Todsapol


ศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1
Username
todsapol
สมาชิกเลขที่
18940
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

ชื่อ – สกุล...นายทศพล   วงษ์เนตร.....เกิด 30  ธันวาคม  2500 

คุณวุฒิสูงสุด.ปริญญาโท.วิชาเอก.บริหารการศึกษา.สถาบันราชภัฏสวนดุสิต .... ตำแหน่ง........ศึกษานิเทศก์...............ตำแหน่งเลขที่......4230..............

 สถานศึกษา..ประถมศึกษาปีที่.๑-๗โรงเรียนวัดภาชี"สุนทรอุปถัมภ์" ปี 2512

   ระดับมัธยมศึกษาปีที่๑-๓  โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"  ปี พ.ศ. 2515

   ระดับอุดมศึกษาวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา  ..... ปี พ.ศ. 2519

   คบ.เอกคณิตศาสตร์              วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา  ปี พ.ศ. 2527

   ศศบ.เอกบริหารการศึกษา   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชปี พ.ศ. 2542

   คม. เอกบริหารการศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต พ.ศ. 2546

 

 เริ่มรับราชการครู 

พฤษภาคม 2519  สอนโรงเรียนราษฎร์  "รอตเสวกวิทยา"อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

14 กรกฎาคม 2521  ณ โรงเรียนบ้านวังบ่อ"ราษฏร์เจริญ" อำเภอหนองบัว จุงหวัดนครสวรรค์  

14 กรกฎาคม 2524  สอนโรงเรียนบ้านดอนข่อย"คงสมโอษฐ์ราษฏร์บำรุง" อำเภอภาชี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ธันวาคม  2528  ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอภาชี

 และดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1    รับเงินเดือนเต็มขั้นเท่านี้ก็พอแล้ว   

ความภาคภูมิใจ  *สร้างอนาคตด้วยตนเอง จากเด็กสถานีรถไฟ เด็กวัด

                               *หาชกมวยไทยอาชีพส่งตัวเองเรียนตั้งแต่เรียนชั้น ป.๓

                               *จนจบปริญญาตรี

                               *สร้างความก้าวหน้าในชีวิตและครอบครัวด้วยลำแข้ง

                               *จนเรียนจบปริญญาโท และต้องส่งลูกให้ไปดีกว่าพ่อที่มาเป็นครูจนๆคนนี้ให้ได้ 

                               *เล่นกีฬาได้ทุกประเภท  ไม่ต้องเก่งแต่ไม่น้อยหน้าใคร

                               *รับรางวัล  ผู้ทำคุณประโยชน์ให้ข้าราชการครู กระทรวงศึกษาธิการ

                               *เข้าพบอดีตท่านรองนายกรัฐมนตรี นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

                                   (อดีตประธานธนาคารแห่งประเทศไทย(บิดาผู้ให้กำเนิดโครงการพัฒนาชีวิตครู)

                               *ดำเนินโครงการพัฒนาชีวิตครูจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัลกลุ่มเครือข่ายดีเด่นระดับประเทศ ปีวันครู 16 มกราคม 2552 และปี 2553 จาก สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพครูและ บุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) กระทรวงศึกษาธิการ

                               *เกรียด  การพนัน ระบบเส้นสาย และสังคมการเมืองที่สุด

 

อุดมคติ   ขอทำงานถวายเบื้องพระยุคลบาท   พอเพียง  พอดี ทำความดีให้ถึงพร้อม

                  " จงทำดี   จงเตรียมพร้อม  มองไกล  และบริการ "

    รางวัล เกียรติคุณ 

           ครูเกียรติยศ  สาขาศึกษานิเทศก์    ปี 2544

           ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2545

          ผู้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรราชวิทยาลัย 

         *รับรางวัล  ผู้ทำคุณประโยชน์ให้ข้าราชการครู กระทรวงศึกษาธิการ  ปี  2550 /2553และ 2554

          ผู้ก่อตั้งกลุ่มเครือข่ายพัฒนาชีวิตครู กลุ่มใหญ่(อำเภอภาชี)ดีเด่น ระดับประเทศ  ปี  2552 และ 2553

         รับรางวัลเชิดชูเกียรติ  " หนึ่งแสนครูดี ปี ๕๔ " เมื่อ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕

       

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท