• ได้รับข่าวจาก น.ท.หญิง ทัศพร พงษ์พันธ์ ร.น. หรือพี่พิศ เพื่อนร่วมหลักสูตร สจว.๑๐๓ ว่า ช่วงนี้พี่พิศสุขภาพไม่ค่อยดี ประสบปัญหากระดูกต้นคอเสื่อมและทับเส้นประสาท ต้องทำการผ่าตัด โดยมี พ.อ.หญิง อนงนาฏ พุฒตาล หรือพี่หมู ผู้ใจดีคอยเป็นธุระให้

  • พี่หมูกำลังติดต่อแพทย์มือดีจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเพื่อทำการผ่าตัดอาการกระดูกต้นคอทับเส้นประสาทให้กับพี่พิศ และหากไม่มีอะไรคลาดเคลื่อนน่าจะทำการผ่าตัดภายในอาทิตย์หน้า

  • เท่าที่ได้รับฟังมา พี่พิศของพวกเราชาวร้อยสามค่อนข้างกลัวและกังวลกับการผ่าตัดใหญ่ในครั้งนี้เป็นอย่างมาก จึงขอส่งข่าวไปยังพวกเราชาวร้อยสามทุกคน หรือเพื่อนสมาชิก G2K ที่ผ่านมาทางนี้ ช่วยส่งกำลังใจไปให้พี่พิศเพื่อใช้ในการต่อสู้กับการผ่าตัดดังกล่าวข้างต้นด้วยนะครับ...