วันนี้วันอาทิตย์ค่ะ  เป็นวันหยุดราชการนะคะ   ไม่มีการเรียนการสอน(ปกติ)   แต่โรคภัยไข้เจ็บไม่มีวันหยุดค่ะ   กลุ่มนิสิตแกนนำวัยใสฯ  ก็ไม่หยุดเช่นกัน  วันนี้เด็กๆแกนนำวัยใสฯได้จัดกิจกรรม  สัมมนาแกนนำวัยใสต้านภัยเอดส์  ปีที่ 2   ขึ้นที่ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต  (ติดห้อง DSS  อิอิ ) เด็กๆแกนนำวัยใสฯปีนี้ นับเป็นปีที่ 2 แล้ว  ที่ได้รับทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ค่ะ

          ครั้งนี้เราได้รับความกรุณาจาก  วิทยากรมืออาชีพ  คุณสุริยันต์ ช่อประพันธ์ (พี่แจ๋ว) จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  และคุณเกศมุกดา  จันทร์ศิริ (พี่นิด) จากโรงพยาบาลมหาสารคามค่ะ พี่ๆเป็นวิทยากรมืออาชีพจริงๆนะคะ  เนื่องจากทางกองกิจการนิสิตมีกิจกรรมทับซ้อนกัน  เราจึงเตรียมยืม Projector ในห้องประชุมไม่ทัน  อันที่เคยมีก็ต้องนำไปใช้ในงานนอกสถานที่แล้ว  ทางนิสิตแกนนำวัยใสฯ  จึงยืมไม่ทัน  ติ๊กต่อกๆ ทำไงดี...

          พอท่านวิทยากรมืออาชีพมาถึงท่านมาพร้อมกับโน๊ตบุค โปรเจคเตอร์และกระเป๋าเดินทางแบบมีล้อใบใหญ่ๆ อีก 2 ใบค่ะ (ในนี้มีของเล่นเยอะแยะเลย  อิอิ )  ต้องกราบขอบพระคุณพี่ๆวิทยากรมืออาชีพมากเลยค่ะ  และกราบขออภัยในความไม่สะดวกของเราด้วย   

A01

กิจกรรมช่วงเช้า  เป็นการพูดคุยกว้างๆ ถึง โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆ  และสถานการณ์โรคเอดส์ของประเทศไทย  ตลอดจนในจังหวัดมหาสารคาม  ที่มีความชุกอยู่ที่กลุ่มอายุ 25 - 29 ปีค่ะ

สอดแทรกด้วย กิจกรรมเสริม  อิอิ  กิจกรรมเสริม สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเอดส์  ด้วยค่ะ  เช่น กิจกรรม แลกน้ำ  ซึ่งเด็กๆสนุกกันมาก  ทำให้ภาพของ sex network ชัดเจนขึ้นค่ะ

กิจกรรมช่วงบ่าย  เด็กๆแกนนำวัยใสฯ  ทั้ง 20 คนจากหลายๆคณะ  ได้ตั้งวง ลปรร.กัน  เพื่อหาแนวทางในการรณรงค์เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและป้องกันโรคเอดส์ในสถานศึกษากันต่อค่ะ

          ภาพบรรยากาศสนุกกันนะคะ   เพราะ concept เราจะรณรงค์การป้องกันโรคเอดส์แบบเพื่อนเตือนเพื่อนค่ะ  เราไม่สามารถห้ามวัยรุ่นไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ได้  เราจึงต้องส่งเสริมการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย การเข้าถึงถุงยางอนามัยให้มากขึ้นค่ะ

          และผู้เขียนที่ทำงานกับคนพิการมาเกี่ยวอะไรกับเด็กๆวัยใสฯนี้   อิอิ  ในนามของพยาบาลเก่าไงคะ  จึงต้องดูแลโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในสถานศึกษาด้วยค่ะ  ก็...จนกว่าจะผ่องถ่ายไปยังผู้ที่ชำนาญการและมีทักษะการจัดกิจกรรมที่ดีกว่าค่ะ