โปรดจำอย่าได้ลืมเลือน  คอยเตือนตัวเองเอาไว้   ชื่อของพวกเธอนั่นไง  จงจำเอาไว้มันคือคำนาม

คำนามใช้เรียกชื่อคน  เช่นดวงกมล  สกล จำปี  ใช้เรียกชื่อสัตว์ นกกาหมูม้าชะนี รองเท้าโต๊ะเรียนเก้าอี้  คำเหล่านี้นามเรียกสิ่งของ  โรงเรียนวัดต้นมะขามก็เป็นคำนามเหมือนกันแหละหนา  สิ่งทั้งหลายในโลกที่สวยโสภา  เขานำมาแบ่งเป็นนามได้ 5 ชนิด  หนึ่งคำนามทั่วไป  สองนามชี้เฉพาะ  สามนั่นเรียกให้เหมาะ ชื่อช่างไพเราะเรียกลักษณนาม  สี่เรียกตามกันมาไม่ยากหรอกหนาสมุหนาม  ห้าชื่อนั้นฟังดูก็แสนงดงามคืออาการนาม นั้นจำให้ดี  ติ้ด ติ้ด ตี่ ติ้ด ตี่  ติ้ด ละ ตะ ลิ้ด ติ้ด ตี่