เพลงบูชาครู

รวมเพลงบูชาครู

      ใกล้ถึงวันครูแล้ว ผู้เขียนเป็นครูคนหนึ่ง และเป็นศิษย์ที่ยังรำลึกนึกถึงครูที่เคยพร่ำสอนเมื่อสมัยครั้งเก่าก่อน บันทึกนี้จึงขอฝากเพลงบูชาครูในรูปแบบต่าง ๆ มาร่วมกันฟัง

      ไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไร ร่ำรวยขนาดไหน มีคนนับถือ ยกยอปอปั้นขนาดไหน  บุคคลที่มีส่วนทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ทุกวันนี้ คือ ครู  ครูที่มุ่งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ครูผู้ร่วมสร้างความรู้ให้แก่เราจนเติบใหญ่ จนมีทุกวันนี้

 ใครคือครู ครูคือใคร ในวันนี้
ใช่อยู่ที่ ปริญญา มหาศาล
ใช่อยู่ที่ เรียกว่า ครูอาจารย์
ใช่อยู่ที่ สอนนาน ในโรงเรียน
ครูคือผู้ ชี้นำ ทางความคิด
ให้รู้ถูก รู้ผิด คิดอ่านเขียน
ให้รู้ทุกข์ รู้ยาก รู้พากเพียร
ให้รู้เปลี่ยน แปลงสู้ รู้สร้างงาน
ครูคือผู้ ยกระดับ วิญญาณมนุษย์
ให้สูงสุด กว่าสัตว์ เดรัจฉาน
ครูคือผู้ สั่งสม อุดมการณ์
มีดวงมาลย์ เพื่อมวลชน ใช่ตนเอง
ครูจึงเป็น นักสร้าง ผู้ยิ่งใหญ่
สร้างคนจริง สร้างคนกล้า สร้างคนเก่ง
สร้างคนให้ ได้เป็นตัว ของตัวเอง
ขอมอบเพลง นี้มา บูชาครู

(เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ : ผู้ประพันธ์)

ครูคือใคร 

        ข้อมูลจากการสำรวจของกรุงเทพโพลพบว่า เด็กไทยรุ่นใหม่ถึงร้อยละ 70 ไม่ต้องการประกอบอาชีพครู เพราะทำงานหนักแต่รายได้น้อย

        ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความเห็นนักเรียน นิสิต-นักศึกษาจำนวน 1,478 คนในหัวข้อเห็นว่าครูยังทำหน้าที่ให้ความรู้เชิงวิชาการเพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบวิชาชีพในอนาคต และร้อยละ 73.7 เห็นว่าครูยังเป็นที่ปรึกษาในยามที่ศิษย์มีปัญหาและเป็นที่พึ่งพิงได้ดี

        ส่วนการประเมินคุณค่าของครูกับบุคคลในอาชีพอื่น ร้อยละ 53.9 เห็นว่าคุณค่าของครูสูงกว่าบุคคลในอาชีพอื่น ขณะที่ร้อยละประเมินว่าต่ำกว่าบุคคลในอาชีพอื่น

        นอกจากนี้ร้อยละ 70.6 ไม่ต้องการประกอบอาชีพครู เนื่องจากงานหนักแต่รายได้น้อย ร้อยละ 40.7 เห็นว่าเป็นอาชีพที่ไม่ก้าวหน้าเพราะเห็นว่าครูเป็นผู้ที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมและเป็นอาชีพที่มีเกียรติ (http://www.chartthai.or.th)

      สุดท้ายขอฝากเพลงที่มีเนื้อเพลงเกี่ยวกับครูไว้ฟังเผื่อได้คิดตามนะคะ

ขอขอบคุณแหล่งที่มาของเพลงจาก http://www.ijigg.com/ และ http://www.youtube.com/ ด้วยค่ะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ขุมพลัง สร้างความรู้

คำสำคัญ (Tags)#ครู#สำรวจ#วันครู#เพลงบูชาครู

หมายเลขบันทึก: 235285, เขียน: 15 Jan 2009 @ 10:29 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 23:04 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 58, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)