ความเห็น 699500

เดือนกว่า ๆ...ใน Gotoknow.org จนถึง 27 พ.ค.2551

เขียนเมื่อ 

KM มือใหม่ครับอาจารย์

* ศิษย์ มสธ. ครับ แต่เรียนไม่จบ เหลืออีก 2 ชุด ไม่จบซักกะทีเลยเลิกเรียน

* ความคิดเห็นของอาจารย์ที่นำเสนอ นั้น ชัดเจนตรงใจทุกอย่างครับ เพราะผมก็แอบซุ่ม ดู GOTOKNOW~ มาตั้งนานแล้ว / แถมเคย อบรมเรื่องบลอก ด้วย / แต่ไม่ได้ทำอย่างต่อเนื่องครับ

* นักศึกษา มสธ น่าจะใช้บลอกในการสื่อสารกับอาจารย์ นะครับ /ฝึกการคิด การเขียน / รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนอื่นๆ ด้วย