เดือนกว่า ๆ...ใน Gotoknow.org จนถึง 27 พ.ค.2551

ช่วงเวลาเพียงเดือนกว่า ๆ ผมได้อะไรมากมายจาก G2K อยากให้ทุกคนเข้ามาเรียนรู้ร่วมกัน

 

       จากการเข้ามาใช้บริการ Gotoknow.org ตั้งแต่ 9 เมษายน 2551 เป็นช่วงระยะเวลาไม่ถึง 2 เดือน จนถึงวันที่ 27 พ.ค. 2551 อันเป็นวันครบรอบ 3 ปี ของ Gotoknow.org (น่าจะยังถือเป็นน้องใหม่ใน G2K -ไม่รู้ไปมัวทำอะไรอยู่ที่ไหน เข้ามาช้ามาก) อยากขอชื่นชม  อธิบายสิ่งที่ได้รับ  สะท้อนจุดเด่นของทีมงาน และให้ข้อเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อ G2K หรือผู้สนใจทั่วไป ดังต่อไปนี้

 

 

ขอชื่นชม

 • ถ้ามีคนถามว่า ในชีวิตนี้ "ท่านมีผลงานอะไรฝากไว้กับประเทศบ้าง ที่จัดเป็นผลงานสร้างสรรค์ ที่สำคัญ ๆ" ผมคิดว่า ดร.ธวัชชัย  ดร.จันทวรรณ  คุณมะปรางเปรี้ยว และทีมงาน สามารถอ้างอิงผลงานชิ้นนี้ได้อย่างน่าภาคภูมิใจ  เป็นผลงานประเภทบริการทางวิชาการที่สะท้อนถึง การมีจิตสาธารณะ ที่ยิ่งใหญ่

สิ่งที่ผมได้รับ(ผมเข้ามาใช้บริการ 1 เดือน กว่า ๆ)

·       ได้เรียนรู้หลาย ๆ เรื่องที่ไม่เคยรู้  ได้ข้อคิด ได้แนวปฏิบัติ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานและดำเนินชีวิต

·       ผมได้อ่านหลายเรื่อง จาก ศ.วิจารณ์ พานิช รู้สึกเหมือนได้รับการถ่ายทอดลมปราณ 60 ปี(เรียนลัด) เสียดายในชีวิต ผมน่าจะได้อ่าน ได้ฟังแนวคิดของบุคคลเช่นนี้ ตั้งแต่ผมยังหนุ่ม

·       ผมได้เห็นบรรยากาศ ความรัก ความผูกพัน แบบทางไกล ระหว่างสมาชิก แบบไม่น่าเชื่อ(เช่น โก๊ะจิจัง จะไปเข้าเรียน ม.ศิลปากร คนแห่อวยพรกันเพียบ) และได้เห็น "ความรู้สึกของคนที่หวังดีต่อกันด้วยความจริงใจ"(เช่น พอมีมือใหม่เข้ามา พี่เก่าจำนวนมาก จะแห่กันไปให้กำลังใจในการเขียนบันทึก ทั้งๆ ที่ไม่รู้ว่าคนนี้จะบันทึกได้รู้เรื่องหรือเปล่า เสมือนทุกคนนั่งเฝ้าคอยให้กำลังใจคนอื่น อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา)

·       ผมได้มีโอกาสเผยแพร่ข้อคิดบางอย่างที่มีอยู่ในสมองของผม เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แม้จะไม่มากนัก แต่คิดว่า สักวันหนึ่ง มันไม่ควรล้มหาย ตายจาก ไปพร้อมกับชีวิตผม

·       ผมได้ใช้สื่อ  บทความ แนวคิด ต่าง ๆ ใน G2K เพื่อประกอบการบรรยาย ทำให้การเป็นวิทยากรมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น(ผมเคยได้รับรางวัลวิทยากรดีเด่นจาก ม.มหิดลน่ะ ...อย่าหาว่าขี้คุยล่ะ..อิ อิ-หัวเราะแบบ G2K)

·       ในระยะ 1 เดือนที่ผ่านมา ผมได้เขียนบันทึกแนวคิดหลายเรื่อง เพื่อแบ่งเบาภาระ ตอนที่ได้รับการเชิญไปบรรยาย ภาคพื้นดิน(ในห้องประชุม) โดยหลายครั้ง หลายหัวข้อ เพียงบอกผู้ฟังว่า ขอให้เข้าไปอ่าน แนวคิดเรื่องนี้ ใน G2K นะครับ ผมเขียนรายละเอียดไว้แล้ว.. แค่นี้ก็จบการบรรยายได้แล้วครับ สะดวกไหมล่ะ(อิ อิ..รับค่าบรรยายแล้วกลับได้เลย)

·       ผมใช้เป็นช่องทางในการนิเทศครู อาจารย์ในประเทศ ในหลาย ๆ เรื่อง(ที่เป็นสมาชิกขาประจำของผม ทั่วประเทศ)

·       ขณะนี้ ผมแจ้งสมาชิก ที่สนใจ ด้านการวิจัย การวัดและประเมินผล  ว่า หลังจากผมอายุ 55 ผมจะลด หรือ งด การบรรยาย "ภาคพื้นดิน" ผมจะเน้นการ บรรยาย ภาคอวกาศแทน อาจจะผ่าน G2K (ถ้าไม่มีใครปิดเสียก่อน)

·       พอนะครับ....ผมพรรณนาสิ่งที่ผมได้รับและสื่อสารผ่าน G2K ไม่หมดหรอกครับ....นี่ แค่เข้ามาใช้บริการเพียงเดือนกว่า ๆ นะครับ...ถ้าเข้ามาใช้นานกว่านี้ ผมอาจเข้ามาครอบครอง G2K แล้วก็ได้ (อิ อิ)

 

 

จุดเด่นของทีมงาน

·       ผมคิดว่า มีจิตสาธารณะสูง (เท่าที่สังเกต)

·       มีความกล้า...กล้าต่อสู้  กล้าต่อว่า  กล้าสอน เมื่อเห็นอะไรไม่ถูกต้อง(เช่น ดร.ธวัชชัย สั่งสอน นิสิตปริญญาโท  สำหรับผมเอง ได้รับคำสอน คำเสนอแนะจาก คุณมะปรางเปรี้ยวหลายครั้ง จนคิดว่า ขณะนี้ น่าจะดูดี หรือ เข้าท่ามากขึ้น ในการนำเสนอความคิด...ตอนแรก เข้ามาทำแบบเชย ๆ หลายครั้ง อย่าถือสานะครับ กับคนแก่คนหนึ่ง ที่เคยเรียนวิชาคอมพิวเตอร์แบบสมัยโบราณเมื่อ  23 ปีมาแล้ว หลังจากนั้นไม่เคยเข้ารับการอบรมหรือเรียนกับใครอีกเลย แม้แต่คอร์สเดียว ใช้วิธีลองผิดลองถูก เอาเองตลอดเวลา)

สิ่งที่ผมอยากให้ทำ เร็วนี้และในอนาคต

·       สังเคราะห์องค์ความรู้ด้านต่าง ๆ แล้วจัดทำเป็น ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้าน... หรือ  หรือ จัดทำเป็นหนังสือ  เกร็ดความรู้ด้าน.... จัดจำหน่าย แล้วหาเงินเข้ากองทุน G2K

·       ดร.ธวัชชัย/ทีมงาน ลองทำแบบสอบถาม ประเมินความพึงพอใจ( Reaction Evaluation)ของผู้เข้ามาใช้บริการสักฉบับ นะครับ Post ไว้ ให้คนเข้ามา Rating จะดีไหมครับ จะได้นำข้อมูลเสนอ หรือเสริมแรงในการให้ทุนของ สสส หรือ องค์กรอื่น ๆ อีกทางหนึ่ง

·       สำหรับข้อเสนอในเชิงเทคนิค ผมยังไม่มีความรู้พอที่จะแนะนำครับ

..ผมขอชื่นชมทีมงาน  มอ. และองค์กรที่สนับสนุน  ด้วยจริงใจ....

                        รศ.ดร.สุพักตร์  พิบูลย์

         ภาควิชาการวัดและประเมินผล  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มสธ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนคุณภาพ องค์กรคุณภาพ และ คนคุณภาพความเห็น (22)

สวัสดีคะ อาจารย์สุพักตร์

ขอบคุณมากคะ ที่มาได้ร่วมเขียนบันทึก AAR

GotoKnow.org จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาไทย

ขอบคุณคะ

เขียนเมื่อ 

ตามมาขอบคุณอาจารย์เช่นกัน แล้วจะรอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับลูกศิษย์อาจารย์นะครับ ขอบคุณครับ

สวัสดีครับ คุณมะปรางเปรี้ยว 

 • ผมติดตามอ่าน AAR-Gotoknow รายการต่าง ๆ ที่สมาชิกร่วมกันเขียนแล้ว รู้สึกชื่นใจแทนคุณมะปรางเปรี้ยวและทีมงานนะครับ...เป็นความสำเร็จที่น่าภูมิใจครับ

อ.ขจิต ครับ

 • ผมเข้ามา G2K ช่วงสั้นๆ เสียดายโอกาสในชีวิต รู้จักอาจารย์ช้ามาก อาจารย์เป็นคนที่คอยเสริมแรงให้ผู้อื่น ได้ยอดเยี่ยมมากเลยครับ รวมทั้งการคอยช่วยเหลือและเสริมแรงให้ผม ตั้งแต่เข้ามาใน G2K ใหม่ ๆ ...ซาบซึ้งใจครับ
 • ถ้าลูกศิษย์เข้ามาเมื่อไร หรือแจ้งความก้าวหน้ามา ผมจะบอกให้ไปพบอาจารย์ที่ห้องนะครับ...จะบอกเขาว่า "เดินไปอีก 2 BlocK" ห้องอาจารย์ขจิตอยู่ทางขวามือ เขียนหน้าห้องว่า "คนพเนจร"
เขียนเมื่อ 

ท่าน ดร.สุพักตร์ ที่เคารพ ตามมาดูผลงานของท่าน และขอชื่นชมในความร้ความสามารถของท่าน โปรดเป็นตำราเรียนทางอากาศเสนอแนะพวกเราชาว G2K ต่อไป

เรียน อ.ทศพลP

 • ขอบคุณมากครับ ที่เข้ามาชมและเสริมแรง/ให้กำลังใจ
 • ผมเองก็ติดตามงานของท่าน โดยเฉพาะความสนใจในเรื่องลูกเสือ จริง ๆ แล้ว ถ้าเราทำกันอย่างจริงจัง จะสามารถแก้ปัญหาในเรื่องความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมของเด็กไทยได้ แต่ปัญหาคือ กิจกรรมมันไม่เข้มข้นพอ เรามีกิจกรรมลูกเสือเพียง 1 คาบ/สัปดาห์ คงยากที่จะทำให้ลูกหลานเป็นคนดีได้ น่าจะต้องทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มี กิจกรรมนอกเวลาอย่างชัดเจน จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับวิชาอื่น ๆ มี Port Folio วิชาลูกสือ ที่ชัดเจน ฯลฯ(ต้องคิดกันอย่างจริงจังและเป็นระบบ)
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์

แวะมาทักทายในฐานะศิษย์เก่า มข. ด้วยกัน

ขอชื่นชมผลงานอาจารย์ค่ะ

เกศนี

 • ขอบคุณมากครับ คุณเกศนี
 • ดีใจมากครับ ที่พี่น้องชาว มข.แวะมาทักทาย
ครูคิม
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ที่เคารพอย่างสูง

ดิฉันได้พบกับตัวจริงเสียงจริงของท่านที่โรงเรียนหอวัง (การนำเสนองานวิจัย) เมื่อปี 2549 ดิฉันได้ยินและประทับใจคำว่า "ต้องการเห็นงานวิจัยจิตสาธารณะ" ตั้งแต่นั้นมาดิฉันได้ค้นหาและศึกษาคำว่า "จิตสาธารณะ" ตลอดมา และได้นำมาใช้กับโรงเรียนบ้านนอกที่ดิฉันอยู่ ต่อสู้ฝึกเด็ก ๆ มา จนถึงปัจจุบันโรงเรียน(ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู)เห็นความสำคัญได้จัดทำ "โครงการนักเรียนจิตสาธารณะโดยชุมชนมีส่วนร่วม" กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำของ สพท.พิษณุโลก เขต 3 ค่ะ มีเกร็ดเล็กน้อยที่พอเผยแพร่บ้างที่ www.krukimpbmind.com มาจากคำว่า (pbmind= public mind) แต่ก็ยังมองไปอย่างสับสนว่า "จิตสาธารณะที่ฉันให้ความสนใจมานาน จะไปได้ราบรื่นอย่างไร" วันนี้ดิฉันติดตามเรียนรู้บางอย่างจากอาจารย์ธเนศ และได้เข้ามาที่ นับว่าโชคดีมากค่ะ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

นพวรรณ พงษ์เจริญ (ครูคิม)

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ สพท.พิษณุโลก เขต 3

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะท่านอาจารย์สุพักตร์

ชื่นชมแนวคิดของอาจารย์มากค่ะ โดยเฉพาะแนวคิดเรื่องการบรรยายภาคอวกาศ

แค่ใด้ทราบแนวคิด คุณครูทั้งหลายคงสุดปลื้มค่ะ เพราะจะได้มีโอกาสติดตามผลงานของอาจารย์กันทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ชื่นชมดร.คนเก่งที่มีจิตสาธารณะ เอื้ออาทรและช่วยเหลือคนอื่นอย่างมีมิตรไมตรี ดิฉันเคยสอนนักเรียนเรื่องจิตสาธารณะแต่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จ เพราะเด็กๆเขาคงยังไม่รู้คิดคงต้องใช้เวลายาวนาน คิดอยู่เสมอจะสอนเขาอย่างไรดีจะได้ผลเร็ว ใช้วิธีสอนโดยใช้วิธีการแห่งศรัทธาคือทำตัวให้เป็นตัวอย่างค่ะสำเร็จน้อยแต่ก็ไม่เคยท้อใจค่ะ ขอบคุณอาจารย์อีกครั้งที่ให้แนวคิดดีๆ

สวัสดีครับ อ.ปรีดา

 • เลยได้มีโอกาสเจอกันบ่อย รอบนี้ ผมเข้ามาตอนใกล้ 5 ทุ่ง หรือก่อนนอน
 • ยินดีครับ ที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • เดือน กรกฎาคม เป็นต้นไป ทุก พฤหัส เวลา 16.00-17.00 น. ผมจะจัดรายการวิทยุ รายการ "วิจัยเพื่อพัฒนางาน พัฒนาการเรียนรู้"  เป็นรายการสด รายละเอียดผมจะแจ้งให้สมาชิกที่สนใจทราบอีกครั้งหนึ่งครับ(เป็นรายการวิทยุของ มสธ.นะครับ)
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ...ท่านอาจารย์สุพักตร์

 • จากการได้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ในวิชาแนวคิดฯ(เรียนภาคพื้นดิน)....ทำให้ได้รับแนวคิด และมุมมองทางการศึกษา...การดำเนินชีวิตที่กว้างขึ้น...ตอนที่ปิดคอร์ส..ยังคุยกับเพื่อนๆ ว่าเสียดายบรรยายกาศการเรียนรู้แบบนั่น  แต่ด้วย G2K ทำให้หนูยังได้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต.....แบบภาคอากาศ
 • หนูพยายามชวนเพื่อนๆดุษฎีสีเขียวทอง...มาร่วมที่นี่...แต่ก็ยังไม่สำเร็จค่ะอาจารย์ ต้องพยายามต่อไป
 • ขอบพระคุณค่ะ...สำหรับทุกบันทึกที่มีประโยชน์ต่อสังคม

สวัสดี คุณรุจิดา

 • ดีมากเลยครับ ที่เข้ามาแลกเปลี่ยน
 • กำลังนั่งดูเครื่องมือวิจัยให้กับลูกศิษย์ในโครงการวิจัย เปิดมาเจอ เลยตอบทันที
 • การชวนคนอื่น ๆ เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คงเป็นเรื่องยากพอสมควร แต่สำหรับลูกศิษย์รุ่นต่อไป ที่กำลังจะปฐมนิเทศวันเสาร์-อาทิตย์นี้ ผมตั้งใจว่าจะชักชวนเขาเลยในวันปฐมนิเทศ น่าจะได้ผลดี

 

 • ผมเข้ามาเป็นสมาชิกก่อนท่านดร.สุพักตร์ ทุกสิ่งที่ท่านพูดตรงกับที่ผมรู้สึก เพียงแต่ผมไม่สามารถเขียนได้ครอบคลุมและครบถ้วนเหมือนท่านครับ
 • ยินดีครับกับศิษย์เก่า มข.ดีเด่น ปีที่ท่านรับสมนึกส่งข่าวให้ทราบแต่ผมติดนำเสนองาน Ed Symposium ที่อุดรธานี ครับ
 • แอบไปอ่านเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยของท่านแล้ว ดีมากเลยครับ ผมต้องทำวิจัยในโรงเรียนอยู่แล้วตามที่ สมศ.กำหนดให้มีในการประเมินรอบที่ 3

สวัสดีครับ ผอ.บรรจง

 • ขอบคุณมากครับที่เข้ามาเยี่ยมเยียน
 • สบายดีนะครับ
 • มีโอกาสค่อยเจอกัน
 • เดือนกันยายน ตั้งใจว่าจะขึ้นไปขอนแก่น
เขียนเมื่อ 

KM มือใหม่ครับอาจารย์

* ศิษย์ มสธ. ครับ แต่เรียนไม่จบ เหลืออีก 2 ชุด ไม่จบซักกะทีเลยเลิกเรียน

* ความคิดเห็นของอาจารย์ที่นำเสนอ นั้น ชัดเจนตรงใจทุกอย่างครับ เพราะผมก็แอบซุ่ม ดู GOTOKNOW~ มาตั้งนานแล้ว / แถมเคย อบรมเรื่องบลอก ด้วย / แต่ไม่ได้ทำอย่างต่อเนื่องครับ

* นักศึกษา มสธ น่าจะใช้บลอกในการสื่อสารกับอาจารย์ นะครับ /ฝึกการคิด การเขียน / รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนอื่นๆ ด้วย

สวัสดีครับ อ.ธวัชชัย

 • สมัครเรียนใหม่ก็ได้นะครับ ชุดที่มีปัญหา ใช้วิธีเข้ารับการอบรมเข้มก็ได้ครับ(ส่วนที่ผ่านมาแล้วก็ขอยกเว้นได้)
 • ขอบคุณมากครับที่เข้ามาแลกเปลี่ยน
 • สักวันหนึ่ง การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต น่าจะเป็นทางเลือกที่สำคัญอย่างแน่นอนครับ
เขียนเมื่อ 

อนุโมทนาในความตั้งใจดีของอาจารย์นะคะ

เป็นกำลังใจให้ และอยากให้อาจารย์รักษาสุขภาพด้วยค่ะ

เขียนเมื่อ 

ท่านอาจาย์แสดงความรู้สึกได้ดีมาก

ผมเองเมื่อเปิดเน็ตก็มุ่งตรงที่  G2K อย่างแรก

เพราะได้สาระแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดีมาก

ขอบคุณทีมงานด้วยคน..ครับ

สวัสดีค่ะ อาจารย์สุพักตร์

วันนี้แวะเวียนกลับมาอ่านบันทึก AAR อีกครั้งค่ะ

ได้กลับมาอ่านก็ยิ่งมีกำลังใจ สำหรับข้อเสนอแนะที่อาจารย์แนะนำ ทางทีมงานกำลังดำเนินการในส่วนของการสกัดความรู้ค่ะ และจะพัฒนาระบบเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ใช้งานได้ร่วมถ่ายทอดความรู้กันเป็นกลุ่มนอกจากนี้แล้วเร็วๆ นี้คงจะต้องปรับหน้าตาของ GotoKnow.org ใหม่อีกครั้ง และคงจะมีแบบสอบถามหรืออาจจะชวนให้เขียนบันทึก AAR GotoKnow.org กันอีกครั้งค่ะ ^_^

อาจารย์สบายดีนะคะ

คุณมะปรางเปรี้ยว

 • ขอบคุณครับ ที่เข้ามาเยี่ยมและถามข่าวคราว
 • ผมสบายดีครับ  ช่วงหลังไม่ค่อยได้เข้ามาเขียนบ่อยนัก กำลังยุ่ง ๆ นะครับ แต่ก็ตั้งใจว่าจะเข้ามาเขียนสัปดาห์ละ 1 รายการ เป็นอย่างน้อย
เขียนเมื่อ 

เรียนดร.สุพักตร์

 • อ่าน blog ของท่านอาจารย์  รู้สึกว่าคุ้น ๆ มาก 
 • อ้อ.. ก้อติดตามงานของอาจารย์ทางเวปไซต์มานาน หลายเรื่องค่ะ
 • วันนี้มีโอกาสเข้ามาอ่านblogของอาจารย์จึงโพสต์เข้ามา..ดีใจค่ะที่ได้เข้ามาเรียนรู้จากคนเก่ง คนกล้า  คนดีในblog นี้
 • ครูตาก็เป็นคนใหม่สำหรับgotoknow ค่ะ ติดตามอ่านมาเรื่อย ๆ บอกตัวเองเลยว่า "ใช่เลย" ชอบมากค่ะ

ครูตา ลป.

 • ขอบคุณครับที่เข้ามาเยี่ยมและให้กำลังใจ
 • แล้วเข้ามาคุยกันเป็นระยะ ๆ นะครับ