ขอบคุณในทุก ๆ ชีวิต และ G2K อันเนื่องมาจากการเติมเต็มผ้าป่าหนังสือ ฯ

ผมขอขอบคุณโลกแห่งการเรียนรู้ที่มีชื่อว่า “G2K” อย่างมากมายมหาศาลที่เป็นพื้นที่แห่งชีวิตที่นำพาผองเราให้มาพบพานกันอย่างมหัศจรรย์

ผมเพิ่งกลับจากการจัดกิจกรรม"ผ้าป่าหนังสือ
เพื่อเด็กรักป่า"
โดยชมรมศึกษาผลงานวิทยากร เชียงกูล  รวมถึง "โครงการสายธารความรู้สู่เด็กและเยาวชน"  โดยองค์กรนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ผมไม่รู้จะเริ่มต้นเขียนบันทึกจากประเด็นใดดี  หรือแม้แต่การเริ่มต้นที่จะขอบพระคุณใครบ้าง  เพราะทุก ๆ  ประเด็น  และทุก ๆ คนล้วนแล้วแต่สำคัญ  มีความหมายและยิ่งใหญ่อย่างมหาศาลในจิตใจของผม

 

แต่เหนือสิ่งอื่นใด.  ผมคงไม่ย้อนกลับไปสู่การน้อมคารวะเกี่ยวกับที่มาที่ไปอันเป็นเสมือนสายธารการก่อเกิดกิจกรรมนี้   เพราะเห็นว่าได้มีการนำเสนออย่างหลากหลายและแจ่มชัดอยู่แล้ว 


ใจจริง.  ผมไม่อยากรีบร้อนเขียนบันทึกนี้นัก  เพราะอยากให้ตนเองพร้อมที่สุดแล้วค่อยเขียนออกมา  รวมถึงการอยาก "หนูนิด"  ในฐานะแกนนำของกิจกรรมที่ริเริ่มได้เขียนเบิกร่องถึงผลสรุปของกิจกรรมเสียก่อน  เสร็จแล้วจึงถึงคิวที่ผมจะนำเสนอในสไตล์ของผมเอง.

 


เหนือสิ่งอื่นใด.
ผมขอขอบคุณโลกแห่งการเรียนรู้ที่มีชื่อว่า
“G2K”   อย่างมากมายมหาศาลที่เป็นพื้นที่แห่งชีวิตที่นำพาผองเราให้มาพบพานกันอย่างมหัศจรรย์  ถึงแม้บางท่านอาจจะยังไม่เคยพบเจอตัวจริงของกันและกันก็ตาม

แต่ถึงกระนั้น  ผมก็กล้าพอที่จะกล่าวย้ำอย่างหนักแน่นว่า  เราเองก็ปฏิเสธไม่ได้กระมังว่า  ถึงแม้เราอาจจะยังไม่เคยพบเจอตัวจริงซึ่งกันและกัน 

แต่การเข้ามาใช้ชีวิตและเรียนรู้ชีวิตใน G2K นั้น   ก็เป็นประหนึ่งการพานพบตัวจริงของกันและกัน .. เป็นการพบพานผ่านบันทึกและถ้อยคำที่เปี่ยมไปด้วยมิตรภาพอันแสนงามอย่างไม่เคลือบแคลง

 

และการได้พบเจอกันทั้งโดยตัวจริงและสัมผัสผ่านบันทึก  ก็นำพามาสู่การทำงานเพื่อสังคมในรูปแบบต่าง ๆ  ทั้งโดยการใช้ทุนทางปัญญา  ทุนทางสังคม หรือแม้แต่การระดมทุนตามกาละก็มีให้เห็นเป็นบางครั้งบางคราว  

และครั้งนี้  ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า  ส่วนหนึ่งอันเป็นความสำเร็จของกิจกรรมที่เพิ่งผ่านพ้นไปนั้น   ได้รับการหนุนส่งอย่างมีพลังจากบรรดาบล็อกเกอร์จำนวนมาก  -  ที่ผมขอน้อมคารวะด้วยใจอย่างใสพิสุทธิ์

 

ซึ่งนั่นก็หมายถึงการน้อมคาราวะต่อ G2K ..ที่นำพาให้เราได้มาพบเจอกัน  และเป็นพื้นที่ในการสื่อสารความร่วมมือต่าง ๆ เพื่อนำพาการแบ่งปันไปสู่กันและกัน 

ถึงแม้บางครั้ง  ผมเองก็ครุ่นคิดอยู่มากเหมือนกันว่า  แท้จริงนั้น  ผมเพียงแต่ต้องการสื่อสารเรื่องดี ๆ  ผ่านบันทึกเท่านั้น  มิได้มุ่งหมายถึงขนาดการระดมทุนอย่างเอาเป็นเอาตาย  เพราะไม่อยากเห็น G2K เป็นแหล่งโฆษณาของใคร ๆ 

แต่ก็เชื่อเหลือเกินว่า    กัลยาณมิตรทั้งหลายทั้งปวงจะเข้าใจในห้วงคิดของผม  แต่มีใจที่จะดูแลความฝันของคนในสังคมร่วมกัน หรือแม้แต่การน้อมเคารพในความเป็น G2K  แห่งนี้ที่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้อย่างไร้พรมแดนของพวกเราทุกคน


 

 

และนี่คือบทสรุปในแง่ของจำนวนเม็ดเงินที่เกิดขึ้นในกิจกรรมที่ว่าด้วยชื่อผ้าป่าหนังสือเพื่อเด็กรักป่า  โดยชมรมศึกษาผลงานวิทยากร  เชียงกูล   รวมถึงโครงการสายธารความรู้สู่เด็กและเยาวชน โดยองค์กรนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตลอดจนเครือข่ายนิสิตนักศึกษาจาก ม.ราชภัฏสุรินทร์  ม.ราชภัฏบุรีรัมย์  ม.รังสิต  หรือแม้แต่ "เด็กรักป่า" ภายใต้การนำของพี่หน่อยและพี่จืด  บรรดาบล็อกเกอร์ และผองเพื่อนของบรรดาบล็อกเกอร์ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งอย่างน่ายกย่อง  ซึ่งรวมเบ็ดเสร็จแล้วได้เงินมาจำนวน  63,614.50  บาท  ดังนี้

 

    1. เครือข่ายชมรมศึกษาผลงานวิทยากร เชียงกูล   ภายใต้การขับเคลื่อนของหนูนิด, นายบอน และน้อง ๆ  จากม.ราชภัฏบุรีรัมย์  และม.ราชภัฏสุรินทร์   จำนวน  12,400.50 บาท

    2. นักศึกษาจาก ม.รังสิตและท่านอาจารย์วิทยากร เชียงกูล  จำนวน 4,140  บาท

    3. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ภายใต้การขับเคลื่อนของชมรมของนิสิตและทีมงานของบุคลากรในสายงานกิจกรรมและงานพัฒนานิสิต  จำนวน 24,140  บาท 

    4. เครือข่ายบล็อกเกอร์จากทั่วราชอาณาจักร

        4.1  พี่หมูจากสุพรรณบุรี  จำนวน  3,000  บาท

        4.2  พี่กั๊ดจัง พี่พิทักษ์และผองเพื่อน  จำนวน 3,000 บาท

        4.3  นายสายลมและผองเพื่อน  จำนวน  9,419  บาท

    5. โรงเรียนทัพกระบือฯ  จำนวน  200  บาท

    6. ร้านศิริวรรณคลีนิคจากกรุงเทพฯ  จำนวน  2,000 บาท

    7. สมทบจากเงินรางวัลของการแสดงหมอลำของนิสิต มมส  จำนวน 255  บาท

    8. สมทบจากประมูลสิ่งของนานาชนิด  จำนวน  5,060  บาท
  

       

ภายหลังจากค่าใช้จ่ายในกิจกรรมแล้ว  ได้นำเงินที่เหลือมอบเป็นค่าบำรุงห้องสมุดแก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กฯ  4  แห่ง ๆ ละ 4,000  บาท  โดยเบื้องต้นคณะทำงานทั้งหนูนิด.  นายบอน.  นายสายลม. หรือแม้แต่พี่หน่อยและพี่จืดก็มิได้หักค่าใช้จ่ายอันเป็นส่วนตัวใด ๆ  ต่างคนต่างทำกันด้วยใจ คนไกลก็รับผิดชอบค่าน้ำมันกันเองอย่างไม่เกี่ยงงอน  เพราะทุกอย่างว่ากันด้วย ใจ  ล้วน ๆ

 

(การพบพานตัวจริงของบรรดาบล็อกเกอร์..ใครเป็นใคร..เอาใจทายได้เลยครับ..ยกเว้นคุณแดนไทเท่านั้นที่ยุ่ง ๆ กับการดูแลหนุ่มหน้ามนแสนซนจนพลาดโอกาสถ่ายภาพหมู่)

 

 

ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ นั้น  ซึ่งว่าด้วยที่มาที่ไปของหนังสือคงได้บอกเล่ากันอีกรอบ  รวมถึงมิ่งมิตรบางท่านอาจโอนเงินมาสู่บัญชีบ้างแล้วก็มี  เพียงแต่ต้องขออภัยที่ผมยังไม่ได้ตรวจเช็คบัญชีธนาคารอีกรอบ  และหากมีความเคลื่อนไหวใด ๆ  จะนำเรียนและนำไปสู่ประโยชน์อันสูงสุดของชุมชนต่อไป

 

....

 

 

ด้วยจิตคารวะ..

จากนายแผ่นดิน :  ผู้นำสารชั่วคราวในวาระอันเร่งด่วน

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน pandinความเห็น (22)

ดีใจด้วยนะคะ ที่ประสบความสำเร็จเกินคาด เหนือสิ่งอื่นใด อย่าลืพักผ่อนและดูแลสุขภาพด้วยนะคะ

รอติดตามอ่านในบันทึกต่อ ๆ ไปนะคะ

ขอร่วมยินดีในความสุขครั้งนี้ด้วยนะคะ

ผู้นำสารชั่วคราวในวาระอันเร่งด่วน เหมือนเข้าสู่เทพนิยายสำหรับเยาวชนเรื่องใดเรื่องหนึ่งเลยค่ะ

เขียนเมื่อ 

กะว่าจะเอาภาพกิจกรรมในบรรยากาศต่างๆให้ชมกันวันนี้ แต่ว่าเอาภาพออกจากกล้องไม่ได้เลยค่ะ เอาไว้วันพรุ่งนี้หรือไม่ก็วันจันทร์จะนำภาพมาให้ชมกันแบบเต็มตา จุใจเลยนะคะ ส่วนวันนี้ง่วงนอนแล้วค่ะ อิอิอิ

ขอบคุณที่นำพาไปชมและทำกิจกรรมดีๆ เห็นสิ่งดีๆ มีคุณค่า น่าระลึกถึงเสมอเมื่อจากมา 

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

ขอบคุณน้ำใจ ชาว มมส. เครือข่ายชมรมศึกษาผลงานฯ ม.รังสิต ม.ราชภัฎ ฯลฯ

ดีใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสร้างสรรค์ครั้งนี้ครับ

เขียนเมื่อ 

ป้าแดงพลาดโอกาสเลยทั้งๆที่ไปลงความเห็นไว้ ไม่ได้ติดตามข่าวใกล้ชิด กลางวันจะไม่ได้เข้ามา กลางคืนถ้าวันทำงานก็ต้องรีบนอน ขออภัยนะคะ

แต่อย่างไรก็ต้องดีใจด้วยค่ะ กุศลหนุนนำนะคะ 

 • สวัสดีครับพี่
 • ตอนนี้ผมยังอยู่ที่บุรีรัมย์ครับ
 • อิอิ
 • พรุ่งนี้คลอดบันทึกได้แน่นอนครับ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ พี่แป๊ด รัตติยา เขียวแป้น

เมื่อคืนเขียนบันทึกแล้วก็เผลอหลับไปด้วยความเหนื่อยอ่อน  เลยไม่ได้ตอบบันทึกของพี่แป๊ด

ขอบคุณพี่แป๊ดมากเลยครับ..รวมถึงพี่ ๆ น้อง ๆ ทุก ๆ คนที่เป็นแรงหนุนส่งให้กิจกรรมดำเนินไปได้อย่างมีพลัง

ความดีงาม เป็นเรื่องมหัศจรรย์เสมอ..และเชื่อว่าพี่แป๊ดก็สัมผัสความดีงามนั้นได้จากการเป็นผู้ให้ร่วมกัน

...

ขอบคุณมาก ๆ อีกครั้ง  และขอให้พี่แป๊ดและครอบครัวมีความสุขเสมอไป

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ พี่แผ่นดิน

 • กิจกรรมสร้างสรรค์มากครับ
 • ให้กำลังใจทีมงานนะครับ
 • ขอให้มีความสุขทุก ๆ คนครับ
 • ขอบคุณครับ

ขอขอบคุณทุกน้ำใจอย่างมากมายมหาศาล คือ พี่ๆน้องๆ ใน บ้านหลังนี้บ้านแห่งความรู้ บ้านแห่งปัญญาและบ้านแห่งความรัก นั่นคือ บ้าน G2K จากทั้งที่เอ่ยถึงและไม่ได้เอ่ย ตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเข้ามาพักพิง อาศัย ขอบคุณหลายๆเด้ออ้าย

ติดตามอ่านบันทึกขอบคุณได้นะค่ะที่ http://gotoknow.org/blog/myself/191140

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณโลกแห่งการเรียนรู้ที่มีชื่อว่า “G2K” อย่างมากมายมหาศาลที่เป็นพื้นที่แห่งชีวิตที่นำพาผองเราให้มาพบพานกันอย่างมหัศจรรย์

...........................................

เป็นการพบปะย่อยๆของชาวบล็อกนะคะ

.........................................

เราอยู่กัน วันศุกร์ และ 1 คืน และ ค่อนวัน  พอเสร็จงาน ฝนก็ตก

ให้ชุ่มเย็น .....เย็นกาย สุขใจ

ขอบคุณคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ.. ดาวลูกไก่ ชื่นชมยินดี

ก่อนอื่นต้องขอบคุณมาก ๆ ที่ส่งหนังสือมาให้  ถึงแม้จะยังเดินทางมาไม่ถึง  แต่เชื่อว่าพรุ่งนี้ผมคงได้รับ   และคงนำไปสู่การส่งต่อให้ถึงมือเด็ก ๆ ในเร็ววัน

ขอบคุณมาก ๆ อีกครั้ง นะครับ

เขียนเมื่อ 

น้องนุ้ย

เป็นยังไง  หายเหนื่อยหรือยัง.
ยังรออ่านบันทึกนะครับ
หรือไม่ก็นำภาพสวยๆ มาให้ดูได้ชมกันให้ชื่นใจหน่อยนะครับ

ช้าหน่อยก็ไม่เป็นไร..

ขอบคุณล่วงหน้า นะ

 

เขียนเมื่อ 

อาจารย์ค่ะ

ขอขอบคุณอาจารย์และคณะทำงานทุก ๆ คนนะค่ะ

คงมีวาสนาได้ร่วมบุญกันต่อไป

ขอให้อาจารย์มีแฮงหลาย ๆ

เขียนเมื่อ 

นับว่า มิติแห่งความแตกต่างมีหลากหลาย
ในทุีกชีวิตทีี่มาร่วมเติมเต็ม ยังมีช่องว่างที่ยังไม่เต็มให้เติมเสมอ

แต่ในความหลากหลาย จากตาน้ำเล็กๆหลายที่ ย่อมไหลมารวมกัน ณ ที่ใดที่หนึ่ง

 

 

 

 

 

เมื่อลำห้วยสายเล็กๆๆไหลมารวมกัน จากต่างที่มากัน
ก็ย่อมจะเกิดดังอักษรในบันทึกนี้

 

 

 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับพี่

ดูดู๊ ดูเธอทำ ทำไมเธอทำอย่างนั้นได้ ....ทำได้เพราะได้รับการร่วมมือร่วมใจจากพี่น้อง G2K น้องๆนิสิต และอีกหลายๆคนที่ไม่ได้เอ่ยนาม และที่สำคัญหัวเรือในการนำให้เราชาว มมส เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้คือพี่พนัส ขอบคุณมากผมเชื่อว่าบุญกุศลที่ได้ทำในครั้งนี้คงเห็นผลในไม่ช้านี้แน่นอน

ขอบคุณมากครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ พี่พิทักษ์

อันที่จริงทั้งพี่พิทักษ์, ครูกั๊ตและผองเพื่อนของพี่พิทักษ์ก็เป็นกำลังสำคัญสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก ..

ขอบคุณมากเลยนะครับ..
และคิดว่าคงได้ร่วมงานกันอีกครั้ง

 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ pa_daeng ป้าแดง

แค่ป้าแดงเอ่ยปากบอกจะช่วย  ผมก็มีพลังใจล้นเหลือแล้วครับ  และถึงแม้จะพลาดโอกาส.. แต่ครั้งหน้ายังมีให้ร่วมกันอีกเป็นแน่

ขอบคุณมาอีกรอบครับ..

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ..น้องสายลม

ขอบอกว่างานนี้หลายคนแอบปลื้มหนุ่มธนาคารช่างฝันคนนี้ไม่น้อยเลยนะครับ..

ใจดี. อารมณ์ขัน. ชวนฝันและร้องเพลงเก่ง จะให้ใคร ๆ ไม่ปลื้มได้ยังไง

....

 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ  ครูโย่ง

เกือบลืมบันทึกนี้ไปเสียสนิท.
งานผ่านไปได้ด้วยดี.
ผมเองก็มีความสุขกับงาน
ได้เรียนรู้อะไรใหม่ ๆ ...
ทั้งที่คุ้นชินและไม่คุ้นชิน.

ได้ฝึกตนเองในท่าทีที่ไม่เคยเป็นมาก่อน...

ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ หนูนิด

ขอบคุณนะครับ ที่นำพาเราไปยังที่นั่น ...
และขอบคุณที่ให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในความฝันของเด็ก ๆ ...

ขอบคุณครับ -

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีครับ พี่หน่อย  ดอกแก้ว

  มิตรภาพ ที่ไร้พรมแดน
  ประหนึ่งสายฝนฉ่ำเย็น
  และที่ผมกล่าวถึงนั้น
  ก็หมายถึง....
  ทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้น ณ เด็กรักป่า
  ........
 • ขอบคุณมาก ๆ ....นะครับ