จะประมวลผลส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พร้อมรายละเอียดผ่านระบบสื่อสารโครงการ ADSL (Asynchronous Digital Subscriber Line) ไปยังศูนย์สั่งการและควบคุมจราจร (บก.02) มาขึ้นที่จอมอนิเตอร์ใน บก.02"

ทั้งนี้ โดยเครื่องจะอ่านอัตโนมัติว่าเป็นรถของใครซึ่งทางกองบัญชาการตำรวจจราจร ได้เชื่อมต่อเครือข่ายกับกรมการขนส่งที่ศูนย์รัตนาธิเบศร์ เพื่อบอกสี ยี่ห้อ ชื่อเจ้าของรถ เมื่อได้รายละเอียดก็จะนำมาพิจารณาพิมพ์ใบสั่งและจัดส่งทางไปรษณีย์พร้อมแนบภาพก่อนกระทำผิด

" ภาพขณะกระทำผิดและภาพเฉพาะทะเบียนรถ โดยในภาพจะปรากฎชื่อ สถานที่ วันเวลากระทำผิดและความเร็วของรถ ซึ่งใช้เวลา 3-5 วัน หากผู้กระทำผิดไม่ไปจ่ายค่าปรับเปรียบเทียบปรับภายในกำหนด 7 วันหลังจากได้รับใบสั่ง ระบบจะส่งข้อมูลต่อไปยังกรมขนส่งทางบกเพื่อระงับการต่ออายุใบขับขี่"

ทั้งนี้จัดว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาการขับขี่โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้งาน และนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยสำหรับโครงการระบบตรวจจับสัญญาณไฟจราจร
ซึ่งได้นำมาใช้ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2551 - 5 มกราคม 2552 เป็นเวลา 1 สัปดาห์ และสามารถตรวจจับผู้ทำกระผิดใน 30 ทางแยกได้ทั้งหมดกว่า 20,000 คัน
และเป็นการลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนน รวมทั้งลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร รวมทั้งเป็นการสร้างวินัยในการขับขี่รถยนต์ด้วย

ได้ลองชิม ข้าวกล้องงอกกับน้ำข้าวกล้องงอกไหมคะ ได้รับรางวัล งานวิจัย ปี 2550-2551 ที่เรียกกันว่า g- rice ข้าวกล้องงอกเพิ่ม GABA สูง ก็เ ป็นเพราะว่า ข้าวกล้องมี gamma amino butyric acid (GABA) อยู่นั่นเอง

สวัสดีค่ะพี่ศศินันท์

ขอบคุณข้อมูลที่มีการรวบรวมมาอย่างครบถ้วนและเป็นระบบค่ะ

อ่านบันทึกพี่บันทึกเดียว ได้ความรู้รอบตัวทั้งด้านวิทยาการ วิจัย และศิลปะในการใช้ชีวิต

เรื่องข้าวกล้องงอกน้องได้ทานจากการที่เครือข่าวของครูมนรัตน์สารภาพ ซึ่งท่านเป็นอาจารย์ของม.เกษตร กำแพงแสน นำมาให้ชิม อร่อยหอมและนุ่มมาก แต่ก็หาซื้อได้ค่อนข้างยากค่ะ จึงได้ทานต่อเมื่อพบเห็นที่ไหนและมีผู้อนุเคราะห์นำมาฝาก และเข้าใจว่าราคาของข้าวกล้องงอกจะแพงกว่าข้าวกล้องทั่วไปด้วยนะคะ

ขออนุญาตเก็บข้อมูลไว้ เพื่อนำไปให้เพื่อน ๆ และพี่ ๆ ค่ะ

(^___^)

สวัสดีค่ะ

สนใจงานเกษตรอยู่ค่ะ ลองดูใน google เจอบันทึกเกี่ยวกับงานเกษตรที่บางเขน จึงเข้ามาอ่านในบันทึกนี้ มีประโยชน์มาก และได้ความรู้เรื่องต่างๆ ที่เราไม่ทราบมาก่อนค่ะ ขอบคุณมากค่ะที่นำบันทึกดีๆ มาให้อ่าน

สวัสดีครับ

วิกฤติเศรษฐกิจเมื่อปี 2540 ภาคการเกษตรของเราได้รับผลกระทบไม่มาก ปีวัวดุปีนี้ต้องรอลุ้นว่าจะเป็นอย่างไร

ผมเคยมีโอกาสนำผลงานจากจังหวัดสุรินทร์ไปร่วมจัดแสดงในงานวันเกษตรแห่งชาติเมื่อหลายปีก่อนนู้น หลายปีแล้วที่ไม่เคยมีโอกาสดูกิจกรรมนี้ที่ มก. แต่ไปดูที่ มข. (ขอนแก่น)ซึ่งใกล้บ้านกว่า

ขอบคุณครับ

ข้าวกล้อง ข้าวกล้องงอก และน้ำข้าวกล้องงอก เป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
แต่คนส่วนมากไม่ค่อยชอบกินข้าวกล้องและผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้องเนื่องจาก ข้าวกล้องมีเนื้อแข็ง ไม่อ่อนนุ่มเหมือนข้าวขาว
ทำให้รู้สึกว่า กินไม่อร่อย ทั้ง ๆ ที่ประโยชน์และคุณค่าทางอาหารของข้าวกล้องมีมากกว่าข้าวขาวเนื่องจากข้าวขาว   คนที่กินข้าวกล้องจึงเป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องสุขภาพจริง ๆ

ได้ ลองซื้อ น้ำข้าวกล้องงอกมาชิม ปรากฏว่า อร่อยดี หวานนิดๆ เค็มปะแล่มๆ
วิธีทำ.....ได้มาจากการนำข้าวกล้องงอกมาแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ 3-5 ชั่วโมง สังเกตดูจะเห็นตุ่มเล็ก ๆ งอกออกมาจากบริเวณจมูกข้าว จากนั้นก็นำข้าวกล้องงอกที่มีตุ่มเล็ก ๆ เหล่านี้ไปหุงต้มจนเดือด แล้วให้กรองด้วยผ้าขาวบางหรือกรองด้วยตะแกรงก็ได้ กรองน้ำข้าวกล้องงอกมากินได้ทันที
ทำเองก็ได้ ง่ายจัง ไม่ต้องซื้อ ให้เสียเงิน

สวัสดีค่ะ

สนใจข้าวกล้องงอก ไม่รู้ว่าวิธีการทำข้าวกล้องงอกอย่างไร มาอ่านดูแล้วก็ทำไม่ยาก เป็นวิธีที่ง่ายค่ะ และได้คุณค่าทางอาหารมากมาย มีประโยชน์ต่อร่างกายเยอะ และทำได้หลายอย่างดีค่ะ ชอบบันทึกนี้มากเลยค่ะ ได้ความรู้หลายอย่าง จากที่ไม่เคยสนใจมาก่อน

สวัสดีครับ

คนไทยเราเก่งนะครับ ไม่ทราบมาก่อนว่าคนไทย คิดค้นระบบตรวจจับยานพาหนะโดยใช้ Red Light Camera กล้องตรวจจับรถยนต์ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร อ.มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เก่งๆ จริงครับ และมีกิจกรรมหลายๆ อย่างที่น่าสนใจมาก อะไรบ้างอย่างที่ผมไม่เคยรู้ เมื่ออ่านบันทึกนี้แล้วผม มีความรู้มากขึ้นครับ ขอบคุณครับ

11. คนไม่มีราก
สวัสดีค่ะ ดีใจจังที่เข้ามาอ่าน
พี่ไปงานนี้มา เห็นว่า มีสาระเยอะ น่านำมาเผยแพร่ ก็เลยเขียนเป็นบันทึกค่ะ
ได้รับแจก โบรชัวร์ Rice for the Future จากศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวด้วยค่ะ
ทีมวิจัย จะมีการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 80 ทนน้ำท่วม แต่ยังคงความอร่อยไว้ นอกจากนี้ก็มี ข้าวหอมชลสิทธิ์ ข้าวหอมนาปรังทนน้ำท่วม  ข้าวสินเหล็ก ข้าวหอมต้านเบาหวาน มีธาตุเหล็กสูง  ข้าวต้านอนุมูลอิสระ ข้าวหอมนุ่มเหนียว เป็นต้น
ที่ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว Exellence  center of Rice Innovation
จะมีข้อมูลให้ศึกษามาก เรื่อง ข้าวค่ะ
เมื่อกลางปี 2551 เคยมีวิกฤติการณ์ ราคาข้าว ที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อประชากรโลกไม่น้อยเลยค่ะ อันเนื่องมาจากความแปรปรวนของอากาศและน่ำท่วมเป็นเวลายาวนานกว่าที่ผ่านมา  จริงๆแล้ว เป็นโอกาศดีของประเทศเรา และเวียดนามนะคะ ที่ขายข้าว ได้ราคาดี แต่ถ้าธรรมชาติ มีความแปรปรวนมากๆ จึงมีแนวโน้มว่า ราคาข้าวอาจสูงขึ้นอีก จนกลายเป็นวิกฤติการณ์อาหารของโลกก็ได้ค่ะ
นอกจากข้าวแล้ว ที่งานนี้ ยังมีการแสดงผลการวิจัยอีกหลายๆเรื่องมาก ที่น่าทึ่งทีเดียว

ส่วนข้าวกล้องงอก ทำเองก็ได้ค่ะ ไม่ยาก ทดลองทำแล้วค่ะ รวมทั้งจะทำน้ำข้าวกล้องงอกด้วยนะ
คะ

13. คุณพิทักษ์
สวัสดีค่ะ ดิฉันคิดว่า งานที่ขอนแก่นก็คงคล้ายๆกับที่กทม.ค่ะ แต่อาจจะเล็กกว่าดิฉันชอบดูงานพวกนี้ค่ะ อยากดูว่า แต่ละปี มีความก้าวหน้าอย่างไรบ้าง
เรื่องพันธุ์ข้าวนี้ ได้ไปเยี่ยม และอ่านรายละเอียดที่บูธ ก็ดีใจ ว่าได้มีการปรับปรุงพันธุ์ ให้เป็นข้าวพันธุ์พิเศษ ถึง3 กลุ่ม 8 สายพันธุ์ โดยเมล้ดพันธุ์เหล่านี้ ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้ว
เป็นผลงานของความร่วมมือระหว่าง กระทรวงวิทยาศาสตร์ -มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์-สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

อย่างเช่น ข้าวในเขตนาชลประทาน คือ
1.ข้าวพันธุ์แก้วเกษตร 2.ข้าวหอมปิ่นเกษตร 3.ข้าวหอมปิ่นเกษตร 2 เป็นต้นค่ะ
นอกจากนี้ เป็นข้าวโภชนาการสูง อีก 2-3 พันธุ์

นอกจากนี้ ที่น่าสนใจอีกอย่าง คือเรื่องหญ้าแฝกค่ะ เป็นการใช้หญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ ดินและน้ำ เป็นพืชนำ ในการคืนความสมบรณ์ให้ผืนดิน
ดิฉัน ได้เห็นด้วยตาตนเอง ในเรื่องหญ้าแฝกนี้ เขาปลูกกันทั่วไป ตามไร่ นา ได้ผลมากทีเดียวค่ะ

12. คุณภาวิณี  สวัสดีค่ะ 
 ดิฉันเดินชมที่ภาควิชาพืชสวน    ที่งานนี้ มีพวกผักพื้นบ้านมาแสดงหลายบูธเลยค่ะ 

ผักพื้นบ้านคือ พรรณพืชที่มนุษย์ในถิ่นต่างๆ บริโภคในรูปของผัก และเป็นส่วนผสมหลักในอาหารแบบต่างๆที่กินกัน
 บางชนิด ก็ไม่ปลูกกันเป็นการค้า ปลูกกันตามหัวไร่ ปลายนา หรือในสวนครัวหลังบ้าน เหลือ จึงจะนำไปขายที่ตลาด   ผักพื้นบ้านไทยมีกว่าร้อยชนิด
ที่เราเห็นกันบ่อยๆ เช่นกะเพรา กระถินไทย กระเทียม ข่า ตำลึง เตยหอม ถั่วงอก ขจร ผักขม ชะอม ผักแต้ว ผักติ้ว ผักบุ้งไทย ผักพาย ผักเสี้ยว มะกอก สะตอ  แตง  ถั่ว  มะระ น้ำเต้า บวบ เป็นต้น

ผักบางชนิด จัดเป็นพืชมีพิษของชาวตะวันตก เช่น มะเขือพวง บอน บุก ผักหนาม แต่ด้วยความฉลาดของคนไทย จึงคิดค้น วิธีปรุงเป็นอาหารให้ มีคุณค่าสูง และรสชาติดีและปลอดภัยค่ะ

ผักที่เรากินกันอยู่ทุกวั ส่วนใหญ่เป็นผักเศรษฐกิจเพียงไม่กี่ชนิด ที่ได้รับการผสมพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์แล้วจากต่างประเทศ เช่น หอม กระเทียม กะหล่ำดอก ผักกาดขาว ฟัก ฟักทอง เป็นต้น
บริษัทเกษตรข้ามชาติ มีผลต่อระบบการผลิตของเรานะคะ เพราะเขามีเทคโนโลยีและทุนมากกว่าเราในทุกด้าน มีการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสม  จดลิขสิทธิ์พันธุ์พืช ตลอดจนผลิตสารเคมีมาขาย

ดังนั้น การที่เราหันกลับมาช่วยกันสร้างกระแสนิยมอาหารพื้นบ้าน ที่มีผักพื้นเมืองเป็นส่วนประกอบ ก็จะช่วยอนุรักษ์องค์ความรู้ของแต่ละท้องถิ่น เกี่ยวกับวิธีการปรุงอาหารจากผักพื้นบ้านเหล่านั้น และพัฒนาตำรับใหม่ๆ ที่มีคุณค่าทางโภชนาการได้อีกค่ะ
นอกจากนี้ ยังมีผักบางตัวที่เรียกกันว่า สมุนไพร เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ได้เผยแพร่สู่สาธารณชนแล้ว และขณะนี้ทางสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ได้ทำการวิจัยถึงศักยภาพของผักพื้นบ้านไทย ที่มีฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระและต้านสารก่อกลายพันธุ์ ซึ่งผลงานวิจัยน่าจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคทั้งประเทศ

15. คุณอรนัสชา สวัสดีค่ะ
เรื่องข้าวกล้องงอก และน้ำข้าวกล้องงอก มีข้อมูลพอเป็นสังเขปอยู่ด้านบนแล้วค่ะ ดิฉันก็ทำน้ำข้าวกล้องงอกดื่มเองด้วยนะคะ

ดิฉันขอเล่าว่า ในงาน มีแสดง สินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยด้วยค่ะ
พอ ดีตอนนี้ 07-02-2552 ก็มีข่าวว่า ทางกระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลักดันสินค้าเกษตรอินทรีย์ส่งออกขายต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว และประเทศที่มีกำลังซื้อสูง เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น แคนาดา สหภาพยุโรป และตะวันออกกลางค่ะ
ปัจจุบัน คนหันมาตื่นตัวดูแลสุขภาพมากขึ้น แม้พืชผักปลอดสารพิษ (ออแกนิค)จะมัราคาสูงกว่าสินค้าเกษตรทั่วไปถึง 10-20% แต่คนก็ยังซื้อค่ะ

ทางกระทรวง พาณิชย์ตั้งเป้าว่า ปีนี้จะเพิ่มมูลค่าการค้าเกษตรอินทรีย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 10-20% จากปีก่อนที่มีมูลค่า 1,200 ล้านบาท
โดยประเทศที่จะเข้าไปทำ ตลาดอันดับแรก คือ ญี่ปุ่นเพราะกระแสบริโภค พืชผักปลอดสารพิษแรงมาก โดยผลสำรวจพฤติ กรรมการบริโภคชาวญี่ปุ่นระบุว่า 2 ใน 3 ของประชากรพร้อมจะจ่ายเงินมากขึ้น 10-20% เพื่อซื้อสินค้าออแกนิค

ต่อ ไปจะร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ จัดทำฐานข้อมูลสินค้าอินทรีย์ และเว็บไซต์กลางใช้เป็นศูนย์รวมประชาสัมพันธ์สินค้าออแกนิคของไทยเพิ่มความ น่าเชื่อถือให้ผู้บริโภคทั่วโลกรับทราบ

ตอนนี้ ที่ขยายตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้น้อย เพราะผู้บริโภคไม่มีข้อมูลและความน่าเชื่อถือเพียงพอ นายวัลลภ พิชญ์พงศ์ศา นายกสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย กล่าวว่า การส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยปีนี้ คาดว่าจะขยายได้ 10% เพิ่มขึ้นจากปี 51 ที่มีมูลค่าการส่งออก 1,000 ล้านบาท เพราะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกชะลอตัว เนื่องจากเกษตรอินทรีย์เป็นสินค้าเฉพาะกลุ่ม ต่างกับสินค้าทั่ว ๆ ไป ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้มีกำลังซื้อสินค้าอยู่
"แม้ช่วงปลายปีที่ผ่านมาการส่ง ออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยจะชะลอตัวไปบ้าง
แต่ก็เป็นระยะสั้นเนื่องจากคนตกใจกับวิกฤติการเงินที่เกิดขึ้นกับทั่วโลก ซึ่งเป็นช่วงเวลาเพียง 1-2 เดือนเท่านั้น แต่หลังจากนั้นยอดการนำ เข้าก็กลับมาปกติ
โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอาหารอินทรีย์ที่ยังส่งออกได้ดี เพราะเป็นสินค้าจำเป็นและยังเกี่ยวข้องกระแสสิ่งแวดล้อมด้วย"
ปัญหาสินค้าเกษตรอินทรีย์ขณะนี้ อยู่ที่ปริมาณผลผลิตที่มีปริมาณน้อย แค่ 0.1% ของพื้นที่เพาะปลูกสินค้าเกษตรทั้งหมด

ดัง นั้นรัฐบาลจึงจะ หาทางส่งเสริมให้เกษตรกรไทยหันมาปลูกเกษตรอินทรีย์มากขึ้น เพราะสินค้าไทยมีโอกาสขยายตัวได้อีกมาก ด้วยการให้งบอุดหนุนการปลูกเกษตรอินทรีย์ เหมือนกับที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือเกษตรกร เช่น การแทรกแซงราคาสินค้าเกษตร ซึ่งจะทำให้เกษตรกรไทยสนใจและหันมาให้ความสำคัญกับการปลูกเกษตรอินทรีย์ เพิ่มขึ้น


 

สวัสดีค่ะ ดีใจที่ได้ติดตามอ่านบันทึกที่นี่ค่ะ แม้ว่าจะไม่ได้มาชมงานด้วยตัวเองแต่ได้รับความรู้จากการถ่ายทอดนี้ค่ะ น้องชายเคยเอาข้าวกล้องที่แช่น้ำกำลังงอกให้ดูเหมือนกัน แต่ไม่ได้สอบถามวิธีการทำอย่างไรต่อไป มาได้ความรู้ตรงนี้ ขอสำเนาวางที่กล่องความคิดเห็นนี้นะคะ (เพื่อค้นเจอได้ง่ายขึ้นนะค่ะ) จะลองเอาไปทำดูบ้างค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

วิธีทำ.....ได้มาจากการนำข้าวกล้องงอกมาแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ 3-5 ชั่วโมง สังเกตดูจะเห็นตุ่มเล็ก ๆ งอกออกมาจากบริเวณจมูกข้าว จากนั้นก็นำข้าวกล้องงอกที่มีตุ่มเล็ก ๆ เหล่านี้ไปหุงต้มจนเดือด แล้วให้กรองด้วยผ้าขาวบางหรือกรองด้วยตะแกรงก็ได้ กรองน้ำข้าวกล้องงอกมากินได้ทันที

21. ดาวลูกไก่ ชื่นชมยินดี 

ดีใจจังที่มาอ่านค่ะ ตอนนี้ ที่บ้านทำอยู่ ได้ดื่มทุกวันค่ะ ทำไม่ยากเลย ไม่ต้องไปซื้อก็ได้  กล้องงอกเพิ่ม GABA สูง ก็เ ป็นเพราะว่า ข้าวกล้องมี gamma amino butyric acid (GABA) อยู่นั่นเอง 
เขามีงานวิจัยค่ะ      Stress-induced elevations of gamma-aminobutyric acid type A receptor-active steroids in the rat brain.
ที่นี่ ก็ดีค่ะ อธิบายสั้นๆ.....
Gamma-aminobutyric acid (GABA) is the chief inhibitory neurotransmitter in the mammalian central nervous system.
 It plays an important role in regulating neuronal excitability throughout the nervous system. In humans, GABA is also directly responsible for the regulation of muscle tone.[1] In insect species GABA acts only on excitatory nerve receptors
.
ไปยืนอ่าน แผนพัฒนาการเกษตรแห่งชาติ ฉบับที่ 10 2550-2554
มีบอกว่า เป็นนโยบายเร่งด่วน ต้องรีบทำคือ...1.จัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ
2.เร่งรัดแก้ไขปัญหา ข้อเรียกร้องของเกษตรกร
3.จัดหาตลาดรองรับ สินค้าเกษตรชุมชน
4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำ
5.จัดทำโครงการรองรับ แรงงานคืนถิ่
6.แก้ไข ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ

ถ้าทำได้สำเร็จ ก็จะเป็นการดีนะคะ

Adencmwg2 

กลับมาอีกรอบพร้อมน้ำข้าวค่ะ ข้าวมีคุณประโยชน์มหาศาลกับคนไทย นโยบายเร่งด่วนต่างๆ ที่ทำเพื่อเกษตรกร ก็เพื่อข้าวและพืชเศรษฐกิจอีกหลายชนิดของไทยเรา เป็นการทดแทนบุญคุณข้าวด้วยนะคะ ขอให้รัฐผลักดันได้สำเร็จด้วยนะคะ

สวัสดีค่ะคุณพี่ศศินันท์ มาขอลงชื่อไว้ก่อนนะคะ ทานข้าวกลางวันแล้วจะกลับมาอ่านอย่างละเอียด

ขอบพระคุณค่ะที่ไปจูงมือมา :)

16. คุณณัฐวุฒิ
ค่ะ คนไทยก็เก่งไม่น้อย คิดโน่นนี่ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติได้มากเหมือนกัน แต่ที่บางที จะช้าหน่อย อาจจะติดขัดเรื่องทุนสนับสนุนหรือเปล่าไม่ทราบค่ะ
 Red Light Camera มาใช้อยู่ มีผู้ให้เหตุผลว่า รัฐจะได้เงินค่าปรับมากขึ้น เพราะการฝ่าไฟแดงส่วนใหญ่ (เกือบ 80%) เกิดขึ้นในช่วงวินาทีแรกหลังการเปลี่ยนเป็นไฟแดง ซึ่งตาเปล่ามองไม่เห็น - ต้องตัดสินด้วยภาพถ่าย   แ ต่ฝ่ายรัฐก็สามารถประกาศได้ว่า การฝ่าไฟแดงลดลง

มีผู้แ นะนำว่า ควรกำหนดระยะเวลาของไฟเหลืองให้เหมาะสม (ไม่สั้นจนเกินไป)  เพิ่มช่วงเวลาหยุดพักสั้น ๆ หลังขึ้นไฟแดง   ป้ายเตือนบอกทางแยก
กำหนดระยะเวลาการเปลี่ยนไฟจราจรให้เหมาะสมกับสภาพจราจร

23. ดาวลูกไก่ ชื่นชมยินดี
ขอบคุณเรื่องน้ำต้นอ่อนข้าวสาลี
ที่บ้านมีคนดื่มอยู่เป็นประจำ แต่ตัวพี่เอง ไม่ได้ดื่มค่ะ เพราะดื่มน้ำข้าวกล้องงอกอยู่ ก็น่าลองนะคะ เห็นขายกันแยะ
Wheatgrass  คือพวก  young grass ของข้าวสาลีนั่นเองนะคะ  แต่ต้องคั้นดื่มสดๆจึงจะดี หรือที่เขาทำเป็นผงมาก็มี
เราก็จะได้พวก chlorophyll amino acids  minerals, vitamins และ  enzymes ต่างๆ  บางคนปลูกต้นข้าวนี้ไว้ที่บ้านเลยก็มี ถ้ามีที่มากๆ
ที่บ้านพี่ ดื่มแบบผสมกับน้ำผลไม้ก็มีค่ะ ประโยชน์เห็นๆ น่าจะได้ประโยชน์จาก  phyto-nutrient  และในด้านการล้างพิษนะคะ detoxification คงต้องไปลองดื่มบ้างแล้วค่ะ

พอดีไปพบรูปจากวิกีพีเดียค่ะ เข้ากับเรื่องพอดีเลย สีเขียวสดสวยจัง

24. คุณนายดอกเตอร์

ขอบคุณค่ะอาจารย์ พอดีพี่ไปเดินชมมา เลยอยากเก็บมาเล่าที่นี่ มีอะไรน่าชมหลายอย่างเลยค่ะ เห็นพวกพืชผัก ที่มีอยู่ตามธรรมชาติหลายๆอย่าง ที่เขากำลังรณรงค์ให้กินกัน นึกถึงอาจารย์ และบ้านริมน้ำ จริงๆค่ะ

เมื่อวันที่ 4-02-2552 เป็น วันมะเร็งโลก

กระทรวงสาธารณสุข จึงได้กำหนดคำขวัญ I Love my Healthy Active Childhood
มีการ นำผักพื้นบ้านชูเป็นอาหารหลักในการปรับให้ประชาชนหันมารับประทานมากขึ้น
เนื่องจากมีงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน ยืนยันแล้วว่า
ผัก พื้นบ้านของไทยกว่า 90 ชนิดที่นำมาทดลอง มีสารที่ช่วยยับยั้งหรือชะลอการขยายตัวของเซลล์มะเร็งได้ อาทิ มะระขึ้นก ใบมะม่วง เพกา แขนงกะหล่ำ ใบโหระพา ผักแว่น พริกไทย ใบยอ และใบบัวบก

ด้าน นายแพทย์ประพจน์ เภตรากาศ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ระบุ.......
  ผักพื้นบ้านไทยส่วนใหญ่อุดมไปด้วยใยอาหาร ซึ่งมีคุณสมบัติดูดซับไขมันไม่ให้อุดตันในเส้นเลือดและลำไส้ พร้อมอุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นตัวสำคัญในการยังยั้งการเกิดมะเร็ง และทำให้ผู้รับประทานดูอ่อนเยาว์ได้ด้วย
ซึ่งในการส่งเสริมการบริโภคผักพื้นบ้าน จะมอบให้แต่ละจังหวัดจัดจุดจำหน่ายผักพื้นบ้านเพื่อให้เกิดการบริโภคให้มากขึ้น

อยากรณรงค์ ให้เราปลูกผักสวนครักันด้วยค่ะ

มาอ่านต่ออย่างละเอียดค่ะ ค่อยๆอ่านเพราะคุณพี่รวบรวมข้อมูลมาอย่างดี มีภาพประกอบเหมือนได้ไปเองเลยค่ะ อ่านแล้วปลื้มใจที่การเกษตรไทยพัฒนาอย่างมากทันยุคสมัย เป็นการก้าวหน้าอย่างมีหลักการคือการใช้งานวิจัย 

เสียดายที่ไม่มีโอกาสไปชม(แฮ่ะ แฮ่ะ คืออยากซื้อต้นไม้และของกินแปลกๆด้วยค่ะ)

ความรู้เรื่องข้าวของคนไทยนั้นมีมากมาย ไปอีสานได้พบภูมิปัญญาของชาวภูไทในการทำข้าวฮาง ซึ่งทำได้ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียว ที่เลมอนฟาร์มก็มีจำหน่ายค่ะ

เมื่อไม่นานได้ไปงานเจียไต๋แฟร์ที่เมืองกาญจน์ ใครๆก็คงรู้จักชื่อเสียงเจียไต๋ดีนะคะ ไปเห็นเขาพัฒนาพันธุ์พืชหลากหลาย ไปมาสองสามปีติดๆกันแล้วค่ะ เพราะเหมือนไปเที่ยวต่างจังหวัดซึ่งเป็นบ้านเกิดด้วย และอยากซื้อเมล็ดพันธุ์มาปลูกเอง

ไม่มีภาคความรู้มากนักหรือการเผยแพร่งานวิจัย แน่นอนว่าคงเพราะเป็นความลับทางการค้า เขาเน้นแสดงพืชพรรณที่เขาผลิตสู่ท้องตลาดทั้งภายในและส่งออกต่างประเทศ ใช้เทคโนโลยีการปลูกทันสมัย และใช้สารเคมี ไม่เน้นการปลูกพืชออร์แกนิค คือนุชก็ถือว่าไปดูของแปลกๆตื่นตา แต่ใจเรานั้นมันอยู่กับปลูกพืชแบบอินทรีย์ค่ะ

โชคดีที่ที่บ้านนั้นมีโอกาสได้ทานผักพื้นบ้านทุกวันค่ะ ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง หลังน้ำท่วมเพิ่งลงพวกพืชสวนครัว ทำกะบะใบบัวบกไว้คงได้ที่เร็วๆนี้ ต้นยอก็รอดจากน้ำท่วม เพิ่งได้ทานห่อหมกใบยอค่ะ

มีภาพมาฝากค่ะ

 

 • สวัสดีค่ะ 
 • ปลายฟ้านำความรักมาฝาก ...
 • ในเดือนแห่งความรัก
 • ขอให้มีความสุขทุกวัน  ทุกเดือน  ทุกปีนะคะ
 • มาชวนไปอ่านนิทานกล่อมฝันค่ะ
 • ตำนานวันวาเลนไทน์
 • http://gotoknow.org/blog/childendream/239440?page=2
 • "รัก ย่อมเข้าใจในรัก"
 • อยากเชิญชวนนำรูป  และนิยามรัก  ในแบบของตัวเอง
 • มาแลกเปลี่ยนกันค่ะ

สวัสดีครับ

ผมดูจาก google จึงเข้ามาอ่านบันทึกนี้ครับ ผมยังไม่ได้ไปดูเที่ยวงานนี้เลยครับ แต่อ่านจากบันทึกนี้แล้วก็เหมือนได้ไปงานนี้มาแล้วครับ ได้ข่าวว่าจัดงานใหญ่เหมือนกันครับ แต่ผมยังไม่เห็นมีเรื่องเกี่ยวกับพลังงานเลยครับ

28. คุณนายดอกเตอร์ 
แหมขอบคุณมากค่ะ อาจารย์ ที่นำภาพจากงานเจียไต๋ มาให้ชมด้วย พี่ไม่ได้ไปค่ะ แม้จะอยากไป แต่ก่อนไปเมืองกาญจน์บ่อยมาก พีี่่่สนใจ ข้าวฮาง ค่ะ วันหลังจะไปซื้อที่เลมอนฟาร์ม
ตอนนี้คนหันมาบริโภคอาหารที่ผ่านการผลิตที่มีสุขอนามัยและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ขายดีตามไปด้วย
แม้ปกติราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์จะสูงกว่าสินค้าทั่วไปร้อยละ 20-30 อยู่แล้ว  พี่ว่า ไทยเรายู่ในฐานะที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญของโลก  น่าจะเป็นโอกาสอันดีของเกษตรกรไทยที่จะหันมาเจาะตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจังนะคะ
ในปัจจุบันผู้ส่งออกสินค้าเกษตรของไทย เริ่มมีการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์แล้ว แต่นับว่ายังน้อยมากเมื่อเทียบกับมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรทั้งหมดของไทย  และมูลค่าของสินค้าเกษตรอินทรีย์ในตลาดโลกค่ะ

พี่เอง เคยมีบริษัท ชื่อว่า เกษตรธรรมชาติ ที่เมืองกาญจน์ค่ะ เป็นเรื่องของทำกสิกรรมธรรมชาติอีกแบบหนึ่ง และทำสินค้าเกษตรอินทรีย์ส่งออกค่ะ ตอนนี้ ก็ยังทำอยู่ แต่เปลี่ยนชื่อบริษัทไปแล้ว
การทำการเกษตรแบบนี้ ก็มีหลายแนวคิดค่ะ เ ช่น ไม่ไถพรวนดิน ไม่กำจัดวัชพืช บางคนก็บอกว่าได้ผลดี บางคนบอกว่า ไม่ได้ผล เช่น หากดินมีหญ้า จะปราบหญ้าอย่างไร จึงจะเกิด ประโยชน์ต่อดิน และพืชผัก มากที่สุ
ด 
จากประสบการณ์ที่เห็นมา
 ถ้าหากดินที่มีหญ้า เราเอาฟาง ไปคลุมได้เลย ถ้าคลุมฟางไม่ดี ไม่มิดชิด ปล่อยให้มีช่องว่าง ให้อากาศ และแสงแดด ส่องถึงพื้นดินได้   ส่วนมาก หญ้าจะไม่ตาย
 ยิ่งคลุมฟางไว้ โดยไม่ปลูกพืช อะไรลงไป ฟางก็จะเน่า ย่อยสลายเป็นปุ๋ยชั้นดี เป็นอาหาร อันโอชะของหญ้า และจะทำให้หญ้า เจริญเติบโตแข็งแรง 
คือ พี่ว่า เรื่องแต่ละเรื่อง มันก็มีรายละเอียดและเทคนิค ของตัวมันเองนะคะ

สวัสดีครับ

ผมกำลังเรียนอยู่ครับ ได้เข้ามาดูข้อมูลแล้ว ดีครับ มีข้อมูลเยอะมาก และน่าสนใจหลายอย่าง ผมขออนุญาต copy ไปเป็นตัวอย่างหน่อยนะครับ ขอบคุณมากครับ

29. °o.O ปลายฟ้า O.o°

สวัสดีค่ะ ได้ไปร่วมสนุก ที่บันทึกคุณแล้วค่ะ
ดิฉัน เป็นคนที่สนใจการปลูกผักไว้กินเอง ไปดูที่บูธของคณะพืชสวนนาน
ก็ทราบว่า       พื้นที่การเกษตรของประเทศไทยประมาณ 80% เป็นดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ มีเป็นกรดสูง เป็นดินที่ขาดจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อดิน ต่อพืชซึ่งเรียกได้ว่าเป็นดินตาย
สาเหตุก็มาจากการปลูกพืชชนิดเดียวกันซ้ำกันหลายปี ไม่มีการปลูกพืชหมุนเวียนอีก ทั้งมีการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวเป็นส่วนใหญ่ ดินเป็นกรด ขาดความอุดมสมบูรณ์เกษตรกรปลูกพืช แล้วให้ผลตอบแทนได้ไม่เต็มที่

นอกจากนี้มีปัญหาแมลง ศัตรูพืชชนิดต่าง ๆ รบกวนไม่ว่าจะเป็นสวนผัก สวนผลไม้ ไม้ดอก-ไม้ประดับ พืชไร่-นา ชนิดต่าง ๆ
เกษตรกรเลือก สารเคมีมาแก้ปัญหา แต่ไม่ทราบ  วิธีการใช้ที่เหมาะสม ช่วงเวลาในการใช้ เกษตรกรใช้สารเคมีหลายชนิดซ้ำซ้อนกัน และในปริมาณที่มากเกินความจำเป็น มีผลทำให้สารพิษตกค้างในผลผลิต  เป็นอันตรายต่อเกษตรกรผู้ผลิตเอง
ตัวผู้บริโภคเองก็ได้รับอันตรายเช่นกัน ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในภูมิภาคนั้น

ที่ไปชมนี้ มีนิทรรศการแสดง ทางเลือกใหม่ ในการควบคุมโรคพืช เช่น การใช้พืชในการควบคุมโรคพืช การใช้พืชพันธุ์ต้านทาน การปลูกพืชไล่ไส้เดือนฝอยศัตรูพืช การอบดินฆ่าเชื้อ การใช้จุลินทรีย์ในการควบคุมโรคพืช เช่นใช้ แบคทีเรียบาซิลลัส ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นต้นค่ะ
พอดี พอมีความรู้พื้นฐานอยู่บ้าง จึงสนุกในการที่จะซักถามประเด็นต่างๆจากวิทยากรแล้วมาเล่าสู่กันฟังค่ะ
 
ไส้เดือนฝอย จะเป็นศัตรูพืชสำคัญมาก ที่เป็นสิ่งต้องห้าม ทั้งในและต่างประเทศค่ะ

สวัสดีค่ะ

 • ปัจจุบัน นวัตกรรมการเกษตร
 • น่าทึ่งมากนะคะ
 • ที่บ้านปลูกพืชผักเอง  แต่ปลูกนอกรั้วค่ะ
 • มีผักหวาน พริก มะเขือ ถั่ว แค และพืชสวนครัวอื่น ๆ
 • คนในซอยมาช่วยกันเก็บไปทำกับข้าว
 • ปลอดสารพิษค่ะ
 • ที่โรงเรียนจัดสวนหย่อมโดยใช้พืชสวนครัวแทนไม้ดอก ไม้ประดับค่ะ

 30. พิเชษฎ์
สวัสดีค่ะ ขอบคุณที่ search พบและเข้ามาอ่าน
ค่ะงานนี้ เขาจัดปีละครัง เนื้อหา และขนาดของงานเลยมากหน่อย
อีกบูทหนึ่งที่เข้าไปดู คือเรื่อง งา เพราะเป็นคนที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีงาผสมอยู่ด้วยทุกวัน เนื่องจากเห็นว่า มีประโยชน์มาก งาหรือ Sesame เป็นพืชเก่าแก่ที่สุด ที่มนุษย์รู้จัก ตามข้อมูลของรศ.ดร.วาสนา วงษ์ใหญ่ พบหลักฐานที่หุบเขาHarappa ในคาบสมุทร์อินเดีย เมื่อ 5,500 ปี ก่อนคริสตกาล

ปัจจุบัน ได้รับการยกย่องให้เป็นราชินีแห่งพืชน้ำมัน เพราะมีปริมาณน้ำมันสูงถึง 50%ของน้ำหนักเมล็ดงา และยังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง คือ กรดโอลิอิกและกรดไลโนลิอิก เมล้ดงา มีองค์ประกอบที่สำคัญคือ โปรตีน น้ำมัน และคาร์โบรไฮเดรด และยังมีธาตุอาหาร เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็กโซเดียม โปตัสเซียม ซีรีเนียม วิตามินบี1 บี2 แคโรทีนและไนอาซีน เป็นต้น
งา เป็นพืชที่ปลูกเท่าไร ก็ไม่พอขาย ปลุกง่าย ทนแล้ง ปลูกได้ทั้งที่ลุ่ม ที่ดอน
สำหรับอาหาร ถ้าเราใช้น้ำมันงา จะมีกลิ่นหอมมากค่ะ

ประเทศที่ปลูกงามาก คือ จีน อินเดีย พม่าและประเทศในแถบทวีปอัฟริกาค่ะ นี้คือ ต้นงาดำค่ะ

สวัสดีครับ

"กินข้าว" แทน "กินอาหาร"

เป็นคำคำหนึ่งที่ผมไม่เคยคิดถึง เพราะใช้จนเคยชิน ทำไมเราไม่ใช้คำว่ากินอาหาร เพราะเรากินข้าวไงครับ

32. นิรัน
ถ้าไม่ใช่เป็นการค้า ก็ไม่เป็นไรค่ะ
บูธที่แปลกไปจากอาหารและการเกษตรก็มีค่ะ อยู่ในหมวด ผลงานการวิจัยด้าน สังคมศาสตร์ เป็นพวกวัฒนธรรมผ้าต่างๆ และวัฒนธรรมผ้าเผ่าไทย ในประเพณีแต่งงาน
โดยอาจารย์อรไท ผลดี ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมเกษตร

ประเพณีของชนเผ่าไท ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสานและอีสานใต้ จะเป็นแบบอาวาหมงคล คือ ฝ่ายชายไปอยู่บ้านฝ่ายหญิง
และที่บูธนี้ เสนอองค์ความรู้ใหม่ว่า ชาวเผ่าไท มีวัฒนธรรมการทอผ้ามา ไม่ต่ำกว่า 7,000 ปีแล้ว จากแหล่งโบราณคดี เหอหมู่ตู้ มณฑลเจ้อเจียง
และเสนอว่า ผู้ค้นพบ ผ้าไหมคือ ชนชาติไท มเหสีของจักรพรรดิเหลือง เมื่อ 4,500ปีมานี้ ซึ่งยังไม่ใช่ ชนชาติฮั่น ซึ่งเป็นจีนแท้
อ.จ.อรไทฯ ได้สะสมชุดอภิเษกสมรสต่างๆไว้  ที่มีอายไม่ต่ำกว่า 100 ปี เช่น ชุดอภิเษกสมรสของเจ้าหญิงไทลื้อ แห่งอาณาจักรสิบสองปันนา เป็นต้น

ชุดแต่งงานที่นำมาแสดงมีหลายแบบ และสวยๆทุกแบบค่ะ

คุณ พิเชษฎ์ สวัสดีค่ะ 
เราคุ้นๆกันมากนะคะ ดีใจที่ยังติดตามอ่านบันทึกดิฉันอยู่ ในบันทึกตอนที่ 1 นี้ ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องพลังงานค่ะ เอาไว้ตอน 2 ค่ะ

ไปที่บูธของ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
โอ้โฮ มีเรื่องเกี่ยวกับอาหารทั้งนั้น น่ากินเชียวค่ะ มีหลักสูตร ส่งเสริมอาชีพและฝึกอบรมหลายประเภทมาก ที่เสียเงินก็มี ที่ฟรีก็มี
ที่ฟรี เช่น สาธิตการทำอาหารเช้าแบบตะวันตก  ธุรกิจร้านกาแฟ  ทำปาท่องโก๋เกลียว และสังขยาใบเตย  ข้าวแช่  ซูชิ ข้าวปั้นหน้าต่างๆ  น้ำสลัดสุขภาพ  เต้าฮวยน้ำขิง เฉาก๊วย วอฟเฟิ่ล แปรรูปเห็ด  แหนมซี่โครงหมู ผักดองเพื่อสุขภาพ เป็นต้น

ที่นำรูปมาฝากนี้ เป็นการทำซูชิ แต่ก็ไม่ได้สวยอย่างนี้หรอกนะคะ แค่เอารูปสวยๆมาดูกันเท่านั้น

ได้อ่านดู เขาเขียนไว้ดังนี้ค่ะ.....
ซูชิ หรือข้าวปั้นมีหน้าต่างๆ
 มีส่วนประกอบหลัก คือ ข้าวซูชิที่มีรสเปรี้ยวหวาน จากส่วนผสมของน้ำส้มสายชู
น้ำตาลและเกลือ โดยรับประทานคู่กับอาหารทะเล ไข่ ผักและเห็ด ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นวัตถุดิบที่สดใหม่พร้อมด้วย
เครื่องปรุงและส่วนผสมที่มีรสชาติดั้งเดิม
 ด้วยเหตุนี้ซูชิจึงเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ ที่คนไทยให้ความนิยมอย่างแพร่หลาย
ทั้งการรับประทานเป็นอาหารหลัก อาหารว่างและการผลิตเพื่อจำหน่าย เพราะซูชิมีให้เลือกมากมายหลายชนิด ดังนั้นจึง
ได้พัฒนาข้าวปั้นหน้าต่างๆ เช่น ข้าวปั้นหน้ากุ้งลวก ไข่หวาน ปูอัด สลัดทูน่า สลัดปูอัดและยำสาหร่าย เป็นต้น ส่วนข้าว
ห่อสาหร่าย ได้แก่ ไฮโซมากิ ซูชิ, ฟุโตมากิ ซูชิ และแคลิฟอร์เนียมากิ ซูชิ เป็นต้น

 • สวัสดีค่ะ
 • แอบอ่าน และเก็บเกี่ยวเอาความรู้มากมายจากหน้าอนุทิน
 • วันนี้ลองแวะเข้ามาดูค่ะ  ได้สาระเพียบเลยค่ะ
 • ขอบคุณนะคะที่แวะไปเม้นท์เป็นกำลังใจให้ครูอิง
 • ขอให้มีความสุข ในวันหยุดยาว และมีความสุขในทุกๆวันค่ะ

มาชม

เห็นภาพสวยงาม

มีสาระดีนะครับผม

34. ครูคิม 
สวัสดีค่ะ ดีใจที่ครูคิมมาเยี่ยมค่ะ

นวัตกรรมการเกษตร ปัจจุบันนี้ น่าทึ่งมาก ที่บ้านปลูกสวนครัวกินกันเอง ที่อยู่นอกรั้วบ้างก็มีค่ะบางที พวกช่างก่อสร้างข้างบ้านก็มาเ ก็บไ ปเ หมือนกัน
 น่าสนใจ ที่โรงเรียนจัดสวนหย่อมโดยใช้พืชสวนครัวแทนไม้ดอก ไม้ประดับ เป็นการรณรงค์ให้เด็กๆ สนใจในเรื่อง การปลูกพืชผักสาวครัวกินเอง ทั้งปลอดภัย และทั้งประหยัดนะคะ

 • แวะมาอ่านเรื่องน่าสนใจ
 • KU  WAX ที่ได้จากสารธรรมชาติ
 • กับที่ใช้ในปัจจุบันต่างกันไงคะ
 • แล้วถ้าเราเห็นผลไม้ที่เคลือบแล้ว
 • สามารถแยกแยะได้ไหมว่าอันไหนเป็น สารเคลือบจากธรรมชาติ
 • รบกวน แบบอยากรู้ค่ะ
 • ขอบคุณมากๆอีกครั้งสำหรับเนื้อหาดีๆ

36Col.boonyarit  สวัสดีค่ะ ขอบคุณที่มาอ่านนะคะ
 ที่แถวบูธอาหาร  มีผลงานด้านการวิจัยทางเทคโนโลยีของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์์   มีแสดงการแปรรูปข้าวเป็นการเพิ่มมูลค่าและความหลากหลายให้กับข้าวอาหารเส้นจากข้าวค่ะ   โดยพร้อมบริโภค  ในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวเพื่อการส่งออก

Ready-to-eat Rice Noodles in Retort Pouch for Export

เห็นเขียนชื่อผู้ วิจัยไว้คือ  คุณวารุณี วารัญญานนท์  พัชรี ตั้งตระกูล รัศมี ศุภศรี
วิภา สุโรจนะเมธากุล และ งามจิตร โล่วิทูรฑ์
เป็นการ แปรรูปประเภทเส้น เช่น ก๋วยเตี๋ยวและเส้นหมี่อบแห้ง  เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเส้นจากข้าวพร้อมบริโภค  เป็นทางเลือกที่จะเพิ่มความหลากหลาย และเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวไทยขึ้นอีก แต่ส่วนใหญ่ จะเป็นการส่งออกนะคะ

  Retort Pouch : บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ค่อนข้างใหม่ในเมืองไทย แต่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วยวัสดุ เช่น พลาสติก อลูมิเนียม วัสดุเชื่อมประสาน ตั้งแต่ 4 ชั้นขึ้นไป มีน้ำหนักเบา ใช้สำหรับบรรจุอาหาร สามารถทนความร้อน และความดันในระหว่างการฆ่าเชื้อได้
ภาชนะบรรจุสามารถเปิดรับประทานได้ง่าย โดยอุ่นด้วยไมโครเวฟ หรือจุ่มบรรจุภัณฑ์ในน้ำเดือดนาน 3-5 นาที ผลิตภัณฑ์อาหารใน retort pouch สามารถเก็บรักษาได้นานตั้งแต่ 6 เดือน - 2 ปี ที่อุณหภูมิห้อง

  นอกนั้น ที่หยุดอ่านดู ก็มีพวกอาหารจากไข่ เพื่อสุขภาพด้วยค่ะ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากไข่ขาวของไข่เป็ดเป็นต้น 
เพราะ เป็นอาหารประกอบด้วยโปรตีนเป็นส่วนใหญ่ ไม่มีปัญหาด้านคอเลสเตอรอล จะเป็นประโยชน์มาก สำหรับผู้ที่ผลิตอาหาร ขนม จากไข่แดง แต่ ไข่ขาวเหลือ 
ตัวอย่างอาหารจากไข่ขาวที่ว่านี้เช่น เส้นก๋วยเตี๋ยวเสริมโปรตีนจากไข่ขาว ไส้กรอกไข่ขาวพาสเจอร์ไรซ์ เต้าหู้ไข่ขาวอบแห้ง ทองม้วน เป็นต้นค่ะ และเพิ่งทราบว่า ทองม้วน นี่ เป็นอาหารที่คนที่มีไขมันสูง ไม่ควรกิน
ก็ มีอะไรใหม่ๆ ให้ชมเยอะค่ะ


39. อิงจันทร์   สวัสดีค่ะ รู้สึกเราจะคุ้นเคยกันมา ตั้งแต่ที่อนุทินนะคะ ตามไปอ่านบันทึกของคุณบ่อยๆค่ะ และจะเข้าไปอ่านอีกค่ะ
ครูอิง เคยกินมะขามป้อมไหมคะ ตอนเด็กๆ ดิฉันเคยกินบ่อยๆ แต่เดี๋ยวนี้ หายากขึ้น ไม่ทราบว่าจะซื้อที่ไหนค่ะ แต่พอเห็นสรรพคุณแล้ว ต้องบอกว่า เป็นผลไม้ ที่มีคุณค่ามากจริงๆค่ะ

ไปเห็น แถวบูธ ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรฯ เรื่อง มะขามป้อม คุณค่าเกินกว่าจะอยู่ในป่าค่ะ เลยขอโบรชัวร์เขามาอ่าน ย่อๆดังนี้ค่ะ

มะขามป้อม เป็นต้นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง อยู่ในวงศ์ EUPHORBIACEAE มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Phyllanthus emblica Linn. เป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง และมีคุณค่าทางสมุนไพรด้วย

มะขามป้อมเป็นผลไม้เก่าแก่ ที่คนเฒ่าคนแก่จะรู้จักและตระหนักถึงคุณค่าของมะขามป้อมเป็นอย่างดี ว่ากันว่าชนชาติที่รู้จักมะขามป้อมมาช้านาน และแพร่หลายมากที่สุดในโลกเห็นจะได้แก่อินเดีย  เคยมีเรื่องกล่าวกันว่า  เมื่อครั้งสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระภิกษุทั้งหลายฉันมะขามป้อมเป็นโอสถได้

ผล จะมีรูปร่างกลม ผิวเกลี้ยง เนื้อหนา รสฝาด มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 ซ.ม. เปลือกแบ่งเป็นสันความยาว 6 ซ.ม.  ภายในเนื้อมีเมล็ดสีน้ำตาลอยู่ 6 เมล็ด

ส่วนที่ใช้ ใบ เปลือกลำต้น ผล ปมที่ก้าน ราก

สรรพคุณทางยาสมุนไพร

รากแห้งของมะขามป้อม ใช้ต้มดื่มแก้ร้อนใน แก้ท้องเสีย แก้โรคเรื้อน ลดความดันโลหิต

รากสดมะขามป้อม นำมาพอกแผลเมื่อโดนตะขาบกัด สามารถแก้พิษได้

เปลือกลำต้นมะขามป้อม ใช้เปลือกแห้งบดเป็นผง โรยบาดแผลหรือนำมาต้มดื่มแก้โรคบิด และฟกซ้ำ

ปมก้าน ใช้เป็นน้ำยาบ้วนปากแก้ปวดฟัน โดยนำปมก้าน 10-30 อัน มาต้มกับน้ำแล้วใช้อมหรือดื่มแก้ปวดท้องน้อย กระเพาะอาหาร แก้ปวดเมื่อยกระดูก แก้ไอ แก้ตานซางในเด็ก

ผลมะขามป้อมสด ใช้รับประทานเป็นผลไม้แก้กระหายน้ำได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังเป็นยาบำรุง แก้หวัด แก้ไอ ละลายเสมหะ ขับปัสสาวะ เป็นยาระบาย รักษาคอตีบ รักษาเลือกออกตามไรฟัน หรือจะนำมาตำให้ละเอียดผสมกับน้ำผึ้ง รับประทานเป็นยาถ่ายพยาธิ

ผลมะขามป้อมแห้ง นำมาบดชงน้ำร้อนแบบชาดื่มแก้ท้องเสีย โรคหนองในบำรุงธาตุ รักษาโรคบิด ใช้ล้างตา แก้ตาแดง เยื่อบุตาอักเสบ แก้ตกเลือด ใช้เป็นยาล้างตา หรือจะผสมกับน้ำสนิมเหล็กแก้โรคดีซ่าน โลหิตจาง

เมล็ด นำมาเผาไฟจนเป็นเถ้าผสมกับน้ำมันพืช ทาแก้ตุ่มคัน หืด หรือตำเป็นผงชงน้ำร้อนดื่มรักษาโรคเบาหวาน หอบหืด หลอดลมอักเสบ รักษาโรคตา แก้คลื่นไส้ อาเจียน

คุณค่าทางอาหาร

มะขามป้อมมีรสชาติถึง 5 รสด้วยกัน คือ เปรี้ยว หวาน เผ็ดร้อน ขม ฝาด ถือได้ว่าทุกส่วนของมะขามป้อมมี  คุณประโยชน์ต่อร่างกายเราทั้งสิ้น ในมะขามป้อม 1 ผล มีวิตามินซีสูงถึง 700-100 มิลลิกรัม มะขามป้อมนับว่าเป็นยาอายุวัฒนะขนานหนึ่ง

ที่มา : หนังสือ คัมภีร์แพทย์สมุนไพร ผลไม้สมุนไพรและพืชผักสวนครัว

มะขามป้อม (Malacca tree)

40. umi    สวัสดีค่ะอาจารย์คะ เข้าไปอ่านบันทึกอาจารย์บ่อยๆค่ะ ขอบคุณที่ชมค่ะ
หลังจาก  ที่ไปชมงานเกษตรแฟร์ในครั้งนี้ กลับบ้านแล้ว ก็ยังดีใจที่เห็นว่า  ภาคเกษตรไม่ได้ตัดขาดออกจากชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่ยิ่งตอนนี้ เศรษฐกิจไม่ดี  เมื่อถูกปลดออกจากงานก็กลับบ้านในชนบทได้  มีบ้านอยู่ มีอาหารกิน

ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะภาคเกษตรที่กว้างใหญ่ไพศาลของเรามีลักษณะเป็นเกษตรครัวเรือน ไม่ใช่เกษตรแบบพาณิชยกรรม ที่มีบริษัทเป็นเจ้าของที่ดินแปลงใหญ่ แบบยุโรป อเมริกาใต้ หรือฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ภาคเกษตรส่วนใหญ่ของเราึจึงเป็นเกษตรกร ไม่ใช่กรรมกรในภาคเกษตร พี่น้องลูกหลานไปทำงานในโรงงานหรือในเมือง เวลาตกงานก็กลับบ้าน มีงานทำ มีบ้านอยู่ มีข้าวกินเสมอ ไม่อดตาย ไม่ต้องนอนข้างถนนหรือศาลาวัด  ยกเว้นคนจนในเมืองที่ตัดขาดจากภาคเกษตรมาอย่างน้อยชั่วคนแล้ว ก็แย่หน่อย
 สงสัยว่า ภาคเกษตรไทยเราเป็นแห่งเดียวในโลกหรือเปล่า ที่เป็นแบบนี้  ก็เป็นเรื่องที่โชคดีนะคะ

 • ป้าเจี๊ยบอยู่ learners วันละ 4-5 ชม. เพราะนักศึกษาเรียนผ่านบล็อกจำนวนมากขึ้นทุกวัน คนที่เรียนจบคอร์สไปแล้วก็ยังแวะเวียนมาส่งข่าวทักทาย ก็เลยต้อง feedback เพื่อกระตุ้นต่อมเรียนรู้และให้กำลังใจกันไปอย่างต่อเนื่อง 
 • คิดถึงเพื่อนๆ ที่ gotoknow อยู่เสมอค่ะ  บันทึกสุดท้ายที่เขียนก็สามเดือนมาแล้ว
 • ข้าวกล้องงอกนี่ไม่เคยกินนะคะ  แต่เห็นวางจำหน่ายในงานโคนมแห่งชาติที่มวกเหล็ก ซึ่งจัดไปเมื่อ16-25 มกราคม ที่ผ่านมา
 • งานไกลบ้านได้ไป แต่งานเกษตรแฟร์ใกล้ๆ ไม่ได้ไป ทั้งๆที่เมื่อก่อนนี้ไม่เคยพลาดสักปี (ยิ่งสมัยเป็นครูโรงเรียนสาธิตเกษตรยิ่งเดินได้ทุกวัน)
 • ขอบคุณสำหรับสาระดีๆที่นำมาฝากค่ะ  สมกับเป็น "ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน"
 • ถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะบอกว่า "รักนะ..จุ๊บ จุ๊บ" 

46. ป้าเจี๊ยบ สวัสดีค่ะ
เพิ่งทราบว่า ป้าเจี๊ยบเคยเป็นอ.จ. ที่สาธิตเกษตรฯด้วย หลานแท้ๆ ก็เคยเรียนอยู่ที่นั่น 2 คน จนจบเลยค่ะ
 ส่วนน้ำข้าวกล้องงอก ก็คงคล้ายๆกับ น้ำข้าวเรา สมัยก่อน แต่ทำจากข้าวกล้องที่กำลังงอก ทำให้มีคุณค่าทางอาหารเพิ่มขึ้นอีก ทำเองก็ได้ค่ะ งานเกษตรปีนี้ ดีกว่า ปีที่แล้วๆมาค่ะ

 เรื่องอาหารกำลังฮิตค่ะ โดยเฉพาะ เรื่องความมั่นคงทางอาหาร ตัวอย่างเช่น มีข่าวว่า...


. ดร.ศุภชัย หล่อโลหการ ผู้อำนวยการสำนักงานวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) กล่าวว่า จากการที่ได้ไปร่วมประชุมนานาชาติเรื่อง "ความร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหารระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก" ณ กรุงโตเกียว
 ในหัวข้อ "ความร่วมมือระหว่างไทยญี่ปุ่นด้านการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร" เมื่อเร็วๆนี้ ได้เสนอโครงการร่วมมือพัฒนานวัตกรรมด้านอาหาร 3 ด้าน
 ได้แก่ การสร้างมูลค่าจากของเหลือทิ้งทางการเกษตร การผลิตสารสกัดจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาในธุรกิจเกษตร (agri-business solutions)
ซึ่งความร่วมมือดังกล่าว จะอาศัยความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยมาผนวกกับความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีของญี่ปุ่น
 รวมถึงนำผลงานวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานวิจัยของทั้งสองประเทศเข้ามาผสมผสานกัน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างธุรกิจชีวภาพที่มีมูลค่าสูงมากและมีการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างเอกชนไทยและญี่ปุ่น
 อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า ในช่วงเศรษฐกิจถดถอยนี้ อุตสาหกรรมอาหารเป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

  42. มนัญญา ~ natachoei ( หน้าตาเฉย)

สวัสดีค่ะ ขอโทษค่ะ ตอบช้าไปนิด พอดีวันนี้ ไม่อยู่บ้านเลยค่ะ

เรื่อง KU WAX นี่ ดูเป็นเรื่องใหม่นะคะ พี่เองก็เพิ่งทราบจากการไปชมนิทรรศการนี้เองค่ะ
จริงๆ เขามีการประชาสัมพันธ์ก่อนหน้านี้แล้วค่ะ ที่นี่ค่ะ และ ที่นี่ค่ะ เป็นผลงานดี ๆ  ที่สามารถคว้ารางวัลชมเชยมาได้จากเวที "นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1" หรือ The 1st Sci & Tech Innovation and Sustainability Awards กับผลงาน KU WAX สารเคลือบผิวผลไม้ที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ และผ่านการรับรองความปลอดภัยในการบริโภคจุดเด่นของ KU WAX คือ เคลือบแล้วไม่เหนียว มีความมันวาวสูง ไม่มีกลิ่นฉุนของสารเคลือบตกค้างบนผลไม้ สามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้น

ส่วนใหญ่ผลไม้จะแสดงอาการของโรค หรือเชื้อจะก่อโรคก็ต่อเมื่อมีปัจจัยที่เหมาะสม มักเป็นผลที่อยู่ในระยะสุก หากเรายืดอายุการเก็บรักษาได้ยาวนานขึ้น ก็เท่ากับช่วยลดอาการเน่าเสียจากโรค

KU WAX สารเคลือบผิวผลไม้ที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ และผ่านการรับรองความปลอดภัยในการบริโภค จากเชลแลค เป็นสารที่ได้จากการสกัดแปรรูปยางครั่ง ซึ่งเป็นสารคัดหลั่งเพื่อห่อหุ้มตัว "แมลงครั่ง" ทำการกรองสิ่งเจือปนออกไป
ให้ได้เชลแลคที่สะอาด เกรดอาหาร ที่มักใช้สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารและยา (food grade) มาใช้ในการผลิต

ผู้สร้างสรรค์ : รศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด
หน่วยงาน : คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ก่อนที่จะใช้  KU WAX  น่าจะใช้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามานะคะ
แต่ไม่ทราบยี่ห้ออะไร พอมี KU WAX ก็ลดการนำเข้าไปมาก เพราะราคาถูก แต่จะแตกต่างกันจริงๆ อย่างไร ไม่ทราบค่ะ ในฐานะผู้บริโภค พอบอกว่า ทำจากธรรมชาติ ก็ดีใจก่อนแล้วค่ะ
เกษตรกร อาจยังไม่สามารถทำได้เอง เพราะต้องใช้เทคโนโลยีเฉพาะทางในการผสมเพื่อให้สารเคลือบเข้ากันและมีความคงตัวในระหว่างการเก็บรักษา
แต่เกษตรกรสามารถ นำ KU WAX ไปใช้ได้ง่าย เคลือบผลไม้ได้ทันที และแห้งเร็ว

ลองดูที่นี่ค่ะ ได้เห็นหน้าอ.จ. ที่สร้างสรรค์ผลงานนี้ด้วยค่ะคุณมนัญญาคะ ลองดู ที่มีเขียนอธิบายไว้ที่งานนิทรรศการค่ะ

มีที่น่าสนใจ คือบูทที่แสดง เครื่องผ่าทุเรียนดิบเพื่อการแปรรูปโดยใช้ระบบไฮดรอลิค
(Unripe Durian Cutting-open Machine for Processing Using Hydraulic System)
ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2550 รางวัลชมเชย
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ที่มาของการประดิษฐ์
ทุเรียนเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของประเทศที่ได้รับการส่งเสริมเพื่อการส่งออก จากข้อมูลการส่งออกในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ สามารถส่งทุเรียนสดออกจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศมีปริมาณสูงถึง ๑๒๐,๘๘๖ ตัน และมีมูลค่า ๑,๖๓๕ ล้านบาท
ในการจำหน่ายทุเรียนจะมีมาตรฐานเป็นตัวกำหนด เช่น รูปทรงผล
น้ำหนักต่อผล และรอยตำหนิผล

ทำให้แต่ละปีมีผลผลิตทุเรียนที่ไม่ได้มาตรฐานเป็นจำนวนมากจะถูกคัดออกและจำหน่ายภายในประเทศ ในราคาที่ต่ำ ทำให้ต้องหา แนวทางในการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตเหล่านี้ โดยเฉพาะทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ได้มีการนำมาแปรรูปเป็นทุเรียนทอดกรอบ ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
จึงได้มีแนวคิดที่จะ ทำการศึกษาออกแบบและสร้างเครื่องผ่าทุเรียนดิบเพื่อการแปรรูปโดยใช้ระบบไฮดรอลิคเพื่อเป็นแนวทางหนึ่ง
ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกและผ่อนแรงในการทำงานของกลุ่มเกษตรกร

 

เสียดายจังเลย ไม่มีโอกาสไปเดินงานเกษตรแฟร์ ไม่ว่าง แต่อ่านบันทึกแล้วดีจังได้ความรู้ด้วย

สวัสดีค่ะ

* ตามมาดูค่ะ

* เราคุยกันระหว่างพี่น้องว่า....ภาคเศรษฐกิจควรนำสินค้าวางขายในปริมาณที่พอดีและราคาควรถูกลงกว่านี้...จากประสบการณ์ที่พบทุกวันจากร้านสะดวกซื้อและในตลาดสดทั่วไป...ผู้ขายมีสินค้ามากเกินความจำเป็นและจำนวนของผู้บริโภค...สุดท้ายสินค้าเหลือขายใกล้เน่าเสียก็นำมาขายในราคาที่ถูกๆ...แม่ค้าอาหารก็ไปซื้อสินค้าพวกนี้มาทำอาหารขายในวันรุ่งขึ้น..ทุกวันนี้เราแทบไม่ได้กินเนื้อสัตว์สดๆ(ใหม่)กันเลย..เราจะพบแต่อาหารแช่แข็ง...หลายร้านทำไว้มากๆ เพื่อจะเป็นผู้ขายเพียงเจ้าเดียวเรียกว่ามาร้านเขาแล้วไม่ผิดหวัง

* สุขกายสุขใจนะคะ

หวัดดีค่ะ

           สบายดีนะค่ะ เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากค่ะ  ขอบคุณนะค่ะที่นำเสนอสิ่งดี ๆ ให้รับรู้กัน

51. ดาว
สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับค่ะ  การไปเกษตรแฟร์นี้ ให้ความรู้ มากกว่าที่คิดจริงๆ

มีผลงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กลุ่มพืช เรื่องผัก น้ำผัก นี้ ก็เพิ่งทราบว่า ไม่ใช่คนเราจะกินกันโดยไม่จำกัดปริมาณ
เพราะผักบางชนิด มีปริมาณโปตัสเซียมสูง  และการจำแนกผักที่มีความเข้มข้นของ K สูงไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยตาเปล่า ต้องใช้ชุดทดสอบหรือเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ
มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้ค่ะ.....

ดังนั้นเกษตรกรผู้ปลูกผัก   จึงควรตระหนักถึงการใส่ปุ๋ย K2O ที่สูงจนเกิดสภาพการบริโภคอย่างฟุ่มเฟือยของพืช   ว่าไม่สามารถทำให้ผลผลิตสูงขึ้นและมีแนวโน้มลดลงด้วย
แต่อาจส่งผลให้ผู้ บริโภคโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไตวายให้ได้รับปริมาณ K มากกว่าที่ควร  จากการบริโภคผักในปริมาณที่เท่ากันแต่มีความเข้มข้นของ K น้อยกว่า

ไต เป็นอวัยวะรูปร่างคล้ายเมล็ดถั่ว ตั้งอยู่ทางด้านหลังของช่องท้องด้านซ้ายและขวา ทำหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือด   และรักษาสมดุลของน้ำ เกลือแร่ และความเป็นกรดด่างของเลือด
ผู้ป่วยที่เป็นโรคไตวายจะไม่สามารถขับน้ำและของเสียออกจากร่างกายได้อย่างเป็นปกติ จึงต้องระวังเรื่องอาหาร น้ำ และเกลือแร่ เช่น Na ( โซเดียม ) และ K ที่บริโภค

K ในพืชส่วนใหญ่สะสมอยู่ใน vacuole ใน cytoplasm และใน chloroplast ของเซลล์ ซึ่งอยู่ในรูปของเกลืออนินทรีย์ที่ละลายน้ำได้และไม่ได้เป็นองค์ประกอบของสารประกอบในพืช มีบางส่วนอยู่ในรูปเกลืออินทรีย์บริเวณเนื้อเยื่อเจริญ (meristematic tissues) ตรงปลายราก (1 และ 4)
ดังนั้นถ้าบริโภคผักโดยตรงหรือแปรรูปเป็นน้ำผัก   ก็อาจได้รับปริมาณ K ที่พืชบริโภคอย่างฟุ่มเฟือยนี้ด้วย

  ช่วงที่ควรระวัง คือช่วง ภาวะน้ำท่วม เทศกาลกินเจ  อาจเป็นเหตุให้เกษตรกรใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้นเพื่อหวังเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่
สรุปว่า การกินผักดิบ และน้ำผัก ก็ต้องระวังด้วย ไม่ควรบริโภคผักซ้ำซาก และไม่ควรกินผักดิบ ในปริมาณ ที่มากเกินไปด้วย


คณะผู้วิจัย:
จันทร์จรัส วีรสาร1/ อรุณศิริ กำลัง2/ และ สุวรรณี เพียรทำดี2/
1/ ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน โทร. 0-3428-1092

2/ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน โทร. 0-3435-1893

สวัสดีค่ะคุณSasinand  แวะเข้ามาอีกครั้งค่ะ ด้วยเหตุว่า นอกจากหน้าอนุทิน และ บันทึกที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสาระน่ารู้แล้ว  อ่านโพสต์ตอบใต้บันทึกแต่ละโพสต์แล้ว ลัวนได้ความรู้หลากหลายค่ะ  น่ำขำมั้ยถ้าจะบอกว่า ครูอิง ไม่เคยเห็น มะขามป้อม ความรู้สึกคิดว่า มะขามต้องเป็นฝัก ๆ เหมือนพวกมะขามหวานอะไรประมาณนี้ เพิ่งทราบว่ามะขามป้อมเป็นแบบนี้

มองดูเหมือนผลฝรั่งมากกว่านนะคะ แต่เรื่องของสรรพคุณทางยาเนี่ยพอจะทราบอยู่บ้างค่ะ  ขอบคุณ คุณSasinand มากนะคะที่แวะไปเม้นท์ในบันทึกครูอิง  บางทีก็รู้สึกว่าตัวเองยังทำอะไรที่ไม่ค่อยได้สาระเท่าไหร่ ส่วนมากจะเป็นเรื่องของตัวเองมากกว่า  แล้วจะแวะมาใหม่นะคะ ขอบพระคุณค่ะ

52. นาง พรรณา ผิวเผือก (ไม่มีชื่อกลาง)
สวัสดีค่ะ ดีใจที่มาเยี่ยม หมู่นี้ เราไม่ได้คุยกันนานนิดนึงนะคะ

เรื่อง ผู้ขายมีสินค้ามากเกินความจำเป็นและจำนวนของผู้บริโภค ก็เป็นเรื่องที่พบเห็นอยู่ค่ะ บางทีสินค้าทางการเกษตร นี้มีฤดูกาล พอหน้าที่ออกมามาก ไม่ว่าอะไร จะดูว่า ล้นตลาด แต่ถ้าหมดหน้าแล้ว ก็จะขาดไป แต่มีสินค้าอื่นมาแทน หมุนเวียนกันไป
เรื่องการขายของทางการเกษตร เป็นเรื่องที่กะยากเหมือนกันค่ะ ถ้าของเหลือ ก็ต้องเหมาขายถูกๆ ดีกว่าทิ้ง
ถ้าพูดถึง ดอกไม้หอม พี่เชื่อว่าที่บ้ารอาจารย์ ต้องมีปลูกไว้แน่นอน ที่บ้านพี่ก็มีหลายอย่างค่ะ เช่น
ดอกแก้ว ดอกจำปี ดอกมะลิ  ปีบ กระดังงา บางชนิดหอมบางเวลา บางชนิด หอมทั้งวัน
ตอนนี้มี คณะผู้วิจัย:
สุรัตน์วดี จิวะจินดา มณี ตันติรุ่งกิจ มณฑา วงศ์มณีโรจน์ และ อุดม แก้วสุวรรณ์
หน่วยงาน ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน

การสกัดสารหอมจากดอกไม้ไทย
Scents Extraction from Thai's Fragrance Flowers

มาจากแนวคิดว่า
ประเทศไทยมีไม้ดอกหอมหลากหลายชนิดที่อาจนำมาสกัดสารหอมเพื่อใช้ในธุรกิจสปา และ สุวคนธบำบัดได้ เช่น พิกุล แก้ว กระดังงา ปีบ ฯลฯ
ซึ่งกลิ่นหอมจากดอกไม้เหล่านี้ที่เป็นของแท้จากธรรมชาติยังมีน้อยมากในท้องตลาด
ส่วนใหญ่มักจะเป็นสารสังเคราะห์ที่นำมาปรุงแต่งให้มีกลิ่นคล้ายธรรมชาติ
ดังนั้นจึงเห็นว่าการวิจัยเเพื่อศึกษาเทคนิคเพื่อพัฒนาวิธีการสกัดสารหอมจากไม้ดอกหอมไทย      มีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อเป็นการลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสปาและเป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้าไทย
โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการสกัดที่ถูกต้องและเหมาะสมในการสกัดสารหอมจากไม้ดอกหอมของไทย และ เพื่อส่งเสริมให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ และพืชเศรษฐกิจใหม่ๆ ของประเทศ

ไม้ดอกหอมของไทยที่มีศักยภาพในการนำมาสกัดสารหอมในเชิงพาณิชย์ได้แก่ จำปี มะลิ ลั่นทม ซ่อนกลิ่น พิกุล กระดังงา ส่วนไม้ดอกหอมชนิดอื่นๆ หากมีการปลูกเป็นจำนวนมากก็สามารถที่นำมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้

ส่วนตัว เห็นว่า เรื่องนี้ น่าจะอยู่ในขั้นตอน ทำการวิจัย แต่อาจจะ สามารถนำมาใช้ ในเชิงการค้าได้ต่อไปแน่นอนค่ะ

53. อ้อยควั้น
สวัสดีค่ะ น้องอ้อยควั้น สบายดีนะคะ

พี่มีเรื่อง ผลิตภัณฑ์ข้าวแกงทอดกึ่งสำเร็จรูป รางวัลที่1 นวัตกรรมข้าวไทยเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2550  จากมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาฝากค่ะเคยทานไหมคะ
ข้าวแกงทอดเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวปรุงรสทอดกึ่งสำเร็จรูปชนิดแช่แข็ง
ที่กล่าวได้ว่าเป็นข้าวแกงจานด่วน มีคุณค่าทางสุขภาพให้ความสะดวกแก่ผู้บริโภค
โดยผลิตภัณฑ์ใช้ข้าวหอมมะลิหรือข้าวเหนียวเป็นส่วนประกอบหลัก
มีสมุนไพรและเครื่องเทศปรุงแต่งกลิ่น รสชาติ ให้มีกลิ่นอายของอาหารไทย
มี 4 สูตร ได้แก่ สูตรเครื่องแกงเหลือง สูตรเครื่องแกงเขียวหวาน สูตรข้าวหมก และสูตรแกงคั่ว

ขึ้นรูปเป็นชิ้นกลมแบน ชุบแป้งแล้วนำไปทอดกึ่งสุก (Par-frying) ที่อุณหภูมิ 150oซ เป็นเวลานาน 30 วินาที จากนั้นนำไปแช่เยือกแข็งที่อุณหภูมิ -18oซ และเตรียมเพื่อรับประทานได้โดยนำไปทอดให้เหลืองทั้งชิ้น

ข้าวแกงทอดมีคุณค่าทางโภชนาการคือมีโปรตีน  ไขมัน  คาร์โบไฮเดรต  มีกากใย  และให้พลังงานอยู่ในช่วง 454.73 - 474.83 กิโลแคลอรี
การผสมสมุนไพรและเครื่องเทศ ร้อยละ 10 ถึง 37 จากการวิเคราะห์พบว่าข้าวแกงทอดทั้ง 4 สูตร มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ อยู่ในช่วง 8.78-13.04 มิลลิกรัม วิตามินซีเปรียบเทียบ /100 กรัมอาหาร และมีปริมาณของสารฟินอลิคมีค่าระหว่าง 30.80 - 51.22 มก. กรดแกลลิคเปรียบเทียบ/100 กรัมอาหาร ดังนั้นข้าวแกงทอดจึงสามารถรับประทานเป็นอาหารมื้อใดมื้อหนึ่งได้อย่างมีคุณค่าต่อสุขภาพ

พี่ไม่เคยทาน แต่สมแล้ว ที่ได้ รางวัลที่1

คณะผู้วิจัย :
เพลินใจ ตังคณะกุล อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล เย็นใจ ฐิตะฐาน พยอม อัตถวิบูลย์กุล บุญมา นิยมวิทย์ เนตรนภิส วัฒนสุชาติ ดาลัด ศิริวัน สมจิต อ่อนเหม เกศศิณี ตระกูลทิวากร จันทร์เพ็ญ แสงประกาย เยาวดี คุปตะพันธ์ ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ วันเพ็ญ มีสมญา วิภาภรณ์ ณ ถลาง
หน่วยงาน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นั่งอ่านเกือบทุกเมนท์..มีประโยชน์จังเลยนะคะ

ยินดีและดีใจที่ได้เก็บเกี่ยวสิ่งดีดีจากบันทึกนี้ค่ะ

55. อิงจันทร์ 
ขอบคุณมากๆค่ะ ที่แวะมาทักทายกันอีก ดีใจค่ะ วันนี้ วันมาฆะบูชา 
 แม้กาลเวลาจะเคลื่อนคล้อยไปแล้วนานกว่า 2,500 ปี แสงสว่างจากประทีปธรรมของพระบรมไตรโลกนาถ ยังคงส่องสว่างในดวงใจของเหล่ามนุษยชาติเรื่อยมา วันนี้จึงได้รับการเรียกขานว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" คือวันประชุมใหญ่อันประกอบด้วยองค์ 4 คือ

1พระภิกษุสงฆ์ 1250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย

2.พระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา คือ เป็นผู้ที่พระพุทธองค์ทรงอุปสมบทให้
3.พระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา
4.วันนั้นเป็นวันเพ็ญ เดือนมาฆะ คือพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์

 วันนี้ ฟังเทศน์อยู่ที่บ้าน.....รู้สึกสงบแ ละสบายใจมากท่านเทศน์ว่า ในการดำเนินชีวิตจะใ ห้ราบรื่นนั้น ควรมีวิธีการปฏิบัติดังนี้
 1.ไม่ว่าร้ายใคร ไม่โจมตีใคร    2.ไม่ทำร้ายใคร ไม่เบียดเบียนใคร  
 3.สำรวมในศีลและมารยาทให้ดี
4.รู้จักประมาณในการรับประทาน รวมไปถึงการใช้สอยปัจจัยสี่ ไม่สุรุ่ยสุร่าย
5.นั่งนอนในที่สงบ รู้จักหาความสงบให้กับตัวเอง
6.หมั่นปรารภความเพียรเพราะสมาธิคือแก่นของการได้บรรลุมรรคผลนิพพาน


58. add

สวัสดีค่ะ ยินดีที่เข้ามาอ่านค่ะ
ที่ไปงานเกษตรนี้ มีสินค้าและงานวิจัยหลากหลายมากมายจน จดจำกันมาไม่หมดเลยค่ะ แต่จะถ่ายทอดลงในบันทึกเท่าที่จำได้แ ละมีเอกสาร ค่ะ

แม้ แต่เรื่องการรับเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ ก็มีให้บริการค่ะ ยกตัวอย่างเช่น  เรื่องคุณภาพน้ำเพื่อการบริโภคและการใช้ประโยชน์ทางการ เกษตร  Water Quality for Consumption and Agricultural usage
จะมีคนไปขอรับการแนะนำเยอะเลยค่ะ เรื่อง น้ำ นี้สำคัญมาก 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็ทรงตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์น้ำ พระองค์ทรงมีกระแสพระราชดำรัสพระราชทานไว้ว่า "..... หลักสำคัญว่า ต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้....." (พระราชดำรัสพระราชทานเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2529)

จะมีการแสดง   เกณฑ์คุณภาพน้ำที่เหมาะสมเพื่อการบริโภคและการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ดังนี้ค่ะ เป็นตัวอย่างย่อๆ.....1. มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภค ภาวะทางกายภาพ  ความเป็นกรด เป็นด่าง ต้องไม่เกิน 7.0-8.5 ภาวะทางเคมี เ หล็กต้องไม่เกินกว่า 0.5 mg/L เป็นต้นค่ะ  ยังมีรายละเอียด อีกมาเหลือเกินค่ะ

นอกจากนี้ ยังมีเกณฑ์คุณภาพน้ำที่เหมาะสมเพื่อการเลี้ยงสัตว์  / เกณฑ์คุณภาพน้ำที่เหมาะสมสำหรับกล้วยไม้ตัดดอก  / เกณฑ์คุณภาพน้ำชลประทานที่ใช้เพื่อการเพาะปลูก... คือ มีการแยกย่อยออกไป เพื่อใ ห้ไ ด้คุณภาพน้ำที่เหมาะสมเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร การเพาะปลูก การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้นค่ะ

คณะผู้วิจัย :
ลักขณา เบ็ญจวรรณ์
งานวิจัยสภาวะแวดล้อม ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

 • สวัสดีค่ะคุณ Sasinand
 • ไม่ว่าปีนี้หรือปีไหนๆๆ ข้าวไทยได้รับความสนใจจากทุกประเทศ
 •  ชอบใจรายละเอียดของข้าวกล้องงอกค่ะ สรรพคุณเหลือล้น
 • ของดีมีอยู่บ้านเรามากมาย ไม่ต้องลำบากไปควานหาถึงต่างประเทศ นะคะ
 • ขอบคุณสำหรับความรู้เรื่องข้าวไทยค่ะ
 • ขอให้บุญหนุนนำค่ะ

สวัสดีค่ะพี่ศศินันท์

มาทักทายยามสาย ๆ ค่ะ

คิดถึงพี่ค่ะ

(^___^)

61. เอื้องแซะ 
ขอบคุณที่แวะมาอ่านค่ะ
ที่บ้าน ก็ทำน้ำข้าวกล้องงอกทานเองค่ะ 
สนใจข้าวกาบา Nutra Gaba Rice ติดต่อโดยตรงที่ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน โทร.0-2579-0572, 0-2942-8629-35 ต่อ 107-8 หรือศูนย์วิจัยการเกษตรข้าว โทร.0-2561-2182, 0-2561-2082 ราคาถุงละ 80 บาท บรรจุ 450 กรัมค่ะ
ตอนนี้ มีข้าวอีกชนิดหนึ่งออกมาอีก มีมาออกร้านที่งานนี้ เหมือนกันค่ะ เลยขอประชาสัมพันธ์ให้เขาหน่อย
คือ ยอดข้าวราชินี หรือ ข้าวกล้องปรุงกระยาทิพย์แรกผลิ 6 เป็นสุดยอดข้าวไทยคุณภาพจากการคิดค้นของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ 
เกิดจากการผสานคุณค่าของข้าวไทยชั้นดี 5 สายพันธุ์ ได้แก่ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ชั้น 1 ข้าวกล้องขาวดอกมะลิ 105  ข้าวเหนียวกล้อง กข.6  ข้าวกล้องหอมกุหลาบ และข้าวกล่ำดอยมูเซอ

ยอดข้าวราชินีเป็นข้าวกล้องที่ให้วิตามินสูง แต่คาร์โบไฮเดรตต่ำ ช่วยรักษาระดับฮอร์โมน ชะลอแก่ ลดการเกิดสิว และปวดประจำเดือน 
ช่วยขจัดสารพิษในร่างกาย ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ ลดความเสี่ยงไขข้ออักเสบ ลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด
ทั้งยังมีส่วนช่วยในการไหลเวียนเลือด เหมาะกับสตรีวัยทอง เด็ก และผู้รักสุขภาพ มีรสชาติกลมกล่อม หุงง่าย   หาซื้อได้ที่ร้านศิลปาชีพ ร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศ ตลาดอตก. เซ็นทรัล สยามพารากอน ท็อปส์ และเดอะมอลล์ทุกสาขา ในราคาแพ็คละ 87 บาท


 • ตามมาขอบคุณสำหรับยอดข้าวราชินีค่ะ .และตามมาดูว่าคืออะไร
 • และเอาดอกไม้แห่งความสุขมาฝากค่ะ

62. คนไม่มีราก
สวัสดีค่ะ พี่ก็คิดถึงคุณเช่นกันค่ะ ตามไปอ่านที่บล็อกบ่อยๆค่ะ
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 08:40:00

มีข่าวดี ในด้านอาหารของไทยเรา คือ
  หลังจากคณะของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เสร็จสิ้นการโรดโชว์ที่ประเทศญี่ปุ่น
ตอนนี้  เชื่อว่านักลงทุนญี่ปุ่น จะเริ่มขยายการค้าการลงทุนในประเทศไทย เพราะไทยถือเป็นประเทศที่มีศักยภาพต่อการลงทุน
  ดร.อรรชกา สีบุญเรือง บริมเบิล เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า การโรดโชว์ที่ญี่ปุ่น ทำให้รัฐบาลมีโอกาสชี้แจงว่า ประเทศไทยยังมีนโยบายการค้าและการลงทุนที่เสรี ในส่วนของนายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการปิดสนามบิน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น การโรดโชว์ครั้งนี้ได้ชักจูงการลงทุนในอุตสาหกรรมอาหาร พลังงานทดแทน และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนเมกะโปรเจค

 
 นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย กล่าวว่า หลังจากที่จีนมีปัญหาด้านสุขอนามัยในสินค้าอาหาร ส่งผลให้บริษัทญี่ปุ่นที่ไปลงทุนผลิตอาหารแช่เยือกแข็ง อาทิเช่น กุ้ง ปลา ปลาหมึก ในจีนได้ย้ายฐานการผลิตไปประเทศอื่นๆ ตั้งแต่ปี 2551
บางส่วนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับโรงงานแปรรูปของไทย
โดยปี 2551  มีบริษัทญี่ปุ่นย้ายมาร่วมทุนหรือร่วมผลิต 30 โครงการ ส่วนใหญ่จะเป็นเทรดดิ้งเฟิร์มรายใหญ่ของญี่ปุ่น 6 ราย คือ อิโตชู มิตซูบิชิ มิตซุย มารูเบนี ซูมิโตโม และโซจิซึ ส่วนปี 2552 คาดว่าจะมีโครงการดังกล่าวเพิ่มเข้ามาอีก 50 โครงการ
อ่านแล้ว ก็ดีใจนะคะ เรื่อง อาหารของประเทศเรานี่ เป็นจุดแข็งของเราเลยค่ะ

สวัสดีครับ Sasinand  ผมเป็นนักกีฬามาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาเรื่อยมาจนเป็นครูเพิ่งเบาบางตอนเป็นผู้บริหาร เรื่องกินเรียกว่าทุกอย่างที่ขวางหน้า ไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยหนักๆนอนโรงพยาบาล  พอมาระยะ4-5 ปีที่ผ่านมาเริ่มมีความรู้สึกว่าเรื่องการกินอาหารมีบทบาทสำคัญกับสุขภาพ เห็นผลชัดเจนหากช่วงไหนที่เราดูแลสุขภาพเรื่องอาหารเรื่องการออกกำลังกายและการพักผ่อนดีดี เราจะรู้สึกสดชื่นสดใสกว่า เข้ามาเยี่ยมท่านครั้งใดก็ได้สิ่งดีดีมีประโยชน์สุดเยี่ยม นี่หากผมไปเที่ยวชมเองก็คงไม่ได้อะไรมากมายเหมือนแบบนี้ ขอบพระคุณมาก ขอให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญครับ

 67. นายประจักษ์~natadee
ขอบคุณที่ชมค่ะ ที่ไปนี่ ตั้งใจไปชมงานที่เขาแสดงผลงานวิจัยต่างๆ ไม่ได้จะไปซื้อของค่ะ ซื้อของ ซื้อที่ไหนก็ได้ แล้วก้ได้ความรู้มาเยอะจริงๆ มีหลายอย่างมาก ที่ไม่ทราบมาก่อนค่ะ เลยเอามาบอกเล่ากันต่อ เผื่อผู้ที่สนใจค่ะ

ที่น่าสนใจ และไปยืนอ่านอย่างนับถือ ในผลงานของท่าน ในบอร์ด นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติในงานนี้ คือ ...

ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2550 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เมธีวิจัยอาวุโส สกว ประจำปี 2546 และ 2550 สาขาพันธุศาสตร์สัตว์น้ำ
จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
เป็นนักวิจัยที่อุทิศตนเพื่องานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลากว่า 20 ปี
เป็นผู้บุกเบิกงานวิจัยด้านพันธุศาสตร์สัตว์น้ำ
การใช้วิธีการจัดการชุดโครโมโซมเพื่อปรับปรุงพันธุ์ปลา ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลากลุ่ม Clarias (ปลาดุก)
โดยศึกษาความหลากหลายทั้งภายในชนิดและระหว่างชนิด ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทรัพยากรอย่างไม่เคยมีมาก่อน
เป็นผู้ที่ริเริ่มนำเครื่องหมายพันธุกรรมมาใช้ประโยชน์ในการจัดการพันธุกรรมของพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำในประเทศไทย
โดยใช้ในการวางแผนการผสมพันธุ์ปลาบึก ทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการรักษาสายพันธุ์ เป็นต้น ส่งผลให้งานวิจัยด้านพันธุศาสตร์สัตว์น้ำในประเทศไทยพัฒนาอยู่ในระดับแนวหน้า ในภูมิภาค และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ จึงมีมติประกาศเกียรติคุณ ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2550 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร 0-2579-2924

 นายประจักษ์~natadee
ต่อค่ะ.....
นึกขึ้นมาได้ ว่าดิฉัน รู้สึกนับถือ ในผลงานวิจัยของท่าน 
ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2550 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เมธีวิจัยอาวุโส สกว ประจำปี 2546 และ 2550 สาขาพันธุศาสตร์สัตว์น้ำ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ในเรื่องการผลิตลูกกุ้งก้ามกรามเพศผู้ล้วน ค่ะ 

กุ้งก้ามกรามเพศผู้ เจริญเติบโตดีกว่าเพศเมีย ทำให้มีความต้องการลูกกุ้งเพศผู้ล้วนมากขึ้นเป็นลำดับ
เทคโนโลยีผลิตกุ้งเพศผู้ล้วน ที่เกษตรกรใช้อยู่ให้ผลไม่ถึง 100% จากข้อมูลเหล่านี้ ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์ ณ นคร ร่วมกับ อ.วิกรม รังสินธุ์ จึงได้ศึกษาหาวิธีผลิตกุ้งเพศผู้ล้วน โดยการทำลาย androgenic gland ของกุ้งเพศผู้ ขณะที่ยังเป็น postlarva กุ้งจะเปลี่ยนเป็นเพศเมีย (neofemale)
เมื่อนำกุ้ง neofemale ไปผสมกับกุ้งเพศผู้ปกติ ก็จะได้ลูกเพศผู้ล้วน
ผลการวิจัยนี้ได้รับความสนใจจากเกษตรกรและนักวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง
มี
เกษตรกรจำนวนหนึ่งได้รับเทคโนโลยีไปใช้แล้ว
และขณะนี้กำลังร่วมวิจัยกับบริษัท Power Prawn เพื่อศึกษาวิธีการจัดการ neofemale เชิงพานิชย์

64. พิชชา 
ขอบคุณสำหรับดอกไม้ค่ะ สำหรับวันแห่งความรักและมิตรภาพ ระหว่าพี่กับน้องพิชชา ขอมอบ ข้อเตือนใจเกี่ยวกับความปลอดภัย ในเวลาที่เราจะกินอาหารอะไร ก็ต้องระวังไว้บ้างค่ะ เพื่อสุขภาพที่ดีนะคะ


สวัสดีค่ะพี่ศศินันท์

อ่านอนุทินของพี่แล้วชอบมากค่ะ

อ่านแล้วได้ความรู้ ความคิด แล้วยังได้ยิ้ม ๆ ด้วยค่ะ

คนอายุมาก ถ้ารักษาความดี มีคุณธรรม ก็ยังก็เป็นคนที่มีค่า

พี่คิดถึง องค์กรเก่าที่พี่เคยอยู่ นานมากมาแล้ว สมัยนั้น พี่เพิ่งจบ แต่ ผู้อาวุโสบางคนทำตัวเป็นอนุมูลอิสระ มีความเฉื่อยชา ทำงานไปวันๆหนึ่ง
รู้สึกเซ็งแทน คิดในใจว่า เราจะไม่มีวันเป็นแบบนี้เป็นอันขาด เ รื่องแบบนี้   มักจะเกิดขึ้นกับองค์กรขนาดใหญ่ และมีอายุยาวนาน เหมือนคนอายุมาก และมีน้ำหนักตัวมาก คนจะทำงานไปวันหนึ่งๆ แบบไม่มีจิตวิญญาณ
จิตวิญญาณในการทำงานหมายถึง ความตั้งใจ จิตสำนึก ความรับผิดชอบ การใช้ปัญญา และความกระตือรือร้นในงานที่ทำ เรื่องจิตวิญญาณ เป็นเรื่องสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้งานมีคุณภาพ
 นี่ อาจจะเป็น ส่วนหนึ่ง ที่พี่อยากจะออกมาทำงานส่วนตัว มีอำนาจตัดสินใจเต็มที่ เพราะไม่ค่อยอยากเห็นอะไรแบบนั้นบ่อยๆค่ะ  

น้องเองเป็นคนที่เชื่อและความสำคัญในเรื่องจิตวิญญาณมากค่ะ เพราะเชื่อว่า จิตวิญญาณนั้นเป็นสิ่งที่จะกำหนดชีวิตของเรา ให้ไปในทิศทางใด .... จิตวิญญาณจึงเป็นสิ่งที่เราต้องทนุถนอม หล่อเลี้ยง ให้เติบโตและงดงาม ค่ะ

(^___^)

70. คนไม่มีราก

ขอบคุณที่เข้ามาแลกเปลี่ยนกับพี่นะคะ  ลองอ่านที่นี่ กล่าวถึงเรื่องนี้ ไว้มากค่ะ ในทางการแพทย์และสาธารณสุข
องค์การอนามัยโลก ( WHO )ได้ให้คำนิยาม คำว่า สุขภาพ หมายถึงภาวะที่เป็นสุขทางกาย ภาวะที่เป็นสุขทางใจ ภาวะที่เป็นสุขทางสังคม และภาวะที่เป็นสุขทางจิตวิญญาณ ซึ่งทั้งสี่มิตินี้ มิได้แยกจากกันหากแต่เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องในกันและกันอย่างแยกไม่ออก

แต่ในทางธรรมะ  กล่าวไว้ดังนี้ค่ะ
กาย คือ ที่อยู่อาศัยของ ใจ หรือ จิต หรือ วิญญาณ
ใจ จิต วิญญาณ คือ สภาวะหรือระดับความละเอียดของใจในระดับต่างๆ
ใจ ทำหน้าที่รับรู้ อารมณ์จากภายนอกเข้ามากระทบกับใจภายใน แล้วทำให้ใจรู้สึกดีใจ เสียใจ หรือเฉยๆ ก็เรียกว่า ใจ


จิต คือ คุณสมบัติทั้งหมดของใจ ไม่ว่าจะเป็น เห็น จำ คิด รู้ หรือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มาประชุมรวมกัน
ละเอียดกว่าใจ เรียกว่า "จิต"

วิญญาณ คือ ตัวรู้ หรือตัวรับรู้ที่อยู่ในจิต ละเอียดกว่าใจ และละเอียดกว่าจิต เรียกว่า "วิญญาณ"

ใจ จิต วิญญาณ ต่างกันด้วยความละเอียด และคุณสมบัติเหมือนกัน เพราะเรียกสั้นๆ ว่า "ใจ"

และเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะ  ที่น้องบอกว่า... จิตวิญญาณนั้นเป็นสิ่งที่จะกำหนดชีวิตของเรา ให้ไปในทิศทางใด .... จิตวิญญาณจึงเป็นสิ่งที่เราต้องทนุถนอม หล่อเลี้ยง ให้เติบโตและงดงาม

28. คุณนายดอกเตอร์

เข้ามาบอก อาจารย์ฯต่อค่ะ.......วันนี้ ไปลองซื้อ ข้าวฮาง ที่อาจารย์แนะนำ มาแล้วค่ะ และได้ไปค้น รายละเอียด เรื่องข้าวฮาง ย่อๆ ดังนี้ค่ะ...

 ข้าวฮาง   เป็นข้าวที่ผลิตขึ้นตามกรรมวิธีโบราณตามภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวเผ่าภูไทในภาคอีสาน สืบต่อกันมากว่า 200 ปี
โดยใช้วิธีนำข้าวเปลือกมาบ่มพักไว้ 2 คืน จากนั้นนำไปแช่น้ำประมาณ 12-48 ชั่วโมง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการงอก ขั้นตอนต่อมานำข้าวเปลือกที่แช่น้ำไว้นึ่งประมาณ 30-60 นาที แล้วตากให้แห้ง และสีเป็นข้าวกล้องต่อไป โดยรวมใช้ระยะเวลาประมาณ 5 วันต่อการผลิต 1รอบ

ทั้งนี้ การนำข้าวเปลือกมาแช่น้ำให้เกิดการงอกจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีในเมล็ดข้าว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มขึ้นของปริมาณสาร GABA ซึ่งเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์แก่ร่างกายหลายด้าน นอกจากนั้น จากกรรมวิธีผลิตข้าวฮาง ทำให้ได้ข้าวเต็มเมล็ดที่มีจมูกข้าวและรำข้าว ซึ่งเป็นส่วนที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินต่างๆ รวมกว่า 20ชนิด
อีกทั้ง ข้าวฮางมีเส้นใยอาหารปริมาณสูง ช่วยการทำงานของระบบขับถ่าย
ด้วยค่ะ

‘ข้าวฮาง'ตอบโจทย์อร่อยได้สุขภาพ ยกเครื่องข้าวโบราณบุกขึ้นห้าง

 • แวะมาทานข้าวกล้องค่ะ
 • ขอบคุณพี่ที่ยังคิดถึงกันนะคะ
 • สินค้าเกษตรเป็นสินค้าที่ยั่งยืน
 • แต่น่าน้อยใจแทนคนปลูกค่ะ ที่ถูกกดราคาจนตกต่ำ
 • ปัญหาต้นทุนการผลิดทำให้เกษตรกรไทยยังยากจน
 • อยากให้ภาครัฐทำงานแบบตั้งใจที่จะช่วยเหลือคนปลูกมากกว่ามัวแต่อุ้มคนขายนะคะ

สวัสดีค่ะ

* แวะเอาลาบเห็ดมาฝากยามดึกค่ะ

* อาหารมังสวิรัตเพื่อสุขภาพ

    

* สุขกายสุขใจนะคะ

สวัสดีค่ะ

 • วันนี้เป็นวันแห่งความรัก
 • ขอให้มีความรัก ความสุข มีหัวใจเบ่งบาน
 • พร้อมที่จะเผื่อแผ่ไปให้คนทั้งโลก
 • รักและคิดถึงค่ะ

 

73. naree suwan

สวัสดีค่ะ
ดีใจที่แวะมาเยี่ยมค่ะ
ยังไงๆ    ไทยก็ยังเป็นศูนย์กลางของอาหารแห่งโลก ในยามที่เศรษฐกิจด้านการเงินป่วยหนักแบบนี้ค่ะ.
ถ้าเ ราถามว่าความมั่นคงทางอาหารในระดับประเทศคืออะไร
องค์การ อาหารโลกได้ให้ภาพรวมไว้ว่า..... หมายถึงการมีปริมาณอาหารสำหรับบริโภคภายในครอบครัว และชุมชน อย่างเพียงพอ ปลอดภัย และมีคุณภาพ ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง
 ซึ่งในความหมายนี้รวมถึง การมีระบบการจัดการผลผลิตที่เกื้อหนุนต่อความยั่งยืน และความมั่นคงทางการผลิตทั้งที่ดิน น้ำ และทรัพยากรเพื่อการผลิตอื่นๆ และมีระบบการกระจายผลผลิต ที่เป็นธรรม และเหมาะสมทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน และประเทศ
เราก็พอสบายใจได้ ในระดับหนึ่งนะคะ ยังไง ยึด เศรษฐกิจพอเพียงไว้ เรก็คงเอาตัวรอดได้นะคะ

ส่วนปัญหาด้านการเกษตรต่างๆนั้น ก็มีหลายปัญหา แต่ที่เห็นมากับตัวเองคือ เด็กที่เรียนเกี่ยวกับการเกษตรในประเทศไทย ไม่ค่อย กลับมาทำการเกษตรของตนเอง พวกเขามักจะต้องการทำการเกษตรกับบริษัทฯใหญ่ๆ
อีกอย่างคือ เกษตรกรเรา   ไม่ค่อยสนใจ ศึกษาเรื่องเทคนิค ด้านการเกษตรได้มากนัก  เนื่องจาก เกษตรกรที่อ่านหนังสือไม่ออกยังมีอยู่  พอมีการพบปะกัน ก็คุยกันเรื่องอื่น ไม่มีการคุยเรื่องการเกษตร เท่าไร คือ มันเป็นปัญหาด้านความรู้ด้วยค่ะ

เราเห็นการ รวมตัวของเกษตรกร ส่วนใหญ่ ก็เพื่อผลประโยชน์ระยะสั้น ไม่ค่อยมีความเหนียวแน่น บางที เห็น มีการอบรมเรื่องต่างๆ โดย ธกส. หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เป็นคนออกค่าใช้จ่าย แต่ปรากฎว่า หลังการอบรม ไม่มีใครใช้ประโยชน์จากการอบรมเท่าไรนัก นี่ทำให้เห็นความหละหลวมของการรวมกลุ่มของเกษตรชาวไทย
เอาละ แค่นี้ก่อนนะคะ ก็เรื่องเก่าๆน่ะค่ะ.....อิๆๆๆๆ

สวัสดีค่ะคุณพี่ศศินันท์

....

ยังระลึกถึงนะคะ ... แน่ใจไหมคะ ว่าที่นี่ สีคิ้ว .. ยังจำภาพบรรยากาศ อันงามงด ได้ค่ะ .. และฝันนั้น ก็ยังกรุ่นๆ อยู่ มิจางค่ะ

อยากทราบและเห็นภาพของ ที่นั่นอีกนะคะ ถ้าคุณพี่ว่าง จะรอชมค่ะ

ให้คุณพี่มีความสุข อบอุ่นด้วยกระไออุ่นรัก กับหลานๆ ลูกๆ ครอบครัว เสมอ ค่ะ

....

74. นาง พรรณา ผิวเผือก (ไม่มีชื่อกลาง)
สวัสดีค่ะ อาจารย์ฯ
ดีใจที่อาจารย์ยังนึกถึงค่ะ ...ชอบลาบเห็ด....
 ชอบทานอาหารมังสวิรัตเพื่อสุขภาพค่ะ เพราะการย่อยอาหารจะดีขึ้น  เนื้อสัตว์้ย่อยยากจึงเกิดการหมักหมมของอาหารที่ย่อยไม่หมดภายใน ลำใส้เรา ซึ่งนานไปก่อให้เกิดของเสียภายในกระเพาะและลำใส้ ก่อให้เกิดแก๊สในกระเพาะ
เป็นต้นเหตุของโรคต่างๆ เช่นแผลในกระเพาะ แผลในลำใส้ กรดไหลย้อน มะเร็งลำใส้ ริดสีดวงทวาร และโรคอื่นๆอีกมากมาย
เพราะฉะนั้นการทานมังสวิรัติเป็นการทานอาหารที่ทำให้ระบบทำงานของอวัยวะภาย ในเราดีขึ้นนะคะ  และเราก็เพิ่มโปรตีน จากพวกถั่ว เต้าหู้ ด้วย
ช่วงนี้ ต้นกัลปพฤกษ์กำลังออกดอก สวยสะพรั่ง เลยถ่ายรูปมาฝากค่ะ

75. นายประจักษ์~natadee

ขอบคุณที่มาเยี่ยม และมอบความสุขค่ะ ขอรับไว้ด้วยความขอบคุณ และขอมอบความสุข เป็นการตอบแทน เป็นร้อยเท่าพันทวีเลยนะคะ

76. ครูคิม

วันแห่งความรัก ท่ามกลางบรรยากาศที่มอบสิ่งดีๆ ให้แก่กัน หากคนเราเปี่ยมไปด้วยความรักอย่างแท้จริงแล้ว ไม่ว่าในด้านความคิด ความเข้าใจ อารมณ์ และการกระทำ ย่อมแสดงความงดงามทั้งกาย วาจา ใจ และนำมาสู่ความสงบสุขในที่สุด นะคะ
รักและคิดถึงด้วยค่ะ

78. poo
สวัสดีค่ะคุณปู คิดถึงจังเลย ไม่ได้คุยกันนานแล้ว ขอให้น้องมีความสุขเช่นกัน ค่ะ

อดนึกถึงเรื่องเด็กๆวัยรุ่นสมัยนี้ไม่ได้ ....เด็กจะเข้าใจความรักที่แท้จริง พ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่าง ให้ความรักแก่เด็ก ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางจิตใจ ด้วยการดูแล ห่วงใย เอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอ พูดคุย ปรึกษาหารือ ถามไถ่ทุกข์สุข โดยเฉพาะการให้ความรักในช่วงวัยรุ่นนะคะ
มีรูปสวนดอกไม้ อันสดสวยมาฝากค่ะ

สวัสดีค่ะพี่ศศินันท์

ตามไปอ่านและได้ความรู้เพิ่มเติมมากมายเรื่องของคำจำกัดความ "จิตวิญญาณ" ค่ะ

พี่สบายดีนะคะ  รักษาสุขภาพด้วยค่ะ อากาศเข้าสู่หน้าร้อนเสียแล้ว

คิดถึงพี่ค่ะ

(^___^)

83. คนไม่มีราก

กำลังคิดถึงอยู่พอดีเลยค่ะ ใจตรงกัน
พี่รู้สึกว่า น้องเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนที่มีีจิตที่เป็นอิสระ-Independent Will -มีจิตที่มั่นคง ไม่ถูกชักจูงโดยง่าย โดยอิทธิพลของภายนอก เมื่อ ตั้งใจจะทำสิ่งใดที่ดีๆ แล้วต้องทำ ไม่เลิกล้มกลางคัน รวมทั้ง รักษาคำมั่นสัญญาด้วย ขอชื่นชมจริงๆค่ะ
พี่เองก็ มักจะเป็นคล้ายๆกันแบบนี้เหมือนกัน เลยรู้สึก คุยอะไรกันแล้ว เข้าใจกันดีจริงๆนะคะ

ตอนนี้ พี่สนใจเรื่องของการเกษตร ซึ่งจริงๆ เป็นสิ่งที่คุ้นเคยมาเก่าก่อนหลายปีมากค่ะ วันก่อนก็ไปเห็น  ไข่ไก่อารมณ์ดี อุดมชัยฟาร์ม จ.สระบุรี ที่เลี้ยงแบบไก่ปล่อยโดยไม่ใส่สารเร่งสีแดงในไข่ไก่  กับ น้ำตาลโตนดชุมชนที่ผลิตแบบวิธีธรรมชาติไร้สารเคมีเจือปน  ข้าวสังข์หยด จ.พัทลุง
 เลยซื้อมาลองทานดู ดีมากๆค่ะ อยากแนะนำให้ลองดูนะคะ

แวะมาอีกครั้งในบันทึกที่ถูกใจค่ะ

.... ที่บ้านขณะนี้ทานข้าวสังข์หยดทุกวันเสาร์ค่ะ พี่สาวหุงเป็นข้าวต้มทานตอนเช้า ส่วนวันธรรดาจะทานข้างกล้องงอกผสมข้าวหอมมะลิ ที่ซื้อได้มาจากเพื่อนของพี่เขย ซึ่งเป็นบริษัทผลิตข้าวตรา ไทไท ค่ะ

ขอบคุณพี่ที่ให้เกียรติเด็กน้อยด้อยประสบการณ์ค่ะ และที่พี่กล่าวไว้ว่า...รู้สึกว่า น้องเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนที่มีีจิตที่เป็นอิสระ-Independent Will -มีจิตที่มั่นคง ไม่ถูกชักจูงโดยง่าย โดยอิทธิพลของภายนอก เมื่อ ตั้งใจจะทำสิ่งใดที่ดีๆ แล้วต้องทำ ไม่เลิกล้มกลางคัน รวมทั้ง รักษาคำมั่นสัญญาด้วย ขอชื่นชมจริงๆค่ะ
พี่เองก็ มักจะเป็นคล้ายๆกันแบบนี้เหมือนกัน เลยรู้สึก คุยอะไรกันแล้ว เข้าใจกันดีจริงๆนะคะ

คนไม่มีรากเป็นคนที่มักจะพูดอะไรตรง ๆ จากใจค่ะ แต่ก่อนจะไม่ค่อยยั้งคิด และไม่พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อสิ่งอื่นหรือเพื่อใคร แถมบางครั้งก็ออกจะรำคาญคนที่หวานเจื้อยแจ้ว ไม่สมเหตุสมผลอีกด้วยค่ะ...โตมากขึ้น เข้าใจและเห็นโลก จึงปรับนิสัยให้ คิดดี พูดดี ทำดี ซึ่งมีอานิสงส์มากค่ะ

และที่ไม่แน่ใจว่าเคยบอกพี่หรือยังก็คือ...รู้สึกชื่นชมและชอบความเป็นตัวของตัวเองของพี่ที่มีความพอดี ไม่มากไม่น้อย และที่สำคัญทุกถ้อยคำของพี่เต็มไปด้วยความเมตตา...ที่น้องสื่อได้ค่ะ...

ขอบคุณพี่มาก ๆ ค่ะในการเป็น "ต้นแบบ" ที่น้องอยากจะเลียนแบบค่ะ

(^___^)

85. คนไม่มีราก

ขอบคุณสำหรับ คำหวานที่จริงใจนะคะ
เรื่อง ข้าว ของไทยเรานี่ ตอนนี้ เป็นที่ภาคภูมิใจหลายชนิดเลยนะคะ
ใน เมื่อ เรา มีดี ที่ตรงนี้ เราก็ควรตัองให้ความสำคัญ ทำวิจัย ให้ข้าวของเรา มีคุณภาพมากขึ้นๆ จะไปมัวแข่งกัน ในเรื่อง ข้าวราคาถูก ประเทศเรา คงจะแย่เหมือนกันนะคะ
ตอนนี้ มีข่าวว่า....
"ในต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดสิงคโปร์ ข้าวหอมมะลิจาก จ.สุรินทร์ ไม่เป็นสองรองใคร"
...เป็นคำบอกเล่าของทาง ธ.ก.ส. ซึ่งล่าสุดจากการได้รับการยอมรับจากโรงสีส่วนพระองค์
ต่อจากนี้ไปข้าวหอมมะลิไทย โดยเฉพาะจาก จ.สุรินทร์ ก็น่าจะยิ่งมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากขึ้นไปอีก

นี่ไม่เพียงเป็นความภาคภูมิใจของชาวนาสุรินทร์   แต่ยังเป็นความภูมิใจของคนไทยโดยรวมด้วย 


นอกจากนี้ จังหวัดสุรินทร์ยังได้ตั้ง โรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์ และพยายามให้ทุกอำเภอมีโรงเรียนเกษตรอินทรีย์อย่างน้อย 1 แห่ง เพื่อให้เกษตรกรผลิตข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษ ต้นทุนต่ำ และจำหน่ายได้ในราคาสูงขึ้นด้วยค่ะ 
มีรูป ข้าวผัดเบคอนกรอบ ที่ใช้ ข้าวหอมมะลิ สุรินทร์ ทำด้วยค่ะ

มีข่าวมาบอกค่ะ  เ รื่องน้ำข้าวกล้องงอก
     นางลัดดาวัลย์ กรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เปิดเผยสูตร
การทำน้ำข้าวกล้องงอก ที่นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า
 เริ่มจากเมล็ดข้าวกล้องใหม่ 100 กรัม หรือ 1 ขีด จะต้องซาวน้ำล้างเอากรวดทรายออกก่อนหนึ่งครั้ง แล้วนำไปแช่น้ำประมาณ 1 ลิตร ทิ้งไว้ประมาณ 5-6 ชม. ก็จะเกิดเป็นตุ่มงอกสีขาวขึ้นมาที่ เมล็ดข้าวพอมองเห็น
จากนั้นให้เอาขึ้นนำมาผึ่งให้แห้ง
แล้วนำไปต้มใช้ไฟปานกลางให้เดือด แต่อย่าให้เดือดมาก เพราะถ้าร้อนมากเกินไป สารกาบ้าจะถูกทำลายมาก หากเดือดพอดีให้เคี่ยวไปสัก 15-20 นาที สารกาบ้าจะยังอยู่ในข้าวถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นปริมาณเพียงพอต่อร่างกาย

"เสร็จแล้วใช้ผ้าขาวบาง หรือกระชอน กรองน้ำออกมาดื่ม เพิ่มรสชาติโดยโรยเกลือป่นให้ออกเค็มเล็กน้อย ก็จะเพิ่มความอร่อย นอกจากความหอมหวานที่มีอยู่ในน้ำข้าวกล้องงอกแล้ว
 ทั้งหมดนี้เป็นสูตรที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวปทุมธานี ทำเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในหลวง ทุก 3 วัน
ส่วนการหุงข้าวกล้องให้ได้รสชาติอร่อย นุ่มลิ้น จะต้องนำข้าวกล้องไปแช่น้ำสัก 1 ชั่วโมง ให้เมล็ดข้าวบานออกเล็กน้อยก็หุงได้ทันที จะ ทำให้เมล็ดข้าวนุ่ม น่ารับประทานมาก
การหุงข้าว จะทำให้สารกาบ้าถูกทำลายไปประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ แต่กาบ้าที่เหลือก็เพียงพอต่อร่างกายที่จะต้องบริโภคทุกวันอยู่แล้ว แต่ถ้าเราทำให้ข้าวกล้องงอกขึ้นมา จะเพิ่มคุณค่าสารอาหารขึ้นอีก 10 เท่าเลยทีเดียว" นางลัดดาวัลย์ กล่าวตอนท้าย.

สวัสดีค่ะพี่ศศินันท์

เรื่องข้าวหอมมะลิที่สุรินทร์ที่โด่งดังนั้น น่าจะมีปัจจัยหลายอย่างส่งเสริมค่ะ ทั้งคุณภาพของดินซึ่งค่อนข้างจะเป็นดินทราย ดินที่มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์ การพัฒนาและส่งเสริมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เองท่านก็มีวิสัยทัศน์และประกาศให้สุรินทร์เป็นแหล่งปลูกข้าวอินทรีย์ ปลอดสารเคมีทั้งจังหวัด ซึ่งกลายเป็นจุดส่งเสริมและประกาศจุดยืนอย่างชัดเจน

สุรินทร์มีครูภูมิปัญญาไทย คือ "ครูหิน จุฑาทิพย์ชาติกุล" ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์ต้นแบบของสุรินทร์ค่ะ

ขอบคุณพี่สำหรับข้อมูลการปรุงน้ำข้าวกล้องงอกค่ะ ได้ทราบถึงวิธีการที่จะต้องไม่ต้มจนเดือด ...

แต่ที่สงสัยคือ ถ้าเคี่ยวต่อไปอีก 15-20 นาที สารกาบาจะไม่สูญเสียไปหรือคะ หรือว่าเพราะการเคี่ยว ไม่ได้ใช้ความร้อนสูงจนเดือด....

ขอบคุณพี่ค่ะ

นำดอกเข็มขาว หอมกรุ่นมากฝากค่ะ (^___^)

สวัสดีค่ะ

 • วันนี้เด็ก ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
 • ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชเกษตรและข้าว
 • จากบันทึกนี้ค่ะ
 • ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะ

87. umi
สวัสดีค่ะ...ดีใจที่มาเยี่ยมค่ะ

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์อาหารที่แปะป้ายว่า "ทำจากกระบวนการธรรมชาติ 100%" หรือ "เกษตรอินทรีย์" หรือ "ปลอดสารพิษ" กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ นะคะ
เพราะผู้บริโภคทั่วโลกโดยเฉพาะชนชั้นกลางผู้มีการศึกษา กำลังตื่นตัวเรื่องสุขภาพกันอย่างสูง  และข่าวสารข้อมูลด้านนี้ก็มีมากมาย  จากอินเทอร์เน็ต
ซึ่งข้อมูล ส่วนใหญ่ก็ชี้ให้เห็นแล้วว่าที่ผ่านมา กรรมวิธี เพาะปลูกแบบ "พืชเชิงเดี่ยว" ในอุตสาหกรรมอาหารที่เน้นการใช้สารเคมีเพิ่มผลผลิตนั้น กำลังส่งผลเสียสะสมอย่างมากมายต่อสุขภาพของ ทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภค 

 88. คนไม่มีราก
สวัสดีค่ะ ดอกเข็มขาว สวยมากๆ ไม่เคยเห็นที่สวยเท่านี้มาก่อนค่ะ ขอบคุณมากๆ

พี่เคยได้ยินชื่อ "ครูหิน จุฑาทิพย์ชาติกุล" ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์ต้นแบบของสุรินทร์อยู่ค่ะ 
ส่วนการปรุงน้ำข้าวกล้องงอก  ที่จะต้องไม่ต้มจนเดือด ...แต่ที่น้องสงสัย  ถ้าเคี่ยวต่อไปอีก 15-20 นาที สารกาบาจะไม่สูญเสียไปหรือ
เรื่องนี้ พี่ก็ทราบโดยอ่านจากที่คุณ ลัดดาวัลย์ กรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เปิดเผยสูตรการทำน้ำข้าวกล้องงอก ที่นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไว้
ซึ่งในการนี้  สารกาบ้าถูกทำลายไปประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ แต่กาบ้าที่เหลือก็เพียงพอต่อร่างกายที่จะต้องบริโภคทุกวันอยู่แล้ว   แต่ถ้าเราทำให้ข้าวกล้องงอกขึ้นมา จะยิ่งเพิ่มคุณค่าสารอาหารขึ้นอีก 10 เท่าเลยทีเดียว
เรื่องนี้ ถ้าเราอยากทราบว่า จะได้สารอะไรเพิ่มอีกบ้าง ในรายละเอียด คงต้องสอบถามไปที่สถาบันอาหารมั๊งคะ ถ้าพี่ว่าง จะสอบถามไปให้ค่ะ

 

89. ครูคิม

โอ เป็นเรื่องที่ดีใจค่ะ ที่ทราบว่า บันทึกนี้ พอเป็นประโยชน์อยู่บ้าง
•วันนี้เด็ก ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
•ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชเกษตรและข้าว
•จากบันทึกนี้ค่ะ

มีหนังสือเรื่อง "The Omnivore"s Dilemma" (ปัญหาเขาควายของคนกินไม่เลือก) โดย ไมเคิล พอลลัน (Michael Pollan)  เขากล่าวไว้ บางตอน ดังต่อไปนี้ :

พืชผักที่ปลูกโดยกรรมวิธีธรรมชาติ นอกเหนือจากข้อเท็จจริงที่ว่ามันปลอดยาฆ่าแมลงและสารเคมีที่อาจเป็นพิษต่อร่างกาย  น่าจะมีประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์ มากกว่าพืชผักที่ปลูกตาม วิถีเกษตรกระแสหลัก เพราะมีวิตามินและ สารประเภทโพลีฟีนอล (polyphenol) สูงกว่า โพลีฟีนอลคือสารที่ช่วยกระบวนการสันดาป (metabolism) ในร่างกายที่เพิ่งถูกค้นพบ เมื่อไม่นานมานี้ว่า มีบทบาทสำคัญในสุขอนามัยและโภชนาการของมนุษย์ โพลีฟีนอลบางตัว เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) ที่ทรงพลัง บางตัวช่วยต่อสู้หรือต่อต้านโรคมะเร็ง และบางตัวก็ช่วยกำจัดเชื้อโรคในร่างกายด้วยค่ะ
เรื่องสาร โพลีฟีนอลนี้ มีข้อมูลอยู่มาก และก็บอกตรงกันว่ามีประโยชน์มากค่ะ
เช่น นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยดังในโปแลนด์พบ
สารต้านอนุมูลอิสระ "โพลีฟีนอล" ต้านโรคหัวใจ มะเร็งที่พบได้ในไวน์แดง ลูกเบอร์รี่และช็อกโกแลตดำ มีอยู่มากในน้ำแอปเปิ้ล แต่ถ้าจะให้ดีควรดื่มน้ำแอปเปิ้ลข้นซึ่งมีสารต้านอนุมูลมากกว่าน้ำใสสองเท่า

 English Title :
Polyphenols in fruits and vegetables : benefits on neuronal and behavioral aging in human
Thai Title :
สารโพลีฟีนอลในผลไม้และผัก : ประโยชน์ในการลดอาการจากโรคที่เกิดเมื่ออายุมากขึ้น
IF Number :
31 (91)
Source :
Journal of the Science and Food Agriculture 86 (14) 2006 : 2251-2255
Abstract :
 There were some studies indicated that individuals who consume a diet containing high amounts of fruits and vegetables may reduce aged-associated diseases,
such as cardiovascular or neurodegenerative diseases. Supplementation with high antioxidants fruit or vegetable extracts can decrease the enhanced vulnerability to oxidative stress and inflammation that occurs in aging, and that these reductions are expressed as improvements in behavior.

สวัสดียามสายค่ะ

ส่งดอกส้มจีนที่กำลังบานมาให้พี่ชมค่ะ

93. ครูออน

 ขอบคุณที่มาเยี่ยมค่ะ ตามกลับไป ที่บล็อก ยังไม่มีบันทึกเลยนะคะ

เรื่องน้ำข้าวกล้องงอก ตอนนี้กำลังบูมมาก มีข่าวว่า.......งาน"เกษตรมหัศจรรย์" ที่ "เดอะมอลล์ บางแค"   น้ำข้าวกล้องงอก- มีผู้มาเลือกซื้อข้าวกล้อง และผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้องเป็นจำนวนมาก สินค้าที่ขายดีที่สุด คือน้ำข้าวกล้องงอก
มีร้านๆหนึ่ง บอกว่า ขายข้าวกล้องกับ น้ำข้าวกล้อง  ยอดขายแต่ละวันอยู่ที่ราว 20,000 บาท
งานนี้ ขณะนี้ มีเงินสะพัด 1.5 ล้านต่อวัน  งานจะจัดถึง 22 ก.พ.2552 ค่ะ

กิจกรรมที่น่าสนใจในวัน 20 กุมภาพันธ์ มีการประกวดต้นไม้ชวนชม 5 ชนิด ได้แก่ ต้นชวนชมพุ่ม ต้นชวนชมยักษ์ซาอุฯ  ต้นชวนชมบอนไซ  ต้นชวนชมโขด และ ต้นชวนชมลูกไม้ใหม่ ด้วยค่ะ

93. JJ   สวัสดีค่ะ อาจารย์คะ

อาจารย์เคยดื่มน้ำข้าวกล้องงอกหรือยังคะ อร่อยค่ะ ดื่มมาแล้วค่ะ ทำเองด้วย

"กรมข้าว" ทำ วีซีดีสูตรน้ำข้าวกล้องงอกสุดฮอต แจกไปแล้ว 5 พันแผ่น  ต้องสั่งทำเพิ่มในงานเกษตรแฟร์ พร้อมทั้งสาธิตวิธีเพาะข้าวกล้องสดให้งอกโดยไม่มีเชื้อจุลินทรีย์
ตอนนี้กลุ่ม "มาบุญครอง" นำไปบรรจุขวดขาย คาดคงดีเหมือนกับเครื่องดื่มชาเขียว
เพราะดีต่อสุขภาพช่วยชะลอความแก่
เห็นว่า ทำไม่ทันขายเลยค่ะ

"เจตนาของกรมการข้าวต้องการเผยแพร่สูตรน้ำข้าวกล้องงอกให้กับประชาชนไปทำขาย เช่นเดียวกับน้ำเต้าหู้
ที่มีขายอยู่ทุกซอกซอย และยิ่งเป็นน้ำข้าวกล้องงอก ซึ่งมีคุณค่าจะทำให้ขายดีขึ้น
คนตกงานก็ทำขายเลี้ยงตัวเองได้สบาย เกษตรกรก็ทำรับประทานได้ง่าย ๆ ในครัวเรือน ทำเป็นอาชีพเลี้ยงตัวเองได้
เพราะกรรมวิธีการทำใช้หลักการเดียวกับการทำน้ำเต้าหู้ ประชาชนทั่วไปสามารถทำขายได้ ลงทุนไม่มาก วัตถุดิบก็ไม่แพง เครื่องมือรวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่เกิน 3-5 หมื่นบาท
ซึ่งกระทรวงแรงงานน่าจะมีกองทุนกู้ยืมให้กับแรงงาน ที่โดนออกจากงานหรือถูกเลิกจ้างได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ไม่ยาก เพราะเป็นการขายสด รับประทานได้ทันที
ดังนั้นจึงไม่ต้องผ่าน อย.ไม่ต้องใช้เงินทุนสูง เพราะไม่ได้บรรจุขวดขาย"

95. คนไม่มีราก

ดีใจมาก ที่เข้ามาเยี่ยมพี่ พร้อมดอกไม้สวยๆ หอมชื่นใจ อยู่บ่อยๆนะคะ เห็นแล้วดีใจค่ะ
ตอนนี้ พี่เอง ก็รู้สึกไม่ค่อยดีนักกับสถานการณ์โดยภาพรวม ของบ้านเมืองเรา มีกัลยาณมิตร ที่คุ้นเคย มาให้กำลังใจ ก็สบายใจขึ้นค่ะ

ขณะนี้กระแสประชาชนรักสุขภาพสูงมาก  ได้ข่าวว่า มีประชาชนที่หลั่งไหลเข้าไปชมงานเกษตร ที่จัดกัน 2 งานต่อเนื่องกัน ตามที่เล่าด้านบน มากมายเกินคาดหมาย
มีข้อมูลเรื่องสารกาบามฝากค่ะ
กรมการข้าว ได้แจกเอกสารประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับปริมาณกาบ้าในพันธุ์ ข้าวไทยให้ประชาชนด้วย
โดยระบุว่าข้าวกล้องข้าวเหนียว สายพันธุ์ กข.10 ปริมาณ 100 กรัม มีสารกาบ้า 65.0 มิลลิกรัม
สายพันธุ์สกลนคร กาบ้า 34.6 มิลลิกรัม
สายพันธุ์ข้าวขาวโปร่ไคร้ มีสารกาบ้า 58.4 มิลลิกรัม
ข้าวกล้องข้าวเจ้า พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 มีสารกาบ้า 37.2 มิลลิกรัม
ข้าวขาวปทุมธานี 1 มีสารกาบ้า 31.0 มิลลิกรัม พันธุ์ข้าวชัยนาท 1 มีสารกาบ้า 28.8มิลลิกรัม                
พันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี
1 มีสารกาบ้า 21.4 มิลลิกรัม
พันธุ์ข้าวเหลืองปะทิว 123 มีสารกาบ้า 22.6 มิลลิกรัม   และพันธุ์ข้าวพลายงาม มีสารกาบ้า 23.4 มิลลิกรัม ค่ะ

ปัจจุบัน ข้าวไทย ครองอันดับหนึ่งในโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคุณภาพ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ปิดเผยว่า ประเทศส่วนใหญ่ที่ส่งเจ้าหน้าที่มาฝึกอบรม ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จะเป็นประเทศที่นำเข้าข้าวสารจากประเทศไทย แม้ว่าประเทศเหล่านั้นจะมีการเพาะปลูกข้าวอยู่แล้วก็ตาม เนื่องจากการผลิตยังไม่ทันสมัยผลผลิตจึงออกมาไม่พอกับความต้องการบริโภคของผู้คนในประเทศ
และคง ยาก ที่จะเข้ามาเป็นคู่แข่งของไทย เนื่องจากผลผลิตตลอดถึงเมล็ดพันธุ์ข้าวของไทยนั้นจะมีลักษณะพิเศษอยู่ประการหนึ่งคือ ขึ้นอยู่กับภูมิอากาศ หากจะนำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีมีราคาจากประเทศไทยไปปลูก ณ ประเทศนั้น ๆ ผลผลิตที่ออกมาจะไม่ดีเท่าที่ปลูกในประเทศไทย เช่นข้าวหอมมะลิ 105 ในประเทศไทยก็สามารถปลูกได้เพียงพื้นที่ทางภาคอีสานเท่านั้น ภาคอื่น ๆ ปลูกไม่ได้ แม้ปลูกได้ ก็จะได้ผลผลิตที่ไม่ดี เป็นต้น

มีรูป ดอกตะแบก ที่กำลังออกดอกอยู่ตอนนี้ มาฝากค่ะ


สวยงามในตัวเองจริงๆ

99. add
ขอบคุณที่มาเยี่ยมค่ะ

ตลอดเวลาที่เขียนบันทึกนี้  คิดอยู่ในเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง

เพราะ ตลอดเวลากว่า 30 ปี นับตั้งแต่ปี 2517 เป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยต่อสถานการณ์และปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของคนไทยในยุคโลกาภิวัตน์
จนกระทั่งเข้าสู่ห้วงเวลาที่ประสบวิกฤติทางเศรษฐกิจในปี 2540 และภายหลังจากวิกฤติปัญหา พระองค์ทรงพระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้ ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ด้วยปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง" มาตลอด
ทรงเตือนทุกฝ่ายให้รู้จักคำว่า "เพียงพอ" อย่าทำอะไรเกินตัว ทำอะไรรอบคอบ ไม่ประมาท ดำรงชีวิตอย่างสมถะและสามัคคี จึงจะนำพาตนเองและประเทศชาติให้รอดพ้นภาวะวิกฤติต่าง ๆ และนำไปสู่ความสุขได้
ซึ่งก็เป็นจริงอย่างที่สุดนะคะ

สวัสดีค่ะ

แวะมาอ่านและรับความรู้เพิ่มเติม น้องเก็บข้อมูลไว้แล้วเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อ จะได้เป็นประโยชน์ในวงกว้างค่ะ

ที่พี่กล่าวไว้ว่า....ตอนนี้ พี่เอง ก็รู้สึกไม่ค่อยดีนักกับสถานการณ์โดยภาพรวม ของบ้านเมืองเรา นั้น  น้องก็สังเกตเห็น เพราะแอบติดตามอ่านอนุทินของพี่อยู่เสมอค่ะ เห็นว่าพี่ไม่ค่อยสบายใจกับสถานการณ์บ้านเมือง ซึ่งก็พอทราบว่าเป็นเพราะคนในครอบครัวต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับรัฐบาล ....

น้องเชื่อว่าพี่ศศินันท์เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่มี "วุฒิภาวะและสามารถรักษาสมดุลในชีวิต" ค่ะ แต่การที่เราต้องประสบกับสิ่งที่มากระทบโดยตรงและเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวแล้ว...ก็คงทำให้เกิดความไม่สบายใจได้ไม่มากก็น้อยค่ะ

อยากขออนุญาตบอกว่า...ขอให้พี่ "วางใจและคลายใจ" การเมือง เรื่องบ้านเมือง ก็ย่อมเป็นไปในทำนองนี้เสมอ... ทั้งนี้เพื่อให้พี่ "สามารถที่จะรักษาสุขภาพและความสมดุลของกาย ใจ จิตวิญญาณ" ...ค่ะ

ส่งภาพ "ดอกพญาสัตตบรรณ" ที่ถ่ายจากปั้มน้ำมันแถวสระบุรี เมื่อกลางเดือนมกราคม ค่ะ...^__^...

·     มาส่งความสุขวันหยุดค่ะ

·     ทานข้าวเที่ยวหรือยังเอ่ย

·     ปลายฟ้า...มีของมาฝากค่ะ

·     อิ่มอร่อย...มื้อกลางวันนะคะ

·      

·    

      (¯`•._) ... แยมกุหลาบ ... (_.•`¯)

 

101. คนไม่มีราก
ขอบคุณมากค่ะ สำหรับความหวังดี พี่ขอรับไว้ด้วยความขอบคุณเป็นอย่างมาก และรู้สึกซึ้งในน้ำใจด้วยค่ะ น้องเป็นคนที่มีจิตใจละเอียดอ่อนและช่างสังเกตจริงๆค่ะ
เมื่อ 2 อาทิตย์ที่แล้ว มีญาติคนหนึ่งเอามะรุมมาให้ลองค่ะ พร้อมหนังสือความรู้
เรื่อง มะรุม ต้นไม้เพื่อชีวิต โดยคุณ วิไลวรรณ อนุสารสุนทร ได้ลองทานแล้ว ชุ่มคอดี เมื่ออ่านข้อมูลในหนังสือ ก็รู้สึกทึ่ง ในประโยชน์อันหลากหลายของมะรุมมากๆค่ะ ไม่ทราบว่า น้องพอทราบเรื่องนี้ และมีข้อมูล จากผู้ที่กินแล้ว เห็นผลจริง ไหมคะ ถ้ามี น้องน่าจะเขียนเป็นบันทึกเสียเอง นะคะ

ในงาน"เกษตรมหัศจรรย์" ที่ "เดอะมอลล์ บางแค" นายประพันธ์ ผลเสวก บรรณาธิการอำนวยการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน กล่าวว่า
ตอนนี้พืชที่กำลังเป็นที่นิยมของชาวบ้านทุกระดับคือ มะรุม  ซึ่งก่อนหน้านี้คนนึกว่ารับประทานได้เฉพาะฝักของมัน แต่สามารถกินยอดอ่อนใบได้เพราะมีแคลเซียมมากบำรุงกระดูก เป็นสมุนไพรรักษาได้สารพัดโรค มีมะรุมไว้ในบ้านเหมือนมีศูนย์สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

 

"วันที่ 21 กุมภาพันธ์ จะนำมะรุมมาแจกประมาณ 100 ต้น 
ส่วนในวันอาทิตย์ 22 กุมภาพันธ์ เป็นวันสุดท้ายของงานมีการเสวนาเรื่องเห็ด มะรุม มะพร้าว พฤกษาสวรรค์หรือเอกมหาชัย และสาธิตทำไอศครีมข้าวกล้องงอก" นายประพันธ์กล่าว และว่า ข้าวกล้องงอกมีสารกาบ้า เป็นสารที่เกิดขึ้นในกระบวนการฟื้นชีวิตของเมล็ดข้าว สารดังกล่าวมีอยู่ในเมล็ดข้าวและจะมีเพิ่มขึ้นเมื่อเป็นข้าวงอก สารกาบ้ามีคุณสมบัติทำหน้าที่รักษาความสมดุลในสมองทำให้ผ่อนคลายและนอนหลับสบาย นอกจากนี้ ยังช่วยกระตุ้นต่อมไร้ท่อ ซึ่งผลิตฮอร์โมนที่ช่วยในการเจริญเติบโตและทำให้ระดับฮอร์โมนในร่างกายสม่ำเสมอ ชะลอความชรา ควบคุมระดับน้ำตาล และป้องกันโรคมะเร็งลำไส้   

102. °o.O ปลายฟ้า O.o°
 พอเอ่ยถึง แยมกุหลาบ ก็นึกหิวเลยค่ะ หันไปมองหาขนมปัง ไม่มีแยมกุหลาบ ก็ขอเอาแยมผิวส้มไปก่อนนะคะ

ตอนนี้
มะรุม เป็นพืชผักอีกชนิดหนึ่งที่ดังมาก
มะรุม....ชื่อสามัญ horseradish tree, drumstick tree, "mother's best friend"
ชื่อพื้นเมือง ผักอีฮึม ผักอีฮุม มะค้อนก้อม
ชื่อวิทยาศาตร์ Moringa olifera Lamk.
วงศ์ MORINGACEAE
มะรุม เป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณในหลายด้าน เช่น ราก จะมีรสเผ็ด หวาน ขม แก้อาการบวม บำรุงไฟธาตุ เปลือก จะมีรสร้อน ช่วยขับลม ใบ ช่วยแก้เลือดออกตามไรฟัน แก้อักเสบ ดอก ช่วยบำรุงร่างกาย ขับปัสสาวะ ขับน้ำตา ฝัก รสหวาน แก้ไข้หรือลดไข้ เป็นต้น
จากอาหารมาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ปัจจุบันชาวญี่ปุ่นผลิตชาใบมะรุมออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์   ระบุว่าใช้แก้ไขปัญหาโรคปากนกกระจอก หอบหืด อาการปวดหูและปวดศรีษะ ช่วยบำรุงสายตา ระบบทางเดินอาหาร และช่วยระบายกาก
ประเทศอินเดีย หญิงตั้งครรภ์จะกินใบมะรุมเพื่อเสริมธาตุเหล็ก แต่ที่ประเทศที่ฟิลิปปินส์และบอสวานาหญิงที่เลี้ยงลูกด้วยนมจะกินแกงจืดใบมะรุม (ภาษาฟิลิปปินส์ เรียก "มาลังเก") เพื่อประสะน้ำนมและเพิ่มแคลเซียมให้กับน้ำนมแม่เหมือนกับคนไทย
แต่การกินมะรุม
ก็มีผลข้างเคียงเหมือนกัน เช่น มะรุมมีฤทธิ์ขับลมและจัดอยู่ในยารสร้อน ทานมากโดยไม่มีการขับออก ก็อาจทำให้โลหิตร้อนได้
โดยปกติยาไทยจะเข้ามะรุมเมื่อต้องการให้ยามีสรรพคุณในการขับลม
แต่ปัจจุบันด้วยแนวคิดทานสมุนไพรแบบยาแผนปัจจุบัน จึงเกิดอาการข้างเคียง เช่น ทานฟ้าทะลายโจรติดต่อกันเกินสองอาทิตย์ จะมีอาการชาปลายมือ สมองไม่แล่น เป็นต้น
ถ้าจะทานสมุนไพร ควรทานเป็นอาหาร เช่น ยอดมะรุมลวกทานกับน้ำพริก ถ้าทานเช่นนี้จะไม่มีปัญหา

สรุปว่า การที่เราจะกินพืชสมุนไพร อะไร เพื่อเป็นยา ควรศึกษาข้อดี ข้อเสีย ให้ดีเสียก่อน และไม่ควรกินมากๆ ต่อเนื่องกันนานๆด้วยค่ะ 

สวัสดีค่ะ

ได้อ่านแล้วต้องขอชื่นชมคุณพี่ศศินันท์มากๆ อ่านแล้วได้ทั้งความรู้และความสบายใจไปด้วย แม้จะมีความกังวลใดๆ แฝงอยู่บ้างแต่ก็ไม่ทำให้คับข้องใจ ขอให้คุณพี่มีความสุข สุขภาพแข็งแรง อยู่ให้ความรู้ใน g2k ไปนานๆ นะคะ

ศิริวรรณค่ะ

105. ศิริวรรณ
สวัสดีค่ะ ขอบคุณที่มาเยี่ยม แอบไปมองที่บล็อก ยังไม่มีบันทึกเลยนะคะ เมื่อไรมีบันทึก จะตามไปอ่านค่ะ

ช่วงนี้ ผลไม้ไทย เริ่มทะยอยออกมาเยอะแล้วนะคะ เมื่อวาน ซื้อ มะม่วง มังคุด มะปรางชิด มาทานค่ะ อร่อยมากๆ
เลยนึกขึ้นมาได้ว่า  เคยมีการ สัมมนา เรื่อง  "Just in Time ผลไม้คุณภาพสู่ญี่ปุ่น" โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ร่วมมือกันจัดขึ้น 

เพื่อพัฒนาการดูแลรักษาผลไม้ให้คงคุณภาพและพัฒนาศักยภาพศักยภาพการควบคุม คุณภาพ และความปลอดภัยในกระบวนการผลิตตั้งแต่สวน การเก็บเกี่ยว จนถึงการขนส่งสู่ตลาด
โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูงด้านเทคนิคการผลิตและการควบคุมคุณภาพ ทั้งไทยและญี่ปุ่น ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเกษตรกร, ผู้รวบรวม , ผู้ค้าไทย , บริษัทค้าส่งผลไม้รายใหญ่ที่สุดของโตเกียวและผู้นำเข้าไทยในญี่ปุ่น   พบปะหารือกับเกษตรกร ผู้ส่งออกไทย  ที่จังหวัดจันทบุรี เมื่อปลายปี 2551
เรื่องผลไม้ของเรานี่ เลื่องชื่อมากค่ะ แต่เราก็ต้องควบคุมคุณภาพให้ดีด้วย จึงจะสามารถ ขายได้ราคาดีๆ ผลิตผลทางการเกษตร ของเรา มีดีๆหลายตัวมากค่ะ
และที่งานเกษตรแฟร์นี้ ก็มีผลไม้ มาแสดงมากมายค่ะ

สวัสดียามเย็นค่ะ

แวะมาชิมมะรุม...ค่ะ

จะอร่อยมาก ... ถ้าได้ชิมจริง ๆ

เห็นแล้วอยากชิมค่ะ

°o.O ปลายฟ้า O.o°

สวัสดีค่ะ คนที่เคยอมมะรุมแบบที่นำใส่ขวดโหลมาให้ดูนี้ เขายืนยันว่า ตอนแรก ขมๆ แต่ตอนหลัง หวานมากๆค่ะ ชุ่มคอ แก้ไอ ชงัดนัก และอีกหลายๆคน บอกว่า ผู้เผู้ฒ่า ผู้แก่ ให้อมมะรุมให้ชุ่มคอ มาตั้งแต่เด็กๆค่ะ
และในหนังสือ มะรุมเพื่อชีวิต ได้อ้างว่า องค์การสหประชาขาติ ได้ให้การสนับสนุน ค้นคว้า วิจัยในเรื่องของมะรุม ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นค่ะ
ส่วนวันนี้ มีรูปดอกแก้ว ที่กำลังออกดอกตามฤดูกาล ทั่วไปมาฝากค่ะ

ผมอ่านบันทึกนี้เป็นครั้งที่ 6.. แต่เพราะยังไม่นิ่งพอที่จะสื่อสารอันใด เลยถอยหบไปเป็นพักๆ ..

ผมอ่านบันทึกเหล่านี้เสมือนอ่านบันทึกของญาติผู้ใหญ่..อ่านแล้วสุขใจและเห็นโลกที่กว้างขึ้น, ชัดขึ้นและเป็นปัจจุบันขึ้น

ทุกครั้งที่แวะปัฒน้ำมัน..ก็นึกขึ้นไว้  บันทึกจากตรงนี้เคยบอกกล่าวสถานการณ์น้ำมันของปีที่แล้วอย่างแจ่มชัด

....

ประเทศเกษตรกรรมอย่างเรา แม้จะไม่ร่ำรวย แต่ก็คงพอเอาตัวรอดได้ อย่างน้อย เราก็ปลูกข้าวกินเอง และขายคนอื่นด้วย

กรณีเรื่อง "ข้าว" นั้น...

ในตำนาน "ควายกินข้าวหมาเก้าหาง" นั้น  ผมอ่านพบในหนังสือและซื้อมาเก็บไว้อ่านเล่น  มีว่า

"แต่ก่อนคนเรายังโง่ ยังไม่มีข้าวกิน เพราะไม่รู้จักและไม่มีเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก
   ครั้งนั้น มีหมา 9 หางตัวหนึ่งขึ้นไปบนสวรรค์ แล้วเอาหางทั้งเก้าจุ่มลงไปในกองข้าวของสวรรค์ เพื่อขโมยพันธุ์ข้าวมาให้มนุษย์ ...
   แต่เทวดาเห็นก่อน
   จึงไล่ตามมา  แล้วใช้อาวุธฟันที่หางของหมา  ทำให้หางของหมาขาดไป 8 หาง หมาจึงเหลือหางเดียว และหางเดียวที่ว่านั้นก็มีเมล็ดพันธุ์ข้าวติดหางมาให้กับมนุษย์
จากนั้นมามนุษย์ก็เริ่มรู้จักข้าว,และเรียนรู้ที่จะปลูกข้าวกิน  แล้วยกย่องหมาให้เป็นผู้วิเศษที่ทำคุณประโยชน์ต่อมนุษยชาติ..."

หมายเหตุ...  จากหนังสือ ควายกินข้าวหมาเก้าหาง..ผู้หาพันธุ์ข้าวให้มนุษย์ปลูกกิน

 

 

ข้างต้นนั้น ...พิมพ์ผิดเยอะมาก ต้องขออภัยอย่างยิ่ง...

เช่นเดียวกันนี้  มีแต่งเป็นเพลงโดยสุจิตต์  วงษ์เทศ  ว่า

ดึกดำบรรพ์ พันธุ์หมามีเก้าหาง
มีฤทธิ์เหิน เดินทาง ถึงสวรรค์
มองเห็นข้าว เต็มฟ้า อเนกอนันต์
ก็เอาเก้า หางขวั้น พันธุ์ข้าวมา

เทวดา คว้าเล่ห์ เทพาวุธ
พิฆาตขว้าง หวังกุด ชีวิตหมา
แต่โดนหาง แปดหาง ขาดค้างฟ้า
เหลือหางเดียวเกี่ยวธัญญาลงมาดิน

พวกมนุษย์ขุดดินกินกลอยเผือก
ไม่รู้จักข้าวเปลือกจะปล้อนปลิ้น
ด้วยเมตตา หมาก็เอาพันธุ์ข้าวกิน
ให้มนุษย์หมดสิ้น กินกันไป

มนุษย์เริ่มปลูกข้าว แล้วกินข้าว
ด้วยฤทธิ์หมาเหินหาวเอาพันธุ์ให้
แต่ไม่แบ่งข้าวหมา น่าจัญไร
หมาพอได้ กินน้ำข้าว เท่านั้นเอง

....

ครับ..ว่าด้วยที่มาของข้าวมีหลายศาสตร์สาขาการบอกเล่า.. แต่ที่แน่ๆ นิทานที่บอกเล่าเรื่องราวของข้าวก็เก่าแก่ราว 3,000 ปีมาแล้ว

ขอบคุณครับ...

เดี๋ยวกลับมาใหม่..(แน่นอนครับ)

 

 

สวัสดีค่ะพี่ศศินันท์

แวะมาอ่านและหาความรู้เพิ่มเติมค่ะ

ผ่อนคลายและผ่อนพักด้วยนะคะ

คิดถึงพี่ค่ะ

(^___^)

 • สวัสดีค่ะ
 • สบายดีนะค่ะ
 • ผลิตภัณฑ์น่าสนใจทั้งนั้นเลย...แถมมีประโยชน์อีกต่างหากค่ะ

109. แผ่นดิน

สวัสดีค่ะ ดีใจจัง ที่มาเยี่ยมค่ะ คอยอยู่นะคะ พอดีพักนี้ พี่มีเรื่องยุ่งๆหลายเรื่อง เป็นเรื่องงานส่วนใหญ่ ตอนนี้ก็เรียบร้อยเกือบหมดแล้วค่ะ
อ่านตำนานข้าวแล้ว อมยิ้ม น่าสนใจนะคะ คุรพนัสเอง ก็คลุกคลีและโตมากับ ข้าว รู้เรื่องดีกว่าพี่มากมายนัก อ่านแล้ว มีตรงไหนต้องแก้ไข ก็บอกพี่ได้เลยนะคะ พี่ขอฝากตัว เป็นลูกศิษย์ค่ะ

จากเรื่องของ การส่งออกในปี 2552 มีแนวโน้มชะลอตัว โดยเฉพาะสินค้าส่งออกที่พึ่งพิงตลาดสหรัฐฯเป็นหลัก  แต่เมื่อมา ประเมินสถานการณ์ปัจจุบันข้าวหอมมะลิแล้ว  นับว่าเป็นหนึ่งในบรรดาสินค้าเกษตรที่คาดการณ์ว่าจะได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อย และเป็นสินค้าที่ยังมีโอกาสที่จะเติบโตในตลาดสหรัฐฯด้วยค่ะ
เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ และยังเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในสหรัฐฯ
รวมทั้งภาครัฐบาลเป็นหัวหอกนำภาคเอกชนเข้าไปเจาะขยายตลาดข้าวหอมมะลิในสหรัฐฯ และราคาข้าวหอมมะลิของไทยอยู่ในระดับต่ำกว่าข้าวหอมที่ผลิตได้ในสหรัฐฯประมาณ 92 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน----ข้อมูลจากศูนย์วิจัย กสิกรไทย  10-10-2551


  จึงคาดการณ์ว่าการส่งออกข้าวหอมมะลิไปยังตลาดสหรัฐฯ ในปี 2552 ยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง  แต่ผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิไปยังตลาดสหรัฐฯยังคงต้องติดตามผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯอย่างใกล้ชิด  เนื่องจากถ้าผลกระทบนั้นรุนแรงมากกว่าที่ประเมินไว้   และเศรษฐกิจสหรัฐฯเข้าสู่ภาวะถดถอย ซึ่งจะกระทบถึงกำลังซื้อของคนอเมริกัน และส่งผลต่อเนื่องที่อาจทำให้ยอดจำหน่ายข้าวหอมมะลิในตลาดสหรัฐฯ ที่จัดว่าเป็นสินค้าพรีเมี่ยมชะลอตัวลงได้เหมือนกัน    มาถึงตอนนี้ ยอดส่งออกข้าวหอมมะลิ  ก็ยังไม่ถดถอยนัก.

จากข้อมูล ในช่วงเดือน 11 เดือนแรกของปี 2551
ตลาดส่งออกข้าวไทยยังคงมีการขยายตัวในระดับสูงเกือบทุกตลาด โดยเฉพาะ ในตลาดหลัก ได้แก่ ไนจีเรียขยายตัวร้อยละ 630.7 ฟิลิปปินส์ขยายตัวร้อยละ 357.5 เบนินร้อยละ 74.8 มาเลเซียร้อยละ 175.8 และอิรักร้อยละ 125 สำหรับประเภทข้าวที่มีการขยายตัวสูง ได้แก่ ข้าวขาวขยายตัวร้อยละ 142.7 และข้าวนึ่งขยายตัวร้อยละ 215 ส่วนข้าวหอมมะลิขยายตัวร้อยละ 55.5 ข้าวกล้องขยายตัวร้อยละ 45.9 ข้าวเหนียวขยายตัวร้อยละ 69.7 และปลายข้าวขยายตัวร้อยละ 44.3

ณ วันนี้ 27-02-2552 นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้ความเห็นว่า เชื่อว่าค่าเงินบาทจะยังอ่อนค่าต่อไปอีกระยะหนึ่ง ซึ่งภาวะเช่นนี้จะส่งผลบวกแก่ผู้ส่งออกของไทย
การอ่อนตัวของค่าเงินบาทจะทำให้ราคาส่งออกข้าวไทยลดลง
ซึ่งจะจูงใจให้ตลาดประจำแถบภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง   สั่งซื้อข้าวคุณภาพดีจากไทยประกอบกับผู้ส่งออกต้องเร่งส่งมอบให้กับลูกค้าต่างประเทศตามสัญญาโดยเฉพาะญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่ได้ชนะการประมูลไวด้วยค่ะ

ล่าสุด จากการประชุมอาเซียนซัมมิท อาจมีการร่วมมือกันระหว่าง ไทยกับเวียดนาม ในการค้าขายข้าวในตลาดโลก ก็ได้ค่ะ

 110. แผ่นดิน
ลืมไปค่ะ คุณพนัส
ว่ามีรูป ลีลาวดีสีขาวมาฝากค่ะ พี่ถ่ายมาจาก ต้นของเพื่อนบ้าน วันนี้เอง เขาปลูกไว้สวยมากค่ะ ดอกดกมาก เป็นพวงใหญ่ๆ ระย้า เสียดาย เย็นไปนิด รูปเลยมืดไปหน่อยค่ะ

111. คนไม่มีราก
สวัสดีค่ะ เห็นน้องมาเยี่ยม ดีใจจริงๆค่ะ รู้สึกเหมือนมีน้องสาว มาคอยเป็นห่วงเป็นใยอยู่น่ะค่ะ ตอนนี้เหตุการณ์คลี่คลายขึ้น พี่ก็เบาใจ ไม่งั้น กังวลเหมือนกัน อยากอยู่อย่างสงบๆค่ะ
พูดถึง ข้าว ต่อนะคะ  ข้าว เป็นพืชอาหารหลักที่สำคัญของประเทศไทย สภาพภูมิอากาศภูมิประเทศเอื้ออำนวย ต่อการปลูกข้าวทั้งยังสอดคล้องวิถีชีวิตสังคมไทยและเป็นอาหารหลักที่จำเป็นสำหรับคนไทยทั้งประเทศ ประชากรของโลกมากกว่าครึ่งหนึ่งบริโภคข้าวเป็นอาหาร
เราขายข้าว ไปต่างประเทศเป็นอันดับหนึ่งของโลกในปัจจุบัน นำเงินตรา พัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศมากกว่า ๒๐ ปี 
กินเนสเวิลด์เรคคอร์ด ยกย่องไทยส่งออกข้าวมากที่สุดในโลก  ตามข้อเสนอของกรีนพีซ โดยใช้ข้อมูลจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติปี 2550
ซึ่งไทยส่งออกข้าวได้ 8,094,000 ตัน หรือ 27% ของตลาดส่งออกข้าวทั่วโลก
เพื่อจุดประกายความภาคภูมิใจในข้าวไทยให้คนไทยและกลุ่มเยาวชนค่ะ

112. อ้อยควั้น
ขอบคุณที่มาเยี่ยม เป็นไงคะ ตอนนี้ คงร้อนหน่อยนะคะ ที่กรุงเทพฯก็ร้อน ตอนกลางวันค่ะ
สำหรับคู่แข่ง ของเราคือ เวียดนาม   เวียดนามมีรายได้จากการส่งออกข้าวกว่า 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2551 นี้จากยอดส่งออกในปริมาณสูงเกือบ 4.5 ล้านตัน โดยสมาคมอาหารเวียดนาม (VFA) ระบุว่า เฉพาะเดือนธ.ค. 2551 เพียงเดือนเดียวนั้น เวียดนามมียอดส่งออก 234,893 ตัน ซึ่งมีมูลค่ากว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ด้านกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนามคาดการณ์ว่า อุปสงค์ข้าวจากต่างประเทศในปีหน้า 2552 จะเพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบกับในปี 2551

แต่ก็มีข่าวว่า เมื่อวันที่ 18 ก.พ.52 นายอลงกรณ์ พลบุตร รมช.พาณิชย์กล่าวถึงกรณีที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และนางพรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ ได้มอบหมายให้เดินทางไปเจรจากับประเทศเวียดนาม เพื่อขยายความร่วมมือทางการค้าโดยเฉพาะเรื่องข้าว ตั้งแต่วันที่ 15-17 ก.พ.2552   โดยมีนายกสมาคมชาวนา นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าว และรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ร่วมเจรจา เพื่อหาข้อสรุปกรณีปัญหาการค้าข้าวในตลาดโลก
ได้มีข้อสรุปตรงกันคือ ไทยและเวียดนาม พร้อมที่จะร่วมมือตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการค้าข้าว และการรักษาระดับการค้าข้าวส่งออกที่เหมาะสม  และการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ณ 27-28 ก.พ.2552 นี้ ก็น่าจะมีการบรรลุ ข้อตกลงอะไรกันมากขึ้นนะคะ

117. เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์

สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับค่ะ ขอบคุณที่มาเยี่ยมเยียนนะคะ

เรื่องเกษตรพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ เป็นเรื่องที่ดีที่สุดค่ะ ในความเห็นของดิฉัน ถ้าทำตามอย่างที่ในหลวงของเราได้ทรงแนะแนวทางไว้ให้ เกษตรกรไม่มีวันจนนะคะ

มีคนที่รู้จักคนหนึ่ง เขาทำเรื่องน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์

น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์  ได้มา จากการสกัดจากเนื้อมะพร้าวสด ไม่มีการใช้ความร้อน ไม่ใช้สารเคมี (Cold process)

และจากการทดสอบในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์พบว่า น้ำมันมะพร้าวที่สกัดด้วยวิธีธรรมชาติ เป็นน้ำมันมะพร้าวที่มีคุณภาพสูงมาก ยังคงมีกรดลอริค (Lauric acid) ซึ่งเป็นกรดไขมันที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย และมีแร่ธาตุสารอาหารในปริมาณสูง น้ำมันยังคงรักษากลิ่น สี และรสชาติของมะพร้าวอยู่ ไม่สูญเสียไปเหมือนน้ำมันมะพร้าวที่ผ่านการทำให้แห้งและกลั่นจากโรงงาน เขาให้ดิฉันมา ทดลองใช้ใช้เป็นน้ำมันนวดตัว เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าพร้อมบำรุงผิวค่ะด้วยค่ะ

นอกจากนี้ ญาติอีกคนหนึ่ง เขาก็อยู่บ้านดินนะคะ บนเขาแห่งหนึ่ง ดิฉันไปพักมาแล้วค่ะ ว่าจะเขียนเป็นบันทึก ยังไม่ได้เขียนสักที มีรูปมาฝากค่ะ

ท่าน Sasinand มีความเชื่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะทำให้สังคมดีขึ้น และก็ใช้วิถีชีวิตแบบพอเพียงที่ดิน 20 ไร่ ปี ตั้งแต่ 2530 มีอาชีพเป็นทหารชั้นผู้น้อย ติดเหล้าบุหรี่เหมือนคนบ้า ไม่ได้กินมือสั่น ด้วยใจและยึดมั่นในพระพุทธศาสนาทำให้เลิกได้อย่างเด็ดขาด ได้ศึกษาดูงานโครงการราชดำริ ฯ ด้วยความอนุเคราะห์ของท่านอาจารย์ หนึ่งดิน วิมุตตานันต์ ได้ประยุกต์เอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นต้นแบบให้ตัวเองและขยายให้กับชุมชน และทำให้ครอบครัวเข้มแข็งไม่มีหนี้สินรู้จักพอเพียงและการออม

119. เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์

โอ ดิฉันอ่านด้วยความชื่นชม ที่คุณเหรียญชัย สามารถหลุดพ้นวงจรที่ไม่ดีนั้นมาได้ ถ้าเป็นทางพระ จะต้องพูดว่า บุญในตัวช่วย คือ กำลังบุญยังดีอยู่ค่ะ

ตอนนี้ การประชุมอาเซียน สิ้นสุดลงแล้วเป็นอย่างดี    10 ผู้นำอาเซียน รับรอง"ปฏิญญาชะอำ หัวหิน  " European Union-modeled economic community by 2015"

เอกสาร 6 ฉบับนั้นคือ
1.แผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
2.แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

3.แผนงานข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน ฉบับที่สอง ค.ศ. 2009-2015

4.ปฏิญญาร่วมว่าด้วยการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษในอาเซียน

5.แถลงการณ์ว่าด้วยความมั่นคงด้านอาหารในภูมิภาคอาเซียนรวมทั้งแผนนโยบายบูรณาการความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียน และแผนกลยุทธ์ความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียน

6.แถลงการณ์ว่าด้วยวิกฤติเศรษฐกิจและการเงินโลก

ทางด้านความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน กลุ่มผู้นำอาเซียนได้ให้คำมั่นสัญญาที่จะกระชับความร่ทวมมือเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ทั้งภาคการผลิตและการจัดจำหน่าย โดยจะมีการจัดตั้งกองทุนสำรองข้าวของกลุ่มอาเซียนกับประเทศบวก สาม เพื่อเป็นกลไกถาวรในภูมิภาคต่อไป
ส่วนด้านพลังงาน ได้เน้นกระชับความร่วมมือในพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก รวมทั้งเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยเห็นว่าจำเป็นต้องส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนร่วมกับพลังงานอื่นในสัดส่วนที่มากขึ้น และเรียกร้องให้รมว.พลังงานอาเซียนกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณของพลังงานทดแทนร่วมกับพลังงานอืนภายใน 5 ปีข้างหน้า

ที่ต้องติดตามต่อไป คือ ต้องให้มีการดำเนินการในรายละเอียด เพื่อให้เกิดผล ในทางปฎิบัติต่อไปนะคะ

120. เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์

ลืมบอกไป ว่า รูปที่คุณ เอามาให้ดูนี่ ทำให้เห็นชัด ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเลยค่ะ

เรื่อง ข้าว ดูจะมีความคืบหน้าเร็วค่ะ
ไทยและเวียดนาม  เห็นพ้องต้องกันว่าสมควรที่จะมีการร่วมมือกันทางค้าข้าว เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  และทำให้ราคามีศักยภาพเหมาะสม อีกทั้งช่วยเพิ่มผลผลิต ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือชาวนา
ในวันที่ 22-24 มี.ค.2552  ทางคณะกรรมการจากกระทรวงพาณิชย์ จะเดินทางไปประเทศเวียดนาม เพื่อตกลงด้านรายละเอียดความร่วมมือ ซึ่งเชื่อว่า ในกลางปีนี้จะสามารถเซ็นสัญญาลงบันทึกความร่วมมือด้านการค้าข้าวของประเทศ ไทย และ เวียดนามได้
เป็นข่าวดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

แวะมาทักทายพี่ด้วยความระลึกถึงเสมอค่ะ

รักษาสุขภาพนะคะ

นำภาพ ดอกมะงั่วรุ้หาว มะนาวรู้โห่ จากสถาบันอบรมผู้นำ จ.กาญจนบุรีค่ะ....^_^.....

P22500188 

123. คนไม่มีราก 
ขอบคุณมากๆ ที่ยังนึกถึงพี่ตลอดเลยค่ะ พี่ก็คิดถึงคุณด้วย ไปกาญจนบุรีมานะคะ ตอนนี้ คงจะค่อนข้างร้อน ถ้าเป็นช่วงปลายปี อากาศจะดีมากค่ะ 
เพิ่งเคยเห็นดอก
มะงั่วรุ้หาว มะนาวรู้โห่ ตอนนี้ ดอกสวยดีนะคะ

ช่วงนี้ มีข่าวกับเกี่ยวกับ ข้าว หน่อยค่ะ ...
 จากที่เกิดภัยแล้ง และภัยพิบัติของประทศไทย รวมถึงประเทศจีน อินเดีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ทำให้ผลผลิตข้าวของประเทศที่เป็นตลาดคู่แข่งของประเทศไทย มีผลผลิตลดลง
 และประเทศเหล่านั้นก็ประกาศแล้วว่า จะงดการส่งออกข้าวในช่วง 3 เดือนข้างหน้านี้ อีกทั้งในประเทศไทย ปริมาณข้าวนาปรังฤดูเก็บเกี่ยวช่วงเดือน มี.ค. - ต.ค. ที่คาดว่าจะมี 8 ล้านตัน ปริมาณข้าวก็อาจลดเหลือแค่ 6 ล้านตัน
ทั้งนี้ ถ้าภัยแล้งวิกฤติหนักกว่าที่เป็นอยู่นี้ ปริมาณข้าวก็อาจมีลดลงตามไปด้วย โดยเฉพาะข้าวนาปรังจะเก็บเกี่ยวช่วงกลางเดือน มี.ค.-เม.ย. 2552 คาดว่าคงมีปริมาณไม่เกิน 2 ล้านตัน
 ดังนั้น  ราคาข้าวจะสวนทางกับราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มจะลงราคา แต่ราคาข้าวมีแต่จะขึ้นราคา จึงนับเป็นโอกาสทองของชาวนาไทย และนักธุรกิจค้าข้าวที่ถือว่าเป็นช่วงขาขึ้น และถือได้ว่าราคาข้าวที่แข็งตัวเป็นอานิสงฆ์ เกิดจากผลการประชุมกลุ่มผู้นำอาเซียนซัมมิทด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะพี่ศศินันท์

มาอ่านข่าวเรื่อง "ข้าว" ค่ะ 

น่ายินดีนะคะ ที่ราคาข้าวสวนทางกับราคาน้ำมัน คิด ๆ ไปคนไทยโชคดี แต่ไม่ค่อยจะตระหนักถึงความโชคดีนะคะ เรามีผลผลิตทางเกษตรที่สมบูรณ์และหลากหลายมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลก ซึ่งอีกเกือบค่อนโลกต้องบริโภคอาหารแช่แข็ง ผลไม้แปรรูป ของแห้งต่าง ๆ

คิดถึงพี่นะคะ

ส่งภาพดอกหญ้าจากที่เดียวกันมาฝากค่ะ

125. คนไม่มีราก

จเดียวกันเลยค่ะ เมื่อวาน ไปเดินออกกำลังกาย เห็นทุ่งหญ้าคล้ายๆแบบนี้ ยังว่า จะถ่ายรูปไว้เลย แต่พอดีค่ำไปหน่อย เลยได้รับรูปมาฝาก ทันใจกว่าค่ะ

ปีนี้ เหมือนร้อนเร็วหน่อยนะคะ   อ่านที่ ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลก แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (START) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า  แม้สภาพอากาศที่แปรปรวนในหลายประเทศ โดยเฉพาะกรณีการเกิดพายุหิมะถล่ม และพายุน้ำแข็งในประเทศสหรัฐ อเมริกา อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนั้น ภาวะความแปรปรวนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบกับเมืองไทย ซึ่งหากจะมีผลกระทบจะมาจากปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับภูมิภาค มากกว่า และขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าไทยจะเผชิญกับสภาพภูมิอากาศที่วิกฤติ เหมือนกับประเทศอื่น

แต่ ดร.วิเชียร เกิดสุข อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่สงสัยอีกต่อไป โดยให้ความเห็นหลังจากลงพื้นที่เก็บข้อมูลทำวิจัยเรื่อง "สภาวะโลกร้อนกับผลกระทบของชาวทุ่งกุลาร้องไห้" ว่า ผลกระทบเกิดขึ้นชัดเจนในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาว่า ฝนตกในช่วงต้นฤดูมากขึ้น แต่มีการกระจายตัวของฝนน้อยลง ส่งผลให้นาข้าวเจริญเติบโตไม่ดีพอ และผลผลิตลดลงมาก ทุ่งเจ้าพระยาที่เคยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศไทยจะประสบปัญหาหนักขึ้น เพราะปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นจากภาวะแปรปรวน ทำให้น้ำท่วมบ่อยครั้งและจำนวนถี่มากขึ้นทุ่ง กุลาร้องไห้ คือตัวอย่างปรากฏการณ์โลกร้อนที่เริ่มส่งสัญญาณเปลี่ยนแปลง แม้ว่าจะไม่ชัดเจน ทว่าอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 1-2 องศาฯ ทำให้พื้นที่นาข้าวหอมมะลิที่ใหญ่ที่สุดของประเทศต้องกระเทือน

"เห็นความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ทุ่งกุลาฯ มาตลอดโดยเฉพาะในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา ชาวนาทุ่งกุลาฯ ประสบปัญหาฝนตกน้ำท่วม และเผชิญกับภัยแล้งในช่วงเวลาเดียวกัน จนอาจจะส่งผลกระทบต่อแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญ"

อ่านแล้ว เห็นว่า ไม่ค่อยตรงกันเท่าใด....แต่นักวิชาการที่เห็นว่า การปลูกข้าวของเรา จะได้รับผลกระทบ มีหลายท่านมากกว่าค่ะ เลยรู้สึก จะเอียงไปทางเสียงส่วนใหญ่เหมือนกัน  คงต้องติดตามค่ะ 

 • สวัสดีค่ะ
 • แวะมาทักทาย
 • ส่งความคิดถึงค่ะ
 • ช่วงนี้  ใกล้สอบ  งานยุ่งมากค่ะ 

127. °o.O ปลายฟ้า O.o° 
สวัสดีค่ะ กำลังนึกถึงอยู่พอดีเลยค่ะ อากาศร้อนมากนะคะ พักนี้ ระวังสุขภาพด้วยนะคะ

วันนี้ ไ ด้อ่นพบ เรื่องการทำวิจัยต่อยอดเรื่องข้าวมากขึ้นๆ ดีจังค่ะ  แสดงว่าถ้า ข้าวไทย มีสารโมนาโคลิน เค ซึ่งมีฤทธิ์ในการลดคอเลสเตอรอลสูง จริง ก็จะทำให้ไม่ต้องกินยากันมากๆอีกต่อไปแล้ว มีย่อๆดังนี้ค่ะ

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมเกษต ม.เชียงใหม่ 
นำแนวคิดพัฒนา "ข้าวไทย" มาต่อยอดด้านเภสัชกรรม เพื่อการแก้ปัญหาโรคไขมันในเลือดหรือสารคอเลสเตอรอลสูงในเลือดหรือสารคอเลสเตอรอลสูงในเลือด ซึ่งเป็นเรื่องที่คุกคามสุขภาพของคนไทย เพราะเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ ซึ่งจัดเป็นสาเหตุการตายในระดับต้น ๆ ของคนไทย
วันนี้   มีคนเอา ข้าวฮาง มาฝากด้วยค่ะ ลองหุงดู รสชาติอร่อยค่ะ ได้ลองหรือยังคะ 

สวัสดีค่ะพี่ศศินันท์

มาทักทาย พี่สบายดีนะคะ.... (^___^)

ดอกรักสีม่วง สีแปลกไม่ค่อยได้พบค่ะ...

P22600977 

129. คนไม่มีราก

สวัสดีค่ะ  ขอบคุณค่ะ จริงด้วย ดอกรักสีม่วง ไม่ค่อยเคยเห็นค่ะ เห้นแต่สีขาวและมีม่วงอ่อนแซมๆ
อากาศร้อนขึ้นมาก ระวังสุขภาพนะคะ

มีข่าวเพิ่ม  เรื่องแผนกระตุ้นเศรษฐกิจระยะกลางและระยะยาวปี 2552-2555 มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบันทึกนี้ด้วยค่ะ เลยขอเอามาลงไว้เลย

ประกอบด้วย สาขาการลงทุนสำคัญ 6 สาขา ได้แก่ 1.สาขาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 2.สาขาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่งโลจิสติกส์ พลังงาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ สาธารณูปการ 3.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 4.การลงทุนด้านการศึกษา 5.การลงทุนพัฒนาคุณภาพระบบบริการสาธารณสุข
และ 6.เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และให้ความสำคัญ  ในเรื่องการลงทุนด้านพืชอาหารและพืชพลังงาน  
การลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม และการลงทุนเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

"นายกรัฐมนตรี ให้นโยบายการจัดทำแผนกระตุ้นเศรษฐกิจไว้สามประเด็น ได้แก่ เน้นเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันประเทศ สร้างความมั่นคงด้านอาหาร ทั้งการผลิตอาหารเชิงพาณิชย์ และ ผลิตอาหารให้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ และเป็นมาตรการรองรับวิกฤติโลกร้อน คาดว่าแผนกระตุ้นเศรษฐกิจจะเสนอให้ ครม.เศรษฐกิจอนุมัติได้หลังสงกรานต์นี้" ดร.อำพน กล่าว

มีรูปสิ่งแวดล้อมเย็นๆ ที่บ้านมาฝากค่ะ....สวัสดีค่ะ

มาทักทายพี่พร้อมได้ความรู้ด้านสังคม เศรษฐกิจด้วย...ขอบคุณค่ะ

อากาศร้อนอ้าวมาก ๆ ค่ะ

รักษาสุขภาพนะคะ

ส่งดอกไม้สีม่วงที่ชอบมาให้พี่ชมค่ะ ไม่ทราบชื่ออะไร....^__^....

 

P3010177

131. คนไม่มีราก
สวัสดีค่ะ ชื่นใจจัง ได้รับดอกไม้สีม่วง สวยใสอีกแล้ว ขอบคุณค่ะ
ตอนที่พี่ไปชมงาน ก็มีหลายบูธ ที่มาแสดงเรื่องผลไม้ค่ะ มีน่าสนใจหลายชนิดเลย

มีข่าวว่า  ประธานอนุกรรมาธิการราคาพืชผลทางการเกษตร  ที่ประชุมได้เรียกหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับราคาผลไม้ โดยเริ่มต้นตั้งแต่ภาคตะวันออก ภาคเหนือ จนถึงภาคใต้

โดยได้รับคำตอบจากหน่วยงานราชการหลัก 3 หน่วยงานคือ กรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งวิกฤตราคาผลไม้ปีนี้ ทางกรรมาธิการได้พิจารณาและมีข้อสรุปว่าปีนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องกำลังซื้อพอสมควร
จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมไว้ มีการประชุมตั้งแต่เดือนมกราคม 2552 โดยแบ่งแผนปฏิบัติการ 2 แผนใหญ่ คือ 1. แผนปกติการเพิ่มคุณภาพส่งออกไปยังต่างประเทศ การแปรรูป การส่งเสริมการขาย ซึ่งเป็นหลักปกติ 
พวก เราคงต้องช่วยกันกินแต่ผลไม้ไทยๆนะคะ  โดยเฉพาะ ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 

สวัสดีค่ะพี่ศศินันท์

แวะมาทักทายด้วยความระลึกถึงพี่ค่ะ

(^___^)

นายกรัฐมนตรีกล่าวสุนทรพจน์แก่ผู้บริหารกรุงลอนดอน และกลุ่มนักธุรกิจสหราชอาณาจักร ใ นโ อกาสไ ปเยือนสหราชอาณาจักร ระหว่าง วันที่13-15 มีนาคม 2552 ในหัวข้อ  "การฟื้นฟูความเชื่อมั่น และการขับเคลื่อนประเทศไทย" โดยมีข้อความ ตอนหนึ่งที่กล่าวถึง เรื่องความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของไทย ความว่า...

เมื่อมองไปยังอนาคต ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทย จะอยู่บนฐานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ซึ่งไทยมีปริมาณการผลิตอาหารจำนวนมาก เพียงพอต่อประชากรภายในประเทศ และเหลือสำหรับการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ

       ขณะเดียวกัน ก็มีแหล่งพลังงานทางเลือกอื่นๆ รวมทั้งการพัฒนาเอทานอล และไบโอดีเซล เพื่อลดการพิ่งพิงแหล่งพลังงานจากต่างประเทศ และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของประเทศ พื้นฐานการเกษตรที่เข้มแข็งจะทำให้ประเทศไทยสามารถเดินต่อไป โดยไม่ประสบปัญหาใดๆ เกี่ยวกับความสามารถในการผลิตอาหาร รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยปริมาณการผลิตที่มากมายนี้ ทำให้ไทยจะเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกเอทานอลในภูมิภาคนี้     

133. คนไม่มีราก

สวัสดีค่ะ พี่ก็ระลึกถึงคุณทุกวันค่ะ เพราะเรามีอะไร ที่เป็นความชอบส่วนตัวคล้ายๆกันค่ะ
ที่งานนิทรรศการนี้ เขาจะมีกล้วยหอมมาแสดงค่ะ ว่ามีประโยชน์อย่างไร...
ตอนที่พี่ไปพักที่อินเดีย 3 อาทิตย์ เคยเห็นเขา เรียกกล้วยหอมว่าคาเวนดิช นิยมบริโภคเพื่อลดความมัน ของนมเนย บางพื้นที่จะบดกล้วยหอมหรือปั่นสุกผสมกับเนยเหลว ใช้บำรุงสุขภาพ
ส่วนที่อเมริกา แคนาดา เยอรมนีและกลุ่มยุโรปหลายประเทศ ใช้กล้วยเป็นอาหารในการเลี้ยงเด็ก ในรูปของอาหารเหลว บรรจุกระป๋อง พี่ยังเคยรับออร์เดอร์ทำให้เขาบ้าง แต่ไม่มาก เพราะไม่อยากให้เด็กกินสารกันบูดค่ะ
หลายประเทศนำกล้วยมาบำรุงผิว เนื่องจากเนื้อกล้วยมีวิตามินและมิวซีเลจ ซึ่งเป็นสารที่ทำให้ชุ่มชื้นและทำความสะอาดผิวหน้า ผิวกายได้ระดับหนึ่ง โดยผสมในครีมหลายชนิด รวมทั้งครีมที่เหมาะสำหรับคนผิวแห้งด้วยนะคะ

Veryplump 
กล้วยน้ำว้า  ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่เกษตรกรหลายคนนำมาก่อเกิดอาชีพ หารายได้สร้างงานสร้างเงินให้ครอบครัว ในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ
กล้วยน้ำว้า ซึ่งเป็นกล้วยพันธุ์หนึ่ง พัฒนามาจากลูกผสมระหว่างกล้วยป่ากับกล้วยตานี บริโภคกันอย่างแพร่หลาย ปลูกง่าย รสชาติดี มีความอร่อย ซึ่งกล้วยน้ำว้ามีชื่อพื้นเมืองอื่นเช่น กล้วยน้ำว้าเหลือง กล้วยใต้ หรือกล้วยอ่อง มีคุณค่าทางอาหารและยา ซึ่งเป็น "ต้นไม้เพื่อชีวิต" ที่มีคุณค่านานัปการ 
ตอนนี้มีการพัฒนา ทำกล้วยน้ำว้าแผ่น กรอบ แป้งกล้วยน้ำว้า กล้วยตาก กล้วยคืนรูป กล้วยแผ่นหนาหรือแผ่นบาง น้ำกล้วยน้ำว้าหวาน กล้วยฉาบ กล้วยน้ำว้าอบเนย กล้วยน้ำว้ากวน อาหารเสริมสำหรับเด็ก แยมกล้วยน้ำว้า และข้าวเกรียบกล้วยน้ำว้า
กล้วยน้ำว้าเมื่อเทียบกับกล้วยอื่น ๆ กล้วยน้ำว้าจะให้พลังงานมากที่สุด กล้วยน้ำว้าห่ามและสุกมีธาตุเหล็กในปริมาณสูง ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดง ป้องกันโรคโลหิตจาง มีแคลเซียม ฟอสฟอรัส และวิตามินซีช่วยบำรุงกระดูก ฟัน และเหงือกให้แข็งแรง ช่วยให้ ผิวพรรณดี มีเบต้าแคโรทีน ไนอาซีนและใยอาหาร ช่วยให้ระบบขับถ่ายคล่องขึ้น

เมื่อ 27-03- 2552 นายอาชว์ เตาลานนท์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยกล่าวว่า....

ในระยะ 10-20 ปี ข้างหน้า โลกยังมีปัญหาขาดแคลนอาหาร โดยอีก 20 ปี โลกจะมีประชากร 9 พันล้านคน ซึ่งจะทำให้การผลิตอาหารของโลกไม่เพียงพอกับความต้องการ
ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่ผลิตอาหารเหลือจึงจำเป็นที่ไทยต้องเตรียมตัว ปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร โดย ต้องมองทั้งการผลิตพืชสำหรับเป็นอาหารและพืชที่นำไปผลิตพลังงานทดแทน อาทิเช่น ไบโอดีเซล เอทานอล ในระยะยาวควรกำหนดยุทธศาสตร์ให้ไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารสำหรับโลก

สวัสดีครับ แวะมาเยี่ยมท่านอาจารย์ครับ ..ได้รู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับเกษตรนำไทย จะมาอ่านละเอียดอีกครั้งครับ..สนใจเรื่องข้าวเช่นกันครับ ..

สวัสดีค่ะคุณ นาย เอกราช แก้วเขียว 137

ขอบคุณที่มาเยี่ยมค่ะ เรื่องอุตสาหกรรมการเกษตร เป็นเรื่อง ที่ดิิฉันเอง มีความเกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์จริง อยู่หลายปีทีเดียวค่ะ ถ้าอ่านแล้ว มีอะไรที่แลกเปลี่ยนกันอีก ก็ขอเชิญเลยนะคะ

ประสบการณ์ที่ทำน้ำข้าวกล้องงอกดื่มเอง ดีมาก  อร่อยมากๆ ทำสดๆ วันเว้นวัน
ข้าวกล้องนี้ แช่น้ำไว้ 6-7 ชั่วโมงก็งอกนิดๆ แล้วนำไปใส่ในเครื่องเพาะถั่วงอก ค้างคืน 1 คืน สายๆก็เอามาทำน้ำข้าวกล้องงอกได้แล้ว

น้ำข้าวกล้องงอกนี้ มีปริมาณ สารกาบา gamma amino butyric acid (GABA)มาก สารดังกล่าวจัดอยู่ในกลุ่มโปรตีน ที่ช่วยบำรุงเซลล์ประสาท ทั้งยังทำให้สมองเกิดการผ่อนคลายและนอนหลับสบาย
ข้าวกาบา ที่ได้รับรางวัลจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เกิดจากข้าวกล้องที่นำมาทำให้งอกก่อนเป็นต้นอ่อน เพื่อให้เกิดสารกาบาสูงสุด มากกว่าในข้าวกล้องธรรมดาถึง 15 เท่า ทั้งยังมีใยอาหาร วิตามินอี วิตามินบี1 บี2 บี6 แคลเซียม เหล็ก แมกนีเซียม กรดอะมิโนสูงขึ้นด้วย

สนใจข้าวกาบา Nutra Gaba Rice ติดต่อโดยตรงที่ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน โทร.0-2579-0572, 0-2942-8629-35 ต่อ 107-8 หรือศูนย์วิจัยการเกษตรข้าว โทร.0-2561-2182, 0-2561-2082 ราคาถุงละ 80 บาท บรรจุ 450 กรัม

สวัสดี เจ้า   เสียดาย จังค่ะ  ในช่วงที่ทำผลงาน เรียนรู้เรื่องข้าวกับพี่พอ น้องเพียง  พลาดบันทึกนี้ไป  ไม่งั้นได้ข้อมูลเพิ่มเติม  อีกเพียบ  

               สบายดี เน้อ เจ้า

ขอบคุณ ครูใหม่ บ้านน้ำจุน ที่มาเยี่ยมนะคะ 140
พี่สบายดีค่ะ เพียงแต่ มีธุระยุ่งๆหลายอย่างพักนี้ จึงยังไม่ได้เขียนอะไรใหม่ๆเลยค่ะ
วันนี้อ่านข่าวที่เป็นมงคลคือ...."ในหลวง"ภูมิใจได้กินข้าวไทย ไม่ต้องไปกินของฝรั่ง ขอบใจที่ทำสิทธิบัตรเป็นหลักประกัน ยีนคุมความหอม"

"ในหลวง" ทรงขอบใจยื่นจดสิทธิบัตร"ยีนความหอมข้าวไทย" ช่วยคนไทยภูมิใจไม่ต้องกินข้าวฝรั่ง พร้อมรับสั่งหวังทุกคนจะรักษาความเป็นไทยด้วยการกินข้าวไทย กระทรวงวิทย์ ทูลเกล้าฯ ถวาย"เหรียญข้าวทองคำ" สดุดีพระเกียรติคุณ

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญสดุดีพระเกียรติคุณ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช" ที่ทรงอุทิศพระวรกายในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวไทย และกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับสิทธิบัตรยีนที่ควบคุมความหอมในข้าว

ตลอด 60 ปีที่ทรงครองราชย์ได้ทุ่มเทพระวรกาย และพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์พัฒนาข้าวและการผลิตข้าวไทยมาโดยตลอด ตลอดจนทรงพัฒนาพันธุ์ข้าวไทยเพื่อไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากประเทศ รวมทั้งคิดค้นการแปรรูปนวัตกรรมเรื่องข้าว เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตไทยปัจจุบัน

คุณหญิงกัลยากล่าวว่า ในโอกาสเดียวกันยังถวายรายงานสิทธิบัตรเรื่องสิทธิบัตรยีนความหอมในข้าว (Transgenic rice plants with reduced expression of Os2AP and elevated levels of 2-acetyl-1-pyroline) ซึ่งเป็นการค้นพบยีนที่ควบคุมความหอม ที่เรียกว่า Os2AP ซึ่งจะมีประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและพืชอื่นๆ ต่อไป

รายละเอียด ที่นี่ค่ะ

อยากรู้ว่า KUY WAX ช่วยยืดอายุได้นาน กี่วัน ว่ะ

ไม่เห็นมีการทดลองให้ดูเลย  กวย แว๊ก !!!!

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท