ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ : เพื่อให้เนียนในเนื้องาน


อันดับแรกต้องพัฒนาตัวเราเองในเรื่องความรู้ และ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ปี 51  เพื่อให้เนียนในเนื้องาน

 

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นโครงการ พิเศษอีกโครงการหนึ่งของ สปสช. ที่จะส่งเสริมการป้องกันโรคไม่ติดต่อ  ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ เช่นการรับประทานอาหาร ตามยุคสมัย ความเครียด จากภวะปัจจุบัน กิจกรรมการออกกำลังกายน้อยลง  จนมีอาการ หรือลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ เช่นโรค เบาหวาน  โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรค อ้วน สิ่งที่สังเกตได้ง่าย อันดับแรก คือ ความอ้วน หรือ การมีพุง มีรอบเอวที่มาก เช่น ผู้ชาย มากกว่า 90 เซนติเมตร ผู้หญิงมากกว่า 80 เซนติเมตร 

 

          ด้วยความปรารถนาดีของ สปสช. อยากให้คนไทยห่างไกลโรค จึงได้จัดทำนโยบายนี้ขึ้นมา ให้ หน่วยบริการจัดทำโครงการของบประมาณ ตามโควต้า ของประชากรที่รับผิดชอบในเขต พื่นที่

          ประชากร ขานรับ ว่าดี ส่วนหน่วยบริการ หลายหน่วยงาน คงต้องเจอ กับปัญหา และ อุปสรรคในการดำเนินงาน กันพอสมควร โดยเฉพาะ เรื่อง เจ้าภาพ ผู้ดำเนินงาน เนื่องจาก ความซับซ้อน ของโครงสร้าง ที่เกิดขึ้น ทั้งของเก่าของใหม่ (ก้ามปูก็ไม่มั่นใจว่าหน่วยงานอื่นจะ มี โครงสร้างที่ซับซ้อน เหมือสาธารณสุขหรือไม่ ) ก้ามปู ในฐานะ ผู้รับผิดชอบงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลชุมชน เน้นหนักในเรื่องการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์  การคุ้มครองสิทธิผู้รับบริการ มีความเข้าใจว่าโครงการนี้ ต้องร่วมกับงาน ด้านโรคไม่ติดต่อ และ การจัดกิจกรรมในเรื่องนี้งานโรคไม่ติดต่อน่าจะ มีความชำนาญกว่า  ส่วนเรื่องการคีย์ข้อมูล ส่งรายงานการคัดกรอง ความเสียง งานประกัน เป็นผู้จัดการ  อาจด้วยการสื่อสารที่ไม่ตรงกัน หรือ ที่มาของงบประมาณ จึงทำให้มีความคิดว่า น่าจะเป็นเนื้องาน ของงานประกันสุขภาพ ในเรื่องการจัดกิจกรรม โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

         

เอาละนะ เมือเป็นเช่นนี้ก็ต้องมองหาช่องทาง  ในการทำงาน ก้ามปูจะ ทำอย่างไรดีคะ ความรู้ในเรื่องการ ส่งเสริมสุขภาพ การปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ร้างลา มานานเหลือเกิน และ คงไม่ทันสมัย เท่ากับบุคลากรที่ทำด้านนี้อยู่แล้ว  ยอมรับว่าหาทางออก อยู่นานสองนาน เช่นกัน เลย ไปนึกถึงแนวคิดของ งาน ไตรภาคีโดยคุณชายขอบ (ขอแค่จับคู่ กับใครให้ได้ก่อน ) และ งานคนพิการ การบูรณาการโครงการทวีพลัง และ การเข้าถึงสิทธิ์คนพิการ อำเภอเขาชัยสน 

 

เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็ต้องเนียนจากส่วนพื้นที่  ก็ ชี้แจง ให้หน่วยบริการทุกหน่วย ได้ทราบถึง โครงการนี้  และ ให้หน่วยงานที่สน ใจ ในเรื่องนี้ เขียนโครงการขึ้นมา โดยที่เขียนว่าใคร อยากทำอะไร อย่างไร เมื่อได้โครงการมา แล้ว (ไม่ได้ทุกหน่วยหรอนะคะ ก็แสดงให้เห็นว่ามีหน่วยงานที่สนใจ อย่างน้อยเราก็ได้ใจมาแล้ว )    หลังจากนั้นก็นำหน่วยงานที่เขียนโครงการ มาคุยกัน (สถานีอนามัย ไสยนายขัน ท่าลาด  ท่าควาย  ควนหมอทอง โคกยา  และ รพ เขาชัยสน ) บูรณาการร่วมกัน เป็นโครงการเดียวกัน คือ โครงการ ลดเอว ลดพุง 

 

คณะทำงานโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   ประกอบไปด้วย

นางสะหรอ               หวัดแท่น        นวก.สาธารณสุข       ประธาน

นางศุภิกา                สังข์แสง        จบห.สาธารณสุข       รองประธาน

นางสุนีย์                  เกตุนิ่ม          พยาบาลวิชาชีพ        กรรมการและเหรัญญญิก

นางจริยา                 คงเกลี้ยง       นวก.สาธารณสุข       กรรมการ

นางเสาวนีย์              ยิ่งดำนุ่น        จพ. สาธารณสุข        กรรมการ

นางสาวพรภิมล         จรูญกิจอนันต์ พยาบาลวิชาชีพ        กรรมการและ รองเลขาฯ

นางสาวดวงใจ          คำคง            พยาบาลวิชาชีพ        กรรมการ และเลขาฯ

 

เราทั้งทีม ก็ต้องมาช่วยกันทำปรับหลักสูตร และ จัดทำโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพในเขตพื้นที่ และ อันดับแรกต้องพัฒนาตัวเราเองในเรื่องความรู้ และ การปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ เราบอกว่า ประธานต้องเห็นชัดขึ้น เราจึงมีการเดินนกเพนกวิน กันก่อนการประชุม ทุกครั้ง ไม่ได้เป็นข้อตกลง แต่ ปฏิบัติ โดยปริยาย

 

ความเห็นของก้ามปู คิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี และ น่า จะ มีต่อและก้ามปูเชื่อว่าปีต่อไป จะเนียนในเนื้องาน ละ อยากให้เป็นโครงการที่หน่วยบริการอยากทำเพื่อได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ของประชากรในพื้นที่ ไม่คิดว่าเป็นการเพิ่มภาระงาน หาก การปรับเปลี่ยนได้ผล ภาระงานในอนาคต ของเราก็จะลดลง ด้วย(พลพลอยได้ อย่าพึ่งคาดหวัง )

 

          หากหน่วยบริการไหนมี วิธีการดีๆ ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนะคะ

 

 

หมายเลขบันทึก: 196909เขียนเมื่อ 27 กรกฎาคม 2008 14:23 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 พฤษภาคม 2012 17:09 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (13)

สวัสดีค๊ะ คุณพี่ก้ามปู

ที่แวะไปอวยพรให้โอ้นะคะ

โอ้ถือว่าเข้าข่ายโรคอ้วนแล้วหละคะ

ตอนนี้หนัก 65 สูง 163 เมื่อก่อนผอมคะ

แต่พอมาเป็นไทรอย ก็เลยอ้วนค๊ะ

อยากมีลูกแต่ยังไม่มีเลยค๊ะ

รอนานแล้ว ยังงัยก็ให้คำปรึกษาโอ้บ้างนะคะพี่ก้ามปู

 • ดีครับ..สา-สุขมีนโยบายดีๆ ออกมา
 • คนอื่นก็จะนั่งรอให้สา-สุขดูแล..

สวัสดีคะ ครูโอ้

 • ยิ้มๆ เลยคะอย่างนี้ต้องเจอกันหลังไมล์ คะ
 • อันดับแรกต้องทำจิตใจ ให้สบายคะ

สวัสดีคะ เกษตร(อยู่)จังหวัด 

สาสุข-เกษตร ที่แท้ ก็จะเป็นเกลอ งานกันแล้วนะคะ

สวัสดีครับ

แวะมาเยี่ยมครับ

การส่งเสริมสุขภาพ ผมว่าอย่างแรก

ต้องให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นประโยชน์

เห็นถึงอันตราย

เห็นคุณค่าของการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ

ตามด้วยกิจกรรมที่สามารถทำงานประจำเป็นการออกกำลัง และ

รักษาสุขภาพไปด้วยยิ่งดีใจ

เช่น

ออกกำลังขณะทำงาน

รับประทานอาหารที่เกิดประโยชน์ มากกว่าที่ชอบ หรือ

ปรับสิ่งที่ชอบด้วยการลดโทษ และมีประโยชน์มากกว่าโทษ

พูดง่าย แต่ก็ทำยากนะครับ

จะลองไปคิดเป็นการบ้านดูครับ

สวัสดีค่ะพี่ก้ามปู

 • แหะแหะ เหมือนกันเลยค่ะพี่ก้ามปู เกดควงทำเองมา 2 ปีแล้วค่ะ ปีนี้ขอลาออกจากการเป็นเจ้าภาพไปแล้ว แต่ยังช่วยในช่วงการส่งข้อมูลผ่าน web น่ะค่ะ
 • ที่ รพ จะคล้ายๆกับที่พี่ก้ามปูค่ะ หากมีอะไรที่ผลิตจาก สปสช จะกลายเป็นหน้าที่งานประกันฯทั้งหมด
 • ปีนี้ส่งงานให้พี่ที่ดูแลสถานีอนามัยในเขตรับผิดชอบค่ะ
 • การดำเนินงานกรณีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะค่อนข้าง ซับซ้อนนะคะ ต้องเขียนโครงการเผื่อไว้ตั้งแต่ปีก่อน แล้วต้องขออนุมัติทำโครงการเนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องใช้เงิน(ถึงแม้จะได้เงินคืนมาก็ตาม)เค้าว่าคนละส่วนกันค่ะ ต้องหากลุ่มเป้าหมายที่เราจะเข้าไปดำเนินการ ทั้งสิทธิข้าราชการ ประกันสังคม ยากหน่อยค่ะ แต่พี่พี่เค้าตั้งใจทำกันมากค่ะ พรุ่งนี้เห็นว่าออกปรับเปลี่ยนฯรอบแรก
 • สงสัยต้องขอเข้าโครงการ ลดเอว ลดพุง กับพี่ก้ามปูซะแล้วเนื่องจากหลังคลอดมาปีกว่าแล้วพุงยังไม่ยุบเลยค่ะ
 • กำลังใช้วิธี มื้อเย็นกินผักต้มจิ้มน้ำพริกอยู่ค่ะ จะพยายาม เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเองค่ะ
 • เป็นกำลังใจให้พี่ก้ามปูนะคะ

สวัสดีคะ ผศ. เพชรากร หาญพานิชย์

ขอบคุณมากคะ สำหรับแนะนำ คะ จะนำไปปรับใช้กับโครงการนะคะ

 

สวัสดีปู

หลบจากทุ่งคา (ภูเก็ต)

อาบน้ำ ปะแป้ง แต่งตัวเสร็จ แขบเข้าหาความเคลื่อนไหว

เวทีประกวดนวรรตกรรมทีภูเก็ต

เป็นการต่อ เชื่อม ยึด โยง

การเรียนรู้ที่ยังไม่พร้อม (ครูนง)

มาสู่การทำไปเรียนไป (คุณน้อง)

เป็นการหัดในไถ (พีเล็ก)

มาเป็นการหายใจในปี่ (น้าแก้ว สังข์ชู)

ขอบคุณการทำความดี

ที่ทำให้มีโอกาสดีดี

เดินนกเพนกวิน เป็นยังไงคะ เผื่อจะเอาไปทำบ้าง

ไม่ได้เปิดมาอ่านความรู้เสียนาน

ตอนนี้เขาชัยสนกำลังฮิตหรือว่าเป็น talk of the town

กล้วยทอด 1 ชิ้นให้พลังงาน ? แท่น แท้น 129 kcal นะจ๊ะ

เป็นโครงการที่ดีมากครับ

ทำสิ่งที่ง่าย ๆ ก่อนครับ เช่น

ชี้ให้ถึงอันตรายของโรคอ้วน

อาหารการกิน เป็นต้น

 

ก่อนอื่นต้องขอโทษที่เข้ามาเที่ยวเว็ปของคุณพี่เพราะมีอะไรดีๆเยอะแยะวันหลังจะเข้ามาเที่ยวไหมนะคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี