ความเห็น 689148

เดือนกว่า ๆ...ใน Gotoknow.org จนถึง 27 พ.ค.2551

เขียนเมื่อ 

ท่าน ดร.สุพักตร์ ที่เคารพ ตามมาดูผลงานของท่าน และขอชื่นชมในความร้ความสามารถของท่าน โปรดเป็นตำราเรียนทางอากาศเสนอแนะพวกเราชาว G2K ต่อไป