ความเห็น 699436

เดือนกว่า ๆ...ใน Gotoknow.org จนถึง 27 พ.ค.2551

เขียนเมื่อ 
  • ผมเข้ามาเป็นสมาชิกก่อนท่านดร.สุพักตร์ ทุกสิ่งที่ท่านพูดตรงกับที่ผมรู้สึก เพียงแต่ผมไม่สามารถเขียนได้ครอบคลุมและครบถ้วนเหมือนท่านครับ
  • ยินดีครับกับศิษย์เก่า มข.ดีเด่น ปีที่ท่านรับสมนึกส่งข่าวให้ทราบแต่ผมติดนำเสนองาน Ed Symposium ที่อุดรธานี ครับ
  • แอบไปอ่านเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยของท่านแล้ว ดีมากเลยครับ ผมต้องทำวิจัยในโรงเรียนอยู่แล้วตามที่ สมศ.กำหนดให้มีในการประเมินรอบที่ 3