... งานบุญจุลกฐิน ถิ่นล้านนา ณ หุบเขา เมืองแม่แจ่ม ....

Boo
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
... ความทรงจำ ในงานบุญ ณ สวรรค์กลางทุ่ง ....

 

 

 

 

...  เพลงเมืองแจ่มดังขึ้น *  เอ นี่ก็จะย่างเข้าเดือนเก้าอีกแล้วล่ะ นายเมฆ  ... ใครๆ ก็พูดถึงเรื่องงานบุญ ปลายฝนต้นหนาวนี้ ...

... นายยังจำช่วง 5 ปีที่แล้วได้ไหมเอ่ยนะ  หลังจากที่เราไปตัดสินใจไปเป็นครูอาสาที่เจียงฮายนะ  .... ว่าไง จำได้ไหมล่ะ นายขี้เซา อีกแล่ว  ...

... น้องฟ้าจ๋า อีกตั้ง 3 เดือนนะ กว่าจะถึง งานบุญจุลกฐินอีก รีบระลึกชาติจัง  ... ปีนี้จะมีงานอีกไหมหนอ ช่วงเวลาเดียวกันหรือเปล่านะ  ...

... เดี๋ยวจะเช็คกับพี่นุชแม่แจ่มให้นะ ... ว่าแต่น้องฟ้าจะมาอีกไหมล่ะ ... พร้อมต้อนรับแม่คนงอมเสมอจ้า ... ตอบแทนที่คุณนายพาไป เที่ยวอันดามันไง

1.

กฐินต้น คือ กฐินที่พระเจ้าแผ่นดินเสด็จพระราชดำเนินไปถวายที่วัดราษฎร์อย่างไม่เป็นทางราชการ ที่เรียกเช่นนี้เพราะเป็นการเนื่องในพระเจ้าแผ่นดิน มีลักษณะเดียวกับคำว่า ประพาสต้น ช้างต้น ม้าต้น พระธรรมกิตติวงศ์อธิบายเกี่ยวกับกฐินไว้ในหนังสือ คำวัด  

กฐินต้น เป็นกฐินที่ไม่กำหนดวัดแน่นอน แล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดวัดใดถือเป็นพระราชกุศลส่วนพระองค์ตามพระราชอัธยาศัย ส่วนใหญ่จะเป็นวัดตามหัวเมืองที่ทรงพระศรัทธา และมิใช่เป็นวัดหลวง เพราะกฐินวัดหลวงถือว่าเป็นของหลวงหรือของพระเจ้าแผ่นดินโดยตรงอยู่แล้ว

2.

กฐินราษฎร์ คือกฐินที่ราษฎรหรือชาวบ้านทั่วไปจัดการทอดกันเองที่วัดราษฎร์ เช่น วัดในหมู่บ้าน (หรือวัดที่ชาวบ้านช่วยกันสร้างไว้เป็นพุทธบูชาหรือวัดทั่วไป) กฐินราษฎร์อาจมีเจ้าภาพทอดคนเดียวที่เรียกว่า เจ้าภาพกฐินก็ได้ อาจรวมกันเป็นหมู่เป็นคณะไปทอดร่วมกันที่เรียกว่า กฐินสามัคคี ก็ได้ แม้การทอดจุลกฐินก็นับเป็นกฐินสามัคคีเช่นกัน

กฐินราษฎร์ส่วนใหญ่ทำกันเป็นงานใหญ่เอิกเกริก ถือว่าเป็นบุญใหญ่ได้บุญอานิสงส์มาก เช่น ทำบุญฉลองก่อนนำไปทอดบ้าง เวลานำไปวัด บ้างก็แห่แหนไปทางน้ำ บ้างก็ไปทางบก บ้างนำขึ้นหลังช้าง หลังม้า หรือใส่รถแล้วแห่แหนกันไป ทำให้ดูเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่และสำคัญ 

3.

จุลกฐิน (อ่านว่า จุนละกะถิน) หมายถึง กฐินรีบด่วน กฐินที่ใช้เวลาเตรียมน้อย จุลกฐิน เป็นคำเรียกพิธีทอดกฐินที่ต้องเร่งรีบ ทำให้เสร็จภายในวันเดียว เริ่มตั้งแต่ปั่นฝ้าย ทอเป็นผืนผ้า เย็บ ย้อม ตากแห้งแล้วนำไปทอดเป็นผ้ากฐิน พระสงฆ์รับแล้วก็รีบกรานกฐินในวันนั้นด้วย ทำดังนี้จึงเป็นจุลกฐิน กว่าจะเป็นจุลกฐินได้จะต้องใช้ผู้คนมาก และมีความชำนาญเป็นพิเศษ กะเวลาได้ถูกจึงจะเสร็จทันเวลา และขณะทำจะดูชุลมุนกันไปหมด เพราะต้องเร่งรีบให้ทัน

ด้วยประการฉะนี้แล จึงเกิดมีสำนวนไทยเปรียบการทำงานที่ชุลมุนวุ่นวายเป็นโกลาหลเพื่อเร่งให้เสร็จทันตามกำหนดว่าวุ่นเป็นจุลกฐิน 

4.

 
กฐินโจร เป็นสำนวนพูด หมายถึง กฐินที่ไปทอดโดยไม่ได้จองล่วงหน้า ไปทอดแบบจู่โจม เรียกว่า กฐินจร ก็มี

ในการทอดกฐินทั่วไป มีธรรมเนียมว่าต้องจองกฐินล่วงหน้า การที่จัดเครื่องกฐินพร้อมสรรพแล้วนำไปทอดที่วัดซึ่งยังไม่มีผู้จองกฐินทันทีทันใดแบบจู่โจม หรือบอกกะทันหันแบบตั้งตัวไม่ทันเหมือนโจรบุกขึ้นบ้าน จึงเรียกว่า กฐินโจร หรือเรียกว่า กฐินจร เพราะเป็นกฐินที่สัญจรมาโดยไม่มีการนัดหมาย ซึ่งการทอดกฐินแบบนี้ ไม่มีให้เห็นแล้วในปัจจุบัน กฐินโจรคำนี้อาจเกิดมาจากล้อคำว่า กฐินโจล ซึ่งก็แปลว่า ผ้ากฐิน เพราะมีเสียงคล้ายกัน จึงขอยืมมาล้อในกรณีที่มีการทอดกฐินแบบจู่โจม หรือไม่มีการบอกล่วงหน้าตามธรรมเนียมกฐินทั่วไป 

5.

จองกฐิน หมายถึง การแสดงความจำนงไว้กับวัดว่า จะนำกฐินมาทอดถวายแก่สงฆ์ที่จำพรรษาในวัดนั้น จองกฐิน เป็นธรรมเนียมนิยมที่ปฏิบัติกันทั่วไป ผู้ที่ต้องการจะทอดกฐินวัดใด จะต้องไปจองหรือไปแจ้งความจำนงไว้กับวัดนั้นก่อน เพื่อความแน่นอนและป้องกันการจองกฐินซ้ำซ้อน การจองกฐินนิยมจองก่อนเข้าพรรษา หรือหลังจากเข้าพรรษาแล้วไม่นาน ที่จองกันข้ามปีก็มี แต่ถ้าไม่มีการจองเลยจนออกพรรษา เรียกว่า กฐินตกค้าง จองกฐินนิยมทำเป็นหนังสือระบุวันเวลาที่จะทอดและรายละเอียดอื่น ๆ เมื่อวัดรับรองแล้วจะประกาศให้พระสงฆ์ในวัด และชาวบ้านได้ทราบ เพื่อให้รู้ว่าปีนี้ใครเป็นเจ้าภาพกฐิน และเมื่อวัดรับจองกฐินของผู้ใดแล้ว จะไม่รับจองของผู้อื่นอีก 

6.

องค์กฐิน หมายถึง ผ้ากฐิน คือผ้าผืนใดผืนหนึ่งในจำนวน ๓ ผืน หรือไตรจีวร ที่ผู้มีศรัทธานำไปทอดแก่สงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาครบ ๓ เดือน ณ วัดใดวัดหนึ่ง เมื่อสงฆ์รับแล้วก็นำไปกรานกฐินตามพระวินัยต่อไป

องค์กฐิน เป็นคำเรียกเฉพาะผ้าผืนใดผืนหนึ่ง ที่พระท่านอธิษฐานเป็นผ้ากฐิน แต่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่า หมายถึงผ้าไตรทั้ง ๓ ผืนที่เรียกไตรครอง เพราะเมื่อทอดกฐินนิยมทอดถวายครบทั้งไตร แท้จริงแม้พระจะรับทั้งไตร แต่เวลาจะกรานกฐิน ท่านจะกำหนดเลือกเพียงผืนใดผืนหนึ่งเท่านั้นเป็น ผ้ากฐิน ซึ่งส่วนใหญ่จะเลือก สังฆาฏิ เพราะสามารถนำติดตัวไปได้สะดวก ส่วนผ้าที่เหลืออีก ๒ ผืน รวมทั้งผ้าหรือสิ่งของที่นำไปถวายพร้อมกับองค์กฐิน เรียกว่า บริวารกฐิน 

7.

บริวารกฐิน
หมายถึง สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จัดเตรียมไปถวายวัดร่วมกับองค์กฐิน หรือผ้ากฐิน โดยถือว่าเป็นของบริวารหรือเป็นองค์ประกอบของผ้ากฐิน เรียกว่า เครื่องกฐิน ก็ได้ บริวารกฐินเป็นสิ่งของที่จัดถวายวัดในวันทอดกฐินตามธรรมเนียม ส่วนใหญ่จะเป็นของจำเป็นสำหรับภิกษุใช้สอย เช่น เสื่อ หมอน มุ้ง กาต้มน้ำ กระติกน้ำ และของสำหรับใช้สอยร่วมในวัด เช่น ยารักษาโรค เครื่องครัว เครื่องมือก่อสร้างซ่อมแซมวัด เครื่องใช้ไฟฟ้า ตลอดถึงเครื่องมือทำความสะอาดวัด สิ่งของเหล่านี้นิยมจัดไปถวายวัดที่ไปทอดกฐินทุกแห่ง แม้แต่กฐินหลวงก็จัดสิ่งของเหล่านี้ไปถวายด้วยเหมือนกัน บริวารกฐินนับรวมถึงปัจจัย (เงิน) ผ้าที่นอกจากจากผ้ากฐินและผ้าป่าที่นำไปทอดร่วมกับกฐิน ซึ่งเรียกว่า ผ้าป่าหางกฐินด้วย 

8.

ทอดกฐิน หมายถึง การทำพิธีถวายผ้ากฐินแก่สงฆ์ผู้จำพรรษาครบ ๓ เดือน ณ วัดใดวัดหนึ่ง ทอด เป็นสำนวนที่ใช้เฉพาะในการถวายผ้ากฐินกับผ้าป่าโดยเฉพาะ กล่าวคือนิยมใช้ว่า ทอด ไม่ใช้ ถวาย กล่าวคือ ผ้ากฐินกับผ้าป่าไม่นิยมประเคน นิยมนำไปวางทอดต่อหน้าพระเฉย ๆ เป็นกิริยาพอให้รู้ว่าถวายเท่านั้น เมื่อพระท่านเห็นผ้า ท่านก็กำหนดเองว่านี่เป็นผ้ากฐินหรือผ้าป่า ดังนั้น ในเวลาอปโลกน์กฐิน จึงมีคำว่าผ้ากฐินทาน ...เป็นของบริสุทธิ์ดุจเลื่อนลอยมาโดยนภากาศ...” ปรากฏอยู่ เพราะเหตุที่ทอดถวายไว้ต่อหน้าพระด้วยความเคารพ จึงนิยมเรียกว่า ทอด ด้วยประการฉะนี้  

อุปโลกน์กฐิน หมายความว่า ประกาศขอความเห็นจากสงฆ์ว่า สมควรจะถวายผ้ากฐินซึ่งมีผืนเดียวแก่ภิกษุรูปใด ที่ประชุมตกลงให้ภิกษุรูปใด ก็เป็นไปตามนั้น การปฏิบัติแบบนี้ พระวินัยเรียกว่า อุปโลกนกรรม  

9. 

กรานกฐิน เมื่อพระสงฆ์ในวัดรับผ้ากฐินแล้ว จะประชุมกันทำสังฆกรรมโดยยกผ้ากฐินนั้นให้แก่ภิกษุรูปหนึ่ง ภิกษุรูปนั้นรับผ้านั้นแล้วก็นำไปซัก กะ ตัด เย็บ ย้อม ให้เสร็จภายในวันนั้น เสร็จแล้วก็ทำพินทุกัปปะอธิษฐานเป็นผ้าครอง วิธีการทั้งหมดนี้เรียกว่า กรานกฐิน เมื่ออธิษฐานแล้วภิกษุผู้กรานกฐินประกาศให้สงฆ์อนุโมทนา สงฆ์ก็รับทราบแล้วอนุโมทนา เรียกว่า อนุโมทนากฐิน เมื่อสงฆ์อนุโทนาแล้วก็จะได้รับอานิสงฆ์กฐิน คือได้รับยกเว้นพระวินัยบางประการ เช่น ไปในที่ต่าง ๆ โดยไม่ต้องนำผ้าไตรจีวรติดตัวไปครบสามผืนได้

ปัจจุบัน ผ้ากฐินส่วนใหญ่เป็นผ้าสำเร็จรูป กิจที่ต้องทำเบื้องต้นคือ ซัก กะ ตัด เย็บ ย้อม จึงไม่มี ภิกษุผู้กรานกฐินทำเพียงพินทุกัปปะ และอธิษฐานเป็นผ้าครองเท่านั้น 

10.

พินทุกัปปะ แปลว่า การทำจุดกลมหรือวงกลมเล็ก ๆ การทำจุดเหมือนหยดนำ พินทุกัปปะ เป็นภาษาพระวินัยคือ ทรงบัญญัติไว้ว่าภิกษุได้จีวรใหม่มาต้องทำพินทุกัปปะก่อนใช้ โดยใช้สีอย่างใดอย่างหนึ่งใน ๓ สี คือ สีเขียวคราม สีโคลน สีดำคล้ำ จุดที่มุมผ้านั้น วิธีจุดท่านสอนว่า ให้จุดเป็นวงกลม จุดใหญ่เท่าแววตานกยูง จุดเล็กหลั่งตัวเรือด เรียกว่าทำ พินทุกัปปะ หรือ ทำพินทุ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า พินทุ ก็มี ที่ต้องทำท่านให้เหตุผลว่า เพื่อให้เสียสี หรือมีตำหนิว่าเป็นของเก่า จะได้ไม่เป็นที่ต้องการของขโมย และเพื่อให้เป็นเครื่องหมายจำได้ว่าเป็นของตน 

11.
ครองกฐิน หมายถึง ปกครองรักษาผ้ากฐินโดยความเป็นใหญ่ นุ่งห่มผ้ากฐินตามสิทธิที่ได้รับอนุมัติ ในพระวินัยกำหนดไว้ว่า พระสงฆ์ในวัดเมื่อได้รับผ้ากฐินแล้ว ต้องประชุมกันทำสังฆกรรมมอบผ้ากฐินให้แก่ภิกษุรูปหนึ่ง ผู้รู้พระวินัยเรื่องกฐินดี เป็นผู้รับผ้ากฐิน ภิกษุผู้ได้รับมอบให้เป็นผู้รับผ้ากฐินนั้นก็ไปนุ่งห่มผ้ากฐิน แล้วมาประกาศให้พระสงฆ์ที่เหลืออนุโมทนา เรียกภิกษุผู้ได้รับผ้ากฐินนั้นว่า ผู้ครองกฐิน หรือ องค์ครอง

ภิกษุผู้ครองกฐินนั้นจะต้องรักษาผ้ากฐินด้วยการนุ่งห่ม เหมือนกับอยู่ในพรรษาตลอดกาลกฐิน คือ ต้องนำติดตัวไปด้วยตลอดเวลา 

12.

ข้อสังเกต ในบทความนี้มีคำว่า ภิกษุ และพระสงฆ์ ซึ่งท่านผู้อ่านควรทราบด้วยว่า มีความแตกต่างกัน ภิกษุ เป็นคำที่ใช้เรียกนักบวชชายในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ ผู้ที่จะเป็นภิกษุได้จะต้องมีคุณสมบัติ และผ่านการพิธีอุปสมบทโดยถูกต้องตามพระธรรมวินัยก่อน เช่น ต้องมีอายุ ๒๐ ปี ไม่มีโรคร้ายแรง ต้องมีอุปัชฌาย์รับรอง ต้องทำพิธีในอุโบสถ นักบวชชายในพระพุทธศาสนาดังกล่าวนี้ ถ้ากล่าวถึงแต่ละรูปเรียกว่า ภิกษุ ส่วนคำว่า พระสงฆ์ นั้น สงฆ์ แปลว่า หมู่ ภิกษุสงฆ์ แปลว่า หมู่ภิกษุ ตามพระวินัย ภิกษุตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไปจึงเรียกว่า สงฆ์ เช่นในคำว่า สังฆกรรม หมายความว่า กรรมที่สงฆ์คือภิกษุตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไปจะพึงทำร่วมกัน 

13.

 

.....................................

เพลงเมืองแจ่ม  - โดย หมื่นฮู้

เมืองแจ่มดินแดนล้านนา ตำนานผ่านมา คู่ดอยอ่างกาเมินมาเนิ่นนาน
งามล้ำโบราณสถาน ผูกพันธรรมชาติฮ่มเย็น

เมืองแจ่มงามล้ำวัดวา หมู่เฮาศรัทธา วัดวาเฮานั้นปูชาเหนือใด
ฮ่มเย็นเป็นศรีแจ่มใจ แจ่มในซึ้งใจในธรรม

ใครได้แอ่วตี้เมืองแม่แจ่ม มาล่องแก่งผ่อธรรมชาติงดงาม
พักแฮมกลางป่ากลางดอยม่วนล้ำ บ่เกยลืมวันตี้เกยได้ผ่านมาเยือน

เมืองแจ่มแจ่มในอ้อมดอย ฮักษาฮีตฮอย ลูกหลานสืบสานวัฒธรรม
ปอยหลวงประเพณีม่วนล้ำ สืบสานหื้องามนานไป

 

........... ขอบคุณเพลง เพื่อนเดินทาง สร้างสรรญจร .................

14.

 

... ขอคิดดูก่อนแล้วกันนะ  ยังจำได้เลยเนาะนายเมฆ... ตลอดระยะเวลา 2 สัปดาห์ ที่แม่แจ่ม  ... เชียงใหม่  ... เชียงราย  และ แม่ฮ่องสอน  ...

... น้องฟ้าประทับใจมากนะ แม้จะรำคาญนายเมฆขี้เซา กินจุ สักหน่อยก็ตามที ... จ้า แม่คนดี ศรีสมร อรชร แม่นางสมบูรณ์แบบ ซะ ? ! ...

... ฮึ ไม่ต้องมาประชดนะ เตรียมตัวมาดีๆ หน่อยล่ะ เดี๋ยวได้บ่น (ในใจ) อีก  ... ครั้งก่อนเราไปแบบลำบาก โบกรถไป แต่สนุกนะ ชอบจัง ...

... น้องฟ้าประทับใจ  วันเวลาที่เราใช้ไปด้วยกัน   ... ไม่ว่ากิจกรรมใดๆล้วนจะตราตรึงอยู่ในความทรงจำเราเสมอเลย ... แล้วเจอกัน ขอบคุณล่วงหน้านะ ...

 

15.   ...

...........................

ขอบคุณข้อมูล -  http://www.lannaworld.com/cgi/lannaboard/reply_topic.php?id=231     ....  เพิ่มเติม   ...

http://www.khonmuang.com/cpg/displayimage.php?album=46&pos=46    ....  ขอบคุณกะเจ๊าค่ะ   ...

............................

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน My Horizonความเห็น (79)

เขียนเมื่อ 

อนุโมทนาสาธุกับโยม poo

บุญคือชื่อของความสุข

บุญคือที่พึ่งของชนทั้งหลาย

ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

เราทั้งหลายมาร่วมกันสะสมบุญกันเถอะ
                      

เขียนเมื่อ 

สาธุ วันนี้น้องปูมาแบบ ทำบุญทำทาน เพลงเพราะจัง ดนตรีล้านนาพริ้ว เพราะพริ้งดีประทับใจจ้ะ หาความรู้ให้คนอ่านตะลึงตาลายไปเลย นึกไม่ถึง คนรุ่นใหม่จะสนใจเรื่องนี้

ดีจังค่ะ   ชอบอ่านเรื่องประมาณนี้  ชอบเมืองเหนือ

       ก็เลยมีโอกาสไปเรียนเหนือ..แต่ก็เหนือกลางๆ ระยะหนึ่ง

                ไม่ใช่เหนือสูงๆ

                             ก็รู้สึกดีๆค่ะ :)

                                      Thanks for a good story.:)

      

   เก็บภาพหนึ่งใจเดียวกันมาฝากค่ะ  ชอบมากเลย  ค่ะ

เขียนเมื่อ 

กราบนมัสการพระคุณท่านเจ้าค่ะ

P

บุญคือชื่อของความสุข

บุญคือที่พึ่งของชนทั้งหลาย

ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

....

เป็นงานบุญ ที่ประทับใจที่สุด และยังอยู่ในความทรงจำ เสมอมา เจ้าค่ะ

* ช่วงปีนั้น เค้าปชส. ว่า จะเป็นปีสุดท้ายที่จะจัดเพราะ งานนี้ต้องใช้ กำลังกาย กำลังใจ และทรัพยากรหลายๆ เจ้าค่ะ

* ช่วงที่ไปก็ ได้มีโอกาสไปใช้เวลา ที่นั่น ตลอดทั้งวัน และ กลางคืน ตั้งแต่ งานเริ่ม จนแล้วเสร็จพิธีค่ะ ...

* ....

* กราบขอบพระคุณ ภาพใบไม้ ชอบมากๆ ค่ะ และนมัสการลาเจ้าค่ะ ...

 

....

รื่นเริง เอิบอิ่ม

เหมือนถูกเติมเต็มทุกทีเลยจ๊ะ เมื่อได้เข้ามาในบันทึกของน้อง

ขอบคุณเจ้า...

เขียนเมื่อ 
 • ธุ พี่ปูค่ะ..

แม่แจ่มก็อยู่ใกล้ๆ แค่นี้เอง  เป็นเขตพื้นที่การทำงานของเจ้านายด้วย   แต่ต้อมก็ไม่เคยไปสักที

ขอบคุณพี่ปูนะคะ  ที่พากันแอ่วแม่แจ่มในวันนี้  ^^

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะครูพี่นงเยาว์

P

....

ทำบุญทำทาน

เพลงเพราะจัง

ดนตรีล้านนาพริ้ว

เพราะพริ้งดีประทับใจ

....

ยินดีที่พี่ครูชอบค่ะ  มีความสุขกับที่บ้านนะคะ ...

* มนต์เสน่ห์เมืองเหนือ มักตราตรึงใจใครมานักต่อนักค่ะ

* ขอออกตัวว่า ปูบ่ใช่คนรุ่นใหม่ค่ะ ... อิ อิ ออกจะโบ ด้วยซ้ำไป :)

* ...

* น้องชายตัวเล็ก หายป่วยไข้แล้วนะคะ ... เป็นกำลังใจให้ค่ะ

....

 

สวัสดีค่ะพี่ปู

มีหลายกฐินจังเลยนะค่ะ

ปกติจะเคยได้ยินแต่ คำว่า ทอดกฐิน ฮิๆๆๆ

กฐิน แบบอื่นขอบอกว่าไม่คุ้นจริงๆค่ะ

อ่านแล้วได้ความรู้ดี....และก็คิดถึงบุญกฐินแถวๆบ้านด้วย อิอิ

เป็นอย่างไรบ้างค่ะวันนี้...สุขสันต์ สดใสดีไหมค่ะ

เป็นกำลังใจให้ค่ะ...ขอบคุณค่ะ

ปล. แอบสงสัย ที่บอกว่าอยู่แถวบางกะปิ ตอนนี้พี่อยู่แถวบางกะปิเหรอค่ะ

ถ้าอยู่ แบบว่าจะดีใจมากๆเลยค่ะ ฮิๆๆ เพราะว่าข้อยก็อยุ่แถวๆนี้เหมือนกัน

สงสัยค่ะเห็นรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงตะวันนาอย่างล้ำลึก ฮิๆๆๆ

ขอบคุณพี่ปูมากค่ะ...

เขียนเมื่อ 

พี่สาวขาเล็ก

 P

* ..

*  รื่นเริง  เอิบอิ่ม  เติมเต็มสุข

* ไม่มีทุกข์ สดใส  ให้หรรษา

* ปลอดภัย ทุกทิศ  ที่นำพา

* ขอบคุณค่ะ ขอบคุณมาก จากใจจริง

 

*...  เป็นการถ่ายภาพ กล้องดิจิตอล ตัวแรกค่ะ

ตอนนั้น ลงวันที่ด้วย เชยเลย เดี๋ยวนี้ไม่ลงแล้ว

* ....

 

...  เส้นทางไปล้านนา เวียงพิงค์ เจียงใหม่ ค่ะ ... ภาพอ. เสือ :) ..

เขียนเมื่อ 

P

 

ยินดีค่ะ ที่ชอบ  ... เรียนเมืองเหนือ กลางๆ  เอ  แถวไหนน๊า  ติ๊ก ตอก ๆๆ

...  น่ารัก ดีนะคะ มีเหนือต้น ๆ เหนือกลางๆ  และ  เหนือ สูงๆ  ด้วยนะคะ

...  เหนือสูงๆ นี่ ยิ่งสูง ยิ่งหนาว  นะคะ ...  คิดถึง เมืองเหนือแล้วค่ะ

... พอเข้า ปลายฝนต้นหนาว คราใด  หัวใจก็โหยหา  ฝั่งล้านนาเสมอคะ

...  แต่ช่วงนี้ ก็เป็นฤดู ของ ฝั่งอิสาน นะคะ   น้ำตก  ซกเล็ก  ประมาณนั้น

...  มนต์ธรรมชาติ   วิถีชีวิต  วัฒนธรรม  เอกลักษณ์ ล้วนตรึงตราใจผู้คนค่ะ

-  - เห็นภาพนี้ ครั้งแรก แล้ว สะดุด ให้หยุด กึก เลยค่ะ ชอบมากค่ะ ...

เขียนเมื่อ 

 

P

….  สาวเทคนิค น่าจะได้ไปเยี่ยมยลสักครั้ง แล้วจะต้องมนต์ค่ะ ...

....  เลยไป วัดจันทน์ ด้วยยิ่ง วิเศษ ค่ะ .. พี่ยังไม่เคยไปวัดจันทน์

....  เพื่อนเค้าบอก สุดยอดค่ะ ...  เหมาะสำหรับคนฮาร์ดคอร์ค่ะ

....  ถ้าให้พี่เปรียบ คง คิดว่าแม่แจ่ม เป็นน้องฟ้า , วันจันทน์ คือนายเมฆ ค่ะ

... . น้องนางเอก รักษาสุขภาพนะคะ ... ราตรีสวัสดิ์ค่ะ   ....


เขียนเมื่อ 

P

... กล้วยแขกจ้ะ รู้ไหมว่า เป็นอาหารว่างที่พี่กินได้ทุกวันเลยตอนเด็กๆ นะ  5 5

... กฐิน มีหลายๆ แม้ชื่อจะแตกต่างไป ... แต่วัตถุประสงค์ก็คล้ายๆ กันค่ะ ...

... ระหว่างช่วงน้องอยู่ม. คิดว่า มีเวลาอีกหลาย ต้องมีโอกาสได้ไปเยือนสักวัน

... ....

... เวลาลงไปกทม. จะไปพักคอนโดที่บางกะปิค่ะ ... เยื้องๆ กับเวชธานีนะคะ

... แต่ตอนนี้ อยู่อิสานค่ะ ...  เป็นกำลังใจให้น้องกล้วยแขกทุกเส้นทางค่ะ


สวัสดีค่ะ

* เห็นการร่วมบุญเช่นนี้แล้วปลาบปลื้มค่ะ

* ยอมรับแม่แจ่มค่ะ

* ขอบคุณนะคะที่นำเรื่อราวและภาพดีๆ มาฝากกัน

* ขอให้สุขกายสุขใจนะคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ พี่ปู

ขอมาร่วมงานบุญกฐินด้วยคนนะค่ะ

ขอบคุณภาพสวยๆ

เรื่องราวดีๆๆทีมีมาฝากคะ

ขอให้พี่ปูมีความสุขมากๆๆค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีน้องปูเหอ

                สาเอมบุญแต่เช้า อนุโมทนาสาธุแหละ ได้แลรูปแบบนี้แล้วสาบายใจเหมือนได้ไปทำบุญกัน...พันพรือก็อย่าลืมวัดบ้านเราแหละนะ

                                                         โชคดีมีสุขนะน้องสาวเหอ

 • แจ่มจริง..
 • ยังกะเคยบวชมาหลายพรรษาแนะ..
 • ภาพสวยสุดซึ้ง..เกินคำบรรยาย..และบรรตา..
 • คนคิดรูปแบบ....คิดได้ไง...
 • ตลึงลานไปทั้งบันทึก..
 • นึกว่าไร้สาระไปวัน ๆ
 • อ้าว...กลอนพาไปนะนี่..
 • สุดยอด..
 • ปรบมือให้ดัง ๆ เลย
 • เอาอีก ๆ
 • ภาพสาวน้อย..ชาวแม่แจ่มสุดยอดฝีมือถ่ายมาก
 • แอบถ่ายก็เจ่ง..
 • .
เขียนเมื่อ 

น้องปูเป็นคนใกล้ชิดธรรมะ และ สนใจเรื่องราวรายละเอียดของพุทธศาสนาเกินคาด (ของพี่ ^___^)

เรื่องและภาพสวยงาม สมบูรณ์ เพิ่งรู้เรื่องกฐินแบบต่างๆจากน้องปูนี่ล่ะค่ะ ขอบคุณที่ค้นคว้ามาเรียบเรียงให้อ่าน และเก็บภาพสวยงามแปลกตามาให้ชมด้วย

ทานข้าวกลางวันให้อร่อยนะคะ

เขียนเมื่อ 

ลืมบอกไปอยากเห็นรูปน้องปูนุ่งผ้าซิ่นแม่แจ่ม คงงามขนาดเนาะ

เขียนเมื่อ 

มาเยี่ยม คุณปู

ดีจังนะ ได้ช่วยกันนำประเพณีท้องถิ่นไทยเสนอต่อสาธารณะชน

ในบันทึกที่เรียบง่านน่าสนใจอย่างนี้นะนี่ ขอชื่นชมครับ

 • สุดยอด
 • จุลกฐิน
 • นางรำ น้อย ใหญ่
 • ล้วนน่ารัก
 • บรรยากาศแปลกๆ ดีดี
 • แบบนี้ได้บุญหลายเด้อ.....
เขียนเมื่อ 
 • ตามมาชื่นชมงานบุญกฐิน
 • แสนจะสนุกสนาน
 • แถมได้บุญกลับบ้านกันทุกคนนะคะ
เขียนเมื่อ 

 

สวัสดีค่ะครูพรรณา

 

P

 

....  งานบุญ จุลกฐิน แม่แจ่ม  ยอมรับเลยค่ะว่า เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ จริงๆ ค่ะ

 

...  แนวความคิด การแห่ ในทุ่งนา ก็ช่าง อัศจรรย์ นะคะ  ....

 

...  งานจะมีประมาณ ช่วงปลายปี นะคะ ... พฤศจิ ... ประทับใจมากๆ ค่ะ

 

...  ให้ครูอิ่มอร่อยอาหารเย็น  มีความสุขกับน้องๆ เด็กๆ ที่บ้าน ขอบคุณค่ะ

 

ดีจ้า น้อง poo จ๋า

 

....เหนื่อยไหม  อะไรต่ออะไร  ที่ทำอยู่..

...เหนื่อยนัก  ก็แบ่งมาบ้าง  ซิ่หนู...

...เพื่อน ๆ  พี่ ๆ  คอยดูอยู่  อย่างห่วงไย...

...แหวกว่าย  ไขว่คว้า  จังหนา ฝัน...

...กลิ่นของมัน  คงยวนเย้า   เร้าใจอยู่...

...จึงลิงโลด  เริงร่า  น่าเอ็นดู...

...ท้าทุกผู้ ทนแดดฝน ปนฝุ่นควัน...

 

 

เขียนเมื่อ 

น้องก้อยจ๋า

 P

 

* เป็นไงบ้างค่ะ วันนี้ การงาน  กินข้าวเย็นหรือยังจ้ะ

* ...

* เรื่องราวดี ๆ อันแสนประทับใจนี้ ตั้งแต่ 2546 จ้ะ

* ...

* นี่เป็นครั้งแรก เลยนะคะ ที่นำมาเผยแพร่ สาธารณะ

* ...

* ให้น้องก้อย อิ่มอร่อย อาหารเย็นค่ะ ... ขอบคุณหลาย

เขียนเมื่อ 

 

  หวัดดีค่ะ พี่บ่าวช่างใหญ่

 P

* ... พันพรือ ปูไม่ลืมหรอกค่ะ ...  งานเดือนสิบบ้านเราก็ยิ่งใหญ่เนาะ ... แถวนครฯ ไง

* * แต่ งานจุลกฐิน มันผุด ขึ้นมา เพราะใกล้จะถึงหน้าหนาว แล้วค่ะ  * *

* ดีใจที่พี่บ่าวชอบ ...  จิได้กลับบ้านแล้วนิ เราสองคนนะ ... พี่บ่าวจะกลับไปหาแม่ด้วย ? คะ

* มีความสุขกับที่บ้าน อาหารเย็นค่ะ *

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ พี่ปูจ๋า....

วันนี้งานยุ่งมากๆๆๆเลยค่ะ

แต่ชอบ....ดีกว่าไม่มีงานให้ทำ

จริงไหมค่ะ....อิอิ

แวะมาทักทาย...

เป็นกำลังใจให้นะค่ะ

เขียนเมื่อ 

+ หวัดดีน้องปูเหอ....

+ นั่งละเลียดดูภาพพร้อมกับอ่านเรื่องราวประกอบ....

+ โอ้โห...อิจฉามาก ๆ.....

+ นี่แหละ...แบบนี้ไงที่ใจใฝฝัน....

+ สักวันจะตามฝันไปให้ถึง...

+ อิ อิ...รอให้แอมแปร์โตกว่านี้ก่อนเถอะ....จะไปให้ถึงซึ่งฝันนี้ฝันหนึ่ง..

+ ประทับใจทุกภาพ...ทุกฉากตอน.....ดูแล้วสุขใจ...

+ คิดถึงมากมายเลยค่ะ

เขียนเมื่อ 

 

 • หวัดดีค่ะคุณพี่อาภัยค่ะ

P

 • ...
 • คิดว่าน้องคว้า ไร้สาระไปวันๆ ล่ะสิ  ... ฮึ  ...
 • ขอบคุณค่ะ ขอโม้นิดว่าเป็นการเล่นกล้องดิจิตอลตัวแรกค่ะ
 • *
 • ปูไปคลุกวงใน นอนที่บ้านเจ้าภาพจัดงาน และที่วัดคืนสุดท้าย
 • อยู่ ตั้งแต่เช้าจนค่ำ ตลอดงาน 2 อาทิตย์เลยค่ะ ... ประทับใจมาก
 • *
 • คืนสุดท้าย อยู่รอดูแห่ขบวนฝ้ายกับพ่อ แม่อุ๊ย ถึง ตี 2 เลยค่ะ
 • เหมือนตอนรอดู พญานาค หนองคาย ...  5  5  ...
 •  

เขียนเมื่อ 

...  พี่อ๋อย และน้องแอมแปร์ค่ะ ...

P 

* เห็นภาพนี้ แล้ว นึกถึง ตอนน้องซ้อมรำโนรา ใส่รองเท้า ? ...

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ท่านอ. ยูมิ

 

P

 

... ประเพณีแห่งล้านนา ที่หุบเขา  เมืองแม่แจ่มนี้ ถือว่า ยิ่งใหญ่มากค่ะ ท่านอ.

 

...  ถ้าเป็นทางใต้ คงเป็น งานบุญเดือนสิบ  ที่อิสาน คงเป็น งานบุญผะเหวด ?

 

ขอบพระคุณค่ะ ท่านอ. .... จริงๆ ก็จะมีรายละเอียดแต่ละวันว่าทำอะไรบ้างนะคะ

 

....  คืนสุดท้าย  พ่อ แม่ อุ๊ย นั่งทอผ้ากว่าจะเสร็จตั้ง ตี 2 ... ปูก็หลับหน้าพระประธานเลยค่ะ

 

...  เพราะรอชมเค้าแห่ ฝ้าย ตอนตี 4 ... แบบง่วงมากๆค่ะ ...  แต่พอเห็นขบวนตาสว่างเลย

 

... ท่านอ.  อิ่มอร่อยอาหารค่ำนะคะ ... ฝันดีล่วงหน้า ราตรีสวัสดิ์ค่ะ   ...  พรุ่งนี้เจอกันค่ะ  

19. umi
เขียนเมื่อ 

ความรู้เพียบ ภาพสวย ยินดีจาดหนัก

เขียนเมื่อ 

 

  พี่นุชสุดสวาท ของน้อง - P

 

 

* ... แหะ แหะ ... วันนี้อากาศร้อนหลายค่ะ ร้อนกว่าเมื่อวาน

* เดินในหมู่บ้าน นี่ ร้อนตับแลบเลยค่ะ ... แต่ก็เพลิดเพลินกับธรรมชาติดีค่ะ

* ...

* จริงๆ แค่ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับ วิถีชีวิต ชุมชน และ ของโบ ต่างๆ มากกว่าค่ะ

* ... ปูนุ่งผ้าถุงบ่เป็นคะ  แก่นเป็นม้าดีด ฯ ขนาดนี้ ได้ซุ่มซ่าม สะดุดนั่นนี่ อายเค้าแย่คะ

* ...

* ช่วงอยู่ในงาน พี่นุช (เจ้าภาพ ชื่อเดียวกับพี่นชุน้องเลย) ก็จะให้ใส่ซิ่น แต่ปูไม่ยอม

* ไม่ไหวค่ะ ... มันจะฝืนๆ พาลจะจับภาพไม่ได้ไป ... หุ หุ ...

* ...

* ไปงานครั้งนี้ ประทับใจหลายๆ อย่างค่ะ ... และได้ไปเจอและเยี่ยมชมบ้านอ. เผ่าทอง ด้วยค่ะ  (เก็บภาพอยู่อีกแผ่นนึง)

* ปูนิสัยเสีย แบบเวลาถ่ายภาพ แล้วเก็บไว้จนหาไม่เจอ ... ยิ่งเดินทางบ่อย เลยไม่มีเวลาใส่ใจเลย

* ...  นี่เป็นครั้งแรกที่นำมาออกสู่สายตาประชาชีค่ะ ...  อากาศบ้าน ริมฝั่งชล เป็นไงบ้างคะ ?

*

เขียนเมื่อ 

....

....

เขียนเมื่อ 

+ น้องปูเหอ....

+ ดูนี่สิ...แอมแปร์..หล่อนละ...ทำไปได้...

เขียนเมื่อ 

ท่านผอ. ค่ะ  ...

 

P

 

*  ขอบคุณค่ะ  ปูชอบหลายๆ ก็คงบรรยากาศแปลก ๆ  นี่ล่ะคะ  ...

* ก่อนวันงาน  ... ได้ไปเดินสำรวจทุ่งนา  เส้นทาง ที่จะแห่กับท่านอ. เผ่าทอง  โตยค่ะ

* สนุก เฮฮา  และ  เป็นธรรมชาติ มากๆ ค่ะ ... ชาวบ้านก็จะน่ารัก  ทุกคนล้วนเต็มที่กับงานค่ะ

 

น้องปูค่ะ

 • เมื่อบ่ายๆ หลังจากกินอิ่มจนว่าจะไม่กินข้าวเย็นแล้วนะ พี่ก็มานั่งเปิดบันทึกนี้และฟังเพลงตั้งหลายรอบแน่ะ แต่มัวปั่นงาน ไม่ได้เม้นท์ให้ ^^
 • แต่ตอนนี้ที่บ้านไม่ได้ฟัง เพราะ ADSL TOT ไม่ยอมให้ฟัง... ไปฟังเพลงลมรักของพี่เผื่อให้ด้วยก่อนนอนคืนนี้นะจ๊ะ ^^
 • ว้าย หลานสาวแอมแปร์ มาแนวแปลก...น่าจะเอาตัวมาให้กอกสักทีหนึ่งนะคะ
เขียนเมื่อ 

...  5 5 5  ....

 P

....

มีแววค่ะ มีแวว พี่อ๋อยเหอ 

นางโนราน้อย กลอยใจ ..

....

น้องชักร่าง สูงเปรียว ผอมลงนะคะ

น่ารักดีๆ ค่ะ ... ชอบ ถูกจายยอย่างแรงค่ะ

....

 

เขียนเมื่อ 

....  เป็นงานบุญ ที่สนุกสนาน น่าติดตามค่ะครูพี่อ๊อด

 P

 • ตั้งแต่ ก่อนงานเริ่ม ทุกคนจะตั้งหน้าตั้งตารอคอยค่ะ
 • ...  การปชส. การเตรียมงาน การตกแต่ง ... สารพัดค่ะ
 • *
 • มีกิจกรรมมากมายค่ะ ... ทั้งประเพณี วัฒนธรรม และ
 • การละเล่นต่างๆ ... ครูพี่อ๊อดต้องชอบแน่เลยค่ะ ...
 • *
 • วันสุดท้าย มีไปบำเพ็ญประโยชน์ เก็บฟางท้องนาด้วยค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ  ...
 •  


เขียนเมื่อ 

....

....

เขียนเมื่อ 

พี่สาวน้อง ... 

 P

...  แม้เหนื่อยกาย ไม่เท่าไหร่  ใจยังสู้

...  หากรับรู้  กำลังใจ  ทุกแห่งหน

...  ยังไต่ฝัน  อันบรรเจิด เพริศกมล

... จะดั้นด้น  สู่ฝั่งฝัน    ดังตั้งใจ 

 

ขอบคุณค่ะ   ฝันดีที่สุดค่ะ


เขียนเมื่อ 

อรุณสวัสดิ์วันครูค่ะน้องก้อย

 

P

 

....  ค่ะ ๆ  งานเยอะ ดีกว่าไม่มีงานทำ

* ....

* งานหนัก ไม่เคยฆ่าใครเนาะ  ....

* สดใส วันพฤหัส วันดีดี วันนี้ค่ะ

* ....

* ใกล้ถึงวันหยุดยาวอีกแล้ว  ...

* มีแผนกิจกรรมทำอะไรวันแม่ คะ

* ....

* ให้เพลิดเพลินกับทุกกิจกรรม ค่ะ

 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ พี่ใบบุญ

 

P

 

*  สบายดีนะคะ  ....  ขอบคุณพี่ใบบุญค่ะ

* ชอบชื่อนี้ จังเลยนะคะ  .. สงบ  พบทางธรรม มากๆ ค่ะ

* ให้สุข สงบ  ดั่งใจปรารถนา ทุกทิวา ราตรี ค่ะ

 

 

เขียนเมื่อ 
 • ….
 • อรุณสวัสดิ์ค่ะสองสาว พี่อ๋อย น้องแอมแปร์

P

 • .....
 • อีกแป๊บเดียวนะคะ น้องแอมแปร์ก็โตเป็นสาวแล้ว
 • แค่จินตนาการถึงช่วงนั้น สองสาวคงตะลอนโลกกว้าง
 • แบบสนุกสนานเลยนะคะ ...  พี่ปูขอไปแจมบ้างบางเส้นทางนะคะ
 • *   …..
 • และเส้นทางชายแดนใต้ ก็เป็นอีกหนึ่งในเส้นทางสายฝันของปูค่ะ
 • ว่าแต่ ช่วงวันหยุดยาวนี้ คุณแม่ มีแผนไปไหน ? คะ ...
 • มีความสุข กับวันพฤหัส วันครู วันดีๆ วันนี้  อิ่มอร่อยมื้อเช้า นะคะ
 • * ... ขอบคุณค่ะ  -  -  เส้นทางโค้งต่อโค้ง ณ ล้านนา ค่ะ  ... ภาพอ. วสวัต ค่ะ  ....

จะไปไหน ก็หิ้วไปด้วยแล้วกันนะ

จะได้ "แทะ" กลางทาง

หุ..หุ..

เขียนเมื่อ 

....

*  คิดถึง เงาะนาสาร  บ้านหอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ ค่ะ

* ....

*  คิดถึงจริง คิดถึงจัง  คิดถึง น้องอ้วน และ พี่อวบ ... :)

* เห็นเงาะแล้วแบบ เฮ้อ เงาะบ้านเอง ก็มีแต่ไม่มีวาสนาได้แทะ

* ....

* เพราะไม่ได้อยู่บ้าน แฮๆ ... เลยต้องไป แทะ เงาะบ้านคนอื่น

* ขอบคุณค่ะ พี่สาว ..  เพลิดเพลินกับเด็กหนุ่มน้อย สาวที่รร. คะ

* ....

* วันนี้ เข้าหมู่บ้าน คงมีเรื่องราว อะไร ขำๆ ยิ้มๆ อีก

* จะชมฟ้า ชม เมฆ  ชมฝน (จะตกไหม)  ...

* ....

*

 

 

เขียนเมื่อ 

จ้ะเอ๋ยามเช้า  ฟ้าหลังฝน ค่ะ พี่ดาวสกาวใจ ในฝันของน้อง

P

 • ....
 • * เพื่อนส่งเพลงนี้ มาให้ตั้งหลายปี แต่เชื่อไหมคะ
 • ปูเพิ่งได้ฟังนี่ล่ะ  แล้วก็  ต้องมนต์อย่างแรง J
 • ….
 • -  -  ลมรำเพย แผ่วพลิ้ว  ปลิวดอกรัก
 • -  -   จึงประจักษ์  สุขใจ  หาใดเหมือน
 • -  -  ลมเจ้าขา  โบกพัดมา  คอยย้ำเตือน
 • -  -  ทั้งดวงเดือน ดาราดาว  พร่างพราวพรม
 • .....
 • - -  ลมรักลิ่ว  ล้อแล่น  แจ๋นตอบว่า
 • - -  รักให้มา  จากแดนไกล  ได้สุขสม
 • - -  รักทุกเช้า สายบ่าย   ได้ชื่นชม
 • - -  ลมรักพี่ ดาวลูกไก่   ไปนิรันดร์
 • .....
 • อิ่มอร่อยอาหารเช้า นะคะ  เจอกันช่วงเย็นค่ะ
 • น้องจะไปนั่งรถไถ เข้าหมู่บ้าน จะชมฟ้าเมฆเผื่อคะ  

 

 

 

เขียนเมื่อ 

สวัสดียามเช้าค่ะ อาจารย์

โอยยยยยย เห็นภาพแล้ว อยากไปมากกกกกกก ค่ะ

ดูท่าทางแล้ว หากได้ไปต้องได้มากกว่าบุญแน่ๆเลยค่ะ

ภาพมีชีวิต มากค่ะอาจารย์

ดาราค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนักขนาด สำหรับความรู้ที่นักขนาดนี้ จ้า คุณ poo :)

เขียนเมื่อ 
 • โอโห ไม่ธรรมดา
 • ได้ความรู้มากเลยครับ
 • สบายดีไหม
 • กำลังตรวจข้อสอบเด็กๆๆ
 • อิอิๆๆ
เขียนเมื่อ 

ทักทายยามอาทิตย์อัสดงค่ะคุณดารา

P

* ...

* งานจุลกฐิน แม่แจ่ม จะจัดช่วงหน้าหนาวค่ะ

* ประมาณช่วงตุลา-พย. นี่คะ ต้องเช็คอีกครั้งค่ะ

* ...

* ค่ะ  ถ้าคุณดาราไปต้องได้ภาพแบบมืออาชีพแน่ๆ ค่ะ

* เพราะมีอะไร น่าสนใจได้เก็บภาพเยอะมากมายค่ะ

* ...

* คุณดาราค่ะ ปูบ่ได้เป็นอ. ค่ะ เรียกปูเฉยๆ ได้ค่ะ

* ขอบคุณค่ะ ... อิ่มอร่อยอาหารเย็นและบรรยากาศนะคะ

* ...

เขียนเมื่อ 

P

11. poo
เมื่อ Mon 04 Aug 2551 @ 22:49

P

….  สาวเทคนิค น่าจะได้ไปเยี่ยมยลสักครั้ง แล้วจะต้องมนต์ค่ะ ...

....  เลยไป วัดจันทน์ ด้วยยิ่ง วิเศษ ค่ะ .. พี่ยังไม่เคยไปวัดจันทน์

....  เพื่อนเค้าบอก สุดยอดค่ะ ...  เหมาะสำหรับคนฮาร์ดคอร์ค่ะ

....  ถ้าให้พี่เปรียบ คง คิดว่าแม่แจ่ม เป็นน้องฟ้า , วันจันทน์ คือนายเมฆ ค่ะ

... . น้องนางเอก รักษาสุขภาพนะคะ ... ราตรีสวัสดิ์ค่ะ   ....

 

 • พี่ปู คะ..

บ้านวัดจันทร์ นี่..เจ้านายไปบ่อย ^^   อืม อยากไปบ้างจัง  

 

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนักขนาด สำหรับความรู้ที่นักขนาดนี้ จ้า คุณ poo :)

...

ท่านอ. เสือ:) แยะ ค่ะ ...

P

* ....

* คิดไม่ออก นักขนาด ตอบต่อไม่ถูกนักขนาดเลยค่ะ

* อ. เขียนแค่นี้นักขนาด  จะต่อนักขนาดจั๋งได๋เล่าคะ

* ....

* แม่แจ่มก็ยังกระจ่างกลางใจค่ะ แต่ที่พลาดตอนนั้นคือ

* ป่าสนวัดจันทน์  ที่เส้นทางแบบโหด มัน และ ฮา ...

* เลยฝันไว้ว่า สักวันจะไปเยือน วัดจันทน์  ค่ะ ...

* ท่านอ. เสือ เคยไป ทิ้งลาย มาหรือยังคะ ... ขอบคุณค่ะ

* ....

เขียนเมื่อ 

ท่านพี่ขาหญ่าย เหนื่อยไหมคะ

P

·         ...

·         * มานั่งชมนางรำ และฟังเพลงเย็นๆ นะคะ

·         * แล้วดื่มน้ำมะเกี๋ยง  ... สดชื่น ๆ  ดีแท้

·         * จะได้สดชื่นมีแฮง ไปตรวจข้อสอบ ไงค่ะ

·         ....

·         เดี๋ยวตาลง ตาลาย เอ หรือ ใจลอยหนอ

·         อิ อิ ปกติ ก็ไม่ธรรมดา อยู่แล้วค่ะ อิ อิ ๆ

·         พรุ่งนี้ มีชีพจรลงเท้าอีกค่ะ ... จะเดินเผื่อนะคะ

·         ....

 • สวัสดีครับ
 • ครึกครื้นกันน่าดูเลยนะครับ
 • น่าไปเที่ยวบ้างจังครับ
เขียนเมื่อ 

  P

51. เนปาลี 
     
 • ป่าสนวัดจันทน์ นี่ ...  อีกเส้นทางในฝัน พี่เลยจ้ะ
 • คราวก่อนที่ไป แม่แจ่ม  เพราะว่ามีเวลาน้อย และ
 • ต้อ่งไปเจียงฮาย เพื่อสอนหนังสือเด็กต่อ เลยอด
 • ...
 • ใครๆ ต่างพากันเล่าขาน ว่า ป่าสนวัดจันทน์ หน้าหนาว
 • บรรยากาศ โรมันกะติก และ โหด มัน ฮา น่าดูชมค่ะ
 • น้องสาวเทคนิค  ... น่าจะชอบรูปแบบนี้ ? คะ ...
 • ...
 • แหม  ทำไมไม่ติดสอยห้อยตามเจ้านายไปหน่อยนะคะ
 • เป็นพี่ปู ไม่ได้เลยเชียว ... จะแจม ๆ อยากไป ๆ ชอบค่ะ
 • คือ ไปแม่แจ่ม นี่ก็ใกล้ๆ แล้ว นะคะ ... คิดถึงแม่แจ่มจัง
 • ...

เขียนเมื่อ 

P

 

....  ขอบคุณค่ะ ...  ต้องอดใจรอ เดือน พย. นะคะ  ....

….  ครึกครื้นมากๆ ค่ะ ขนาดปูเป็นคนต่างถิ่นนะคะ  ...

...  ได้รับการดูแล เป็นมิตร อบอุ่น กันเอง มากๆ ค่ะ ....

...  จึงยังประทับใจ มิเว้นวาย  ... ความสุขง่ายๆ ค่ะ  ....

 

เขียนเมื่อ 

+ หวัดดีค่ะ...หนูปู...

+ คิดถึงค่ะ...วันนี้โอเคไหมค่ะ...

+ เห็นภาพแล้ว...ถนนสุดยอดค่ะ..

+ ท้าทายดีค่ะ...ท้าทายรถ..ท้าทายคนขับ...ท้าทายคนนั่ง...

+ กินข้าวค่ำหริอยัง...

+ คิดถึงค่ะ....

เขียนเมื่อ 

* วันนี้ อากาศน้องฟ้าเป็นใจ ไม่ร้อนค่ะ

* ได้นั่งรถไถโตยนะคะ  ... * พอฝนมาชาวนาก็เริ่มลงข้าว ซ่อมข้าว กันใหญ่ * เห็นแล้ว ชื่นใจค่ะ ... อย่างน้อยก็ได้บ้างนะ

* .....

* บางครา ก็งงนะคะ แบบบ้านเราฝนตกทุกวัน * มาหลายเดือนติดกัน ทั้งๆ ที่ไม่ควรจะตก อิ อิ * แต่ที่อิสาน ต้องการน้ำหลาย ก็แห้งแล้ง ซะ

* น้องฟ้า จ๋า ... โปรดปล่อยฝนให้ถูกที่ทางหน่อยนะ

* ....

* ถนนโค้ง สุดโค้ง แต่ งามงด ค่ะ พี่อ่อย  ... ยังติดตา ตรึงใจ ปูเลยค่ะ  ... ชอบมากๆ ค่ะ ... ได้ลุ้น หวาดเสียว นะคะ ปิดตา ท่องนโมใหญ่เลยค่ะ

* ... พี่อ๋อย กับน้องแอมแปร์ ทานข้าวอะไรเอ่ย ... อะไรอย่างแรง ได้แรงอก ไหมนิ ... อย่าลืมดื่มนมก่อนนอนนะคะ

 

สวัสดีค่ะคุณ Poo

แวะมาเยี่ยมค่ะ

ได้ความรู้เรื่อง กฐิน..มากมายเลย...

ภาพประกอบสวยงามและได้อารมณ์...ทางเหนือมากเลยค่ะ

มีเวลาน้อย...เลยคุยน้อยหน่อยนะคะ...

แต่...ความคิดถึง...ยังมากเช่นเดิมค่ะ

(^__^)

เขียนเมื่อ 

คิดถึงค่ะ คุณคนพี่ไม่มีราก

....

คิดว่าคุณพี่ต้องชอบเพลงนี้อีกเพลง ? ค่ะ

....

เพลงเมืองแจ่ม ... แจ่มฟ้า กระจ่างใจ

เมืองหุบเขา เรียงราย ทุ่งท้องนา เรืองรอง

เมืองสงบ งาม ความฝัน นิรันดร

เมืองจุลกฐิน บวร ธรรม ร่มธงไทย ....

....

ฝันดีล่วงหน้า นะคะ ... ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

สร้างสรรญจร
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

รูปงามแต้ ไผถ่ายเก่งขนาดเลยนิ

อยากไปเมืองแจ๋ม ไปเมื่อใด

จวนกันตวยเน้อ

กึดเติงหา

 • 555 ออกพื้นที่
 • อดเล่นบล๊อก..
 • 2 วันแล้ว
 • เจ้าของไม่อยู่
 • บ่ ฮู้บ่ หัน
 • มาเที่ยวเล่น เย้ ๆ ๆ
 • เดินทางปลอดภัยนะ.....ฝันดี
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสร้างสรรญจร นะคะ

ขอสะสางงานที่บ้านใต้ก่อน

อาจจะได้ไปเมืองเหนือช่วงปลายปี

หากภารกิจ ความฝันสำเร็จนะคะ

 

....

ท่านคุณพี่อาภัยคะ

P

* ...

อดเข้าเน็ตนานเลยค่ะ 2 อาทิตย์

... คิดถึงทุก ๆ ท่าน ค่ะ  ...

คิดถึง เมืองอิสาน เช่นกันค่ะ

แต่นี้คงอีกนานกว่าจะไปเยี่ยมเยือน

แถวบ้านคุณพีน้ำท่วมไหมคะ ..

...  รักษาสุขภาพ อิ่มอร่อยทุกมื้อเช่นเคยค่ะ

เขียนเมื่อ 

โอ้โห!! อิ่มความรู้ แน่นเอี้ยด!! เพิ่งเคยเห็นงานบุญจุลกฐิน ถิ่นล้านนา ก็ครานี้...แม่สาว พ่อหนุ่ม แต่งกายง้ามงาม...ชอบภาพที่แม่สาวล้านนารำในท้องทุ้งนา โอ้ว! ไม่เคยเห็นมาก่อน อลังการงานสร้าง กฐินบุญ...บุญตาที่ได้มายล งามนัก

เขียนเมื่อ 

สาวหวานจ๋า ถ้ามีโอกาสอยากให้ไปร่วมงานครั้งหนึ่งในชีวิต ที่เป็นงานบุญกฐินที่จำติดใจตราตรึงไปตลอดแน่นอนเลยค่ะ เพราะใช้เวลานอน กิน อยู่ที่วัดตลอด ๑ อาทิตย์เต็มๆ ...

มีความสุขเสาร์สบายๆ นะคะ วันนี้ฟ้าที่อันดามันแดดเปรี้ยงๆ เลยจ้ะ ที่ป่าคอนกรีตเป็นไงบ้างเอ่ย ... 

ปู่กลองจา ของทางเหนือก็หาชมยากมากมาย คิดถึงจัง

เขียนเมื่อ 

เรียนคุณ poo

ผมมีความรู้เรื่องกฐินมากขึ้น จะพริ้นเอาท์ ส่งไปให้คุณชุติมา และคุณเล็น ได้อ่าน คงอนุญาตนะครับ

ขอบคุณมากมาย รูปสวยจังเลย คนถ่ายเก่งจัง

เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะพี่ปู

น่าสนุกจังเลยนะคะ

เด็กๆก็นุ่งผ้าซิ่นสวยๆด้วย....

บรรยากาศดีจังเลยคะ

สุขสันต์วันหยุดนะคะ ^_^

เขียนเมื่อ 

ด้วยความยินดีค่ะท่านอ. พรชัย
ย้อนรำลึกไปไกล หากแต่ช่วงเวลาเดือนนี้ล่ะคะ  ... เป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ เป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะ

ภาพยังมือสมัครเล่นค่ะ ช่วงนั้นยังเป็นกล้องฟิล์ม ... เคยเขียนเรื่องราวละเอียดกว่านี้ หากบังเอิญว่าเก็บไม่ดี เลยหาไม่เจอค่ะ

เขียนเมื่อ 

น้องครูเทียนน้อยจ๋า

หากมีเวลาโอกาส อยากให้ไปเยือนไปสัมผัสสักครั้งนะคะ ที่แม่แจ่ม  

ไปแม่แจ่ม ถ้าได้เลยต่อไป ป่าสนวัดจันทน์ด้วย  ยิ่งได้บรรยากาศค่ะ

ยังประทับใจมิรู้ลืมเลือน ...  หากปลายปีนี้มีแผนแอ่วเมืองเหนือ ก็นี่เลยค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ..เป็นประเพณีที่ควรอนุรักษ์ไว้ค่ะ...ดูแล้วมีความสุขไปด้วย..ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

... ขอบคุณคุณนุชค่ะ

ความงามที่ประณีต วิจิตร บรรจง แสดงถึงวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และความสามัคคีภายในชุมชน ค่ะ 

 

จุลกฐินถิ่นไทลื้อ
IP: xxx.172.64.228
เขียนเมื่อ 

เชิญแอ่วงาน ทอผ้าทันใจ...สายใยบุญ   จุลกฐิน...ถิ่นไทลื้อ
 
อิ่มบุญ  -       ร่วมพิธีทอผ้าจุลกฐิน ที่ต้องทำให้เสร็จเป็นผ้าไตร 1 ชุด ภายในคืนเดียว
อิ่มตา   -       ชมวัฒนธรรม วิะชีวิตของชาวไทลื้อ และชมการแสดงทางวัฒนธรรมล้านนา อย่างยิ่งใหญ่และอลังการ
อิ่มใจ   -       ร่วมขบวนแห่ถวายผ้ามหาบุญจุลกฐิน และร่วมพิธีบรรจุพระพุทธรูป และพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระมหาธาตุเจดีย์มิ่งเมืองไต
 
ณ วัดท่าข้ามศรีดอนชัย  ต.ศรีดอนชัย
อ.เชียงของ  จ.เชียงราย
 
ดูภาพได้ที่
http://www.facebook.com/album.php?aid=28316&id=100001346297211&l=81b28305ab

 

"มาศรีดอนชัย  เหมือนได้ไปสิบสองปันนา"

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ การปชส. งานบุญจุลกฐิน เอกลักษณ์ไทยดีๆ ที่ควรสืบสาน ไว้จะไปชมที่เอฟบีนะคะ ;)

เขียนเมื่อ 

มาแอ่วหาเน้ออ้ายเก้า มีงานบุญก็เอิ้นหาน้องปูตี้เปิ้นชื่นชอบดอยผาเงิบ ผาตั้ง ผาเวียงเจียงฮายน้อ จะโตยก้นน้องปูไปแอ่วที่บอกเจ้า 

"มาศรีดอนชัย  เหมือนได้ไปสิบสองปันนา"   ชอบแต้ๆ

เขียนเมื่อ 

ผาตั้งเคยไปแอ่วแล้วค่ะ แต่ผาเงิบ ยัง ชื่อเหมือนผาที่เมืองลาว เลยค่ะ ผาเงิบ

ยังไม่เคยไปสิบสองปันนา สงสัยต้องไปศรีดอนชัยก่อน คือๆ กันนะเจ้า ชอบๆ ;)

เขียนเมื่อ 

ปี้ดาค่ะ 

 อีก ๒ เดือนก็ถึงช่วงเวลางานบุญอีกแล้ว ปีนี้ที่แม่แจ่มจะมีงานอีกไหมหนา ;) กึดเติงหาหลายๆ เจ้า ;)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะ น้องปู

งานนี้ช่างสวยงามจริงๆคะ พี่ชักอยากไปเห็นงานจริงๆซะแล้ว

ได้อยู่ในสถานที่จริงคงได้บรรยากาศแน่ๆเลยคะ

ขอบคุณน่ะคะ

เขียนเมื่อ 

 

ที่แม่แจ่ม เจียงใหม่ เดือนพย. แต่ที่เชียงรายก็มีค่ะพี่ เช็คตามลิงค์ คห. ๗๒ ได้เลยค่ะ ;)

ถ้าพี่ครูไปเชียงใหม่ ฝั่งแม่แจ่ม ไปดอยอินท์ เที่ยวน้ำตก ชมวิวทุ่งนา แล้วเลยไปเมืองฮอด ไปเที่ยวชมออบหลวง ถ้ามีเวลา เข้าไปบ้านวัดจันทน์ ป่าสน งามหลายค่ะ ;) แค่เส้นนี้เส้นเดียว ก็เพลิดเพลินแล้ว ;)

เขียนเมื่อ 

ครูพี่นิว บันเทิง ชีพจรลงเท้าไปถึงไหนแล้วคะเนี่ย  ... เดินทางปลอดภัย รอชมภาพค่ะ