ความเห็น 874554

เดือนกว่า ๆ...ใน Gotoknow.org จนถึง 27 พ.ค.2551

เขียนเมื่อ 

ท่านอาจาย์แสดงความรู้สึกได้ดีมาก

ผมเองเมื่อเปิดเน็ตก็มุ่งตรงที่  G2K อย่างแรก

เพราะได้สาระแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดีมาก

ขอบคุณทีมงานด้วยคน..ครับ