ครอบครัวเร่ร่อน : คำตอบที่แสวงหาไม่จบสิ้น

ครอบครัวเร่ร่อน คือ “บุคคลที่ อาจจะเป็นคนที่มาจากครอบครัวดียวกัน ออกมาจากที่พักอาศัยเดิม ที่ไม่สามารถอยู่ได้ด้วยเหตุผลใดใดก็ตาม ออกมาอยู่ตามที่สาธารณะ หรือ บุคคลใดที่ออกมาจากที่พักอาศัยเดิม หรือ ครอบครัวเดิม มาตั้งครอบครัวหรือมาใช้ชีวิตแบบครอบครัวใหม่ในพื้นที่สาธารณะ และทั้งสองกลุ่ม อาจจะย้ายที่พักไปเรื่อย ๆ หรือ ปักหลักที่ใดที่หนึ่งในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อดำรงชีวิตประจำวันในที่สาธารณะนั้น ๆ”

ครอบครัวเร่ร่อน : คำตอบที่แสวงหาไม่จบสิ้น

หลายคนกำลังให้ความสนใจเรื่องของครอบครัวไทยในปัจจุบัน และส่วนใหญ่ ยังหลงทางมุ่งเน้นไปที่ครอบครัวของคนที่มีโอกาสมาก ๆ ในสังคม แต่ไม่เหลียวแลครอบครัวที่ บางวัน บางมื้อ บางคราว แทบจะไม่มีที่หลบฝน ไม่มีผ้าห่มจะกันหนาว หรือ กระทั่งไม่มีแม้จะเศษเงินเพื่อซื้อน้ำมาดื่มประทังความหิว ?? ครอบครัวเร่ร่อน ???

ครอบครัวเร่ร่อน คือ “บุคคลที่ อาจจะเป็นคนที่มาจากครอบครัวดียวกัน ออกมาจากที่พักอาศัยเดิม ที่ไม่สามารถอยู่ได้ด้วยเหตุผลใดใดก็ตาม ออกมาอยู่ตามที่สาธารณะ หรือ บุคคลใดที่ออกมาจากที่พักอาศัยเดิม หรือ ครอบครัวเดิม มาตั้งครอบครัวหรือมาใช้ชีวิตแบบครอบครัวใหม่ในพื้นที่สาธารณะ และทั้งสองกลุ่ม อาจจะย้ายที่พักไปเรื่อย ๆ หรือ ปักหลักที่ใดที่หนึ่งในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อดำรงชีวิตประจำวันในที่สาธารณะนั้น ๆ” หากอยู่ในนิยามความหมายนี้ สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณประโยชน์) อนุโลมให้เป็นครอบครัวเร่ร่อน เพื่อสะดวกในการจัดกลุ่มเป้าหมายในการทำงานของสมาคมฯเอง มิได้มุ่งเฉพาะให้มีความหมายไปในด้านอื่น ที่นอกเหนือจากการทำงานให้ความช่วยเหลือ และ กรทำงานเชิงวิชาการของสมาคมฯ เอง

จากการทำงานกับกลุ่มครอบครัวเร่ร่อนมาระยะเวลาพอสมควร เราพบโจทย์และคำตอบมากมายในการทำงาน อีกทั้งยังพบเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมาก ที่หลายคน หลายหน่วยงานอาจจะมองข้าม หรือ ละเลยมองข้ามเรื่องเหล่านี้ไปเพราะอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ????

คุณเชื่อหรือไม่ บางคน จำใจต้องออกมาใช้ชีวิตในที่สาธารณะเพราะใครบางคนในครอบครัวดั้งเดิมของเขาหรือเธอพยายามทำให้เธอกลายเป็นคนไม่มีหลักฐาน เป็นคนไม่มีตัวตน เพียงเพื่อจะหวังฮุบทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่ปู่ย่าตายาย แบ่งเอาไว้ให้ ?? บางคน ยอมที่จะออกมาจากครอบครัวเพราะต้องการให้ สมาชิกใหม่ที่ก้าวเข้ามาในครอบครัวสบายใจไม่ต้องมามัวเกรงอกเกรงใจเขาหรือเธอ ?? บางคนก็ออกมาเพราะต้องการแสวงหาคำตอบของชีวิตที่ เมื่อช่วงที่ผ่านมาเอาเวลาในชีวิตไปทุ่มเทกับการทำงานกอบโกยเงินให้คนอื่น ??

หลายชีวิตมาจากที่มาที่แตกต่างกัน หลายชีวิตมีภูมิหลังที่แตกต่างกันออกไป แต่หลายชีวิต ก็มาอยู่รวมกัน มาอยู่ด้วยกัน ในที่สาธารณะ มาด้วยความยินดี รักที่จะมา มาใช้ชีวิตอิสระ มาเป็นคนที่ระหกระเหินเร่ร่อน เพราะเขาบอกว่ามันสบายใจกว่า อยู่ในที่ ที่เขาจากมา ??

บางครั้งเขาเหล่านี้ อาจจะพบความสุขแท้ที่เขาแสวงหามาทั้งชีวิต หรืออาจจะเป็นเพียงภาพลวงตา ที่เขาสร้างขึ้นเพียงเพือปลอบใจตัวเอง ว่าเขาพบทางแห่วงความสุขแล้ว ก็ตาม แต่ทั้งหมด มันก็ พอจะบอกได้ว่า สังคมของบ้านเมืองของเราแห่งนี้ เดินมาอย่างผิดรูปผิดแบบ ผิดเส้นทาง ผิดเพี้ยนในความเป็นจริง มุ่งเน้นความสุขความเจริญทางกายจนมากเกินไป มากพอจนทำให้ คนในวัยต้นของชีวิต เดินผิดทาง แก่งแย่งชิงเด่นแต่ไม่ชิงดีกันจนหลงทาง และเมื่อคิดได้ก็เพือบจะสายเกินไป ???

การแสวงหาคำตอบในเรื่องนี้ ยังเป็นเพียงจุดเริ่มต้น หากเรามีเวลามากเพียงพอ เราต้องใช้เวลาศึกษาเรียนรู้ที่มาที่ไปของ คนที่ออกมาจากบ้าน ออกมาจากครอบครัวที่เขาเคยเลือกว่า จะทำให้เขามีความสุขแล้วออกมาอยู่ในที่แห่งใหม่ ?? ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ และ เราจะ ช่วยกัน แสวงหาคำตอบร่วมกันกับเขาได้มากน้อยเพียงใด ??

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าอิสรชนความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เห็นด้ัวยค่ะ