ค่ายอังกฤษ-ไทย..เริ่มเปิดอย่างเป็นทางการ...มโหฬาร..ที่บางลี่

     วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ เวลาประมาณ ๐๘.๑๐ เศษๆ ท่านรองธรรมรงค์ เกรอด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุพรรณบุรีเขต ๒ ประธานในพิธีเปิด โครงการค่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย โรงเรียนบางลี่วิทยา ที่มี อ.ขจิต ฝอยทอง เป็นวิทยากรใหญ่ ก็เดินทางมาถึง

     ทางโรงเรียนต้องรับด้วยขบวนกลองยาวและอังกะลุง ตัวแทนนักเรียนที่เข้ารับการอบรม กราบขออภัยแล้วติดดอกไม้ที่เสื้อของท่านประธาน จากนั้นท่านประธานก็เดินเข้าสู่สถานที่อบรม น้องข้าวฟ่างเป็นพิธีกร เรียนเชิญท่านประธานกราบนมัสการพระรัตนตรัย และเรียนเชิญขึ้นแท่นพิธี น้องเพ็ญจมาศ เป็นตัวแทนกล่าวรายงาน เป็นภาษาอังกฤษ น้องข้าวสวย แปลเป็นภาษาไทย จากนั้นนักแหล่นำทีมโดยน้องจิ ที่กลับมาช่วยโรงเรียนบางลี่วิทยาและช่วยครูขจิต ก็แหล่เป็นร้อยกรอง มีน้องเปิ้ล น้องหนูเล็ก น้องชมพู่ช่วยกันแหล่ เมื่อเสร็จขั้นตอนการรายงาน ท่านประธานก็กล่าวเปิดเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย และบรรยายพิเศษ จากนั้น อ.ขจิตจึงนำเข้าสู่กิจกรรมต่อไป